สถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ วันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2554

สถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ วันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2554 foot pad

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทยในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยพบว่าสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  (Influenza Iike illness,ILI)  มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอยู่ที่ร้อยละ 5 และจากรายงาน 506 โรคไข้หวัดใหญ่จะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นปี (เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) ผลการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ในสัปดาห์นี้ พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H3 และชนิด B ในกลุ่มผู้ป่วย ILI  นอกจากนี้มีรายงานไข้หวัดใหญ่ระบาดในค่ายทหารที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 เหตุการณ์ จากเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A/2009 H1N1, B  และ adenovirus

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในต่างประเทศ ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2554 มีรายงานพบผู้ป่วยเด็กจำนวน 3 ราย ที่มลรัฐไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A/(S-Otr) H3N2 ที่มีแหล่งกำเนิดจากสุกร และตรวจพบว่ามีสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ชนิด A /20009 H1N1 เป็นองค์ประกอบด้วย ผลการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยทั้ง 3 ราย ไม่มีประวัติสัมผัสสุกร น่าจะเป็นการติดต่อ ในสถานเลี้ยงเด็ก และอาการไม่รุนแรง  นอกจากนี้พบว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ A/H3N2 สายพันธุ์ใหม่นี้สามารถรักษาได้ด้วยยาต้านไวรัส  Oseltamivir และ Zanamivir

อีกทั้งในช่วงอากาศเย็นทำให้เชื้อไวรัสสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น  ดังนั้นควรมีการเฝ้าระวังและวิเคราะห์

ตามสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) อย่างใกล้ชิด ตรวจจับผู้ป่วยอย่างมีอาการระบบทางเดินหายใจ รุนแรงเฉียบพลันหรือเสียชีวิต และการระบาดเป็นกลุ่มก้อน สุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อหาเชื้อสาเหตุและค้นหาประวัติสัมผัสโรค

สถานการณ์โรคในประเทศไทย

                ตั้งแต่วันที่ 11  – 17 ธันวาคม 2554 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาล สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานการณ์โดยรวมสรุปได้ดังนี้

 

1. การเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ (รง 506) (National Disease Surveillance, R506) แผ่นแปะฝ่าเท้า

จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสม 1 มกราคม – 20 ธันวาคม 2554 ทั้งสิ้น 54,049 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ต่างๆ ดังนี้ ไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (2009H1N1) จำนวน 1,580 ราย ชนิด A ไม่ระบุสายพันธุ์ จำนวน 3,953 ราย ชนิด B จำนวน 953 ราย ชนิด A (H1) 94 ราย ชนิด A (H3) 104 ราย และไม่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 47,365 ราย

จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 9 ราย เป็นผู้เสียชีวิตยืนยันเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (2009H1N1) ทั้ง 7 รายและ A (H3) 2 ราย

2. การเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาล (Influenza like illness Surveillance)

จากการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกในภาพรวม พบว่าแนวโน้มสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายปี และไม่พบมีจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่   มากกว่าร้อยละ10 ของจำนวนผู้ป่วยนอก

3. การเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดใหญ่เฉพาะพื้นที่ (Sentinel Surveillance)

จากความร่วมมือของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักระบาดวิทยาดำเนินการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยปอดอักเสบที่รับไว้ในโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลใน 7 จังหวัด ทั่วประเทศ สัปดาห์ที่ 50  (วันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2554) ได้รับตัวอย่างจากจุดเฝ้าระวัง 8 แห่งผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

 

Foot patch

Advertisements

Posted on กันยายน 19, 2012, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: