Hypertensive disorders in pregnancy (2)

การป้องกัน
การรักษา preeclampsia ที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิด preeclampsia ขึ้นโดยเฉพาะ
หญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อภาวะนี้ หรือลดความรุนแรงของโรคในกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนใหญ่แล้ว
พบว่าอัตราการตายหรือบาดเจ็บของมารดาและทารกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ proteinuric
hypertension ซึ่งอาจเป็น primary หรือ superimposed preeclampsia และ eclampsia ดังนั้นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะต่างๆ เหล่านี้จึงน่าจะประโยชน์
หลักของการป้องกันคือความพยายามป้องกันหรือลดความรุนแรงของการเกิดโรค ซึ่ง
อาจทำได้โดยการแก้ไขความผิดปกติทางพยาธิสรีรวิทยา ความไม่สมดุลทางชีวเคมี และการปรับ
สารอาหารที่ขาดหรือเกิน
1. การลดอาหารเค็ม และการนอนพัก ( Absolute bed rest )
เป็นวิธีการที่ใช้กันมากในทางปฏิบัติ แต่จนปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าได้ประโยชน์
2. ยาขับปัสสาวะและยาลดความดันโลหิต
ประโยชน์ของยาลดความดันโลหิตที่ใช้ในแง่ของการป้องกันนั้นยังไม่แน่นอน ส่วนยา
ขับปัสสาวะนั้นมีประโยชน์เพียงช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดความดันโลหิตสูงและการบวมเท่านั้น
แต่ไม่สามารถช่วยป้องกันการเกิด preeclampsia ได้
3. การให้แมกนีเซียมทดแทน
ไม่พบประโยชน์ชัดเจน
4. การใช้สังกะสี

แนวคิดมาจากการพบว่าระดับสังกะสีในพลาสมา เม้ดเลือดขาว และรกของผู้ป่วย
preeclampsia นั้นต่ำกว่าปกติการศึกษาพบว่าการให้สังกะสีทดแทนนั้นได้ผลเฉพาะกลุ่มที่ขาด
สังกะสีเท่านั้น อย่างไรก็ตามขนาดตัวอย่างที่ทำการศึกษายังน้อยเกินไปที่จะสรุปผลแน่นอนได้
5 .น้ำมันตับปลา
N-3-fatty acid มีส่วนช่วยยับยั้งการสร้าง thomboxane A และ inactive thromboxane A ก็
ถูกหลั่งออกมาน้อยลง ในขณะที่การผลิต PGI ไม่ลดลง ดังนั้นสมดุลจึงเปลี่ยนไปในทางที่ platelet
aggregation ลดต่ำลง และมีการขยายตัวของเส้นเลือดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านที่ทำ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ angiotensin II sensitivity แต่ทว่าส่วนใหญ่แล้วยังสรุปผลไม่ได้ชัดเจน
6. วิตามินซีและอี มีฤทธิ์เป็น antioxidant ซึ่งอาจช่วยลดสารอักเสบได้ แต่จากการศึกษา ไม่
พบประโยชน์ในการลดความเสี่ยงและการป้องกัน
7. แคลเซียม พบว่าได้ประโยชน์ในการป้องกันการเกิดโรคในกลุ่มที่มีการรับประทาน
แคลเซียมต่ำ แต่กลุ่มที่มีการรับประทานแคลเซียมในระดับปกติไม่ได้ประโยชน์
8. แอสไพรินขนาดต่ำ พบว่าสามารถลดโอกาสเสี่ยงการเป็นซ้ำของโรคในกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูง แต่ไม่เกิดผลนี้ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ

สรุป
ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์เป็นโรคที่พบได้บ่อยทางสูติศาสตร์ ปัจจุบันมีการ
กำหนดนิยามและแบ่งแยกชนิดของภาวะนี้ไว้อย่างแน่ชัดแล้ว แม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจถึงสาเหตุที่
แท้จริงและกลไกการเกิดโรคที่แน่นอน แต่ผลต่อมารดาและทารกได้มีการศึกษาไว้อย่างชัดเจน การ
วินิจฉัยที่รวดเร็วแต่เนิ่นๆ จะสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่จะตามมาได้ แม้ว่าจะมี
การศึกษาอย่างมากถึงการป้องกันและการพยากรณ์โรคแต่ก็ยังไม่มีวิธีที่ได้ผลดีและถูกต้อง

ขายแผ่นแปะติดฝ่าเท้าดีท็อกซ์footpatchdetoxpadคิโนะทาการะ

Advertisements

Posted on กรกฎาคม 8, 2012, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: