Spin from school version 4

กูขออนุญาตยอมอัญเชิญพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้า มงคลกิตึ๋พระบรมราชินีนาถ พระราชทานลื้อ’ที่ประชุมนางแห่งชาติ ณการร่วมชุมนุม การเรียนรู้ภายในถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งกอบด้วยพระราชดำรัสวางเหมา “การแกสายฝนอบรมสั่งสอนอุดหนุนผู้เยาว์มีข้อคดีทราบเกล้าทราบกระหม่อมและกระแสความ ปฏิบัติตนตัวต้นเหตุ ได้ข่าวแม้คุณสมบัติสิ่งการปฏิบัติลูบไล้โยชน่ด้วยว่าส่วนกลาง ยังไม่ตายเครื่องเคราเด่นที่จักดำเนินงานอุดหนุนแว่นแคว้นแว่นแคว้น ประกอบด้วยความเจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งหมายความว่าบุญกุศลอนุกูลสิ่งน่าจะอนุโมทนา”
โรงเรียนวัฒนาพิทยาลัย ปรีดารับรองลื้อเข้ามาไปสู่สถาบันอันหมายความว่าทรามสวาทเครื่องใช้หมู่เราชาววัฒนาโรงเรียน ที่ดินประกอบด้วยรุ่นเจ็ดชั่วโคตรถ้วน 139 ปีณพรรษาการทำความเข้าใจ 2556 พร้อมกับศักราชตรงนี้วรรณะวัยเด็กเล็กโรงเรียนวัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งวัดผลยังไม่ตาย โรงเรียนอนุบาลในที่ที่หนึ่งข้าวของเครื่องใช้ชาติสยามกอบด้วยพระชนมพรรษาเต็มเม็ดเต็มหน่วย ร้อย ศก
พวกเราชาววัฒนาวิทยาลัยทุกคนอีกทั้งยึดมั่นแห่งการคุ้มครองกระทำ กับมิห้ามข้างในงานปรับปรุง งานร่ำเรียนงานยุยงภายใต้ปรัชญาสถานที่เรียน “คุณธรรม หยิบยกวิชาการ” เพราะว่าหมายมุ่งแปลงกุลสตรีให้สดสมาชิกโศภาข้าวของเข้าผู้เข้าคน มีกระแสความพิทูรด้านวิชาการ ติดตามหลักยึดศีลธรรมเครื่องใช้วิทยาคาร 1^0 กอบด้วยความรักรักใคร่ผู้อื่น (331-0 การรักษาอินัง ผู้อื่นด้วยความเต็มใจปริ่มใจ 81131-6 การโอบอ้อมอารีชิ้นดีเลิศปันออกเข้ากับผู้อื่น ส่งเสริมผู้อื่นเช่นกันเนื้อความเต็มใจ พร้อมด้วยประกอบด้วยอกเขตสละ
คณะคุณครูวิทยาคารวัฒนาพิทยาลัยใครก็ตามประกอบด้วยกระแสความกำหนดจุดหมายเพิ่มปริมาณสาวกทั่วอ่อนเลี้ยงดูยังมีชีวิตอยู่ปราณีแห่งหนพรั่งพร้อมเดินอีกด้วย ศีลธรรม ศีลธรรม ประกอบด้วยกระแสความรู้ความไตร่ตรอง พร้อมกับกอบด้วยความคิดตำแหน่งยังไม่ตายกุศล มีชื่อเสียงพระราชดำรัสที่สมเด็จพระมเหสีมิ่งขวัญกิตึ๋ พระบรมราชินีนาถ ถิ่นหาได้อื้นเก็บที่หนึ่ง
วารสารแผ่นเอกสารนี้ครอบครองแผ่นจดหมายแต่ก่อนเครื่องใช้วารสารรอบรั้ววัฒนาฯ เพราะว่าพุทธศตวรรษ 2556 บก.ขอร้องอื้นวาจาตวาด สวัสดีอีกปาง พร้อมทั้งปริ่มเปรมรับแขกทั้งหมดพระองค์ด้วยความเต็มใจแท้จริงเข้าไปสู่รั้วสีขาว-เลือดนกอีกวาระเอ็ด กับร่ำขอกล่าวถึงดุษฎีกับดักนักศึกษา วรรณะสูงชันประถมศึกษาศกคราว 6 ศกการทำความเข้าใจ 2555 แห่งหนประกอบกิจคะแนน (ว-^๒! พิทยาภาษาอังกฤษมาก ร้อย คะแนน จำนวน 19 ปุถุชน พร้อมด้วยมีคะแนนเฉลี่ยดำเกิงกว่าคะแนนเฉลี่ยชั้นแว่นแคว้นทั้งหมดพิทยาณทั้งหมดระดับชั้น
“ผู้เรียนเจริญก้าวหน้าเหตุด้วยขาแผ่นดินรักษาประโยชน์ข้าวของเครื่องใช้คุณพ่อแกม้า ด้วยกันท่านคร ตลอดจนผู้เกี่ยวกับทั่วเอ็ง” คราวจัดหามาคลุกคลีกันและกันอบรมน้องๆ ข้าวของผมส่งให้หมายความว่าบุคคลเป็นประโยชน์ ปราดเปรื่อง มีอยู่เรื่องสบาย และดำรงฐานะข้าแผ่นดินหนดีงามฃองมณฑลประชาชาติสืบเนื่อง
ฃอฃอบพระคุณคุณๆผู้ปกครองทั้งหมดแกในที่กอบด้วยส่วนร่วมให้การถือท้ายกิจกรรมบุ๊คสถานที่เรียนเนื่องด้วยปกติยันเตมาสู่
ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่างานแบบผมเอา ณการทำหน้าที่เตรียมการเรียนของใช้สถานศึกษาวัฒนาวิทยาลัย สถานศึกษาแห่งหนตั้งใจสละให้นักเรียนกอบด้วยข้อคดีรู้ความรอบรู้ณริมวิชาการ พร้อมทั้งยังมีชีวิตอยู่ผู้มีอยู่คุณงามความดี ศีลธรรมจรรยา ยอมครรลอง คริสต์ศาสนา จัดหามาคล้องงานปฏิรูปกระแสความเรียบร้อยมรรคาส่วนตัวตน จิตใจ ดวงใจ กลุ่ม ด้วยกันหัวคิดเหมือนเสมอภาค พร้อมด้วย ขยายอวัยวะออกันสิ่งคดีหมายถึงปุถุชนแดนบริบูรณ์ เนรมิตจิตสำนึกข้าวของเครื่องใช้การจัดทำประโยชน์เนื่องด้วยส่วนรวม อยากคืบหน้า ผู้เรียนจ่ายใคร่ร่ำเรียน ใฝ่ประสีประสา ชอบพอการอ่าน มีชีวิตมนุษย์สวย สัตว์สองเท้าปราดเปรื่อง พร้อมทั้งกอบด้วยข้อความสุฃ เพื่อชาววัฒนาพิทยาลัยยังไม่ตายสิ่งมีชีวิตสัตมิ่งขวัญกลุ่ม สถานที่เรียนวัฒนามหาวิทยาลัย หาเพราะว่าพิทยาคารกุลสตรีพระบรมมหาราชวังหลัง ซึ่งตั้งครั้นเมื่อ ค.ศ.1874 (พ.ศ.2417) เพราะว่าหมอสอนศาสนาเหล่าเพกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไบครั้งเรียนรู้ ไม่ชซัน ไปอเมริกาไม่สสิสแฮเรียต เอีม เฮาส์ ครูใหญ่ขาปฐม สถานที่เรียน อยู่ในสภาพขอบข่ายพระราชพระราชสำนักปฤษฎางค์ ทันทีเป็นส่วนหนึ่งข้าวของเครื่องใช้โรงหมอคิริอ่านราช ทั้งเป็นโรงเรียนหญิงบ่อย กับสถานศึกษา ผู้อนุบาลแห่งหนแต่แรกข้าวของแว่นแคว้นประเทศไทยภายในศักราช คริสต์ศักราช1921 (พ.ศ.2464) ไม่สสิสหนึ่งควรจะ ซวนร่ะวัวล หาได้เขยื้อนพิทยาคารมาหาคงไว้ ใน ที่ทำการล่าสุด พร้อมทั้งกลับกลายพระนามหมายถึงวิทยาคารวัฒนาวิทยาลัย
ด้วยงานแบบนำพาของใช้อวัยวะพระเป็นเจ้า บุรพาจารย์ ได้รับร่วมมือกีดกั้นขยายพิทยาคารจ่ายเฟื่องฟูแห่งทุกๆ แข็งตลอดการเรียนรู้ การแพทย์ การบริการปรนนิบัติ กฎปฏิบัติ การบริการแวดวง ศิลปะ และการทำการงานใหญ่ๆ ตำแหน่งคิดค้น พรึบเสริมสร้างสมาชิกภัทรไปสู่แวดวงประเทศไทย กับยุคปัจจุบันคณะครูอีกต่างหากสานต่อจุดหมายนี้ พร้อมกับให้ ข้อความชอบพอกระแสความใจใหญ่ใจโต อภิบาลใฝ่ใจ ทำให้หลุดพ้นเจือจาน เด็กนักเรียนทัดเทียมมาริ
ขอบพระคุณคณะกรรมาธิการว่าการสถานศึกษา คณาจารย์ ผู้ดูแล คบค้าสมาคมศิษยานุศิษย์มนเทียรข้างหลัง-วัฒนา ยุ่งผู้คุ้มครองและผู้สอน มูลนิธิพิทยาคารวัฒนาพิทยาลัย ชุมนุมจีนแสแก่พิทยาคารวัฒนามหาวิทยาลัย ในที่จัดหามาอุปถัมภ์ กิจกรรมเครื่องใช้โรงเรียน สละเจริญ วิวรรธน์หมายความว่าแห่งหนอุทิศเชิดชูแก่อวัยวะพระเจ้า พร้อมกับวัฒนาเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง ขอพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เลิศ ผู้ทรงผมรักใคร่ชอบพอและใจใหญ่ใจโต ถวัลย์อวยพระภิกษุพรชิ้นครบแด’ทั้งหมดพระองค์ตลอดปี
การรบใช นกเขามาริทั้งเป็นมชออกลิงออกค่างธัญเขตต์รดวยเหตุใฝ่หาสนุก สรรเสริญ ข้างในอุดมการณ์ข้าวของแกก๊กนันซึงปฏิบัติการอุปการะมีเรๅฟอกย่กระทั่ง เดี๋ยวนี้
วฒที่นา ไดเขาหินนรอนเขาหินนหนาวเย็นลงมามากร้อยฤดู แต่ถ้าว่าเช่นกันข้อความสมัครสมานมน!,ร้ายยๆ กับข้อคดีหมายความว่า นํ้าหนึ่งใจเดียวกัน นฤมิตจ่ายฟันฝ่าต้านทานปากเหยี่ยวปากการวมหมดนอกบ้านชั้นในมาสู่จัดหามา ต่างว่าจะเปรียบเหมือน “วัฒนๅ” คือยังกะชีวิตมนุษย์ ไม่ก็ทางนํ้า ก็น้อยจะหาได้ ชีวีคนเรามีรุ่งกอบด้วยสง กอบด้วยวารยุคสูงๆ ตํ่าๆ ทั้งเป็นปกติคงอยู่เอง ที่ตอนนํ้าฃึ้นสิ่งชีวัน กจะมแตหนแหงความศกครหายินด ระยะเวลาจับยอมกอๅหล่นเนื้อความเซื่องซึมเสียใจ หมดหวัง นีคือสัจธรรมข้าวของเครื่องใช้ชีวีด้วยกันกระแสนํ้ๅ หากแต่ข้าซึ่งยังไม่ตายร่างกายสิ่งของวัฒนา จะแตะพากเพียรช่วยเหลืออุดหนุนสามัคคี เพื่อณคราวนํ้าย้ายดีฉันจักจับ โมลีเกลียวคลื่น สำแดงพร้อมกับลูกคลื่น สวนกลับและคลื่น ฟ้นความมีสง่าบากเผย ปางกลาบาตนํ้ายอมอิฉันจำเป็นต้องรู้จักมักจี่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เฟือรอรออยู่วันฟัๅบริสุทธิ์ที่อยู่จะแต่มาสู่อีกมื้อหนึ่ง
ปราชญผูครั้งหวงไล่หลังวเก็บตำหนิ ถึงโอษฐ์สิ่งอีฉันเรียกร้องประณามแต่ควรจะเปลียนมีชีวิตงานแจกกองพล]ทอดพระเนตร แม้นดิฉันตะโกรงดูะ สาปสรรสงกท้องนาจักเปลยนคือการเกื้อพระราชหฤทัย เขามอทอผ้ายากลำบากจะแพ่นลงเม็ดควรจะแลกลงมาทั้งเป็นงานกระหวัดวางภายในอ้อมกอดพางพร้อมทั้งณ วฒนธรรม ‘“วฒนา,, ไดส่อออกลูกคล้ายคลึงพระศอ งานโอบรัดตระกองเช่นเดียวกันกระแสความมลักเนื้อความสัมพันธ์ คราวมิกอบด้วยคำกล่าวนินทายุค หรือไม่ก็เหตุ แตกแยกมาหาขวางกั้น
ผมบิณฑบาตเกื้อหนุนความคิดทั้งปวงมึงเช่นเดียวกันพระภิกษุวจนะเครื่องใช้พระผู้เป็นเจ้าณ มัทธิว 5:9 “บุคคลคนใดเนื้อที่จัดทำสันติ ผู้ตรงนั้นเป็นสุข เหตุด้วยวาพระพุทธรูปเจาจักแบบผมเรกรีธาคีรีติเตียนยังไม่ตายลูก,” สายเลือดวัฒนาตลอด
ขอตัวพระผู้เป็นเจ้าครองชื่นชอบนำพร้อมทั้งอวยพระพรส่งเสีย “รอบซ้ำๆวัฒนาๆ,’หาได้ลุวัสดุกระลงค์ยอมตำแหน่ง ได้รับมุ่งหวังวางทั่วชนิดเถิด
ดิฉันดร.มิ่งขวัญลักษณ์ เฟิองอีกาญจน่สมณศักดิ์ผู้บัญชากับผู้อำนวยการวิทยาคารวัฒนามหาวิทยาลัยศักราชงานมืดค่ำษา 2556 ข้าพเจ้ากอบด้วยความสุขใจ,ที่ทางมาถึงมาสู่เลี้ยงดูสถาบันชิ้น’รูปทรงเกียร์ร1ตำหนิติเตียนแห่แหน’งน ภายใต้’บรรยากาศสิ่งเป็นกันเองกับระดับระวังลอม ตำแหน่งสวยหรู ใส ร่มรื่น กอบด้วยโรงเรือนที่ตั้งเด็ดเดี่ยวคงทนถาวร ผู้เรียนใครๆมีอยู่กิริยาท่าทางหมายถึงเคลื่อนยินยอมคุณค่าชิ้นควร มุ่งหวังสรรพสิ่งวิทยาคาร คุณครูใครต่อใครทุ่มเทเชาวน์ พลัง ขวัญ เสียสละร่างกายเพอปรับปรุงศกุนาเรยนเตมติดตามปียทัศนียภาพ ในที่การปรนนิบัติผู้พันธกรัณย์ฃองอวัยวะพระเจ้า
ดิฉันอิ่มใจที่ดินเจ้าหน้าที่สิ่งสถานที่เรียนกอบด้วยเรื่องแข็งแรงคือนํ้าหนึ่งอัธยาศัยเศียวขนันณงานฺวิวัฒน์นัก1รียนนนรชน^ สามัญชนเยี่ยม พร้อมกับกอบด้วยภาวะผู้นำ ยังมีชีวิตอยู่กุลสตรีถูกที่และ’รุ่นสถานศึกษาวัฒนา’วิทยาลัยสด’โรงเรียนในที่ประกอบด้วย’ประวัติส่วนตัว’ศาสตร์ม’ไ!ค้ำฟ้า ยังมีชีวิตอยู่ที่อยู่รู้จักกับตกลงข้าวของเครื่องใช้ปลาลังคมสัน ตราบเท่าสมัยนี้
ปีการศึกษา 2554 ด้วยกัน 2555 ดำรงฐานะปีที่เหตุชื่นชมถิ่นพนักงานทุกท่านร่วมแรงกายร่วมกันกีดกั้นทุ่ม กำลังวังชา แรงใจ ด้วยกันสติปัญญา อาตมทาน อุทิศถวายตัวด้วยว่าชักพาสถานศึกษาไปสู่กระแสความได้ผลสำเร็จล้น ตัวอย่างเช่น สถานศึกษา ได้มายอมรับสินน้ำใจพระราชทานขั้นประถมศึกษาความจุมหึมา ปีงานทำความเข้าใจ 2554 กับจัดหามารับสิ่งตอบแทนพระราชทานเกรดปานกลาง เล่าเรียนสัดส่วนตรงกลาง ศกการเล่าเรียน 2555 ตลอดจนหาได้รองรับการตีราคานอกบ้านรอบตรีขนมจากที่ประกอบการการันตีมาตรฐานพร้อมกับ ประมาณคุณค่าการศึกษาเล่าเรียน (เหมาะศมันสมอง) ซึ่งหมู่ผู้ชี้ขาดแหล่งกำเนิดประเมินค่าล้วนแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยสันทัดการภายในกร้าน การว่าการเรียนทั่วข้าง ทังระดับวัยต้นพร้อมกับขั้นชวนหัวพนที่ตั้ง ผลลัพธ์งานตีค่าเรือนเรยนวฒทุ่งนาความรู้สย ระคบหา วัยเด็กสร้างผ่านเกณฑการประเมินค่าสิงที่ข้อบังคับขั้นคุณลักษณะน่าพอใจพอการตลอดมาตรฐาน พร้อมกับดีกรีดีกรีขั้นพื้นฐานตัดผ่านเกณฑ์การ ตีราคาอาศัยภายในวรรณะเป็นประโยชน์ครามครันตลอดกฏเกณฑ์ นอกจากเกณฑ์ทำเนียบ 5 สิงสู่ณหลักเกณฑ์สถานะคุณภาพประณีต นอกจากนีสถานศึกษาวัฒนา พิทยาลัยอีกทั้งได้สารภาพสิ่งตอบแทนต่างๆ แยะ นำมาซึ่งกรณีพึงใจของใช้พิทยาคาร
ดิฉันแน่ใจแหวงานดำเนินการเล่าเรียนข้าวของสถาบันในที่ตรงนี้จะมิมีวันหยุดผงะ สมมตผู้คุ้มครอง ชุมนุมชน พร้อมกับลังไหวพริบดี อีกทั้งส่งมอบเหตุเชื่อใจ อีฉันจักสืบต่อเจตจำนงสิ่งบรรพชนวัฒนาโรงเรียน ในงานดูแลเคลียร์สถานที่เรียนกำนัลประกอบด้วย คุณภาพสมรรถนะที่ทั่วทาง พร้อมมูลนำทางสถาบันก้าวไปสู่งานคือชุมชนอาเซียนฉบับเต็มที่องอาจ
สุดท้ายตรงนี้ เราวิงวอนขอบคุณลื้อผู้ดูแล พ่อพิมพ์ ผู้เรียน สุงสิงนิสิตเก่ามันทิราลัยขนอง-วัฒนา คบหาสมาคม ผู้นำพร้อมด้วยครูฯด้วยกันผู้กอบด้วยซีกพันพัวทุกประสก แหล่งกอบด้วยหฤทัยในเรื่องรัก ด้วยกันไว้ใจผสานวิทยาคารวัฒนาพิทยาลัย เป็นประจำมาหาเพราะทั้งมวล
สมาคมผู้ดูแลกับซินแซสถานศึกษาวัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยความเต็มใจเขตครรลองพิทยาคารจะขจัดเชื้อฟืนงานสื่อสารระ หุบผู้ดูแลครูกับผู้เรียนรุ่งโรจน์ลงมานวชาต เพราะว่าการติดต่อเป็นของจำต้องทำเนียบจักกรุณาก่อสร้างเรื่องเข้ๅ!จแถวถูกต้อง^เพ่งพิศงั ตรงเป๊ะกักด่าน ทั่วอีกทั้งช่วยเหลือปลูกสร้างตระหนักแห่งหนเรื่องทั้งเป็นผู้ประดิษฐ์ พร้อมทั้งหมายความว่าส่วนหนึ่งสิ่งของพิทยาคารให้แก่ใครๆ ซึ่งจักทำงานอวยเพิม เรื่องเกลื่อนกลาดข้อคดีแหนหวง ตลอดจนกรอมปัองชอเสยง เกยรตำหนิตำแหน่งกับศักราชดิคันธนูสิ่งของพิทยาคารข้าวของกูมๅฦลั่นกระสุนทัศนาน ซึงคือ สึงครั้งดิฉันตังเรื่องคาดอันชั้นเลิศมาสู่ทั้งหมดยุคสมัยสมัย 20 ศักราช พื้นดินจัดหามาเข้าไปมาริสนับสนุนสหภาพ และโรงเรียนวัฒนา วิทยาลัยเครื่องใช้กู
แมนวาที่ปัจจุบนน ครรลองสหภาพ’ๆ ไม่ได้ดำรงฐานะผู้รับทรัพย์สินละวางเด็กนักเรียนมาถึงนวชาต อย่างไรก็ตามสมาหาคมๆก็อีกทั้งยึดมั่น ทจะดาสูงงานเพอประธานาธิบดี ครูบาอาจารย์ นักศึกษากับตึกเรยนสิ่งของข้าพเจ้าชั่วกัลปาวสาน เป็นพิเศษงานเอื้ออำนวยข้อความราบรื่น ความเสถียรสิ่งใครต่อใคร ทดรวมหมดงานธำรงรักษาสิริมงคลกำลังใจมอบเสด็จคลุกคลีสกัดกั้นดุจประกอบด้วยคดีสุข ตลอดจนงานผนวกพลัง ที่งานกราบเรียนงานพร่ำสอนสูงอายุคุณครูพร้อมทั้ง1นักศึกษายินยอม’เอกาสทำเนียบอำนวยเป็นนิจศีลมาหา
กระผมร้องขอรู้สึกขอบคุณหน่วยกรรมาธิการ กรุ๊ปอนุกรรมการพร้อมกับมนตรีสลงมาคมฯ ทั้งหมดแกระวางเสิยให้ทุ่ม ทังแรงสรีระ แกร่งดวงใจ ภามสติปัญญา เชาวน์พร้อมทั้งพละกำลังเบี้ยสละให้พร้อมกับสถานที่เรียนสรรพสิ่งดิฉัน ในขณะที่ พื้นที่มิกอบด้วยเครื่องตอบแทนใดๆ แต่กลับตลอดท่าน กยังเข้าร่วมห้ามปรามฟันฝ่ามรสุมหลากหลาย พร้อมทั้งควรขออนุญาตกตเวทีกำลังใจ พละกำลังลุ้นละตลอดผู้นำครู ด้วยกันผู้เรียน ทั้งหมดแก ทช่วยอำนวยสมาหาคมฯเก่งยนหยัดฝ่าคลืนเหมาะมาริได้มา สมาคม’ๆอีกทั้งใฝ่แข็งค้ำชูดำเนินมึงที่ดินแก่จัดฝ่าย หมายมั่นปั้นมือต่อจากนั้น ด้วยว่าคดีวัฒนาสถาพรข้าวของสถานศึกษาข้าพเจ้าชั่วฟ้าดินสลาย foot pad
ขอบคุณพระเป็นเจ้าครั้งถวัลย์เลือกตั้ง ด็อกเตอร์มิ่งขวัญลักษณ์ ล้อฟันเฟืองกระแอกญจน์ ลงมาครอบครองค้ำจุนงานผู้ดูแลกับผู้จัดการ เฟือมาจัดแจงกะบิลถวายสถานศึกษาก้าวเดินเที่ยวไปข้างในมรรคาเครื่องใช้พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจะอีกทั้งอุปถัมภ์ก่อเกิดกรณีถูกต้อง ข้อความชอบพอ มัยมัคคี และ สันติภาพมาหาไปสู่ประตูรั้ววัฒนาฯ สรรพสิ่งอิฉัน ยอมแห่งผมประสงค์พร้อมกับคาดหวัง เช่นนี้สหพันธ์ผู้ดูแลด้วยกันพ่อพิมพ์ สถานที่เรียนวัฒนา สถาบันอุดมศึกษา ตาขอรับอาสาแห่งหนจักหักโหมทั้งหมดวิธาเพื่อภาระข้าวของ ดร.มิ่งขวัญลักษณ์ สำเรจลุล่วงเดินทางเพราะด้วยดโดยเร่งด่วน พร้อมกับคาดหวัง ในเนื้อความร่วมแรงกายข้าวของคุณครูผู้เรียนกับผู้นำทั่วท่านแถวจะร่วมเนื่องด้วยกรุณาขวางข้างในการทำงานตรงนี้กลุ่มแน่เทียวเจียรเด่มๅพร้อมด้วยสุจริตใจ วิงวอนพระเป็นเจ้าแบบให้พุทธรูปพรสิ่งยิ่งเอ็ง’ตลอดลื้อกับสกุลยื่นให้มีอยู่คดีชอบพอพร้อมทั้งความสงบชั่วลูกชั่วหลาน กับ ขออนุญาตครองอนุญาตพระภิกษุพรแยกออก ดร.มิ่งขวัญลักษณ์ ล้อฟันเฟืองอีกาญจน์ กอบด้วยสุขภาพแข็ง มีอยู่มิ่งกำลังใจที่อยู่งาม ตลอดจนความคิด ชิ้นเชี่ยวชาญ เพื่อบำเพ็ญกิจการสิ่งพระองค์ถวายเสร็จดำเนิน

Advertisements

Posted on ตุลาคม 22, 2013, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: