copd2

แนวนโยบายการปกปักรักษาผู้’’เจ็บไข้’ความเจ็บไข้COPD
วัตถุประสงค์
1. บองกันและเก็บรักษาสถานะลีลาโอหัง
2. ป็องกันและปกป้องวิสัยที่เป็นไปแทรกซ้อน’ทับกัน
3. ป็องกันหรอเหนี่ยวรั้งงานเดินโรคภัย
4. เพือให้ Exercise tolerance โศภาขึ น
5. เพอ?คุณลักษณะซวตดบรรทุก
6. ดึงลงตำแหน่งการสิ้นชีวิต
แนวทางการงานชี้ขาด
คำจำกัดความข้าวของโรคปอดจุก?fนเรึ๋อรัง(definition of COPD)
โรคปอดอัด?fนเ‘เฝ้ารอต้นรัง(COPD) เก่าแก่โดยมากหมายความว่าความเจ็บไข้หนประกอบด้วยการจุก?f นทางเดินหายใจครั้งไม่ รับสนองทาบยาแก้โรคแพร่หลอดลมคอ (irreversible airway obstruction^ หรือไม่ก็สนองตอบประสานหยูกยาแผ่ขยาย หลอดลมกระจิด (partiallyreversible obstruction)4,8 ดู่งจะเบี่ยงเบนพลัดพรากโรคภัยหืดหลอดลม ดู่งตอบสนองทาบ โอสถสะพัดหลอดลมคอ (reversible airwayobstruction) เพราะฉะนี้งานพิจารณาโรคปอดปิด?f นเรึ๋อรังค่อนข้างชดใช้ ข้อบังคับ FEV1 / FVC <70% พร้อมทั้ง FEV1 เพ มรํโนนิดหน่อย
แนวทางงานงานชี้ขาดคนไข้โรคภัย COPD
1. ยินยอมปูมสิ่งแพทย์โดยไม1มีอยู่การพิจิตสมรรถภาพปอดหัวเรื่องไหนประเด็นหนึ่งตั้งแต่นี้ไป
1.1 Increase chest wall A-P diameter / Barrel shaped chest wall
1.2 ทิวภาพรังสีอุรา เห็น Difinite emphysematous change
1.3 Chronic cough เป็นๆ หายๆ ปีเลิกระบิน้อยนิด 3 เดือน พร้อมทั้งหมายความว่าช่องไฟยามโทรซึ่งกันและกันวิธีย่อม 2 พรรษาสึกหรอเปลี้ยเรอต้นรัง เพราะว่า,ไม1มีอยู่ตัวการอื่นรวมกับดักสัมผัส'วัติสูบบุหร หรฒr pollution
2. สำรวจสมรรถนะปอดเข้ามาจัดหามากับดัก COPD
: Post bronchodilator FEV1 / FVC < 70% and Not fully reversible
เกณฑ์การแจกจ่ายวรรณะข้อคดีดุร้ายเครื่องใช้โรคภัย
1. ข้อความเคยตรวจจับพละกำลังปอดลอย (Pulmonary function test)
1.1 Mild COPD (Stage 1)
Post – bronchodilator FEV1 / FVC < 80% predicted with or without chronic symtoms
1.2 Moderate COPD (Stage 2)
50 % < Post – bronchodilator FEV1 < 80% predicted with or without chronic symtoms
1.3 Severe COPD (Stage 3)
30 % < Post – bronchodilator FEV1 < 50% predicted with or without chronic symtoms
1.4 Very Severe COPD (Stage 4)
Post – bronchodilator FEV1 < 30% predicted or 1 ครัง/ศักราช -มื Spo2 1 ครังที่คราว 12 จันทร : เติมให้ ICS หรอ แปรปรวนดำรงฐานะ combination LABA / ICS
? ผิอีกต่างหากสั่งงานอริยาบทจัดหามาไม1ดืศักยตริตรองเปลืองยารักษาโรคหลากหลายประเภทคลุกบัง
? ไตร่ตรองให้การรักษาอีกด้วยออกซิเจนเวลาแถว)
ระดับคราว 4 : Very severe ? บวงสรวงเดียวกับระด้’บครั้ง 3
? พินิจพิจารณาให้การวางแผนปากท้องช่วงบ๊วย (end of life plan)
กลุ่มคราว3 ยารักษาโรคทลายเสมหะ (mucolytic)
ได้แก่ N-acetylcysteine ยิ่งไปกว่านี้การชดใช้N-acetylcysteine ซึ่งประกอบด้วยฤทธิ โต้อนุมูลเสรี (antioxidant) บรรจบตำหนิติเตียนอาจหดการก้อนเรบเครื่องใช้โรคปอดปุปิดป้องเรอต้นรังคว้า
กลุ่มคราว4 ยาปฏิชีวนะ
การชำระคืนปฏิชีวนะที่ผู้บาดเจ็บโรคปอดจุกอั้นเร อรังจะชำระคืนแห่งข้อความที่อยู่คนไข้มีเสลดเพิ่มขึ น ถมถืดกระทั่งเป็นประจำพร้อมด้วยพลิกผันสิซึ่งสำแดงแหวประกอบด้วยงานเข้าชิดตัวเชี อและงานห้อยเชี อนักจะดำรงฐานะเหตุสำคํญทำเนียบกระทำการอำนวย คนป่วยเหนื่อยหอบพอแรงขึ นและทีท่าหมู่เรบตราบเท่าควรเข้ามารับสารภาพการเฝ้าที่ดินห้องหับเดือดร้อนหรอเข้าไปไปนอนชอบพอษภายใน โรงหมอได้ งานชำระคืนยาต้านจุลชีพเพราะด้วยใ]องขัดขวางงานติดแน่นเชี อพบว่าจ้างไม1ประกอบด้วยผลแล้วก็ไม1ถูกชดใช้กระผมจะ ใช้คืนทันทีที่ประกอบด้วยการขนาบเชี อแล้วอย่างเดียว
9
แนวทางการควบคุมผู”ล้มป่วย
COPD
แนวทางกระแอกรดชมคุ้มครองผิ!เวยCOPD with Acute Exacerbation
รายงานหมอ
COPD with AE
พยาบาลสืบสาวพระราชประวัติ, Monitor Spo2 ,อาวาส v/s สดับตรับฟังปอดเบื องต้ใ
Beradual NBq20 นาที 3โอกาส ? dexa 8 mg iv สุดแต่หมอกลั่นกรอง
ถ้ามีอิริยาบถ ผมจุกแน่นหน้าอกปันออกเนรมิต
1. EKG, CXR
2. Monitor EKG ,02 Sat
ดีฃี น02 sat >95% RR95% respiratory failure
D/C อิดน้อยลง ,RR >24 เพรา/ ละเลง๒ ( RR > 28 ครัง/ ละเลง๒,02 sat 92 %
-ET-tube
-ประสานฟอร์มการส่งผสาน ผู้ป่1วtAsthma +ใบ refer
-ติดต่อรุ่งแจ้ง โรงพยาบาลพระพุทธ ICU Admission center เกี่ยวกับ ปิดแปะ ER พร้อมกับจับจอง ICU
เบอร์โทร ICU Admit center บุหลัน มมันสมองคมันสมอง-เม.ย ICU 2 โทร 1879,1875 จันทร ก.ย.-ธมันสมองคมันสมอง ICU 1 ติดต่อ 1879,1875
ห่รือโทรคละเคล้าศนย์ refer รพศ.
.
แนวทางการเขวบรการผูล้มป่วยเรค COPD ราย เหม (เนโฉบคลนลานกทั่วโฉบวันพุธ)

ลงทะเบียนรายเรี่ยมพร้อมกับประกาศผู้มาหารองบริการข้างในโปรแกรมExcelltมละขึ้นทะเบียนคนไข้สถานพยาบาลยอดเยี่ยม COPD ข้างใน Program Hos.XP
หมายเหตุ : งานนัดพบเชี่ยวชาญสับเปลี่ยนได้ตามClinical สิ่งผู้บาดเจ็บเหรอติดสอยห้อยตามข้อคิดสิ่งของนายแพทย์ผู้พิทักษ์
แนวทางการไต่ถามลูบว้ติเตียนพร้อมทั้งงานรายงานหมอรายการคนไข้นอก COPD
1. นโยบายการปูมข่าวเพื่อจะลุ้นข้างในการลงความเห็นด้วยกันสงวนของใช้เวช คนป่วยนอกประกอบด้วยกระบิลการรายงานแพทย์ทะเบียนเพราะว่าใช้คืนProgram HosมันสมองXP แซ่ดif
1.1 ส่วนข้อมูล
• ที่นาโอกาสก (กก.) ส่วนสูง BMI
Vital sing (T= c PR ครัง’min BP mmHg RR ครัง’min)
PEFR L/M
1.2 อิริยาบถสำดัญ (CC)
• มาริรับสารภาพหยูกยา COPD / ( โรคภัยร่วมมืออื่น )มันสมองมันสมอง. ติดตามนัดแนะหรอผิดนัด
1.3 ท่าทางโ’จจุบัน ( PI)
• PEFR Pt L/M % Spo2 % MRC Score
• ทีท่าหอบ (Raspiratory Problem) ล’กษณะ แน่นหน้าอก หายใจยุ่งยาก หายใจมีอยู่ น้ำเสียง กรีดร้อง เวลาช่วง
( เวลากลางวัน ที วิกาล ครั้^ ข้อคดีถี่ๆ (ตัวเลขเมื่อต1อส์’ปดาห์เพราะว่าลูบมาสู่ถ)เ
จำนวนปางการชำระคืนโอสถพุ่งงอกงามหลอดลม( Beradual MDI) ผลข้าวของการชดใช้โอสถฉีดพ่น(ค่อยยังชั่วหรอไม1)
• อากัปกิริยาไอ สกษณะ ช่วงเวลาคราว เหตุถี่
• เสลด,’ทุ่งนามุก สกษณะ เช็ด ตัวเลข
• ลีลาไข้
• งานปฏิสนธิ AE ศักราช (โอกาสท้ายที่สุดปางไห^เรื่องประกอบ Last admit
• ปฏิกิริยาข้างเคียงเดินทางการชดใช้สารเสพติดฉีดปาง ลิ นเป็นผนัง เสียงแหบ
ประวัติคลุกอื่นๆ
• Underlying disease พลความและอากัปกิริยาเ&เาระแวดระวังเครื่องใช้ความเจ็บป่วยร่วมอื่นๆ แน่นหน้าอกพระทัย กระดิก ท่วงท่าเป่ง ปวดศีรษะมืดหน้าลำแขน-ขาอ่อนมาก
• Nutrition ภาวะโภชนาการ
• Social กรณีอาจจะในที่การทำงานกิจกรรมเบื้องวงการ
• Exercise กรณีเป็นได้แห่งงานประกอบกิจกิจกรรม ความกระปลกกระเปลี้ย การออกแรงสกนธ์
• Self care กรณีเชี่ยวชาญพร้อมทั้งกระแสความยอบข้างในงานเฝ้าตัวเอง
• Sleep กิริยาอาการตับแลบมีอยู่ความกระทบกระเทือนสร้างงานเอนใช่ไหมมิ foot care sheet
• Environment พักแห่งอยู่โอบครากระตุๆ”นส่งเสียกอบด้วยอริยาบทฃเบ เยี่ยง ฝุ’น ควัๆ!ฟ ผู้ร่วมทีมที่ วงศาคณาญาติดูดยาสูบ อาชีวเผาถ่านใช่ไหมปฏิบัติของกิน
1.4 ชีวประวัติเจ็บไข้ในที่อดีต( PH)
• COPD / ความเจ็บไข้ผสานอื่นๆ
หมายเหตุ :
• MRC Sore ( Medical Research Council Scale)
1 = กระหืดกระหอบ ครั้นบริหารร่างกายตัววิธาทนทุกข์เพียงนั้น
2 = เหนื่อยเมีอเดินย่ำวิธีตะลีตะลานบนบานพื นเรียบ หเรียวอเมีอเคลื่อนที่ริโป่งคราสูงชัน
3 = ย่ำเดินบนบานพื นราบจัดหามาเนิบนาบกว่านรชนอื่นคราวเสด็จในที่อายุเดียวกันเนื่องจากหายใจกระหืดกระหอบ หเรียวอจำเป็นต้องสกัดกั้นเพราะว่า
หายใจเมี อเดินหน ไล่ตามธรรมดาบนบานศาลกล่าวพื นระนาบ
4 = แตะสะดุดเนื่องด้วยหายใจหลังจากเดินย่ำหาได้ใกล้เคียง 100 เมตร หเรียวอหลังจากเคลื่อนที่ได้มาต้นสักพ้มณฑกนพื น
ราบ
5 = หายใจเหนื่อยหอบเป็นฟืนเป็นไฟเลยกว่าจะออกลูกขนมจากเคหสถาน หรีอ ทานเหนื่อยหอบสุดกำลังช่วงเข้าเครื่อง หรีอผ่าน
16
• PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate)
คือ คุณประโยชน์กรณีตื๋อลมหน,ออกพลัดหวาดประเภททันอกทันใจ ดำรงฐานะงานตรวจหาความสามารถกลัวเพราะประเมินค่า เหตุเผ็ดร้อนรุนแรง’ข้าวของเครื่องใช้การ1อัดff:นงานไหลสรรพสิ่งลม ลุ้นที่การชี้ขาดพร้อมทั้งการคิดคำนวณลีลาเครื่องใช้ความเจ็บไข้ กรณีถูกต้อง ของใช้การตรวจทานขึ นกับเคล็ดแหล่งชำนาญความสมคบกับข้อความต”งทรวงภายในการเป่าของใช้ผู้ป่ว?ทมาตรฐาน ลิ”มพันธ์ พร้อมรุ่น เพศ ส่วนสูง
• PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) สรรพสิ่งหาก’ล้มเจ็บ
คือ ประโยชน์ข้อคดีรวดเร็วทันใจลมคราว คลอดออกจากกลัวฝ่ายเร็วคราว ผิ”เป็นไข้เล่น’ไ,ทู่
เป็นค่าหนหาได้จะสั่งสละให้ประสีประสาบรรลุสภาวะหลอดลมคอว่าจ้างคือประการใด หากว่าหลอดลมคอตีบแคบลงลมก็จักให้กำเนิด ได้มาลำบากคุณค่าหนไตู้ก็จักโหรงยอม
• สูตรบวกลบคูณหารคุณค่า % PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) ข้าวของหาก’เจ็บไข้ได้ป่วย PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) สรรพสิ่งหาก’ล้มป่วย
– X 100
PEFR (Peak Expiratory Flow Rate)wาตรที่รองรับ
แนวทางการนัดพบ F/U ผิ’ป่วย COPD
คะแนน
MRC การปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ นัดแนะ F/U
1 เหนื่อย ขณะที่คลอดปึกจ๋อสรีระกลุ่มทนทุกข์แค่นั, 8 Wk
2 เหนื่อยหอบเมือดำเนินพวกรีบเร่งราญรอนบนบานพื นราบ สึกหรอเมือย่างเท้าขึ แม่น้ำโด่งร่ 8 Wk
3 ย่างเท้าบนบานศาลกล่าวพื นราบได้มาล่ากระทั่งนรชาติอืนคราวชูไว้ณว้ย่เดียวกันครั้ง หายใจกระหืดกระหอบ หรอต้องเลิกร้างด้วยว่าหายใจทันทีที่เดินหน 4 Wk
4 จำเป็นจะต้องทำให้หยุดเพือหายใจหวานรดำเนินเดินย่ำได้มามัตตะร้อย เมตร สึกหรอหลิง1เคลื่อนเดินดุ่ม1ได้มาลิ’กหยุดพักบนบานพื นรท! 4 Wk
5 หายใจเหนื่อยหอบอนันต์เหลือกว่าจักออกลูกออกจากที่พัก สึกหรอ ข้าพเจ้ากระหืดกระหอบเต็มที่ ช่วงแต่งตํว หรอแลกเปลี่ยนเครับเกลาต่’ว 1-2 Wk
แนวทางการชดใช้ยา
แนวดำเนินงานที่การอุปการะคำแนะนำกร้านยาเสพติดจ้าคนไข้ป่องf COPD
แนวทางงานพยาบาลผู!เวย Admit เช่นเดียวกัน COPD c AE
แผนผังการนัดพบจัดจำหน่ายคนเจ็บ COPD ครั้งกิจธุระคนป่วยใน
เกณฑ์งาน ADMIT ผู้’’เจ็บไข้ได้ป่วย COPD
1. คนไข้COPD กอบด้วยภาวการณ์ AE ระวังตำแหน่ง ER เช่นเดียวกันงานพลุ่งเภสัช Beradual (2:2) * 3 มื้อ ไม1ภัทรขึ น
2. กอบด้วยไข้เนิน พร้อมกับมี Purulent sputum
เกณฑ์งานจัดจำหน่ายเดินทาง IPD ผู้’เจ็บป่วย COPD เนื้อความรายเก่าแก่
Clinical improved ไม1กอบด้วยประสา Exacerbation
1. Lung sign normal อิริยาบถทุเลายอมจนถึงใกล้ชิดพร้อมกับสมรรถนะกลัวเริ่มแรก MRC Score 92 %
3. ไม1มีอยู่ Sign infection (ไข้ , Purulent sputum)
4. คุณหมอนึกตรอง D/C เนื่องด้วยชดใช้ 02 therapy ที่ที่พัก
5. คนเจ็บสึกหรอวงศ์ญาติอาจจะให้การแล แลเห็นข้างนอกโรงพยาบาลหาได้ คดีรายเอี่ยมอ่อง
Clinical improved ไม1กอบด้วยสภาพการณ์ Exacerbation
1. Lung sign normal ท่าส่างยอมจนกระทั่งคล้ายกับดักพละกำลังหวาดแรก MRC Score 92 %
3. ไม1ประกอบด้วย Sign infection (ไข้ , Purulent sputum)
4. ทำเป็นฉีดหยูกยา MDI ได้รับแตะต้องแบบและมีอยู่ความสามารถ
5. ผู้ป่วยหรอญาติพี่น้องอาจจะให้การมองเบิ่ง มองข้างนอกโรงหมอจัดหามา
เกณฑ์งาน Refer ผู้’ป่วยไข้ COPD
กรณีรายเรี่ยมไวทย์ R/0 COPD
– ลืมลูกจากหาได้รองรับรักษ์เลอะเทอะจากนั้น( Beradual MDI 2 puff g 4 hr, Theoder (200) 1 *2 0 PC) ณ 1 แถงทีท่าไม1คีขึ นมีความทรงจำหมายถึงควรRefer เหตุด้วยยืนยันงานลงความเห็น , ตรวจจับพละกำลังปอดลอยเพราะ Spirometry สึกหรอจำต้องจำเป็นจะต้องได้รับคล้อง LABA +ICS
กรณีรายโกโรโกโส
1. เลอะเลือนขนมจากให้การคุ้มครองมากพอหลังจากนั้น ( Long acting fte agonist ,Meptin (2) 1*2 OPC) จากนั้นอีกทั้งกอบด้วย ท่วงทีตั้งแต่นี้ไป
Acute Exacerbation > 1 หน/ชันษา เลอะเลือนออกจากให้การบรรเทารุนแรงแล้ว
เคยมี respiratory failure หมกหมุ่นไปให้การรักษาพยาบาลเต็มตาหลังจากนั้น
ยังมีอยู่การวางท่าเหนื่อยหอบ (MRC > 3)หลงๆ ลืมๆทิ้งให้การปกป้องรักษาหยำเปแล้ว
2. ด้วยรับประกันงานลงความเห็นเพราะ Spirometry เนื่องจากว่าจำเป็นจะต้องแตะได้รอง LABA +IC
3. ความคนเจ็บประสงค์เที่ยวไปเก็บ รพพุทธเชนราช ยินยอมเนื้อความมุ่งสิ่งของผู้บาดเจ็บ
หมายเหตุ :งาน Refer OPD Case ควรแนบแบบพิมพ์งานส่งหลังจากนั้นพร้อมใบ Refer ทั่วที
– มัวเมาเดินทางหาได้รับสารภาพถนอมมากพอแล้ว( Beradual MDI 2 puff g 4 hr, Theoder (200) 1 *2 0 PC) ณ 1 แถงท่าทีไม1งามขึ นมีความทรงจำครอบครองสัมผัสRefer เหตุด้วยรับรองการลงความเห็น , ตรวจจับสมรรถนะหวาดเพราะ Spirometry สึกหรอจำเป็นต้องจำต้องจัดหามารับสารภาพ LABA +ICS ความรายโบราณ
2. มัวเมาพลัดให้การบำบัดสุดโต่งแล้วไป ( Long acting fte agonist ,Meptin (2) 1*2 OPC) หลังจากนั้นอีกทั้งกอบด้วย ท่วงทีถัดไป
Acute Exacerbation > 1 มื้อ/ศก เลือนเดินทางให้การอภิบาลเต็มหน้าแล้วไป
เคยกอบด้วย respiratory failure เมามัวผละให้การรักษ์เต็มตาจากนั้น
ยังประกอบด้วยท่วงทีเหนื่อยหอบอิด (MRC > 3)หลงทิ้งให้การรักษาพยาบาลจังหน้าหลังจากนั้น
2. เกี่ยวกับแค่นการพิจารณาเพราะว่า Spirometry ด้วยเหตุที่ขาดไม่ได้ควรได้รับรองรับ LABA +IC
3. เนื้อความคนไข้ต้องประสงค์เจียรบำบัด รพพุทธชินราช ยอมกรณีเรียกร้องของใช้ผู้บาดเจ็บ หมายเหตุ :การ Refer OPD Case สัมผัสซบแบบฟอร์มการส่งถัดจากนั้นครบถ้วนใบ Refer ตลอดมื้อ
แบบฟอร์มงานส่งเพศผู้’เจ็บป่วย COPD เที่ยวไป โรงพยาบาลศาสนาพุทธคุ้นราช(OPD case) COPD Stage ? mild ? Moderate
? severe ข้อบังคับการลงความเห็น
? ติดตามกำหนดสิ่งเวชเพราะไม1ประกอบด้วยงานตรวจทานพละกำลังปอดลอยหัวข้อไหนข้อหนึ่งถัดไป
? Increase chest wall A-P diameter / Barrel shaped chest wall
? ทิวภาพรังสีอุรา ค้นเจอ Difinite emphysematous change
? Chronic cough เป็นๆ หายๆ พรรษามละประเภทขจิริด 3 รัชนี พร้อมกับเป็นที่ว่างเพลาสื่อสารต่อกันวิธา ย่อม
2 ปีสึกหรอเปลี้ยเรอรัง เพราะว่า,ไม1มีสาเหตุอื่นร่วมมือพร้อมกับสัมผัส’วัติสูบรองหร หร’ฒr pollution
? สืบสวนพละกำลังหวาดมาถึงได้รับกับดัก COPD
: Post bronchodilator FEV1 / FVC 3)หลังจากให้การทะนุบำรุงสุดขีดจบ
? ค้ำประกันงานลงความเห็นเพราะรpirometry เหตุเพราะจำเป็นจำต้องได้รับสารภาพLABA +ICS
? อื่นๆ บอก เซ็น
รพ
เกณฑ์งานยอดดีตำหนัก
ผู้’’เป็นไข้ COPD / Asthma คราวหนสภาพมีชื่อเสียงนี”
1. มีอยู่กระ’วัติ AE > 1 มื้อ ณ2 ศศิธร
2. ประกอบด้วยงานเปลือง 02 Home Therapy
3. กอบด้วยลูบ’วัติ Admit >1 ครั้งแห่ง2แถงสึกหรอ Re-Admit ชั้นใน28ว้’น
4. มีโรคภัยร่วมมือ และไม1อาจจะมาหา โรงพยาบาลเองได้รับ
เกณฑ์งาน D/C พลัดพรากรายการรายการ COPD / Asthma Clinic
1. คนป่วยสม้’ครพระทัยเสด็จพระราชดำเนินเยียวยาในโรงพยาบาลอื่นๆ
2. คนป่วยบริเวณอาการสามัญไม1จำเป็นจะต้องฉีดเภสัชและฉันหยูกยาพ้น> 1 ศักราช
3. คนเจ็บที่ดิน Loss F/U > 1 ชันษา เลอะเลือนผละที่ทางเกาะติดจบ
4. คนไข้ยักย้ายถ่ายเทสถานที่อยู่ อยากเคลื่อนสารภาพงานสงวนณ รพใกล้ที่พัก
5. ผู้เจ็บป่วยเสยซวต
ความตระหนักเพราะว่าป้องกันตัวเองของใช้ผู้เจ็บป่วย
การเปลืองโอสถ
คำแนะนำณการเปลืองเภสัชดมกลิ่นเพิ่มปริมาณหลอดลม ?ifนเปลาะข้างในงานสูดกลิ่นสารเสพติดเพิ่มปริมาณหลอดลมคอวิธ MDI
1. เขย่าหลอดกาแฟยารักษาโรค 4-5 ปาง กับปิดเงียบฝาผนังครอบยาเสพติดให้กำเนิด
2. หายใจออกเทพนิรมิตจนมุมมากพร้อมด้วยยกมาหลอดพ่นยารักษาโรคลงมาอม
3. ประทับตราโอสถพร้อมทั้งเบาๆดมกลิ่นสารเสพติดเข้ามาวิธาค่อยๆสายปาก
4. เลห์กล” นหายใจประมาณ10วินาที(หรอถือว่า 1-สิบ ข้างในดวงกมล)
5. บรรเทาลมปราณออกลูกไล่ตามเป็นปกติ
6. สมมุติหวังดมกลิ่นสารเสพติดซํ้าจำต้องยกเว้นห้วงตีค่า1-2 นาที
ข*นระยะณการดมกลิ่นยารักษาโรคลามหลอดลมคอพรรณ MDI with spacer
1. เชื่อมหลอดหยูกยา MDI เข้ามาพร้อมด้วย Spacer
2. เขย่าตัวยาเสพติด4-5โอกาส
3. เบียดบังด้านหลัง Spacer อีกพวกเอ็ดไว้ หายใจออกโดยปกติตราบเท่าสุ ด
4. ทับสารเสพติดครบครันหายใจเข้าดั้วเดี้ยลึกซึ้งบริบูรณ์ปอด
5. เล่ห์”นหายใจเก็งสิบ วินาที(หรอจัด 1-สิบ แห่งหฤทัย)
6. ทำเนาลมหายใจให้กำเนิดยินยอมประจำ
7. เผื่อว่ามุ่งดมยารักษาโรคซํ้าสมควรว่างเว้นตอนคาดคะเน1-2 นาที
^นแผนกในที่การสูดกลิ่นเภสัชลุกลามหลอดลมคอกลุ่มTurbuhaler DPI
1. เปิดใจกำแพงคลอด(ไม1แตะต้องเขย่าโอสถ) เบี้ยวในปฐมเสด็จพระราชดำเนิน กลิบจนตรอกประกอบด้วยสำเนียง“คลิก”
2. อมด้านหลังหลอดยาแก้โรคซอยปากและสูดหยูกยาเข้ามาหวาดเพราะว่าหายใจเข้าทิศานุทิศปากส่งเสียเชี่ยวกับดึ่มบริบูรณ์หวาด
3. กล”นหายใจโดยประมาณสิบ วินาที(หรอถือว่า 1-สิบ แห่งมนัส)
4. บรรเทาปราณออกลูกติดสอยห้อยตามโดยปกติ
5. เผื่อเรียกร้องดมกลิ่นยาเสพติดซํ้าน่าจะงดขณะโดยประมาณ1-2 นาที
6. เมอเลก โอนเอนบดฉากเกเรลยวเฉสนท
ข*นต่อตาในที่งานสูดยารักษาโรคเพิ่มปริมาณหลอดลมคอพรรณ Accuhaler DPI
1. เปีดเครองเพราะว่าซวนม่อปรัศว์งวดงตกลงทิตวเคบุกร้านนอกเว้ หลังจากนั้นเซนวหวมารดรมออุราทิศครั้งงแหมะยอมทเฝ้าคอย ดินเหนียวนิ้วหัวแม่มือในที่แนวออกลูกลูกจากตํวจรจนกระทั่งมาก
2. จับเครองรับเก็บเพราะว่าสละให้หน้าโอษฐ์ปลากระบอกเหลียวเข้ามาตรวจหาต้’ว ที่ดินจำใจเขยื้อนคลอดเคลื่อนที่จนแต้มมากหมดหนทางได้ข่าวสำเนียง“คลิก”
3. หายใจออกถวายสุดๆ ระว้คู้อัยยิกาเลี้ยงดูลมปราณมาถึงเดินข้างในเครับ อมปากปลากระบอกอุปการะซี้ สูดกลิ่นลมปราณเข้ามา ข้างโอษฐ์อวยลึกซึ้งพร้อมกับเต็มฝั่ง
4. มายากล” นหายใจหมายสิบวินาที(หรอจัด 1-10 ที่ดวงกมล
5. ทุเลาลมหายใจออกติดตามดี
6. สมมติมุ่งหวังสูดกลิ่นเภสัชซํ้าจงละเว้นระยะเวลาคร่าวๆ1-2 นาที
7. ทันทีที่วางมือเปลือง ไว้นิ้วโป้งลงบนบานร่องจากนั้นย้ายเลห์กล’บเข้างมต้’วจนมุมสุดๆ
<=J I ay ด %/ I <=J cdj เด o ax ด %/]A 2/<=J ay
8. มทางผ่านชี้ตวเลขจำนวนเฉเห็นประจักษ์วับๆหยูกยาเจิ่นสึงเนเคถัดจากยีสต์หรบโซเซถมทรวงกครง
?ifนท่อนณการดมเภสัชเพิ่มปริมาณหลอดลมคอวิธา Easyhaler DPI
1. เปลื้องผ้าฝาผนังให้กำเนิด
2. ตั้งขึ้นเภสัช'ในแถวตรงลงไป ประทับตราย1 เพรา
3. หายใจออกกำนัลสุดๆ ระว้ขดงอคุณย่าส่งมอบลมปราณมาถึงจากไปในเครอง อมปากปลากระบอกเลี้ยงดูคุ้น ดมปราณเข้ามา แนวโอษฐ์แบ่งออกดึ่มด้วยกันจังหน้า
4. กลอุบาย"นหายใจตวง10 วินาที(หรอประเมินผล 1-สิบ ข้างในหฤทัย)
5. ผ่อนคลายลมปราณออกยินยอมปกติธรรมดา
6. เผื่อพึงปรารถนาดมกลิ่นยาซํ้าจำต้องเว้นเวลาคิดคำนวณ1-2 นาที
7. ครั้นเปิดเปลืองงำผนังส่งมอบรู้จักดี
<=J I ay ด %/ I <=J cdj เด o ax ด 2/V 2/"=J <=J ay
8. มซ่องกราบทูลตวคณิตศาสตร์เหปรากฏชัดวามแวมหยูกยาเหลอพักเนเคอุปส่าเหล้าหรบโคลงเคลงเดอโภครง
การออกกำลังกายกาย
การ‘แกการหายใจเหตุด้วยคุ้มครองกล้ามเนื"อปอด
ท่า ทำนองดำเนินการ
ท่าที 1 ท่าเรือท่านหายใจ 1. 'นงสบายๆ แขน2ฟากตั้งวางคราวท้อง
2. หายใจเข้าแนวนาสา อำนวยตั้งท้องนูน
3. หายใจออกซอยปากกับเนรมิตปากกระจู๋กับแขม่วทรงพระครรภ์
ท่าที 2 กระบวนกางแขน 1. ทอดพาหาทัง2 แบบถูกต้องมาหาด้านหน้าตีรั้งบ่า
2. กางแขน สลัดลำแขนจากซีกขั้วพร้อมทั้งดอมดมหายใจเข้าจัง
3. หว่างมือมาริเนื้อที่เก่าแก่ หายใจออก ปฏิบัติการปากกระดอ พร้อมกับแขม่วทรงพระครรภ์
ท่าที 3 ทีท่ากระเดิดข้อเท้า 1. นงสบายๆ ดูหมิ่นเหยียดหยามคะตรงๆ
2. เผยอข้อเท้า อสัญญีซ้าย-ทักษิณ
ท่าที 4 เขว'วี ยงแขม 1. ยีนคลี่ค่ะกระจิด เขววียงพาหาเจียรหน้าด้านขึ นเหนือวรงค์พร้อ3 พร้อมด้วยดมหายใจเข้าเต็มที
2. เอาพาหายอมฟากลำต้'วกับหายใจออกมรรคาปาก พร้อมทั้งทำงานโอษฐ์กระจู๋ พร้อมทั้งแขม่วมีครรภ์
ท่าที 5 ท่าทางคดฃี เกียร์'ะ 1. ยีนแขนพามหมดพนักพิงปันออกคงที่ ตํวตรง
2. หายใจเข้า คดขว้างกรคลาไคลแนวขวา
3. หายใจออกเส้นทางโอษฐ์พรึบเนรมิตปากกระดอ พร้อมกับแขม่วมีครรภ์
4. สลัดกรอุบาย'บมาหาแหล่งหัสเดิม
ท่าที 6 ทีท่าเดินย่ำติดตามง่าย 1.ส่งมอบดำเนินสบายๆ พร้อมทั้งหายใจเข้าเต็มที่
2. หายใจออกเบื้องปาก พร้อมทั้งนฤมิตโอษฐ์กระเจี๊ยว กับกระแหม่วมีท้อง
ท่าที 7 การวางท่าฟักไข่ ยีนเขววียงลำแขน อสัญญีข้างซ้าย-ขวา พร้อมคุณหายใจ
สิงคราวควรจะตรัสรู้เกียวกับการรักษา'ความเจ็บไข้ถุงลม'โปนโปน(COPD)
ปัจจุป่นอีกทั้งไม1มีอยู่การอภิบาลไรในอาจปฏิบัติการอวยโรคถุงลมโปนเป่งสูญสิ้นได้แต่การเปลืองเภสัชจักลุ้นแยกออกผู้เจ็บป่วยกอบด้วย สภาพถูกใจขึนกับปอดลอยชอบภิทนานลงเปามุ่งหมายงานพิทักษ์คนป่วยโรคปอดจุกf?นเรอรัง
1. การหย่อนการวางท่าสิ่งของโรคภัยไข้เจ็บเอื้ออำนวยหดหายจ้อยยอมเพราะว่างานห้ามดูดรองหรพร้อมทั้งหลบมุมฝุ1นควันไฟ
2. หมายปองปิดป้องงานกลุ่มเรบสิ่งของโรคภัยไข้เจ็บ หลบเลี่ยงควันไฟบุห'รี่คนป่วยพร้อมกับเครือญาติพึงจะง(รสูบบุหร
3. ดำรงอยู่พละกำลังการทำการทำงานข้าวของปอดไว้สึกหรอจัดการเอื้ออำนวยเก่ายอมไม่ทันเวลาสุดโต่งโดยการเปลืองยาพลุ่งในที่แม่นยอมอุบาย แวดสิ่งของผู้รักษา พร้อมด้วย‘แกการหายใจเหตุด้วยบรเฉลี่ยกล้ามเนื้อปอดลอย
4. ประพฤติมอบให้คุณภาพชีวิตสรรพสิ่งคนเจ็บดีงามขึ ฟ้ดยการสอดส่องรกรุงรังษาสถานะโภชนาการระวางพอควร ตลอดจนงานบังคับบัญชา ภาวะอารมณ์และดวงจิต
ล'กษณะคนเจ็บเสี่ยงชีวิตแก่งานเลียชีวี ณแตะต้องระวังระไวชิดซิดตํ่;งแต่ก่อน เพราะพบไวทย์ปัจจุบันนี้เป็นต้นว่า คนไข้ที่ดินมีทีท่าเหนื่อยผสานเข้ากับ
– คนไข้ความเจ็บไข้ถุงลมพองนูน(COPD)tคยประกอบด้วยงานหายใจทะลาย แตะต้องบริสุทธิ์1เครี่องสนับสนุนหายใจ
– คนป่วยความเจ็บไข้ถุงลมนูนโปง(00?อ)ในมีอยู่ท่าทางกองเรบ พื้นที่จำต้องมาห้องคับขันสึกหรอมาถึงเก็บรักษาในที่รพ.
ภาย'ณรอบศักราชแหล่งลอดมาสู่
– ประกอบด้วยอาการหอบพลุ่งยาเสพติดเพิ่มพูนหลอดลมคอ จุดขวาง3 โอกาสไม1ค่อยยังชั่ว
– ประกอบด้วยท่าโชว์ตราบเท่าจุดเชี อของฟุตบาทหายใจ ดุจดัง ไข้ เสลดเปลี่ยนแบบลีไออุ่นสม่ำเสมอ ป่วยศอ
พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology)!รค COPD โรคปอดอุดกิตุงเรีอรัง(Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
โรคปอดปุfrนเรีอต้นรังหรอ COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) หมายถึงโรคภัยครั้งกอบด้วย ลกษณะ airflow limitation แนว Progressive พร้อมด้วย not fully reversible จำนวนมากยังไม่ตายผลประโยชน์พลัดงาน เคืองประสานรอยปอดลอย ทิ้งฝุ1นพร้อมด้วยแก๊ส ที่ดินสำค้'ญสุดโต่งลงความว่าคว้'นรองหรเพราะกว้างขวางม้'กหมายรวมแม้ว่าโรคภัย2โรคภัยไข้เจ็บ รวมความว่า chronic bronchitis กับ Pulmonary emphysema
Chronic bronchitis สึกหรอความเจ็บป่วยหลอดลมคออักเสบเรอรังยังมีชีวิตอยู่โรคภัยเนื้อที่จำกัดความดำเนินกิริยาอาการทางผ่านคลินิก กล่าวคือ คนเจ็บมีท่วงทีกระไอกระแอมเรอรังประกอบด้วยเสลด เพราะว่ากอบด้วยท่วงทีเป็นๆหายๆ ศกเลิกหมู่อนุร นิศากร พร้อมด้วยคือโทรต่อกันหมู่ ขจิริด 2ศกเพราะไม1ได้มาอุบัติไปเหตุผลอื่น
Pulmonary emphysema หรอ โรคภัยไข้เจ็บถุงลมโนโป่งดำรงฐานะตรงไปตรงมาโรคภัยที่ดินนิยามละงานที่ทางกอบด้วยกาฝากฐานะการ พังสิ่งถุงลม พร้อมกับตอนเชิงสุดสิ่งหลอดลมคอ(respiratory bronchiole) เพราะกอบด้วยงานเพิ่มขึ้นต'วนูนอูม ส่วนมั่นคง
ผู้ป่วยจำนวนมากมํกพบเห็นโรคภัยทั่งแฝดขนานกระด้งเอื้อนสึงรวมกักด่านพร้อมกับจากกันออกพลัดกั้นได้รับยากเข็ญ การ แปลงเครื่องใช้หลอดลมทั่งแต่ถ้าว่าสัดส่วนมหาลงUจนกระทั่งขนากแคบกอบด้วยเซลล์เขตข้องเกี่ยวด้วยกันการอักเสบกั้นข้างใน เยื่อบุสาธารณะประกอบด้วย globlet cell เพิ่มขึ้นขึ น พร้อมทั้งmucous gland สะพัดเลิศขึ น ประพฤติอวยกอบด้วยการต่อเรือmucus ออกลูกมาสู่เป็นฟืนเป็นไฟ พร้อมทั้งข้นเหนียวกระทั่งทั่วๆ ไป การอักเสบพร้อมด้วยงานผลาญเขตเสวยพระชาติซํ้าๆจักเนรมิตอุดหนุนปฏิสนธิงานแปรผันส่วนประกอบข้าวของเครื่องใช้กำแพง หลอดลมคอ โดยเฉพาะหลอดลมข้างด้านหลังย่านประกอบด้วยปริมาตรเล้นฟันชุมทางกระจิดริดกว่า 2 มม. เนรมิตสละให้ประกอบด้วยการลีบข้าวของเครื่องใช้ หลอดลมคอ
เนื้อหวาดพวกrespiratory bronchiole พร้อมกับถุงลมระวางควรปู้ยี่ปู้ยำกับโป่งดินตุง มีอยู่ล'กษณะบังเอิญปน เอื้อนติเตียน centrilobular emphysema เพราะเรมละปอดลอยหมวดบนบานจากนั้นแผ่ขยายจรแบบอื่นๆภายในคราวหลังจากนั้น สำหรับ บรเวณหลอดเลือดปอดลอย ฝากอบด้วยการครึ้มต'วขึ น มีการต่อเติมจำนวนเครื่องใช้กล้ามไม่เหลือพร้อมด้วยเซลล์ตำแหน่งเกี่ยวพร้อมกับ งานอักเสบ
พยาธิสรรพิทยา( Pathophysiology)
การดัดแปลงทิศานุทิศปรสิตวิทยาข้าวของหวาด พาเดินทางสู1การกลายจังหวะสรรพิทยข้างในผู้ป่วยกระด้งนี้
1. การนฤมิต mucus ถมถืดกว่านิจสิน ผสานและการปฏิบัติราชการสรรพสิ่ง cilia แผ่นดินผิดภาระหน้าที่เที่ยวไป ลงมืออุดหนุนคนเจ็บอุสุมเร อรังกอบด้วยเสลด ซึ่งอาจหาญยังไม่ตายท่าทางพาสรรพสิ่งโรคเก่า แดนหวนคิดกอบด้วยงานแก้ไขช่องสรรพิทยอื่นๆ
32
2. การลีบสิ่งหลอดลมคอคลุกกับดักงานสูญเสีย elastic recoil ข้าวของเนื้อปอดลอยบำเพ็ญเอื้ออำนวยเสด็จพระราชสมภพairflow limitation พร้อมด้วย air trapping
3. การคอดข้าวของเครื่องใช้หลอดลม การตายข้าวของเครื่องใช้เนื้อกลัว กับเส้นเลือด จักก่อกวนการค้าก๊าส ทำการมอบให้ก่อเกิด สภาพ hypoxemia กับ hyperapnia ติดตามมาหาซึงศักยประกอบกิจส่งให้สมภพ Pulmonary hypertention กับ cor pulmonale ภายในหนมาก
อาการ
ในคนไข้,โรคปอดปะอั้นเรอ!aะยะเรมแต่ก่อนไม่'ก,ไม1กอบด้วยทีท่าแต่กระนั้นตอนหลังครั้นเมื่อหมายถึงจัดรีโป่งทีท่าก็จะจัดแสดงสาดขึน ไล่ตามลำดิบเพราะกิริยาท่าทางสำคํ'ญที่ดินประสบเนืองๆได้แก่ หายใจชั่ว กระหืดกระหอบเมื่อย พร้อมด้วยหายใจมีเลืยงวี๊ด งานระแวดระวัง
ปัจจุบันอีกทั้งไม1ประกอบด้วยการบรรเทาไหนพื้นที่อาจทำการมอบโรคถุงลมตุ่ยปูดวายได้แต่งานกินยารักษาโรคจะสนับสนุนแบ่งออกคนไข้ประกอบด้วย]างานสวย
ขึ นและกลัวสัมผัสผลาญสายยอม
เปาหมายงานเก็บผู้ป่วยโรคปอดปุกีดกั้นเรอต้นรัง
1. การส่างอิริยาบถสิ่งของความเจ็บไข้ประทานหดกระจ้อยร่อยลง
2. หมายปองบังการมัดเรบเครื่องใช้โรคภัยไข้เจ็บ
3. คงทนความสามารถงานปฏิบัติหน้าที่ของใช้ปอดลอยเก็บสึกหรอจัดทำส่งเสียโทรมลงช้ามุทธา
4. ลงมือสละให้คุณลักษณะชีวิตสรรพสิ่งผู้บาดเจ็บยอดเยี่ยมขึ น
• งานชั่งน้ำหนักคดีเชาว์สุดยอดของใช้ปราณ( Peak expiratory flow rate)
เป็นงานสำรวจพละกำลังหวาดสำหรับประมาณข้อคดีพล่านของใช้งานจุกrf นการไหลสิ่งลม ช่วยเหลือแห่งงานพิจารณาด้วยกันการประเมินค่ากิริยาอาการข้าวของเครื่องใช้ความเจ็บไข้ กระแสความแม่นตรงข้าวของงานพิจารณาขึ นกับเคล็ดณเที่ยงตรงความ ให้ความร่วมมือพร้อมกับข้อคดีpf งใจภายในงานเป่าของใช้คนเจ็บ
• ?ifนท่อนในที่การกินPeak flow meter
ผู้ป่วยสิงสู่ที่กิริยาอาการยืนขึ้น เกลี่ยกำนัลตอม่อว้'ดอัตราการไหลลื่นสรรพสิ่งธาตุลมสิงที่วงกลมตํ่;งรุกข์สรรพสิ่งค1าเนื้อที่ว้'ด
– หายใจเข้าเปี่ยม นำพาวัสดุการว้'ดมาริโกงเก็บ เพราะเอื้ออำนวยขอบtlปากกั้นชอบพอ ระวงกลมไม1แจกลิ นมากั้นแบบระวาง เล่นพร้อมกับบรรเลงออกลูกปันออกอำนาจกับไวแรงกล้า
– หนังสือค1าแห่งหนว้'ดได้มาและปรับตอม่อว้'มากล'บมแห่งสมณศักดิ์เรมแท่งด้วยกันเป่าซํ้าอีก2 งวด
– จดราคาตำแหน่งจัดหามาชุมสุดโต่งยังไม่ตายคุณค่าแดนเล่นได้รับที่ครั้งก่อน
• สูตรคำนวณประโยชน์ % PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) สิ่งผู้''ล้มเจ็บ
PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) สิ่งของผู้’'ป่วยไข้ X 100
PEFR (Peak Expiratory Flow Rate) หลักเกณฑ์
• ตัวตน แม่ชี หยั่ง
1. อัตรางานเสวยพระชาติ Acute exacerbation <10%
2. ตำแหน่งการการ Re – visit ภายใน72เซนติเมตร Acute exacerbation <5%
3. อัตรางานงาน Re – admition ข้างใน28หมุน. Acute exacerbation <5%
4. อัตราการปรากฏวิสัยที่เป็นไป Respiration failure <2%
5. ตำแหน่งการถือกำเนิด Acute exacerbation ภายในกถึง1มน้ล้มป่วยกบรรลุ1มmild .moderate control <10%
การระวังระไวผู้!เวย COPD คราวเข้ามาสารภาพการบำบัดรักษาครั้งการคนไข้ใน วิเคราะห์!โญคลำหาคราวอาจจะพบเห็นครั้นคนป่วยเข้ารองรับการรักษาพยาบาลหนธุระคนเจ็บในที่
2. เนื"อเนื้อเยื่อแตกต่าง ๆได้รองรับออกลูกทอดพระเนตรแม่นยำเปล่าเพียงพอด้วยเหตุที่มีอยู่งานปิดff นทางเดินสร่างใ'^น้ำเสียงประสานรอยการ ผลิต Respiratory failure)
สาเหตุ
? ดำเนินหนอนพยาธิภาวะข้าวของโรคภัยไข้เจ็บหลอดลมอัดffนเรอต้นรังการปรวนแปรตะขอAlveolar Membrane ลงมือสละมีอยู่ hyperplasia พร้อมด้วย hypertrophy ข้าวของตุ่มเมือก ดำเนินงานอวยเพิ่มส่วนแบ่งมูลพระนาสิกณหลอดลมคอ อุบัติเสมะหะ ส่วนแบ่งออกจะตาย
? การจัดการข้าวของภาษาซีเลียหายยอมกับมีงานหดหายเกร็งเครื่องใช้หลอดลม
? สะบั้นพลังข้างในงานกระทำการทางผ่านหายใจอุดหนุนว้างเวิ้ง (เสาะ เสลดขี้เหนียวเหนียวหนืดตัวเลขสุด)
ข้อมูลลุ้น
? ประ'วัติ
o งานดูดรองหรหมายความว่ายุคสมัยเวลานาน o ไอเรอรังครอบครองช่วงเวลานานพร้อมทั้งมีอยู่เสมหะตัวเลขยิ่ง o มาหารับสารภาพงานตรวจรักษาเกี่ยวกับ Asthma , Bronchitis หรอ COPD
? สำรวจร่างกายและจิตใจ
o โครงสร้างอุราคลอดเฉกถังเบียร์สด(barrel shape chest)
o สดับปอดลอย ได้ข่าวแกงเลียง Wheezing sound ช่วงเวลาหายใจเข้าพร้อมด้วยงานหายใจออกเจอะเจอตำหนิเปลือง เวลานาน
? บทสรุปงานตรวจสอบสมรรถนะปอดลอย เจอะเจอ
o Vital capacity = o Residual Volume = o Functional Residual Capacity =
? ข้อยุติการวิเคราะห์ระด้แมลงปออุระสิชำนาญที่สายเลือด (02 Saturation) 24 ที’min ,ง่วง สบสน, เหม็นเขียวคลํ า, ข้อความดั’น’โลหิต ทำได้บวกขึ นในห้วงแรกเริ่มด้วยกันลดราคาลงที่ระยะห่างเข้าใจผิด
? คนไข้บ่งบอกอ่อนล้า เหน็ดเหนื่อย จุดหมาย
? ปองหน้าอกงานปุfดื้อดึงรถยาหายใจ
? ส่งเส’ข้าง’แบ่งออกเยื่อกระยาเลยเครื่องใช้รูปคว้ายอมรับออกซิเจนพอเพียง งานตีค่าผลประโยชน์
? ไม1ชาตะทีท่าหยิบยก’สิ่งการ1ปิดff:นตรอกหายใจ เช่น
o ประสิ”บกระแกว่งไกวจัด, 10สน,ง่วงเหงาลง ,หายใจได้ทุกข์เหนื่อยเมื่อย RR > 30/min , เหม็นเขียว คลํ า
o 02 Saturation > 92% สึกหรอทวีคูณขึ น
? เชี่ยวชาญขบเสลดได้มาแบบกอบด้วยศักยภาพ
? อากัปกิริยาเมื่อยล้าจิ๊ดยอม งานแพทย์
1) ตรวจจับร่างกายและจิตใจเหตุด้วย
? ประมาณลํกษณะงานหายใจ รณปอดลอยหมายถึงพัก ทั้งหมด2 – 4 ชั่วโมง สึกหรอซ้ำๆกว่านี้ต่างว่าคนป่วยยังประกอบด้วย ระด้ปการหายใจ > 24 มื้อ’หุ้มin
? ประเมินค่าลีลา/ลีลาส่อข้าวของงานอุดfดื้อด้านบาทวิถีหฃพระราชหฤทัยสึกหรอถือกำเนิดสภาวะ Hypoxia ยังไม่ตายยุคสมัย ชนิดอนุบาปกรรมงด 1-2 คราว หรอเสมอกว่านี้ถ้าคนป่วยระด้’!A,1 ธ,2B กิริยาท่าทางตัวอย่างเช่น
กระสิ’บกระสั่นจ้าน, สิบสน,ดูดซึมยอม ,หายใจลำบากยากเข็ญเหนื่อยหอบหมดเรี่ยวหมดแรง RR> 30/min , เขียวคลํ า ,02 Saturation หดหายยอม (เลือกคัด1ตวงระดั’’บออกซิเจน’ทั่วเวรกรรม วิธีจิ๊ดบาปกรรมมละ1 เวลา ต่างว่าคนเจ็บระด้’บ 1A,1B,2B อุปถัมภ์ monitor 02 Sat วางตลอด)
2) ช่วยเหลือมอบให้กอบด้วยการระบายเสลดเพราะลงมือฟุตบาทหายใจกำนัลเวิ้งว้าง ตัวอย่างเช่น
? ตีราคาความสามารถการละอองน้ำ (ล’กษณะ รณเสมหะพร้อมทั้ง’ส่วนแบ่งเสลดบริเวณศักยข้’บ คลอดมาริได้) และอบรมสั่งสอนการละอองน้ำเหมือนมีความสามารถ
? การใช้เถ้าพูดมากหรอข้อความซื ใ4กรณีคุณหมอพูด)
? เลี้ยงดูเอื้ออำนวยได้รับรองรับยาแก้โรคข้’บ’แตกพังเสมหะไล่ตามแผนการงานบำรุงรักษา
? มอบให้ซดนี้าอุ่นสึกหรอดื่มนี้าหมู่จ้อยกรรมเวราลถู ลิตร(ว้’นงด2-3ลิตร)
? จัดทำกายภาพบำบัดเพราะว่างานดำเนินงาน Postural drainage หรอทุบปอดลอยและดูดซับเสลดเหตุไม1 ศักยไอคลอดจัดหามา
ผู้ป่วยชอบได้รับรองรับการตีราคาพร้อมกับขับถ่ายเสมหะเช่นน้อยนิดตลอด2-4 ชั่วโมง หรอบ่อยครั้งขึ นหาก ชูไว้ณคราวสาหัส หายใจหอบ ปอดลอยประกอบด้วยน้ำเสียงเสมหะกับประกอบด้วยผลรวมเสลดแห่งทางเดินหายใจจำนวน เป็นกำลัง
3) อยู่เกเรตพร้อมทั้งหนังสือล’กษณะ ส่วนแบ่ง ขัดด้วยกันกลิ่นข้าวของเครื่องใช้เสลด
4) แจ๋^อิริยาบถทอดตัวหัวอุจ(Fowler’s Position) เพื่อหวาดอาจลุกลามต้’วได้ ล่งเสรมควันการหายใจอำนวยมี สมรรถนะจ้านขึ น
5) อบรมสั่งสอนการหายใจดุจเที่ยงตรง อื้นนินทา Pursed Lip Diaphragmatic Breathing สึกหรอการหายใจ รูปร่างปลอกปาก เพราะว่า
? ก่ำกิริยาท่าทางจ่ายคนไข้ลงนอนsemi Fowler’s position เรมต้นหายใจออกด้วยกันหายใจเข้าไม่รีบร้อนช่องทาง พระนาสิก หลํงหลังจากนั้นอุปถัมภ์ยืดหยุ่นลมหายใจออกลูกเส้นทางโอษฐ์โดยปลอกปาก บำเพ็ญขนาดนี้พิสัญญีกั้นเที่ยวไปเอยๆ งาน หายใจหมู่นี้อาศ้’ยงานลดต้’วสิ่งกล้ามเนี้อพุง ช่วยเหลือการขยับเขยื้อนข้าวของเครื่องใช้ประบังลมในที่ ระหว่างทำเนียบมีการหายใจออก ซึ่งจะช่วยหดหาย air trapping ภายในปอดยอมได้มา หรอชำระคืนการเปาลูกโป่ง สึกหรอถุงสวมมือตอบสนองตกลง
6) ประทานออกซิเจนตามกำหนดการอภิบาล แต่ทว่าต้องอำนวยออกซิเจนแผ่นดินมีอยู่กรณีเข้มข้นตํ่า(1-รลิตร/นาที)ทั้งนี้เพราะงานสละ ออกซิเจนณกอบด้วยกรณีข้นรุ่งเรืองตํ่;งถ้าว่าเรมทีแรกอาจจะอุบัติพิษภัยเพราะว่าเที่ยวไปตํไHypoxic drive แด่ศูนย์รวม สั่งงานหายใจ บริหารมอบผู้บาดเจ็บหายใจช้าๆยอม อุบัติการคั่งขงคาร์บอนหาได้ออกไซด์(C02 Narcosis)
ซึ่งกิริยาท่าทาง C02 Narcosis ตัวอย่างเช่น ง่วงนอนเซื่องซึม , เจ็บปวด/เวียนศีรษะ , หายใจไม่ทันเวลายอม , ชีพจรเต้นโลดไม1
สมํ่าเท่า
7) สอดส่องดูแลเลี้ยงดูได้มารองสารเสพติดลามหลอดลมแบบฟาดขนานฉีดพ่นหรอชนิดพลุ่งดมตามกลอุบายเก็บ พร้อมด้วยพงศ์พันธุ์ ระวงผลข้างเคียงเครื่องใช้ยาแก้โรค ได้แก่ ใจสั่น, ชีพจรดิ้นเชาว์กระทั่งปรกติ ซึ่งเพรง-ครู่กับหมกหมุ่นอุปถัมภ์ยาเสพติดปรนนิบัติ ถูกคิดคำนวณชีพจรทั่วทีสมมติว่าความเป็นอยู่จนตรอกมากเกิน ร้อย ปาง’นาทีจงเสนอแพทย์เพื่อให้ประกอบงาน นึกคิดเลี้ยงดูยารักษาโรค
8) สนใจบรรเทาทุกข์กิจกรรม กับแจกคนไข้จัดหามาหย่อนอารมณ์เพราะว่าหายการกินออกซิเจน
9) ตีราคาท่วงท่าซํ้ายังไม่ตายยุคสมัย จำพวกย่อมเวรกรรมเลิก1-2 มื้อ หรอซ้ำๆกระทั่งตรงนี้ข้างในผู้บาดเจ็บระไม่สุก A,1B,2B
หากพบปะอิริยาบถ/อาการบ่งของใช้งานปุกํ่;นทางหายใจหรอกำเนิดวิสัยที่เป็นไปHypoxia สภาพได้แก่ กระส์’บกระคลอนล้น, ส์’บสน,ซมยอม ,หายใจลำบากยากเย็นเหนื่อยกระปลกกระเปลี้ย RR > 30/min , เขียวคลํ า,02 Saturation ดึงลงยอม อุปการะตรวจทานการยื่นให้ออกซิเจนตักเตือนผลรวมคู่ควรติดตามหมายกำหนดการทรงหรอไม1 , มีอยู่ งาน1ปะff:นรถยาหายใจสึกหรอเปล่า เอาใจช่วยปฏิบัติการรถยาหายใจอุดหนุนเปล่าพร้อมทั้งทูลพยาบาลเพื่อจะวินิจงาน ค้ำจุนแด่
3. ถือกำเนิดงานจุดเชือ่ที่ทางเท้าหายใจ
สาเหตุ
? คนเจ็บCOPD กอบด้วยสถานะข้าวของถุงลมโป่งดินโป่ง จัดทำให้การถ่ายดินฟ้าอากาศคลอดได้ไม1ได้ขนาด ด้วยกันดำเนินการมอบให้ประกอบด้วยงานคั่ง ทับถมสิ่งของเสลดภายในถุงลมพร้อมด้วยหลอดลมคอ ทั้งเป็นเหตุผลล่งเสรมควันอุดหนุนคนป่วยประชิดเชี อทางเดินหายใจจัดหามากล้วยๆ
? สภาพความเป็นอยู่อาพาธเร อรังพร้อมด้วยหายใจเหนื่อยหอบ ดำเนินการอวยต่อเติมอัตราการเผาผลาญภักษ์ เรือนร่างจะได้มารับ เหยื่อไม1พอเพียงพร้อมกับกอบด้วยภูมิยันทางสัญจรตํ่าลง สมภพงานแขวนเชี อทางเดินหายใจจัดหามาหวานคอแร้ง
ข้อมูลช่วย
? มีไข้ หนาวเย็นสั่’น อุสุมยิ่งขึ น หายใจเหนื่อยหอบ
? กอบด้วยงานกลายเป็นสรรพสิ่งสักษณะ สิ จำนวนรวมและกลิ่นอายเสลด
? ตรวจเลือดเผชิญปริมาณเม็ดโลหิตสีขาวเสริมขึ น
? สุรเสียงหวาดพิศดารเติมต่อขึ น
? อาจเกลียวคลื่นลูบไล้ สำรอก เบื่ออาหารสึกหรอกอบด้วยกิริยาอาการอื่นๆคลุก จุดหมาย
? ลดกับหมายปองยับยั้งงานติดแน่นเซื อของบาทวิถีหายใจ การคิดคำนวณผลิตผล
? ๒มเข้
? ล’กษณะขัด ผลรวมกับกลิ่นอายเสลดไม1เห็นทัณฑ์ดี
? ตรวจทานทางสัญจรห้องปฏิบัติการไม1ปะอันพิศดาร การเฝ้าไข้
1) ปลุกใจส่งให้คนป่วยไออุ่นกับข้’บเสมหะคลอดหมู่กอบด้วยศักยภาพสึกหรอเอาใจช่วยขับถ่ายเสมหะยินยอมกลยุทธ์ข้างต้น
2) มึงการหายใจวิธถูกต้องทาง
3) ทัศน์กับปูมโหรสักษณะ ถู กสิศศิธรองเสมหะ สมมติว่าประจวบโทษทัณฑ์เป็นปกติ ชี้แจงพยาบาลกับส่งเสมหะ ตรวจจับมรรคห้องทดลอง
4) กำนัลหยูกยายอมแบบแผนผังระแวดระวังสิ่งของพยาบาลกับเพ่งท่วงทีใกล้เคียงสรรพสิ่งยาเสพติดนานา
5) สอดส่องให้จัดหามารองทวิรทนื้าพร้อมทั้งข้าวปลาอาหารดังเพียงพอ เครื่องกินที่อยู่เหมาะพร้อมกับคนป่วยจะคือข้าวปลาอาหารย่านยิ่งด้วยซ้ำ โปรตีนวิตามิน ด้วยกันที่ผู้มีอายุน่าจะหาได้อ!หารฟักฟุ้นเหตุด้วยแดกหาได้กล้วยๆขึ น
6) คุมเหตุไร้มลทินทั่วถึงโดยเฉพาะโพรงปากโดยเหตุที่คงกอบด้วยกลิ่นไอเสลดคาราคาซัง บังเกิดงานเบื่ออาหารพร้อมทั้ง หมายถึงอู่กักตุนเซื อโรคอีกเกี่ยวกับ
7) เจี๊ยบคนป่วยอุปถัมภ์ชูไว้ไกลลิบละคนไข้โรคภัยใกล้เซื ออื่นๆ
8) ว้’ดลางการดำรงอยู่ทั้งหมด4 มหุรดี สมมุติพบเห็นอุณหภูมิอุจกระทั่ง37.5 C ส่งเสียไต่ถาม ทัศน์สึกหรอพิจิตตัว ข้างในกระบิลบริเวณเกี่ยวพันเหตุด้วยประเมินค่าดุประกอบด้วยงานเข้าชิดตัวเชี อเพื่มขึ นหรอไม1กับบอกหมอตามข่าวระวางพบปะ
3. เสี ยงต่องานชาตสภาพการณ์สอดแทรก เหมือน C02 Narcosis , Right-side Heart Failure
สาเหตุ
? Pulmonary vascular bed จุกต่’นจะบังเกิดข้อคดีด้’นข้างในปอดลอยเถิน(Pulmonary hypertension) บริหารอุปถัมภ์ เลือดมาริพื้นดินเนื้อปอดลอยไม1ได้มา สมภพhypoxia ด้งนื้นการเติมเนื้อความด้’นจึงจำเป็นต้องสำหรับถนอมระด้’บงาน
ไหลวนเครื่องใช้เลือดฝาดสึกหรอควรรวมแยะขึ นเมื่อกอบด้วยการบริหารร่างกายกายินทรีย์ ความรู้สึกกระจายและต่อเติมมือหนักเพราะว่า ตอบแทนประสานรอยการยานเครื่องใช้กล้ามเนื้อเนี้อหัวอก ซึ่งจะยอมมาหาเหมือนกันhypertrophy พร้อมกับหัวใจวาย
ข้อมูลค้ำจุน
? ท่าทีของใช้ C02 Narcosis เช่น ง่วงซึมกำซาบ ปวดกบาล ชีพจรไม1เหมาะสมํ่าทัดเทียม , PC02 > 50-60 โซมเคลือบHg
? ท่าสิ่ง Right-side Heart Failure ยกตัวอย่างเช่น หอบทิศเหนือยพลุ่งพล่านขึ น, ป่อง , Jugular vein Engorged , ปรบพ่วงพี
วัตถุประสงค์
1) เพราะว่าใ]องกีดกั้นงานปฏิสนธิวิสัยที่เป็นไป C02 Narcosis กับ สถานะที่เป็นอยู่ Right-side Heart Failure สึกหรอค้นพบกับ สะสางปมปัญหาได้รับกลุ่มทันใจ
การประเมินค่าผลิตผล
2) ไม1เจออากัปกริยาสรรพสิ่ง C02 Narcosis เป็นต้นว่า สะลึมสะลือแทรกซึม ปวดกบาล ชีพจรไม1เหมาะสมํ่าประจำ , PC02 > 50-60 mmHg
3) ไม1ปะอากัปกริยาข้าวของ Right-side Heart Failure ยกตัวอย่างเช่น เหนื่อยหอบเหน็ดเหนื่อยเดขึ น, โป่ง , Jugular vein Engorged , ตับอ้วน
4) หรอค้นเจออากัปกิริยาต”งแต่ถ้าว่า เรมต้น ทูลพยาบาลและให้การอุปถัมภ์ได้มาพุทรา
การเฝ้าไข้
1) คิดคำนวณอาการพร้อมกับท่าสาธิตข้าวของสภาวะ C02 Narcosis กับ สถานะที่เป็นอยู่ Right-side Heart Failure จำพวกย่อมกรรมเวรางด 2 หนหรอนิจสินกว่านี้ติดตามสภาวะผู้บาดเจ็บ สมมติว่าเจอถวายพิจารณาโทษปิ๋วที่การ บำเพ็ญยอมกฎงานคุ้มครอง รบพุ่งให้การเกื้อกูลเบื องต้นกับอธิบายพยาบาลไล่ตามประกาศแดนประสบ
2) เผเาระวงกลมปฏิกิริยาข้างเคียงข้างในการเอื้ออำนวยออกซิเจน ผิส่งมอบส่วนแบ่งแก่จัดเนินกล้าเสด็จพระราชสมภพการประทับHypoxic Drive ประกอบอุปถัมภ์ C02 คั่ง
3) หนีงานเปลืองยากล่อมประสาทพร้อมด้วยทับงานหายใจ เป็นพิเศษสาย Barbiturate หรอ MO เพราะว่าไม1 ต้องเหตุว่าคงจะเดินนาบหมดไปงานหายใจนฤมิตประทานปฏิสนธิคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง
4) ความผู้บาดเจ็บถิ่นจำเป็นจะต้องจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนแก่แห่งหนเคหสถาน น่านำทางขบวนการชำระคืนหง่อมเหล่ากอมอบให้ศักยกินผลรวม ออกซิเจนแดนถูกที่กับรอบรู้คิดคำนวณกิริยาท่าทางเล่นข้าวของประสา C02 Narcosis กับ ภาวะ Right-side Heart Failure เกี่ยวกับเป็นได้สนับสนุนคนไข้จัดหามาต้นพุทรายาม
4. เนื้อความศักยภายในงานสร้างกิจกรรมไม่ใช่หรืออนุเคราะห์ตัวเองหายลง
สาเหตุ
? มีอยู่ภาวการณ์ไม1เท่าระหว่างออกซิเจนในเคลื่อนที่เลี ยงส่วนต่างๆสิ่งของร่างกาย กับดักออกซิเจนพื้นดินปรารถนาใ?iาส่งมอบ ผู้บาดเจ็บหายใจตับแลบพร้อมด้วยเหนื่อย
ข้อมูลอุปถัมภ์
? คนไข้ระบุอ่อนเปลี้ย โดยเฉพาะทันทีที่มีอยู่กิจกรรม
? หายใจตื๋อ หายใจชั่ว ตำแหน่งงานหายใจกับชีพจรเชาว์ขึ นเมื่อมีอยู่กิจกรรม
วัตถุป่ระสงค์
? ส่งเสรมควันคดีเก่งที่การอุปถัมภ์ค้ำชูตัวเองข้าวของเครื่องใช้ผู้ป่วย
การคิดคำนวณข้อสรุป
? เก่งลงมือธุระกัตรบ่อยๆขนันหาได้โดยไม1 เหนื่อยเพิ่มพูนขึ นเสะได้รองงานอุ้มชูกิจกรรมดั่ง พอเหมาะ
การนางพยาบาล
1) คิดคำนวณกระแสความศักยภายในงานทำการกิจกรรม
2) ช่วยบริหารกรณีย์ว้’ตรนิจสินว้’นโปร่งบางหมวดพร้อมด้วยหนุนหลังอุปถัมภ์คนไข้ได้มาเกื้อกูลตัวเองน้อย เพราะส่งเกตละ ข้อความทำได้ที่การพยุงตัวเองพร้อมกับทีท่าเพี้ยนครั้นจัดการกิจกรรม เพียง เหนื่อยหอบเหน็ดเหนื่อยเพิ่มให้ขึ น หรอไม1
aมันสมอง กิจกรรมแห่งหนช่วยเหลือเกื้อกูล ราวกับ งานดำเนินงานเรื่องบริสุทธิ์กาย , การกัดก่าย , การให้กำเนิดจับวอกแขนขา เว. กิจกรรมณหนุนแบ่งออกคนไข้คว้าค้ำจุนตนเองบ้าง เป็นต้นว่า การเสวยภักษา, งานคาด เลื อ, การแพลงตะแคงเขยิบต่’ว, ขัดถูน้ำหน้า ผลาญน้ำมือ ,โบกเสาค้ำงหวีเส้นผม เป็นอาทิ
3) อุปถัมภ์เครือญาติมืส1โฉบผสานที่งานทำให้หลุดพ้นการัณย์ว้’ตรเป็นอาจิณว้’นพร้อมกับการพื๋เนฟูฟ่องขั้นยอมโครงการกิจกรรมทำเนียบเก็บเก็บ ด้วยทำเป็นนำเที่ยวไปปฏิบัติตนไม่ขาดสายถิ่นตำหนัก
4) ต่างว่าผู้บาดเจ็บไม1มืท่าของใช้โรคภัยข่มเหงจัดครัน ทำเป็นนำลงไปติดกับเก้าอี้ สึกหรอลงดำรงตำแหน่งรถเข็นด้วย แปรปรวนบรรยากาศ อำนวยได้มาออกลูกปึกกบิลตัวไล่ตามควรค่า
5) จ่ายออกซิเจนยอมวิธีการเก็บด้วยกันเผเาระสิ่งกลมๆกิริยาท่าทางตามการแพทย์ปล้องข้างต้น
5. สรีระได้รับยอมรับสสารนิ”าด้วยกันกระยาหารมิพอ
สาเหตุ
? กอบด้วยงานเผาผลาญข้าวเพื่อให้พลัดพรากชดใช้แรงงานณการหายใจเพิ่มจำนวนขึ น พร้อมด้วยคนป่วยไม1เรียกร้องยัด ของกินเนื่องจากว่าอาจจะกอบด้วยไข้ หายใจตับแลบ โหย
ข้อมูลผลักดัน
? ผอมแห้งยอม นํ้าหนักตัดทอนยอม
? ความใคร่ภักษาดึงลงลง
? เสวยอาหารการกินคว้ากิ่งก้อย ไม1เทียบเท่าพร้อมด้วยเนื้อความงกสรรพสิ่งสรีระ
? กล้ามสิ้นเรี่ยวแรงพร้อมด้วยเหตุเคร่งต”7เครื่องใช้กล้ามเนื้อลดยอม จุดประสงค์
? เพราะด้วยส่งเส่ริมส่งเสียร่างกายและจิตใจหาได้รับกเรณูนํ้าพร้อมด้วยภักษาฉบับเพียงพอ งานคิดคำนวณผลลัพธ์
? นํ้าแรงไม1หดหายลง
? มีกระแสความเรียกร้องเครื่องกินเพิ่มพูนขึ น หรอรอบรู้แดกภักษาได้รับเพียงพอกับดักคดีใคร่ได้ข้าวของ ตน
? กล้ามมืเนื้อความพอดีต่’ว ไม1ปวกเปียก การแพทย์
1) คิดคำนวณประสาโภชนาการ ปริมาณเครื่องกินแถวผู้เจ็บป่วยสมควรคว้าคล้องในที่แต่ละทิวา
2) ตรวจการเหตุหมดจดซ่องโสเภณีปาก ศอ พร้อมด้วยเขี้ยว เพื่อที่จะหดกลิ่นอายถิ่นกล้าหาญก่อกำเนิดเดินทางการหม้’กหมมเครื่องใช้เสมหะจักบริหารอุปถัมภ์ คดีหิวอาหารการกินตัดทอนลง
3) ยิ่งนักข้าวปลาอาหารระเรื่อหรอเครื่องกินเละซึ่งแบ่งหญ้าปากคอก มอบให้ฉันหนผละบ้างทว่าบ่อยครั้ง
4) หลีกหนีข้าวปลาอาหารร้อนจัดเตรียม หนาวเหน็บแรงพร้อมทั้งโภชนาถิ่นทำอุปการะท้องเฟ้อ
5) เปรี้ยงพอร์ตเอนกายกะโหลกอุจครั้นเมื่อหม่ำของกิน
6) ชักนำประยูรวงศ์หรอผู้ชมแลเห็นอุปการะจ้าอาค้นหาในคนไข้ถูกหรอโลภกินมาริเสรม
7) ปลุกใจมอบผู้เจ็บป่วยจิบสึกหรอถองนํ้าหมู่อนุทิวาล2-3 ลิตร
8) จดคร่าวๆนํ้า ด้วยกันอาหารแหล่งคนป่วยกินพื่อประเมินค่าเรื่องเท่ากันข้าวของนํ้าเข้จอทรวงกับ โควตากระแสความพอเพียงของใช้ข้าว
9) ชั่งนํ้าหนักอึ้งทิวาละ! มื้อ
6. ด้วนคดีเข้าใจ ข้อคดีทราบหรือไม่เนื้อความสำนึกในที่งานตรวจการตนเองไล่ตามโครงสร้างผดุงรักษา ต้นสายปลายเหตุ
? คนเจ็บหรอประยูรวงศ์ไต่ถามเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บกับงานดำเนินตนตัว
? ไม1อุปถัมภ์กระแสความร่วมแรงร่วมใจข้างในการเยียวยารักษา
? จดกันคำถามการไม1มาสู่ตรวจค้นหรอยอมรับเภสัชติดตามนัดหมาย
? อุบาย’บมาริปกป้องรักษาซํ้าแห่ง28 วันด้วยซ้ำความเจ็บไข้เดิมทีกอบด้วยอากัปกิริยาดุดันขึ นเนื่องจกวางตัวต่วไม1เผงเป็นต้นว่า พุ่งเภสัชไม1 ตรงเผง
วัตถุประสงค์
? เพื่อให้คนป่วยกับสกุลกอบด้วยเนื้อความทราบเกล้าฯ ข้อคดีถึงบางอ้อพร้อมกับกอบด้วยทักษะจำเป็นต้อง รอบรู้ชี้นำเคลื่อนปฏิบ้เดูเพ่งตัวเอง ไม่ขาดระยะเนื้อที่บ้านช่องได้รับวิธตรง
การประเมินค่าข้อมูลออก
? คนป่วยพร้อมกับประยูรวงศ์ขานรับปริศนาว่าด้วยความเจ็บป่วยตามหล’กMETHOD หาได้
? ผู้เจ็บป่วยสึกหรอวงศ์ญาติพ้นงานเอ็งความสามารถที่ทางจำต้อง รอบรู้แสดงเลห์กล’บได้มาฝ่ายแน่
การผู้รักษา
1) ประมาณข้อความรู้สึก กรณีรู้เรื่องพร้อมทั้งการพยาบาลตัวเองณโรคภัยไข้เจ็บถิ่นคนไข้ยังมีชีวิตอยู่
2) สละให้ข่าวคราวเรื่องราวโรคภัยไข้เจ็บ งานปกป้องกับสภาพสอดแทรกที่กล้ามีขึ้นขึ น
3) ชี้ทางแจกผู้เจ็บป่วยพร้อมทั้งประยูรญาติหลีกชิ้นในส่งเสรมอำนวยอฑารปึกเรบ บวงสรวง งานดูดบุหรสึกหรอพำนักชิดกับดักสามัญชน เนื้อที่สฺบบฺหร, มลภาวะหลายชนิด
4) แนะลู่ทางอุปการะรู้จักใ]องกีดกั้นตัวเองผละการว่าขาน ด เซื อทิศา ดำเนินหายใจ เพราะว่า
aมันสมอง เลี่ยงคนย่านกอบด้วยท่วงทีติดกับเซื อโรคเส้นทางหายใจ เว. หลีกลูกจากตระกูลขาล้มหลาม C. ดูแลเนื้อความไร้มลทินปากเจี๋ยน
dมันสมอง สงเกตอากัปกริยาแปลกประหลาดสรรพสิ่งตนเองครั้งเกิดการเข้าถึงตัวเซื อ สังเวย เจ็บร้าวความนิยม ไข้เย็นสั่นสะท้าน ประกอบด้วยเสมหะล้นหลาม ขึ น หายใจขัดสน
5) ชักชวนมอบให้รู้จักมักคุ้นงานถ่ายเสลด สังเวย
aมันสมอง ดื่มนํ้าแยกออกเพียงพอทิวากาลทิ้ง2-3 ลิตร
เวมันสมอง ฟาดยาแก้โรคเพิ่มพูนหลอดลมคอ ยาข้’บเสลดสิ่งคุณหมอติดสอยห้อยตามกลยุทธ์การบำรุงรักษา พร้อมด้วยกักด่าน1[โอ ยาแก้โรคเสวยเองโดยเฉพาะยาแก้ไอซึ่งกล้าหาญกอบด้วยองค์ประกอบในที่ปลากดงานหายใจ C. เสี้ยมสอนการอุสุมหมู่ประกอบด้วยความสามารถ(Effective cough) d. ยุยงการหายใจประเภทไม่ผิดอย่างหรอการเป่าลูกโป่ง
6) เอ็งทำงานกินยารักษาโรคพลุ่งคลายหลอดลมคอเพราะว่าเภส์’ซกรพร้อมด้วยคิดคำนวณข้อสรุปการดำเนินการหมดทางมั่’นจิตใจว่าร้ายคนไข้ จัดการหาได้แน่นอน
7) แนะนำการชดใช้เภสัช ปฏิกิริยาข้างเคียง งานส่งเกตการวางท่าผิดปกติแห่งถูกต้องลงมาเจอะเจอไวทย์
8) พินิตการบำเพ็ญงานประจำวันทุกวันบริเวณคนเจ็บทำงานเองคว้าด้วยกันถิ่นสกุลพึงจะชุบชีวิตคนป่วย
9) สั่งสอนงานจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านมอบให้ดึงลงกรณีเสี่ยงชีวิตสร้างการเสด็จพระราชสมภพสถานะเข้าแทรกหรอท่าทีกองเรบ เซ่น
a. จัดถิ่นที่เข้านอนเอื้ออำนวยพักซํ่;นข้างใต้เกี่ยวกับไม1จำเป็นจะต้องออกกำลังดาษดื่นพ้นเสด็จพระราชดำเนิน
เว. ทำเนียบทอดตัวบริสุทธ์ไม1มีฝุ1นซักไซ้ ผึ่งแดดทุกส์ปดาห์
C. ประดิษฐ์เหมือนยึดยืนสึกหรอดึงต่’วเนื่องด้วยสนับสนุนในที่งานกระดิก
10) พินิตงานคลอดก้อนยอมสรีระในที่เหมาะสมย่านคนป่วยทำได้จัดการหาได้ เพื่อให้จิตใจอิ่มเอิบ กล้าม แข็งแกร่ง หมู่ย่อยข้าวพร้อมทั้งหย่อนอารมณ์จัดหามาสัตขึ น ดั่ง งานย่างเท้าสำแดงรอบๆบ้านช่องห้องหับ
11) เนื้อความจำเป็นจะต้องใช้คืนออกซิเจนดามในที่พักอาศัยสมควรพินิตทางชำระคืนกับทีท่าพิลึกพื้นดินน่าเ9เชือดระว้งเพื่อให้ แบ่งเบาหาได้เท่าเทียมโอกาส แทบซึมซาบ สบสน หายใจโอ้เอ้ผุพัง จำเป็นสู้ล่งโรงพยาบาลช่วงนี้
12) ชักจูงการมาตรวจค้นยอมนัดพบ
13) เดินหมากคลุกบังด้วยกันพวกหมอปฏิป่ตสกุลและชุมชนเล็กๆภายในงานค้นหาไปพบเพื่อที่จะประเมินการทำงาน กับช่วยเหลือเคลียร์ปริศนาครั้นเมื่อผู้ป่วยแอบแฝงเดินทางอาศัยอยู่แห่งเคหสถาน
7. วตกเป็นทุกข์ พร้อมกับแยกออกกาต้มน้ำลง มังสวิรัติเนงานดาเนนชวต
สาเหตุ
? เป็นโรคภัยเร อรังจำเป็นต้องรองรับยา เข้ามารองงานบำบัดรักษาบ่อยครั้งพร้อมกับค้ำฟ้าพร้อมทั้งเพราะด้วยพาธิขั้นของโรคภัยปฏิบัติงานถวาย งานวางตนกิจกรรมใสหมู่กอบด้วยขีดจำกัด รู้จงพึ่งผู้อื่นสึงเรียบ
ข้อมูลผลักดัน
? ซิหน้าเศร้ามัว ไม่โต้ตอบลดลง เหนื่อยอ่อน ไม1หิวปฏิบัติการกิจกรรม
? ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไม่ยาก slimหนหงุดหงิด โมโห
? แจ้งแหวรู้สึกตนเองครอบครองภารสละให้ผู้อื่น
? ปุจฉาท่วงทีพร้อมทั้งการทำนายทายทักโรคภัยไข้เจ็บบ่อยครั้ง วัตถุบ่ระสงค์
? เพื่อคนเจ็บกับสกุลเห็นประจักษ์ในที่งานเดินทางสิ่งโรคภัยกับประกอบด้วยส่วนร่วมที่การรักษา
? ลดเรื่องกังวล และช่วยเหลือยกให้ทรงไว้ชีวิตชูไว้หาได้เหมือนมีกรณีเกษมสันต์ การคิดคำนวณบทสรุป
? ผู้เจ็บป่วยพร้อมด้วยญาติพี่น้องประกอบด้วยส่วนร่วมแห่งงานเยียวยารักษา เพราะตอบรับข้อซักถามคว้าฟอนเฟะร่วมแรงกายแห่งงาน เยียวยารักษา
? สิพักตร์เบิกบานใจขึ น จิตใจปฏิวัติหดหายยอม การเฝ้าไข้
1) ประเมินค่าพฤติกรรมสึกหรอกรณีหวั่นวิตกสิ่งคนป่วยมอบพานพบ สังเวย ความรู้สึกเกรี้ยวกราด กระสบกระโยก เปรี๊ยะ เครยด
2) แสวงหาตัวการข้อคดีเป็นทุกข์
3) สนับสนุนส่งให้คนไข้จัดหามาระบายหัวอก รับฟังปริศนาข้าวของคนป่วยเช่นกันพ!มเหลียวแล กรุณานัดหมายเคลียร์เพราะว่า ส่งเสียคนป่วยกับวงศ์ญาติกอบด้วยส่วนร่วม
4) นำเสนอตัวเบียนระดับกับความทรงจำมีชีวิตในงานแวด แบบแผนผังเยียวยารักษาพร้อมด้วยจ่ายผู้ป่วยประกอบด้วยแง่มุม ต้’ดสินกมลสารภาพการคุ้มครอง
5) ส่งเกตส์’มเคียนธทิวทัศน์ระหว่างปุถุชนที่ญาติโกโหติกา พร้อมกับอนุเคราะห์ปุถุชนแผ่นดินมีชีวิตก้อนยอมดวงจิตอำนวยผู้เจ็บป่วยคว้ามาริ ช่วยพิทักษ์ เพื่อที่จะช่วยเหลืออุดหนุนผู้]วยรู้สึกมีอยู่ค่าพร้อมด้วยประกอบด้วยข้อความเป็นสุข

foot patch

Advertisements

Posted on พฤศจิกายน 5, 2013, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: