แนวทางการดูแลรักษา โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (บทที่ 6)

แนวทางการเฝ้าระวังระดับน้ำตาล                                                                                                                                       FOOT PATCH

ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ Gestational DM

การควบคุมและเฝ้าระวังระดับน้ำตาลในเลือดในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ  Gestational DM นั้นสามารถทำได้ใน 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ให้บริการ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

การดูแลที่ตึกผู้ป่วยนอก (High-risk pregnancy clinic)

จะกระทำทุกครั้งที่สตรีมีครรภ์มาฝากครรภ์  ไม่ว่าจะเป็น Gestational DM Class A1 หรือ Class A2 สำหรับในโรงพยาบาลศิรราชนั้น  ไม่ให้สตรีตั้งครรภ์เจาะเลือดด้วยตนเองที่บ้าน  โดยใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำตาล  เพื่อนำผลการตรวจมาพบแพทย์พร้อมกับการตรวจฝากครรภ์   ทั้งนี้เพราะผลการคลอดที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านน้ำหนักตัวของทารกแรกคลอด  อายุครรภ์ขณะคลอด Apgar scores หรือภาวะแทรกซ้อนของทารกแรกคลอด  เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจระดับน้ำตาลทุกครั้งที่มาฝากครรภ์ดังเช่นที่ปฏิบัติในปัจจุบัน

ในโรงพยาบาลศิริราช จะใช้ 2-hour postprandial blood sugar  เป็นดัชนีในการเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ  Gestational DM  ที่มารับการดูแกที่ตึกผู้ป่วยนอก  โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลหน่วยฝากครรภ์  จะทำการตรวจเลือดสตรีตั้งครรภ์ดังกล่าว  เพื่อดูระดับ 2-hour postprandial blood sugar ทุกครั้งที่มาฝากครรภ์  สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาฉีดอินสุลิน   จะได้รับการตรวจเลือดดูระดับ  FBS  ร่วมด้วยทุกครั้ง   ภายหลังจากทราบผลจากการตรวจเลือดแล้วเจ้าหน้าที่พยาบาลจะทำการส่งตรวจครรภ์โดยแพทย์ต่อไป  นอกจากจะใช้ค่าระดับน้ำตาลดังกล่าวในการติดตามการรักษาแล้ว  ยังจำเป้นต้องใช้เพื่อการแบ่ง  Classification  ของ  Gestational DM  อีกด้วย  ดังกล่าวมาแล้วในบทที่  4                                                                                                                                                                  SAP PATCH

จุดมุ่งหมายในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด  คือ

FBS                                                     ประมาณ  60- 90 mg/dL

2-hour  postprandial  blood  sugar    ต่ำกว่า       120 mg/dL

สำหรับตำแหน่งการตรวจเลือดนั้น  กรณีที่เป็นการเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำตาลในเลือดภายหลังจากให้การวินิจฉัยแล้ว  การตรวจจาก  Capillary  blood  สามารถกระทำได้และมีความสะดวกรวกเร้วมากกว่า การตรวจจาก  Venous  blood

การดูแลที่หอผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน

การควบคุมเฝ้าระวังระดับน้ำตาลในเลือดในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ  Gestational  DM  Class  A2  (หรือ  Overt  DM ดังจะได้กล่าวต่อไป)  ที่รับไว้ในโรงพยาบาล  จะกระทำทุกวันขณะอยู่ในโรงพยาบาล  โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลหอผู้ป่วยจะทำการตรวจระดับ  FBS  และ  2-hour postprandial  blood sugar  ทุกมื้ออาหาร เช้า กลางวัน และเย็น   และจะทำการบันทึกผลระดับน้ำตาลในเลือดที่ตรวจทุกครั้ง  ในแบบฟอร์มการเฝ้าระวังและควบคุมระดับน้ำตาล  (ภาคผนวกที่ 3)

ในกรณีที่สงสัยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป  ให้รีบทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มเติมทันที                                       FOOT PATCH

การเฝ้าระวังและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดย    1-hour  หรือ  2-hour  postprandial  blood sugar  นั้น  พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน   สามารถเลือกใช้วิธีใดก็ได้ตามความสะดวกของทีมงานผู้ดูแล   ส่วนการตรวจดูระดับน้ำตาลในเลือดก่อนมื้ออาหาร (Preprandial  blood  sugar)  จะกระทำเฉพาะกรณีที่มีข้อบ่งชี้  หรือตามคำสั่งการรักษาของแพทย์เท่านั้น  โดยการใช้เกณฑ์ในการควบคุมระดับน้ำตาลต่ำกว่า  100 mg/dL สำหรับตำแหน่งการตรวจเลือดอย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละวัน  การตรวจด้วยวิธีการดังกล่าวจะเป็นการสะดวกแก่สตรีตั้งครรภ์มากกว่าการเจาะเลือดจาก  Venous  blood

ในกรณีที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้   ทั้งจากการควบคุมอาหาร  และ/หรือ  การฉีดยาอินสุลินดังกล่าวในบทที่ 5  แพทย์ผู้ดูแลทำการจำหน่ายสตรีตั้งครรภ์พร้อมทั้งนัดตรวจฝากครรภ์ต่อไปอีก 1-4 สัปดาห์ที่  High-risk pregnancy  clinic  ตามความเหมาะสมพร้อมให้คำแนะนำในการตรวจเลือดเฝ้าระวังระดับน้ำตาลต่อไป   ในทุกครั้งที่มาฝากครรภ์

Takara Kawase

Advertisements

Posted on กรกฎาคม 19, 2012, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: