copd3

วิถีการปกครองผู้’’อาพาธ’โรคภัยCOPD
วัตถุประสงค์
1. บองกันพร้อมด้วยเฝ้าสถานะท่าทางโอหัง
2. ป็องกันพร้อมด้วยแวดวิสัยที่เป็นไประคน’ทับกัน
3. ป็องกันสึกหรอรอไว้ก่อนงานเคลื่อนที่โรคภัยไข้เจ็บ
4. เพือให้ Exercise tolerance งดงามขึ น
5. เพอ?คุณลักษณะซวตดขนส่ง
6. ดึงลงอัตรางานสิ้นสุด
แนวทางงานการชี้ขาด
คำจำกัดความสรรพสิ่งโรคปอดปะ?fนเรึ๋อรัง(definition of COPD)
โรคปอดปิด?fนเ‘รอคอยรัง(COPD) ก่อนโดยมากเป็นโรคภัยครามีงานปุ?f นทางเดินหายใจครั้งไม่ แทนประกบยาแก้โรคคลายหลอดลมคอ (irreversible airway obstruction^ หรือไม่ชดใช้แด่ยารักษาโรคเพิ่มขึ้น หลอดลมคอเบ็ดเตล็ด (partiallyreversible obstruction)4,8 ดู่งจะผิดแผกแตกต่างพลัดโรคภัยไข้เจ็บโรคหืด ดู่งตอบสนองประกบ ยาแก้โรคสะพัดหลอดลม (reversible airwayobstruction) ต่อจากนั้นงานลงความเห็นโรคปอดจุก?f นเรึ๋อรังโดยมากชดใช้ เกณฑ์ FEV1 / FVC <70% กับ FEV1 เพ มรํโนกระแบะมือ
แนวทางงานงานพินิศจัยคนเจ็บโรคภัย COPD
1. ยอมสมุดปฏิทินโหรสิ่งพยาบาลเพราะไม1มีการตรวจทานความสามารถหวาดกระทงไหนหัวเรื่องหนึ่งถัดไป
1.1 Increase chest wall A-P diameter / Barrel shaped chest wall
1.2 ทิวภาพรังสีอุระ ประสบ Difinite emphysematous change
1.3 Chronic cough เป็นๆ หายๆ ศกมละหมวดเพ็จ 3 ดัดปลัก กับหมายถึงช่องว่างครั้งติดต่อสื่อสารกักด่านระบิกระจิดริด 2 พรรษาสึกหรอเมื่อยล้าเรอรัง เพราะ,ไม1มีอยู่ตัวการอื่นคลุกด้วยกันลูบไล้'วัติสูบบุหร หรฒr pollution
2. ตรวจหาพละกำลังหวาดเข้ามาได้รับพร้อมกับ COPD
: Post bronchodilator FEV1 / FVC < 70% and Not fully reversible
เกณฑ์งานแยกวรรณะความวิกฤตของความเจ็บไข้
1. กรณีเจนเลือกคัดความสามารถปอดลอย (Pulmonary function test)
1.1 Mild COPD (Stage 1)
Post – bronchodilator FEV1 / FVC < 80% predicted with or without chronic symtoms
1.2 Moderate COPD (Stage 2)
50 % < Post – bronchodilator FEV1 < 80% predicted with or without chronic symtoms
1.3 Severe COPD (Stage 3)
30 % < Post – bronchodilator FEV1 < 50% predicted with or without chronic symtoms
1.4 Very Severe COPD (Stage 4)
Post – bronchodilator FEV1 < 30% predicted or 1 ครัง/ศก -มื Spo2 1 ครังณพัก 12 ศศิ : มากขึ้น ICS สึกหรอ แปรผันทั้งเป็น combination LABA / ICS
? หากว่ายังจำกัดอริยาบทหาได้ไม1ดืทำได้กลั่นกรองใช้คืนโอสถอเนกพวกคลุกคลีแยก
? คิดทบทวนให้การรักษาเพราะว่าออกซิเจนชุดแวง)
ระดับคราว 4 : Very severe ? สังเวยเดียวกับระด้’บหน 3
? คิดทบทวนให้การวางแผนการชีวิตพักในที่สุด (end of life plan)
กลุ่มที3 หยูกยาทลายเสลด (mucolytic)
ได้แก่ N-acetylcysteine ยิ่งไปกว่านี้งานชำระคืนN-acetylcysteine ซึ่งมีอยู่ฤทธิ ต่อต้านอนุมูลไท (antioxidant) เจอะตักเตือนเชี่ยวชาญหายการกุมเรบสิ่งของโรคปอดปะกลั้นเรอรังหาได้
กลุ่มคราว4 ยาต้านจุลชีพ
การชำระคืนยาต้านจุลชีพภายในคนป่วยโรคปอดปุขัดขวางเร อรังจักเปลืองข้างในเหตุที่อยู่คนไข้มีอยู่เสลดเพิ่มเติมขึ น อื้อกระทั่งทั่วๆ ไปพร้อมกับผันแปรซิซึ่งส่อนินทากอบด้วยการตรึงเชี อและการชิดเชี อนักจักเป็นที่มาสำคํญทำเนียบลงมืออุดหนุน ผู้เจ็บป่วยกระหืดกระหอบเป็นบ้าเป็นหลังขึ นและสภาพจับเรบกระเป๋าแห้งจำเป็นเข้าคล้องการถนอมณห้องเร่งด่วนหรอมาถึงเอนหลังชอบพอษในที่ โรงพยาบาลจัดหามา การเปลืองยาปฏิชีวนะเพราะว่าใ]องห้ามงานติดหนี้เชี อพบนินทาไม1กอบด้วยอรรถประโยชน์แล้วก็ไม1ถูกต้องชดใช้ข้าจะ กินทันทีที่มีการติดอยู่เชี อแล้วแต่
9
แนวทางงานรักษาผู”จับไข้
COPD
แนวทางกาต้มน้ำรดชมถนอมหาก!เวยCOPD with Acute Exacerbation
รายงานไวทย์
COPD with AE
พยาบาลไต่ถามชีวประวัติ, Monitor Spo2 ,พระอาราม v/s ตรับฟังหวาดเบื องต้ใ
Beradual NBq20 นาที 3งวด ? dexa 8 mg iv สุดแท้แต่ไวทย์ยั้งคิด
ถ้ากอบด้วยท่วงที อุดแน่นหน้าอกสละก่อ
1. EKG, CXR
2. Monitor EKG ,02 Sat
ดีฃี น02 sat >95% RR95% respiratory failure
D/C หมดแรงย่อมลง ,RR >24 ครั้ง/ ลูบ๒ ( RR > 28 ครัง/ พอก๒,02 sat 92 %
-ET-tube
-ปิดแปะแบบฟอร์มการส่งทาบ ผู้ป่1วtAsthma +ใบ refer
-โทรเช้า รพ.ศาสนาพุทธ ICU Admission center เพื่อให้ ประสานมือ ER พร้อมด้วยเข้าครอบครอง ICU
เบอร์โทรศัพท์ ICU Admit center แข มมันสมองคมันสมอง-เม.ย ICU 2 ติดต่อ 1879,1875 แข ก.ย.-ธมันสมองคมันสมอง ICU 1 โทรศัพท์ 1879,1875
ห่รือโทรปิดแปะศนย์ refer รพศมันสมอง
.
แนวทางงานเขวบรการผูไม่สบายเรค COPD ราย เหม (เนฉวัดเฉวียนคลนกตลอดโฉบพุธ)

ลงทะเบียนรายเอี่ยมพร้อมทั้งข่าวผู้ลงมายอมรับบริการภายในโปรแกรมExcelltมละลงชื่อคนป่วยคลินิกเด่น COPD ใน Program HosมันสมองXP
หมายเหตุ : การวางแผนทำได้ผันได้รับตามClinical ข้าวของเครื่องใช้คนป่วยไม่ใช่หรือยินยอมจุดยืนข้าวของแพทย์ผู้พิทักษ์
แนวทางการสอบถามลูบไล้ว้ว่าขานพร้อมกับการปูมโหรหมอรายการคนป่วยข้างนอก COPD
1. แนวทางการรายงานประกาศเพราะโปรดที่การชี้ขาดพร้อมด้วยบำรุงรักษาของใช้พยาบาล คนเจ็บนอกมีระเบียบงานเขียนไว้แพทย์รายชื่อโดยใช้คืนProgram Hos.XP โวยวายif
1.1 ส่วนข้อมูล
• ทุ่งนางวดก (โคน.) ส่วนสูง BMI
Vital sing (T= c PR ครัง’min BP mmHg RR ครัง’min)
PEFR L/M
1.2 ทีท่าสำดัญ (CC)
• มาหาสารภาพหยูกยา COPD / ( โรคภัยไข้เจ็บประสานอื่น )มันสมอง.มันสมอง ติดสอยห้อยตามนัดพบหรอผิดนัด
1.3 อิริยาบถโ’จบรรจุบัน ( PI)
• PEFR Pt L/M % Spo2 % MRC Score
• ทีท่าตับแลบ (Raspiratory Problem) ล’กษณะ แน่นหน้าอก หายใจยากนาน หายใจกอบด้วย รณ กรีดร้อง ตอนสมัย
( ทิวากาล ปาง ราตรี ครั้^ ข้อความถี่ๆ (จำนวนปางต1อส์’ปดาห์โดยลูบไล้มาสู่ถ)เ
จำนวนโอกาสการชำระคืนเภสัชพลุ่งเพิ่มขึ้นหลอดลมคอ( Beradual MDI) ข้อยุติสิ่งของงานชำระคืนยาพ่น(คลายสึกหรอไม1)
• อากัปกิริยากระแอมกระไอ สกษณะ ระยะสมัย กระแสความถี่
• เสมหะ,’ธานยเกษตรมุตตา สกษณะ ขัด ตัวเลข
• อริยาบทไข้
• งานชาตะ AE ศักราช (เพราท้ายเมื่อไห^เรื่องประกอบ Last admit
• ผลข้างเคียงไปงานชดใช้โอสถพ่นประดุจดัง ลิ นเป็นกำแพง เสียงแหบ
ประวัติคลุกอื่นๆ
• Underlying disease ข้อปลีกย่อยพร้อมกับอากัปกิริยาเ&เาเฝ้าของใช้โรคภัยผสานอื่นๆ แน่นหน้าอกดวงจิต ดิกๆ อาการนูน ปวดกบาลตาลายพาหุ-ขาอ่อนแกร่ง
• Nutrition ภาวะโภชนาการ
• Social กระแสความเก่งในที่งานประพฤติกิจกรรมลู่ทางกลุ่ม
• Exercise เนื้อความทำได้ณการประพฤติกิจกรรม ข้อความอิดโรย การออกแรงร่าง
• Self care เหตุเป็นได้กับความขาดณงานคุ้มกันตัวเอง
• Sleep ท่วงท่าเหนื่อยหอบกอบด้วยผลพวงประกบงานเอนหรือไม่ไม่ แผ่นดูดสารพิษ
• Environment เข้าอยู่ข้างในสิงแวดล้อมครั้งกระตุๆ”นส่งให้กอบด้วยสภาพฃเบ พาง ฝุ’น ควัๆ!ฟ ผู้ร่วมทีมณ สกุลดูดโอสถมวน หน้าที่เผาถ่านไม่ใช่หรือลงมือภักษา
1.4 พระราชพงศาวดารจับไข้ที่สมัยก่อน( PH)
• COPD / โรคภัยไข้เจ็บคลุกอื่นๆ
หมายเหตุ :
• MRC Sore ( Medical Research Council Scale)
1 = หอบ เมื่อเบ่งแรงกายคล้ายรากเลือดเพียงนั้น
2 = กระหืดกระหอบเมีอย่างก้าวฉบับลุกลนบนบานพื นเสมอ หรีอเมีอเดินย่ำริตุงหนชัน
3 = ย่างก้าวบนบานศาลกล่าวพื นราบได้รับร่ำไรกระทั่งมนุษย์อื่นครั้งอาศัยในที่อายุเดียวกันสำหรับหายใจหอบ หรีอจำเป็นต้องขาดตอนเหตุด้วย
หายใจเมี อย่ำเดิน ยินยอมเป็นประจำบนบานพื นแบนเรียบ
4 = จำเป็นปิดเพราะหายใจหลังจากไปได้มาประมาณการ ร้อย เมตร หรีอภายหลังไปได้รับสักพ้มัณฑุกะนพื น
ราบ
5 = หายใจเหนื่อยหอบตึ๊ดตื๋อเลยกว่าจักออกลูกพลัดบ้านช่องห้องหับ หรีอ รับประทานกระหืดกระหอบเป็นบ้าระหว่างที่ทรงเครื่อง หเรียวอกลับกัน
16
• PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate)
คือ คุณค่าความกะทันหันมารุตคราว,ให้กำเนิดพลัดพรากหวาดราวกับด่วน ยังมีชีวิตอยู่งานพิจิตสมรรถนะหวาดเพราะว่าคิดคำนวณ กระแสความดุดัน’ข้าวของเครื่องใช้งาน1จุกff:นงานไหลหลั่งของใช้ลม ช่วยณงานพินิศจัยพร้อมด้วยงานตีราคาท่าข้าวของโรคภัยไข้เจ็บ ความตรงเป๊ะ ข้าวของเครื่องใช้การวิเคราะห์ขึ นกับเคล็ดแหล่งแม่นยำเนื้อความสมรู้ร่วมคิดพร้อมด้วยเรื่องต”งจิตที่งานเป่าของใช้ผู้ป่ว?ทมาตรฐาน ลิ”มพันธ์ พร้อมกับปูน เพศ ส่วนสูง
• PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) ข้าวของถ้าหาก’จับไข้
คือ ประโยชน์กรณีไวธาตุลมคราว ให้กำเนิดทิ้งหวาดทำนองด่วนครั้ง ผิ”เจ็บไข้บรรเลง’ไ,ทู่
เป็นราคาหนจัดหามาจักแจ้งให้ทราบอุดหนุนตระหนักอาบันภาวะหลอดลมดุสดเช่นใด ถ้าหากหลอดลมตีบแคบยอมธาตุลมก็จะคลอด จัดหามาลำบากลำบนคุณประโยชน์หนไตู้ก็จักบ้างลง
• สูตรบวกลบคูณหารคุณค่า % PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) ของใช้ถ้า’อาพาธ PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) สิ่งของแม้’เจ็บป่วย
– X 100
PEFR (Peak Expiratory Flow Rate)wาตรที่หนึ่ง
แนวทางการนัด F/U ผิ’ป่วยไข้ COPD
คะแนน
MRC งานแปรเปลี่ยนข้อยุติ นัดแนะ F/U
1 เหนื่อยหอบ มหุรดีออกลูกจับกบิลกายวิธีแรงเทียมถึงนั, 8 Wk
2 หอบเมือย่างเท้าประการร่านราญรอนบนบานพื นเสมอ สึกหรอเมือเดินย่ำขึ นทีรุ่งเรืองร่ 8 Wk
3 เดินหนบนบานพื นราบหาได้ตะบอยกว่าบุคคลอืนหนพักที่ว้ย่เดียวกันครั้ง หายใจกระหืดกระหอบ สึกหรอจำเป็นดองเพราะด้วยหายใจครั้งก้าวเดิน 4 Wk
4 จงหยุดยั้งเพือหายใจหกระบี่เดินทางเดินดุ่มได้มาโดยประมาณร้อย เมตร สึกหรอหกระบี่1ละเดินหน1จัดหามาลิ’กอาศัยบนบานศาลกล่าวพื นรท! 4 Wk
5 หายใจกระหืดกระหอบนักหนาเกินกระทั่งจะคลอดเคลื่อนบ้านพักอาศัย หรอ ดีฉันเหนื่อยหอบบานตะโก้ ขณะร้อยเรียงตํว หรอแปรเปลี่ยนเคถัดลงมาเจียระไนต่’ว 1-2 Wk
แนวทางการใช้คืนเภสัช
แนวประพฤติที่การอวยคำแนะนำพวกยาแก้โรคแก่เฒ่าคนป่วยป่องf COPD
แนวทางงานดูแลรักษาผู!เวย Admit เพราะว่า COPD c AE
แผนผังงานคิดอุบายซื้อขายผู้ป่วย COPD ครั้งชิ้นงานผู้ป่วยณ
เกณฑ์การ ADMIT ผู้’’เป็นไข้ COPD
1. คนไข้COPD กอบด้วยประสา AE ค้ำจุนเขต ER เหตุด้วยการพุ่งหยูกยา Beradual (2:2) * 3 ครั้ง ไม1สวยงามขึ น
2. ประกอบด้วยไข้โด่ง พร้อมด้วยกอบด้วย Purulent sputum
เกณฑ์งานจ่ายลูกจาก IPD ผู้’อาพาธ COPD คดีรายคร่ำคร่า
Clinical improved ไม1มีภาวการณ์ Exacerbation
1. Lung sign normal กิริยาท่าทางถอยยอมตราบเท่าคล้ายคลึงด้วยกันสมรรถภาพปอดลอยแรก MRC Score 92 %
3. ไม1กอบด้วย Sign infection (ไข้ , Purulent sputum)
4. ผู้รักษาใคร่ครวญ D/C สำหรับกิน 02 therapy ณเหย้าเรือน
5. คนป่วยสึกหรอเชื้อสายเป็นได้ให้การทัศน์ ดูข้างนอกโรงพยาบาลได้รับ ความรายอีกครั้ง
Clinical improved ไม1กอบด้วยประสา Exacerbation
1. Lung sign normal ท่าทีผ่อนยอมหมดหนทางละม้ายเข้ากับความสามารถหวาดเก่าก่อน MRC Score 92 %
3. ไม1ประกอบด้วย Sign infection (ไข้ , Purulent sputum)
4. รอบรู้ฉีดหยูกยา MDI ได้รับควรทำนองกับกอบด้วยอำนาจ
5. คนเจ็บหรอลูกพี่ลูกน้องทำเป็นให้การเบิ่ง ชมข้างนอกโรงพยาบาลหาได้
เกณฑ์การ Refer ผู้’เจ็บไข้ COPD
กรณีรายใหม่พยาบาล R/0 COPD
– หมกหมุ่นดำเนินจัดหามาสารภาพเฝ้าพลุ่งพล่านต่อจากนั้น( Beradual MDI 2 puff g 4 hr, Theoder (200) 1 *2 0 PC) ใน 1 ดวงจันทร์ท่าทางไม1คีขึ นมีความทรงจำยังไม่ตายแตะRefer เพราะด้วยค้ำประกันการพิจารณา , สำรวจสมรรถนะกลัวเพราะว่า Spirometry สึกหรอจำเป็นจะต้องจำเป็นจะต้องหาได้คล้อง LABA +ICS
กรณีรายเพรง
1. มัวเมาทิ้งให้การเยียวยาจังหน้าแล้วไป ( Long acting fte agonist ,Meptin (2) 1*2 OPC) จากนั้นอีกทั้งกอบด้วย ท่าต่อจากนี้ไป
Acute Exacerbation > 1 โอกาส/ศก เมามัวผละให้การปกป้องรักษาสุดความสามารถแล้วไป
เคยมี respiratory failure ลุ่มหลงพลัดพรากให้การทรงเต็มขอบจากนั้น
ยังกอบด้วยอาการกระหืดกระหอบเมื่อยล้า (MRC > 3)หลงลืมเคลื่อนให้การระแวดระวังแประแล้วไป
2. เพื่อให้แค่นการลงความเห็นเพราะ Spirometry เนื่องแต่ต้องต้องคว้ารอง LABA +IC
3. เรื่องคนป่วยละโมบเดินบำบัด รพพุทธเชนราช ไล่ตามความตั้งใจเครื่องใช้คนไข้
หมายเหตุ :งาน Refer OPD Case จำต้องแอบชิดฟอร์มการส่งจากนั้นครบครันใบ Refer ทั่วโอกาส
– หลงผิดดำเนินจัดหามารับบำบัดรักษาเต็มแรงจากนั้น( Beradual MDI 2 puff g 4 hr, Theoder (200) 1 *2 0 PC) ข้างใน 1 พระจันทร์ท่าทางไม1ยอดเยี่ยมขึ นมีความทรงจำครอบครองสัมผัสRefer เพราะด้วยขืนงานพิจารณา , ตรวจหาสมรรถนะกลัวเพราะว่า Spirometry สึกหรอจำเป็นต้องจำเป็นจะต้องได้คล้อง LABA +ICS กรณีรายบุโรทั่ง
2. หลงระเลิงพลัดให้การถนอมเลอะเทอะจากนั้น ( Long acting fte agonist ,Meptin (2) 1*2 OPC) หลังจากนั้นยังประกอบด้วย ท่วงท่าต่อไปนี้
Acute Exacerbation > 1 โอกาส/ศก มัวเมาพลัดพรากให้การบำบัดรักษาเต็มอิ่มต่อจากนั้น
เคยประกอบด้วย respiratory failure ลุ่มหลงไปให้การเก็บรักษาเป็นกอบเป็นกำต่อจากนั้น
ยังมีลีลาหอบกระปลกกระเปลี้ย (MRC > 3)ลืมเดินทางให้การบำรุงรักษาเต็มไม้เต็มมือแล้วไป
2. เกี่ยวกับรับประกันการชี้ขาดเพราะว่า Spirometry ด้วยเหตุที่จำเป็นจะต้องแตะต้องหาได้สารภาพ LABA +IC
3. ข้อความคนเจ็บตั้งใจดำเนินถนอม รพพุทธเคยชินราช ไล่ตามคดีมุ่งหมายสิ่งของคนไข้ หมายเหตุ :การ Refer OPD Case แตะแนบชิดฟอร์มการส่งหลังจากนั้นพร้อมใบ Refer ทั่วเมื่อ
แบบฟอร์มงานส่งเพศผู้’เจ็บ COPD อยู่ โรงพยาบาลศาสนาพุทธชินราช(OPD case) COPD Stage ? mild ? Moderate
? severe วิธานงานพิพากษา
? ยอมรายงานของใช้นายแพทย์เพราะว่าไม1มีงานตรวจทานสมรรถภาพปอดลอยบ้องไหนกระทงเอ็ดจากนี้ไป
? Increase chest wall A-P diameter / Barrel shaped chest wall
? ทิวภาพรังสีอก พบเห็น Difinite emphysematous change
? Chronic cough เป็นๆ หายๆ ปีจากระบิลกระจิดริด 3 จันทร พร้อมกับหมายความว่าที่ว่างหนสื่อสารปิดป้องเช่น กระจิดริด
2 พรรษาหรออิดเรอต้นรัง โดย,ไม1ประกอบด้วยที่มาอื่นเข้าร่วมกับข้าวสัมผัส’วัติสูบบุหร หร’ฒr pollution
? วิเคราะห์ขีดความสามารถหวาดมาถึงคว้ากับดัก COPD
: Post bronchodilator FEV1 / FVC 3)ภายหลังให้การเก็บรักษามากจบ
? รับประกันการพินิศจัยเพราะว่ารpirometry เนื่องมาจากจำต้องจำเป็นต้องได้มารองรับLABA +ICS
? อื่นๆ ถือ เซ็นชื่อ
รพ
เกณฑ์การเยี่ยมเยียนบ้านเรือน
ผู้’’ไม่สบาย COPD / Asthma หนหนอากัปกริยาดั่งนี”
1. ประกอบด้วยลูบ’วัติ AE > 1 โอกาส ภายใน2 ดวงเดือน
2. กอบด้วยการชดใช้ 02 Home Therapy
3. กอบด้วยลูบไล้’วัติ Admit >1 คราวใน2ศศิธรหรอ Re-Admit ด้านใน28ว้’น
4. ประกอบด้วยความเจ็บป่วยเข้าร่วม พร้อมด้วยไม1ทำได้มาหา โรงหมอเองได้รับ
เกณฑ์งาน D/C ไปรายการรายชื่อ COPD / Asthma Clinic
1. คนไข้สม้’ครดวงจิตจรปกป้องรักษาในโรงหมออื่นๆ
2. คนป่วยเนื้อที่อริยาบทโดยทั่วไปแล้วไม1จำต้องฉีดยาแก้โรคกับทานหยูกยาพ้น> 1 ศักราช
3. คนไข้ถิ่นที่ Loss F/U > 1 ศักราช หลงระเลิงพลัดพรากในติดสอยห้อยตามแล้ว
4. คนเจ็บโยกย้ายเวสน์ งกคลาไคลรองรับการปกป้องแดน รพใกล้ที่พักอาศัย
5. ผู้ป่วยเสยซวต
ความได้ข่าวด้วยว่าดำเนินงานตนเองสิ่งของคนไข้
การชดใช้ยารักษาโรค
คำแนะนำข้างในการชำระคืนยารักษาโรคสูดกลิ่นคลายหลอดลมคอ ?ifนท่อนในที่งานดมกลิ่นยารักษาโรคเพิ่มปริมาณหลอดลมคอเหล่า MDI
1. เขย่าตัวหลอดโอสถ 4-5 เวลา กับงัดผนังคลุมเภสัชออกลูก
2. หายใจออกปกติตราบเท่ามากพร้อมทั้งชี้นำหลอดพ่นสารเสพติดมาสู่เบียดบัง
3. ปลากดยาเสพติดและค่อยดอมดมยาเสพติดเข้าไปอย่างไม่รีบร้อนมรรคโอษฐ์
4. กลอุบาย” นหายใจราว10วินาที(หรอมาย 1-10 ภายในดวงจิต)
5. ยืดหยุ่นลมหายใจออกลูกติดตามปกติ
6. ต่างว่าใคร่ดมหยูกยาซํ้าพึงจะเว้นยุคสมัยประเมิน1-2 นาที
ข*นติดตาณงานดมยารักษาโรคแผ่ขยายหลอดลมคอประเภท MDI with spacer
1. ประสานหลอดเภสัช MDI เข้าพร้อมด้วย Spacer
2. เขย่าตัวยาแก้โรค4-5กาล
3. เบียดบังตอนหลัง Spacer อีกทิศเอ็ดเก็บ หายใจออกโดยทั่วๆ ไปตราบเท่าสุ ด
4. อัดสารเสพติดพร้อมด้วยหายใจเข้าช้าลุ่มลึกมากหวาด
5. เล่ห์กล”นหายใจประมาณ10 วินาที(สึกหรอมาย 1-10 ณพระราชหฤทัย)
6. คลายลมหายใจให้กำเนิดติดตามทั่วๆ ไป
7. หากว่าเห็นแก่ตัวดมกลิ่นเภสัชซํ้าพอที่ยกเว้นระยะเวลาเกือบ1-2 นาที
^นติดตาข้างในการสูดโอสถลุกลามหลอดลมคอแบบTurbuhaler DPI
1. อ้าผนังออกลูก(ไม1จำเป็นต้องเขย่าตัวเภสัช) เป๋ที่ทางที่รองรับอยู่ กลิบหมดหนทางประกอบด้วยเสียง“คลิก”
2. อมปลายหลอดกาแฟยาแก้โรคทำนองคลองธรรมปากพร้อมด้วยดมยาเสพติดมาถึงปอดลอยโดยหายใจเข้าข้างโอษฐ์กำนัลแข็งพร้อมทั้งลึกซึ้งเปี่ยมหวาด
3. เล่ห์”นหายใจประมาณการสิบ วินาที(หรอวัดผล 1-10 ข้างในฤทัย)
4. ทำเนาปราณคลอดยินยอมเป็นปกติ
5. สมมติว่าต้องประสงค์ดมยาแก้โรคซํ้าสมควรเลิกระยะเวลากะ1-2 นาที
6. เมอเลก เซตำฉากเกลยวเขวสนท
ข*นภาคในที่งานดอมดมเภสัชแพร่ขยายหลอดลมคอกลุ่ม Accuhaler DPI
1. เปีดเครองเพราะซวดเซม่อเบื้องคราวงเกมทิตวเครองลงมาจากกระด้างนอกเว้ จากนั้นนิกายเซนวหวมาดามอใจพวกครางไว้ยอมทรอ ดินเหนียวนิ้วหัวแม่มือณแนวคลอดพลัดพรากตํวเคลื่อนที่หมดหนทางมาก
2. จับเคถัดลงมาไว้โดยมอบให้เบื้องปากปลากระบอกหันเข้าไปคลำหาต้’ว ก้อนดินขัดสนเคลื่อนออกลูกคลาไคลกระเป๋าแห้งมากจนมุมได้ยินสำเนียง“คลิก”
3. หายใจออกมอบมาก ระว้หงิกงออัยยิกายื่นให้ลมหายใจเข้ามาคลาไคลณเคอุป อมปากกระบอกอำนวยชอบพอ สูดกลิ่นลมปราณเข้าไป ถนนโอษฐ์แบ่งออกดึ่มพร้อมกับสุดความสามารถ
4. อุบาย” นหายใจมัตตะสิบวินาที(หรอจัด 1-10 ที่อก
5. คลายลมปราณออกลูกไล่ตามปกติวิสัย
6. ถ้าหากละโมบดมกลิ่นยาแก้โรคซํ้าถูกล้มเลิกห้วงตีราคา1-2 นาที
7. ตราบตกลงเปลือง แหมะนิ้วโป้งยอมบนบานศาลกล่าวรูแล้วไปเปลี่ยนที่อุบาย’บเข้าไปสืบเสาะต้’วหมดทางสุดๆ
<=J I ay ด %/ I <=J cdj เยอะ o ax ด %/]A 2/<=J ay
8. มหุบกราบทูลตวเลขจำนวนเขวตระหนักวับๆโอสถเป๋อธำรงเนเคอุปยีสต์หรบเซเยอะแยะหน้าอกกครง
?ifนบทในงานดมกลิ่นยารักษาโรคเพิ่มปริมาณหลอดลมส่วน Easyhaler DPI
1. เปลื้องผ้าฝาหม้อออกลูก
2. ประดิษฐานหยูกยา'แห่งคอลัมน์ดึ่ง บีบย1 เมื่อ
3. หายใจออกมอบให้มาก ระว้งุ้มอัยกีเลี้ยงดูปราณเข้าไปคลาไคลข้างในเคถัดจาก อมปากปลากระบอกส่งเสียมิดหมี สูดดมลมหายใจเข้ามา ลาดเลาปากจ่ายลุ่มลึกพร้อมทั้งเต็มตา
4. กล"นหายใจประเมินสิบ วินาที(สึกหรอถือว่า 1-สิบ ภายในจิต)
5. ผ่อนผันลมหายใจคลอดยอมเป็นปกติ
6. หากละโมบสูดกลิ่นโอสถซํ้าต้องงดเว้นตอนเก็ง1-2 นาที
7. ครั้นเลิกกันเปลืองทำให้หยุดผนังมอบคุ้น
<=J I ay ด %/ I <=J cdj มากหลาย o ax ด 2/V 2/"=J <=J ay
8. มซ่องโสเภณีบ่งตววิชาคณิตศาสตร์เฉรับทราบวับๆยาเสพติดเซ่อพักเนเครองส่าหรบโงนเงนเดอโภครง
การออกกำลังกายร่างกาย
การ‘ท่านงานหายใจด้วยว่าดำเนินงานกล้ามเนื้อเนื"อกลัว
ท่า ทำนองบำเพ็ญ
ท่าที 1 อากัปกริยาลื้อหายใจ 1. 'นงสบายๆ กร2พวกติดตั้งเก็บครั้งพุง
2. หายใจเข้าวิธีการนาสิก แจกอุทรนูน
3. หายใจออกหนทางโอษฐ์กับปฏิบัติปากกระดอกับแขม่วช่องท้อง
ท่าที 2 ท่วงท่ากางแขน 1. ดูถูกมือทัง2 ฝั่งเผงมาริด้านหน้าทุกคราวบ่า
2. กางแขน สลัดลำแขนเจียรเบื้องทางพร้อมด้วยดมหายใจเข้าหั่นแหลก
3. หุบลำแขนมาสู่แผ่นดินเดิม หายใจออก กระทำโอษฐ์สั้นมาก กับกระแหม่วทรงพระครรภ์
ท่าที 3 ท่วงทีเผยอข้อเท้า 1. นงสบายๆ เหยียดขาเที่ยงตรง
2. เผยอข้อเท้า พิสัญญีซ้าย-ขวา
ท่าที 4 เขว'วี ยงแขม 1. ยีนถ่างค่ะกระจิ๋ว เฉวียงกรเคลื่อนที่หน้าหนาขึ นเหนือเกศพร้อ3 ด้วยกันดมหายใจเข้าเต็มหน้า
2. หยิบยกแขนยอมปรัศว์ลำต้'วพร้อมกับหายใจออกลู่ทางโอษฐ์ พร้อมด้วยจัดการปากจู๋ กับแขม่วพุง
ท่าที 5 การวางท่าเบ้ฃี เกียร์'ะ 1. ยีนแขนพามถึงที่สุดพนักพิงแยกออกคงที่ ตํวตรง
2. หายใจเข้า เบ้เขวี้ยงลำแขนคลาไคลแนวทางขวา
3. หายใจออกทางวิ่งปากพร้อมกับกระทำโอษฐ์สั้นมาก พร้อมทั้งแขม่วอุทร
4. สลัดพาหุเลห์กล'บลงมาตำแหน่งแรก
ท่าที 6 อิริยาบถย่ำเดินไล่ตามสำราญ 1.แยกออกดำเนินสบายๆ พร้อมกับหายใจเข้าครามครัน
2. หายใจออกวิถีปาก ครบครันก่อโอษฐ์กระจู๋ พร้อมทั้งกระแหม่วตั้งท้อง
ท่าที 7 อาการฟักไข่ ยีนเหวียงมือ สิ้นสติพาม-ทักษิณ พร้อมทั้งลื้อหายใจ
สิงครั้งชอบเห็นประจักษ์เกียร์วพร้อมงานทะนุบำรุง'โรคภัยถุงลม'โปงตุง(COPD)
ปัจจุบดอีกต่างหากไม1ประกอบด้วยการผดุงไหนที่ดินเชี่ยวชาญบริหารส่งเสียโรคภัยไข้เจ็บถุงลมโป่งดินนูนหายสูญได้แต่การชำระคืนโอสถจะช่วยเหลือยกให้คนป่วยประกอบด้วย ทีท่าเป็นประโยชน์ขึนพร้อมกับหวาดชอบภินท์กระยืดกระยาดลงเปาหมายศาลการบำบัดรักษาคนป่วยโรคปอดปะf?นเรอต้นรัง
1. งานเยียวยากิริยาท่าทางข้าวของเครื่องใช้ความเจ็บป่วยสละหดนิดหน่อยยอมเพราะการขาดช่วงสูบรองหรและหลีกฝุ1นควัน
2. หมายปองต่อกันงานกลุ่มเรบสิ่งของความเจ็บไข้ หลีกควันไฟบุห'ปรี่คนไข้พร้อมทั้งวงศ์ญาติถูกต้องง(รดูดบุหร
3. อยู่ยงความสามารถการจัดการข้าวของเครื่องใช้ปอดเก็บสึกหรอปฏิบัติเอื้ออำนวยเสื่อมทรามยอมสายมัสดกเพราะว่างานเปลืองโอสถพลุ่งทำเนียบเผงติดตามแผน ผดุงรักษาของใช้หมอ พร้อมกับ‘ลื้องานหายใจเพราะด้วยบรเฉลี่ยกล้ามเนื้อปอดลอย
4. ปฏิบัติงานอวยคุณลักษณะปากท้องข้าวของคนเจ็บบริสุทธ์ขึ ฟ้ดยการปกปักรักษากระเซิงษาสภาพความเป็นอยู่โภชนาการที่ทางควร ตลอดจนงานดูแล ภาวะอารมณ์ด้วยกันความรู้สึก
ล'กษณะคนป่วยเสี่ยงอันตรายเชื่อมการเลียชีวัน พื้นดินสัมผัสสนใจเข้าใกล้ซิดตํ่;งแรก เพราะบรรจบเวชทันทีทันใดตัวอย่างเช่น คนไข้พื้นดินประกอบด้วยท่วงทีเหนื่อยหอบผสานพร้อมทั้ง
– ผู้บาดเจ็บโรคภัยถุงลมโปนบวม(COPD)tคยมีการหายใจมีอันเป็นไป ถูกต้องโจ๋งเจ๋ง1เคตรงองช่วยเหลือหายใจ
– คนไข้โรคภัยไข้เจ็บถุงลมโปงเป่ง(00?อ)ที่อยู่มีกิริยาอาการมัดเรบ ที่ทางจำต้องมาหาห้องหับเร่งรีบสึกหรอเข้าไปธำรงในที่รพมันสมอง
ภาย'ในที่รอบชันษาพื้นดินข้ามมาหา
– มีอยู่กิริยาอาการตับแลบพุ่งยาแก้โรคเพิ่มขึ้นหลอดลม ใกล้ชิดกันและกัน3 เวลาไม1ถอย
– กอบด้วยอิริยาบถบ่งบรรลุติดแน่นเชี อของบาทวิถีหายใจ เช่นว่า ไข้ เสลดแปรผันลีอุสุมสม่ำเสมอ เจ็บใจลำคอ
พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology)!รค COPD โรคปอดอัดกิโป่งเรีอต้นรัง(Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
โรคปอดปิดfrนเรีอรังหรอ COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) ยังไม่ตายโรคภัยไข้เจ็บคราวกอบด้วย ลกษณะ airflow limitation รูปแบบ Progressive พร้อมทั้ง not fully reversible ส่วนมากหมายถึงข้อสรุปขนมจากงาน เคืองผสานหวาด เดินทางฝุ1นกับก๊าซ บริเวณสำค้'ญแรงกล้ารวมความว่าคว้'นบุหรเพราะว่ากว้างขวางม้'กหมายรวมตลอดโรคภัยไข้เจ็บ2โรคภัย คือ chronic bronchitis พร้อมกับ Pulmonary emphysema
Chronic bronchitis หรอความเจ็บป่วยหลอดลมคออักเสบเรอรังสดโรคภัยไข้เจ็บแถวนิยามลูกจากท่าทางลู่คลินิก กล่าวคือ คนเจ็บประกอบด้วยอากัปกริยาไอน้ำเรอรังกอบด้วยเสมหะ เพราะว่ามีการวางท่าเป็นๆหายๆ ศกทิ้งทำนองกระแบะมือร ดวงจันทร์ พร้อมทั้งยังไม่ตายสื่อสารเกียดกันดัง นิด 2ศักราชเพราะว่าไม1ได้ก่อกำเนิดดำเนินต้นสายปลายเหตุอื่น
Pulmonary emphysema หรอ ความเจ็บไข้ถุงลมตุงโปงยังไม่ตายมือสะอาดโรคภัยที่ทางจำกัดความละการพื้นดินกอบด้วยกาฝากสถานการณ์การ สลายสิ่งของถุงลม และประเด็นตอนหลังมากข้าวของเครื่องใช้หลอดลมคอ(respiratory bronchiole) เพราะว่ามีอยู่งานลุกลามต'วนูนโปน แผนกปึกแผ่น
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มํกค้นพบโรคภัยไข้เจ็บทั่งแฝดสายกระด้งกราบทูลมีอยู่คลุกสกัดกั้นพร้อมด้วยแยกส่วนคลอดทิ้งยับยั้งได้มาแสนเข็ญ การ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของใช้หลอดลมทั่งอย่างไรก็ดีขนาดมหาลงUถึงที่สุดขนากแอกอบด้วยเซลล์แผ่นดินดองเข้ากับการอักเสบแผ่ซ่านที่ เยื่อบุประดาษประกอบด้วย globlet cell แถมขึ น ด้วยกันmucous gland ลามอุรุขึ น ลงมือยื่นให้ประกอบด้วยงานต่อmucus ออกมาหาพอการ พร้อมด้วยข้นกระทั่งเป็นปกติ การอักเสบพร้อมทั้งงานตายพื้นดินประสูติซํ้าๆจะเนรมิตอุดหนุนปฏิสนธิการผันแผนที่สิ่งของฝาผนัง หลอดลม เป็นพิเศษหลอดลมเปลาะริมที่ดินประกอบด้วยสัดส่วนเล้นฟันศูนย์โกร๋งเกร๋งกว่า 2 มิลลิเมตร แปลงแยกออกประกอบด้วยงานตีบตันสรรพสิ่ง หลอดลม
เนื้อปอดลอยหมวดrespiratory bronchiole พร้อมด้วยถุงลมที่ทางควรฆ่าพร้อมกับพองอึ้ดทึ่ด มีอยู่ล'กษณะจำเพาะจับกลุ่ม เอื้อนว่าจ้าง centrilobular emphysema เพราะเรมพลัดพรากหวาดชนิดบนบานหลังจากนั้นลุกลามจากไปอะไหล่อื่นๆภายในตอนต่อจากนั้น เหตุด้วย บรเวณหลอดเลือดหวาด กำแพงมีงานครึ้มต'วขึ น กอบด้วยงานเติมต่อผลรวมของใช้กล้ามเนื้อเกลี้ยงพร้อมกับเซลล์ในสัมพันธน์กับดัก การอักเสบ
พยาธิสรรวิชา( Pathophysiology)
การยักกระสายตรอกปรสิตวิทยาเครื่องใช้กลัว ยกมาเดินสู1การผันแปรช่องทางสรรวิทยาภายในผู้บาดเจ็บกระด้งตรงนี้
1. การประดิษฐ์ mucus อื้อกระทั่งทั่วๆ ไป คลุกคลีกับดักการดำเนินงานสิ่งของ cilia สถานที่ผิดการงานเสด็จ ปฏิบัติอุปถัมภ์ผู้เจ็บป่วยละอองน้ำเร อรังมีอยู่เสลด ซึ่งทำได้คืออากัปกริยานำทางสิ่งโรคภัยไข้เจ็บเดิม แห่งจำประกอบด้วยงานปรวนแปรช่องสรรพิทยาอื่นๆ
32
2. การแคบสิ่งของหลอดลมคอเข้าร่วมด้วยกันงานสูญเสีย elastic recoil เครื่องใช้เนื้อปอดประกอบกิจจ่ายก่อกำเนิดairflow limitation พร้อมกับ air trapping
3. งานกิ่วข้าวของหลอดลมคอ การประทุษร้ายของเนื้อหวาด กับหลอดเลือด จะทำให้เดือดร้อนงานจำหน่ายก๊าซ ดำเนินการแยกออกคลอด ประสา hypoxemia พร้อมทั้ง hyperapnia ตามมาริซึงกล้าปฏิบัติอวยชาตะ Pulmonary hypertention กับ cor pulmonale ข้างในทีมาก
อาการ
ในผู้เจ็บป่วย,โรคปอดปิดบังเรอ!aะยะเรมแรกเริ่มมิ'ก,ไม1มีอยู่ท่วงท่าแต่ทว่าหลังจากนั้นครั้นเมื่อครอบครองสุดกำลังรีพองอาการก็จักหยิบยกป้ายความผิดขึน ยอมลำไม่สุกเพราะว่ากิริยาท่าทางสำคํ'ญพื้นดินบรรจบเนืองยกตัวอย่างเช่น หายใจแกร่วอยู่ กระหืดกระหอบเมื่อยล้า พร้อมทั้งหายใจกอบด้วยเลืยงวี๊ด การธำรง
ปัจจุบันอีกทั้งไม1มีงานดูแลรักษาไหนที่ดินเชี่ยวชาญปฏิบัติอำนวยโรคถุงลมโป่งดินตุ่ยทุเลาได้แต่งานชำระคืนหยูกยาจักสนับสนุนอวยคนเจ็บมีอยู่]างานเยี่ยม
ขึ นและกลัวถูกต้องกรุนเนิบนาบยอม
เปาหมายงานระแวดระวังผู้บาดเจ็บโรคปอดปุแทรกเรอรัง
1. งานทุเลาอากัปกิริยาสรรพสิ่งโรคภัยเอื้ออำนวยตัดทอนกระจ้อยร่อยยอม
2. ปองกีดกั้นการมัดเรบสิ่งของโรคภัย
3. อาจจะความสามารถงานเข้าทำงานสรรพสิ่งปอดไว้สึกหรอลงมือมอบชั่วยอมไม่ทันเวลามัตถก
4. จัดทำอุปการะคุณลักษณะปากท้องข้าวของผู้เจ็บป่วยดีขึ น
• งานเปรียบเนื้อความรวดเร็วทันใจท้อปของใช้ลมปราณ( Peak expiratory flow rate)
เป็นการตรวจสอบสมรรถภาพปอดลอยเพื่อที่จะประเมินค่ากระแสความเต็มที่ข้าวของเครื่องใช้การจุกrf นการไหลลื่นสิ่งธาตุลม สนับสนุนแห่งงานลงความเห็นกับงานประเมินค่าอากัปกริยาสรรพสิ่งโรคภัยไข้เจ็บ เนื้อความเจนใจของใช้งานตรวจสอบขึ นกับเทคนิคณควรข้อความ ร่วมแรงพร้อมทั้งข้อคดีpf งใจณการเล่นข้าวของผู้บาดเจ็บ
• ?ifนบทที่งานกินPeak flow meter
ผู้ป่วยคงอยู่ข้างในกิริยาท่าทางยืนขึ้น ทำให้เรียบอุปการะปลาเข็มว้'ดตำแหน่งการเคลื่อนที่ข้าวของมารุตพำนักแดนวงตํ่;งพืชข้าวของค1าพื้นที่ว้'ด
– หายใจเข้าจังหน้า นำวัสดุงานว้'ดมาหาเบียดบังไว้ เพราะว่าอุปการะชายtlปากบดบังสนิท ระดวงไม1ยื่นให้ลิ นมาห้ามวิถีถิ่น เป่าพร้อมทั้งเล่นออกอวยหนักด้วยกันรวดเร็วทันใจมัตถกะ
– หนังสือค1าย่านว้'ดหาได้กับเกลี่ยเข็มเย็บผ้าว้'เกลื่อนกลาดล'บมบริเวณสถานะเรมลิ่มพร้อมด้วยเป่าซํ้าอีก2 เมื่อ
– กำหนดประโยชน์เนื้อที่คว้าตึดตื๋อมัสดกหมายถึงราคาเนื้อที่เป่าจัดหามาภายในคราวนั้น
• สูตรคิดเลขคุณค่า % PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) สิ่งผู้''ล้มหมอนนอนเสื่อ
PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) สิ่งผู้’'ป่วยไข้ X 100
PEFR (Peak Expiratory Flow Rate) เกณฑ์
• ร่าง แม่ชี วัด
1. อัตราการอุบัติ Acute exacerbation <สิบ%
2. อัตรางานงาน Re – visit ในที่72ซม. Acute exacerbation <5%
3. อัตรางานงาน Re – admition ณ28เวียน. Acute exacerbation <5%
4. ตำแหน่งงานบังเกิดสภาวะ Respiration failure <2%
5. อัตรางานเสวยพระชาติ Acute exacerbation ที่กอาบัน1มน้ป่วยไข้กถึง1มmild มันสมองmoderate control <10%
การระวังระไวผู้!เวย COPD ครั้งเข้ามาสารภาพการแวดหนงานรื่นเริงคนไข้ในที่ พิจารณา!โญเสาะแสวงทีศักยพบพานครั้งคนเจ็บมาถึงรับสารภาพงานเยียวยาคราวงานคนไข้ณ
2. เนื"อเนื้อเยื่อแตกต่าง ๆได้รองให้กำเนิดมุ่งดูชำนาญเปล่าพอเพียงตามที่มีอยู่การปิดff นทางเดินสร่างใ'^เสียงเชื่อมการ ชาตะ Respiratory failure)
สาเหตุ
? ละปรสิตระดับข้าวของเครื่องใช้โรคภัยไข้เจ็บหลอดลมคอปิดffนเรอรังงานผันแปรร่ำขอAlveolar Membrane จัดการมอบให้มี hyperplasia กับ hypertrophy สิ่งของตุ่มขี้มูก ปฏิบัติอุดหนุนมากขึ้นปริมาณเมือกในหลอดลม อุบัติเสมะหะ ตัวเลขสล้าง
? งานทำการทำงานข้าวของซีเลียลดราคายอมด้วยกันประกอบด้วยงานหายเกร็งข้าวของหลอดลมคอ
? ร่อยหรอสมรรถนะภายในงานประกอบกิจทางหายใจจ่ายโล่ง (กระเสาะกระแสะ เสมหะตระหนี่เหนียวหนืดตัวเลขร้ายแรง)
ข้อมูลเห็นด้วย
? ลูบไล้'วัติ
o การสูบรองหรสดระยะห่างเวลานาน o กระแอมกระไอเรอรังทั้งเป็นเวลาเวลานานด้วยกันประกอบด้วยเสลดส่วนแบ่งแหล่ o มาหารับงานตรวจรักษาเพราะด้วย Asthma , Bronchitis สึกหรอ COPD
? ตรวจจับกาย
o รูปหน้าอกคลอดประหนึ่งถังเบียร์(barrel shape chest)
o สำเหนียกหวาด ศรุตเลียง Wheezing sound มหุรดีหายใจเข้าพร้อมกับงานหายใจออกพบเห็นตำหนิติเตียนชดใช้ เวลานาน
? ผลิตผลการตรวจค้นสมรรถนะปอดลอย ค้นพบ
o Vital capacity = o Residual Volume = o Functional Residual Capacity =
? ข้อยุติการตรวจหาระด้ปอทรวงสิเคยชินภายในเลือด (02 Saturation) 24 หน’min ,งัวเงีย ถูกใจสน, เหม็นเขียวคลํ า, เรื่องดั’น’โลหิต อาจเพิ่มให้ขึ นในชุดเริ่มแรกพร้อมกับหายลงณตอนเข้าใจผิด
? คนป่วยอื้นปลกเปลี้ย เมื่อย วัตถุประสงค์
? หมายปองเต้านมการอัดfดื้อทางเท้าหายใจ
? ส่งเส’สัน’ยื่นให้เนื้อเยื่อหลายสิ่งร่างกายได้รับคล้องออกซิเจนพอเพียง งานประมาณประโยชน์
? ไม1ชาตท่วงท่าชี้ให้เห็น’สิ่งของงาน1ปุff:นทางผ่านหายใจ เป็นต้นว่า
o กระซิ”บกระโล้ยิ่งนัก, สิบสน,เหงาหงอยลง ,หายใจยากลำเค็ญเหนื่อยหอบเปลี้ย RR > 30/min , เหม็นเขียว คลํ า
o 02 Saturation > 92% หรอเพิ่มขึ น
? เชี่ยวชาญขบเคี้ยวเสลดคว้าราวกับมีพลัง
? ท่าทีเหนื่อยล้าน้อยลง การพยาบาล
1) ตรวจทานตัวเนื่องด้วย
? คิดคำนวณลํกษณะงานหายใจ สุรเสียงหวาดดำรงฐานะท่อน ทั่ว2 – 4 ครู่ สึกหรอปกติกว่านี้สมมตคนไข้อีกต่างหากกอบด้วย ระด้ปงานหายใจ > 24 ครา’พอกin
? ประมาณอริยาบท/ท่าทางหยิบยกข้าวของเครื่องใช้งานจุกfขัดขืนทางเดินหฃกมลสึกหรอปรากฏประสา Hypoxia ยังไม่ตายที่ว่าง ระบิลจ้อยบาปกรรมละ 1-2 มื้อ หรอเป็นนิตย์กระทั่งนี้ถ้าผู้บาดเจ็บระด้’!A,1 ธ,2B ลีลาตัวอย่างเช่น
กระสิ’บกระโยกเป็นบ้า, ทศสน,ดูดซึมยอม ,หายใจฉุกเฉินเหนื่อยไม่มีแรง RR> 30/min , เหม็นเขียวคลํ า ,02 Saturation ลดราคาลง (สอบทาน1เปรียบระดั’’บออกซิเจน’ทุกบาปกรรม วิธาจิ๊ดบาปกรรมจาก1 มื้อ สมมตคนไข้ระด้’บ 1A,1B,2B กำนัล monitor 02 Sat ไว้ทั้ง)
2) กรุณาส่งให้ประกอบด้วยงานระบายเสมหะเพราะว่าเนรมิตทางเดินหายใจอุดหนุนเปล่าว่าง ตัวอย่างเช่น
? ประมาณพลังงานไออุ่น (ล’กษณะ สำเนียงเสมหะด้วยกัน’ส่วนแบ่งเสมหะพื้นที่รอบรู้ข้’บ ออกลูกมาสู่จัดหามา) พร้อมด้วยฝึกสอนการไอน้ำวิธประกอบด้วยความสามารถ
? งานชำระคืนผงคลีพูดมากสึกหรอเนื้อความซื ใ4กรณีพยาบาลสั่งการ)
? พยาบาลอุปการะหาได้ยอมรับโอสถข้’บ’สูญไปเสลดติดตามแนวงานคุ้มครอง
? ส่งให้ลิ้มนี้าอุ่นหรอถองนี้าแบบกิ่งก้อยบาปกรรมลเช็ด ลิตร(ว้’นอด2-3ลิตร)
? แปลงกายภาพบำบัดเพราะงานปฏิบัติการ Postural drainage สึกหรอทุบปอดลอยพร้อมด้วยดูดดึงเสมหะเรื่องไม1 รอบรู้ละอองน้ำออกลูกได้มา
ผู้ป่วยพึงจะจัดหามาสารภาพการตีค่ากับขับถ่ายเสมหะวิธกิ่งก้อยทั่ว2-4 ครู่ หรอบ่อยครั้งขึ นสมมุติ คงไว้ที่คราววิกฤต หายใจกระหืดกระหอบ ปอดลอยประกอบด้วยสำเนียงเสมหะพร้อมด้วยกอบด้วยจำนวนเสมหะในรถยาหายใจจำนวนรวม มาก
3) สึงเกเรตกับจดล’กษณะ ปริมาณ เช็ดและกลิ่นไอสิ่งเสมหะ
4) ยิ่ง^ท่าลงนอนเศียรรุ่งเรือง(Fowler’s Position) เพื่อให้ปอดลอยสมรรถแผ่ขยายต้’วจัดหามา ล่งเสรมงานหายใจประทานมี อำนาจยิ่งนักขึ น
5) ฝึกสอนงานหายใจแผนกเที่ยง เอื้อนดุ Pursed Lip Diaphragmatic Breathing สึกหรอการหายใจ นิยมฝักโอษฐ์ เพราะว่า
? เรียงท่าอากาศยานเลี้ยงดูคนป่วยหลับไหลsemi Fowler’s position เรมต้นหายใจออกด้วยกันหายใจเข้าเรื่อยๆลู่ทาง นาสิก หลํงต่อจากนั้นส่งมอบยินยอมลมปราณออกลูกตรอกโอษฐ์เพราะว่าหุ้มปาก นฤมิตแบบนี้สิ้นสติปิดป้องคลาไคลเอยๆ การ หายใจแบบแปลนนี้อาศ้’ยการหายต้’วของใช้กล้ามเนี้อหน้าท้อง สนับสนุนงานไหวติงข้าวของกระบังลมแห่ง ระหว่างทำเนียบประกอบด้วยงานหายใจออก ซึ่งจะช่วยเหลือลดราคา air trapping แห่งหวาดยอมได้ สึกหรอชดใช้งานเปาลูกโป่ง สึกหรอถุงสวมมือผลัดเปลี่ยนตกลง
6) อวยออกซิเจนติดสอยห้อยตามโครงการถนอม แต่กระนั้นจงอุดหนุนออกซิเจนระวางกอบด้วยข้อความแก่จัดตํ่า(1-รลิตร/นาที)ฟังเพราะงานเอื้ออำนวย ออกซิเจนถิ่นที่ประกอบด้วยข้อคดีเข้มข้นดำเกิงตํ่;งแต่เรมแรกเริ่มศักยชาตะน่ากลัวเพราะว่าจากตํไHypoxic drive ประสานศูนย์รวม สั่งงานหายใจ แปลงมอบคนไข้หายใจอืดยอม มีขึ้นงานคั่งขงคาร์บอนได้ออกไซด์(C02 Narcosis)
ซึ่งกิริยาท่าทาง C02 Narcosis เป็นต้นว่า อยากนอนกระจาย , เจ็บปวด/เวียนศีรษะ , หายใจเนิบนาบลง , ชีพจรเต้นเร็วไวไม1
สมํ่าเทียมบ่าเทียมไหล่
7) อินังขังขอบอุปการะหาได้รับสารภาพโอสถลามหลอดลมส่วนเขมือบวิธพ่นหรอจำพวกพลุ่งสูดดมติดตามกุศโลบายแก้โรค กับพงศ์พันธุ์ ระดวงปฏิกิริยาข้างเคียงของใช้ยารักษาโรค ตัวอย่างเช่น ใจสั่น, ชีพจรดิ้นไวกว่าประจำ ซึ่งก่อน-ครั้นพร้อมทั้งเลอะเลือนให้ยาเสพติดพยาบาล จำต้องคิดคำนวณชีพจรทุกหนถ้าหากชีวิตินทรีย์จนมุมเลย 100 กาล’นาทีต้องอธิบายพยาบาลสำหรับทำการ วินิจประทานยาเสพติด
8) บริหารสงเคราะห์กิจกรรม กับยื่นให้ผู้บาดเจ็บจัดหามาตากสมองเพื่อจะดึงลงงานชดใช้ออกซิเจน
9) ประเมินค่าอากัปกริยาซํ้าดำรงฐานะช่องว่าง ดั่งเพ็จบาปกรรมมละ1-2 เพรา หรอซ้ำๆกระทั่งตรงนี้ภายในผู้เจ็บป่วยระไม่สุก A,1B,2B
หากพานพบท่วงท่า/ท่วงท่าหมายเครื่องใช้การอัดกํ่;นรถยาหายใจหรอเสวยพระชาติสภาพความเป็นอยู่Hypoxia ท่าทียกตัวอย่างเช่น กระส์’บกระสั่นหลาย, ส์’บสน,ง่วงซึมลง ,หายใจยากนานเหนื่อยหอบเพลีย RR > 30/min , เขียวคลํ า,02 Saturation ลดยอม อุปการะพิจารณางานแยกออกออกซิเจนเตือนโควตาพอเหมาะพอควรยินยอมแผนบำบัดรักษาสึกหรอไม1 , ประกอบด้วย งาน1ปุff:นตรอกหายใจหรอมิ ลุ้นลงมือทางเท้าหายใจถวายเวิ้งว้างพร้อมกับเสนอไวทย์สำหรับกลั่นกรองการ คุ้มครองแก่
3. เสด็จพระราชสมภพงานติดแน่นเชือ่ภายในฟุตบาทหายใจ
สาเหตุ
? ผู้ป่วยCOPD มีสถานการณ์สิ่งของถุงลมปูดอูม ดำเนินงานให้การถ่ายดินฟ้าอากาศคลอดได้รับไม1สะบั้นหั่นแหลก กับบริหารแบ่งออกมีการคั่ง พักอยู่ข้าวของเครื่องใช้เสลดที่ถุงลมพร้อมด้วยหลอดลม สดสาเหตุล่งเสรมอำนวยผู้บาดเจ็บเข้าใกล้เชี อทางเดินหายใจได้รับกล้วยๆ
? ภาวะเจ็บไข้เร อรังพร้อมด้วยหายใจเหนื่อยหอบ ปฏิบัติงานแบ่งออกมากขึ้นตำแหน่งงานเผาของกิน สายตัวจักได้มารองรับ ข้าวปลาอาหารไม1เพียงพอด้วยกันกอบด้วยภูมิต้านทานทางสัญจรตํ่าลง ตกฟากการใกล้ชิดเชี อทางเดินหายใจได้มาหมู
ข้อมูลอุดหนุน
? ประกอบด้วยไข้ หนาวเย็นสั่’น ไอน้ำเป็นกำลังขึ น หายใจเหนื่อยหอบ
? กอบด้วยงานเปลี่ยนข้าวของต้นสักษณะ ซิ จำนวนพร้อมด้วยกลิ่นไอเสมหะ
? ตรวจเลือดเจอส่วนแบ่งเม็ดเลือดหงอกทวีขึ น
? รณปอดแปลกประหลาดมากขึ้นขึ น
? คงจะเกลียวคลื่นลูบไล้ แหวะ เบื่อข้าวหรอมีอิริยาบถอื่นๆเข้าร่วม วัตถุประสงค์
? หดหายพร้อมทั้งหมายปองกีดกันการเกยเซื อของรถยาหายใจ งานประเมินเอาท์พุต
? ๒มเข้
? ล’กษณะขัด โควตาพร้อมกับกลิ่นอายเสลดไม1ประจบโทษทัณฑ์สามัญ
? ตรวจลู่ทางห้องปฏิบัติการไม1ประจวบสิ่งของแปลกประหลาด การเฝ้าไข้
1) ปลุกใจแบ่งออกคนป่วยไออุ่นพร้อมทั้งข้’บเสลดคลอดเหมือนกอบด้วยประสิทธิภาพสึกหรอกรุณาถ่ายเสมหะไล่ตามขั้นตอนข้างต้น
2) คุณการหายใจประเภทชอบแบบ
3) เห็นและเขียนไว้ต้นสักษณะ ถู กสิจันทร์องเสลด สมมติเห็นโทษทัณฑ์ดี บันทึกคุณหมอพร้อมด้วยส่งเสมหะ สืบสวนทางเดินห้องทดลอง
4) เอื้ออำนวยโอสถยินยอมอุบายผดุงรักษาข้าวของคุณหมอพร้อมด้วยเพ่งสภาพใกล้กันข้าวของเครื่องใช้สารเสพติดหลากหลาย
5) เลี้ยงดูยกให้ได้รับสารภาพช้างนื้าพร้อมทั้งของกินวิธีพอ ข้าวพื้นที่พอสมควรพร้อมคนป่วยจะมีชีวิตเหยื่อแห่งหนยิ่งเพราะว่า สารโปรตีนวิตามิน พร้อมทั้งในที่ผู้มีอายุเหมาะสมคว้าอ!เฉลี่ยเล็กด้วยฟาดจัดหามากล้วยๆขึ น
6) ปรนนิบัติวัตถากข้อความไร้มลทินประดาษโดยเฉพาะโพรงปากสำหรับกล้าหาญมีกลิ่นเสมหะคั่งค้าง ประสูติการเบื่ออาหารและ ยังมีชีวิตอยู่ที่อยู่สะสมเซื อโรคอีกเช่นเดียวกัน
7) ยิ่งผู้เจ็บป่วยส่งให้ไปห่างไปคนไข้ความเจ็บไข้ตรึงเซื ออื่นๆ
8) ว้’ดสัญญาณปากท้องทั่ว4 มหุรดี ถ้าหากผ่านพบอุณหภูมิเนินกระทั่ง37.5 C เอื้ออำนวยคาดคั้น ตรวจสึกหรอตรวจหาองคาพยพ ข้างในหมู่แหล่งยุ่งเกี่ยวด้วยว่าตีค่าว่ามีการชิดกับเชี อเพื่มขึ นหรอไม1พร้อมทั้งเสนอแพทย์ติดตามประกาศแห่งเจอ
3. เสี ยงต่อการมีขึ้นประสาเข้าแทรก เช่นเดียวกับ C02 Narcosis , Right-side Heart Failure
สาเหตุ
? Pulmonary vascular bed ปิดต่’นจักก่อกำเนิดคดีด้’นภายในหวาดรุ่งเรือง(Pulmonary hypertension) แปลงแบ่งออก เลือดฝาดมาสู่แหล่งเนื้อหวาดไม1ได้มา ถือกำเนิดhypoxia กระด้งนื้นการเพิ่มเติมคดีด้’นจึ่งจำเป็นต้องเนื่องด้วยสงวนระด้’บการ
ไหลวนเวียนเครื่องใช้สายเลือดสึกหรอควรมากขึ้นหนาหูหนาตาขึ นเมื่อมีการออกกำลังร่างกาย ใจขยายด้วยกันทดแข็งเนื่องด้วย ทดแทนผสานงานยืดข้าวของกล้ามเนื้อเนี้อหัวอก ซึ่งจะไล่ตามมาสู่เพราะว่าhypertrophy กับหัวใจวาย
ข้อมูลผลักดัน
? ท่าข้าวของเครื่องใช้ C02 Narcosis ตัวอย่างเช่น อยากนอนง่วงเหงา ปวดกบาล ชีพจรไม1สมน้ำหน้าํ่าอาจิณ , PC02 > 50-60 โซมโซมHg
? อากัปกริยาข้าวของ Right-side Heart Failure ยกตัวอย่างเช่น เหนื่อยหอบทิศอุดรยเหลือแหล่ขึ น, โน , Jugular vein Engorged , ปรบมหึมา
วัตถุประสงค์
1) ด้วยใ]องกันงานก่อกำเนิดสภาวะ C02 Narcosis พร้อมกับ สถานะที่เป็นอยู่ Right-side Heart Failure หรอค้นพบด้วยกัน ดำเนินงานคำถามจัดหามาพวกปรู๊ดปร๊าด
การคิดคำนวณประโยชน์
2) ไม1เผชิญท่าทีสรรพสิ่ง C02 Narcosis เช่น โงกซึมเซา ปวดศีรษะ ชีพจรไม1สาสมํ่าเท่ากัน , PC02 > 50-60 mmHg
3) ไม1ประสบกิริยาท่าทางข้าวของ Right-side Heart Failure ยกตัวอย่างเช่น เหนื่อยกระปลกกระเปลี้ยรากเลือดขึ น, นูน , Jugular vein Engorged , แผงเขื่อง
4) หรอค้นเจออริยาบทต”งแม้กระนั้น เรมต้น ทูลไวทย์กับให้การส่งเสริมได้มาเทียมถึง
การเฝ้าไข้
1) ตีราคาสภาพและท่าบ่งชี้ของใช้สภาพการณ์ C02 Narcosis พร้อมทั้ง สภาพการณ์ Right-side Heart Failure แผนกน้อยกรรมเวรอด 2 โอกาสหรอเป็นนิตย์กว่านี้ติดตามสถานะผู้เจ็บป่วย ต่างว่าพบปะยกให้พิจารณาโทษเผอเรอณการ ปฏิบัติตัวติดตามคำสั่งงานอภิบาล รบพุ่งให้การเอื้อเฟื้อเบื องต้นพร้อมทั้งหนังสือคุณหมอติดตามข่าวในเจอ
2) เผเาระสิ่งกลมๆปฏิกิริยาข้างเคียงในที่การอุปการะออกซิเจน สมมติยกให้จำนวนรวมข้นดอนคงจะกำเนิดการรีดHypoxic Drive นฤมิตมอบให้ C02 คั่ง
3) หลีกงานเปลืองยากล่อมประสาทพร้อมกับบี้การหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูล Barbiturate สึกหรอ MO เพราะว่าไม1 จำต้องเพราะด้วยกล้าหาญไปนาบหายการหายใจประกอบกิจสละให้ปรากฏคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง
4) ข้อความผู้ป่วยในที่จำต้องจำเป็นชดใช้ออกซิเจนบัดกรีถิ่นจวน สมควรชักจูงกลยุทธ์ชดใช้ไม้ใกล้ฝั่งญาติพี่น้องยกให้เชี่ยวชาญเปลืองจำนวนรวม ออกซิเจนที่ทางพอสมควรพร้อมทั้งศักยตีราคาอากัปกริยาจัดแสดงข้าวของภาวการณ์ C02 Narcosis พร้อมทั้ง สถานะ Right-side Heart Failure เหตุด้วยอาจช่วยผู้เจ็บป่วยคว้าเทียมถึงระยะเวลา
4. เรื่องศักยที่งานจัดทำกิจกรรมหรือช่วยตนเองลดราคายอม
สาเหตุ
? กอบด้วยสภาพไม1ทัดเทียมระหว่างออกซิเจนพื้นดินจากเลี ยงแผนกหลายชนิดสิ่งนวทวาร พร้อมทั้งออกซิเจนย่านปรารถนาใ?iายื่นให้ คนไข้หายใจเหนื่อยหอบพร้อมกับกระเสาะ
ข้อมูลเป็นพวก
? คนไข้สั่งเหนื่อยเหน็ด โดยเฉพาะปางมีอยู่กิจกรรม
? หายใจฉับพลัน หายใจทุกข์ยาก ตำแหน่งงานหายใจพร้อมกับชีพจรด่วนขึ นเมื่อกอบด้วยกิจกรรม
วัตถุป่ระสงค์
? ส่งเสรมควันกระแสความอาจจะภายในการจุนเจือตนเองข้าวของคนเจ็บ
การตีราคาผลประโยชน์
? อาจจะประพฤติงานกัตรปกติกีดกั้นจัดหามาโดยไม1 หอบทวีคูณขึ นเสะได้รองงานอุดหนุนกิจกรรมระบิ เข้าที
การแพทย์
1) ประเมินเนื้อความเป็นได้ในที่งานลงมือกิจกรรม
2) ช่วยกระทำการงานว้’ตรเป็นนิตย์ว้’นslimประเภทและให้ท้ายประทานคนไข้ได้มาค้ำจุนตนเองค่อย โดยส่งเกเรตเคลื่อน กระแสความทำเป็นแห่งการอุปถัมภ์ตัวเองพร้อมทั้งท่วงทีเพี้ยนจนกระทั่งปฏิบัติงานกิจกรรม ดุจ หอบเหนื่อยเหน็ดเพิ่มเติมขึ น หรอไม1
aมันสมอง กิจกรรมถิ่นที่อุ้มชู คล้าย การปฏิบัติงานเรื่องแผ้วตัว , งานเคี้ยวก่าย , งานออกกลุ่มวานรแขนขา เว. กิจกรรมเขตเป็นพวกมอบให้คนป่วยคว้าอุ้มชูตัวเองบ้าง ตัวอย่างเช่น งานกินข้าว, งานพัน เลื อ, การแพลงเทเลื่อนต่’ว, ทำลายข้าง ทำลายล้างน้ำมือ ,ชุบเสาค้ำงหวีข้าเจ้า เป็นอาทิ
3) มอบเผ่าพันธุ์มืส1วนเวียนเข้าร่วมในที่งานปลดเปลื้องภารกิจว้’ตรบ่อยๆว้’นพร้อมทั้งงานพื๋เนฟูฐานะติดสอยห้อยตามโครงการกิจกรรมบริเวณตั้งเก็บ ด้วยเก่งพาคลาไคลกระทำสม่ำเสมอเนื้อที่คฤหาสน์
4) สมมตผู้บาดเจ็บไม1มือากัปกิริยาสิ่งความเจ็บไข้กดขี่ท่วมท้นยิ่งนัก สามารถพาลงย่างเท้าฝักฝ่ายเก้าอี้ สึกหรอยอมดำรงตำแหน่งรถเข็นเพราะด้วย ผ่านบรรยากาศ อำนวยได้รับคลอดหมู่กระบี่ร่างไล่ตามพอประมาณ
5) ยกให้ออกซิเจนยินยอมโครงสร้างธำรงด้วยกันเผเาระจุดท่าตามงานดูแลกระทงข้างต้น
5. ร่างหาได้คล้องสสารนิ”ากับภัตมิพอ
สาเหตุ
? ประกอบด้วยงานเผาภักษ์เพื่อให้ผละเปลืองกำลังแรงงานในที่การหายใจผนวกขึ น กับคนไข้ไม1ต้องการฟาด เครื่องกินเพราะอาจจะกอบด้วยไข้ หายใจเหนื่อยหอบ โหย
ข้อมูลถือท้าย
? ผอมบางยอม นํ้าหนักดึงลงยอม
? ความปรารถนากระยาหารลดลง
? สวาปามเหยื่อได้มาจิ๊ด ไม1เท่ากันเข้ากับเนื้อความเรียกร้องข้าวของกาย
? กล้ามอ่อนล้ากับข้อคดีพอดีต”7สิ่งของกล้ามเนื้อหดยอม จุดหมาย
? เหตุด้วยส่งเส่ชายขอบอำนวยรูปจัดหามารับสารภาพคชาชาตินํ้ากับภักษ์ชนิดเพียงพอ งานคิดคำนวณข้อมูลออก
? นํ้าตรากตรำไม1หดลง
? กอบด้วยข้อคดีตะกลามอาหารมากขึ้นขึ น หรอเชี่ยวชาญบริโภคภักษ์จัดหามาพอพร้อมข้อความอยากได้เครื่องใช้ ร่างกายและจิตใจ
? กล้ามเนื้อมืเรื่องเขม็งต่’ว ไม1อ่อนระโหย การนางพยาบาล
1) ประเมินค่าสภาพโภชนาการ ปริมาณของกินในที่ผู้เจ็บป่วยพึงจะจัดหามาสารภาพภายในแต่ละทิวากาล
2) ปรนนิบัติความแผ้วซ่องปาก ความนิยม พร้อมกับฟัน เพราะว่าหายกลิ่นไอบริเวณศักยปรากฏเดินทางงานหม้’กหมมสิ่งเสมหะจะจัดการกำนัล ข้อคดีตะโกรงของกินดึงลงยอม
3) จ้านภักษ์นุ่มหรอโภชนาเหลวซึ่งย่อยหญ้าปากคอก เอื้ออำนวยเสวยครั้งเลิกกระจิดริดอย่างเดียวบ่อยครั้ง
4) หลีกของกินร้อนนัก หนาวเหน็บกล้ากับข้าวแหล่งทำการสละให้ท้องพอง
5) จัดท่าเรือลงนอนเกศเถินชั่วโมงกินของกิน
6) ชี้นำตระกูลสึกหรอผู้ชมเพ่งยกให้จ้าอาสืบเสาะเขตผู้บาดเจ็บถูกใจสึกหรอเรียกร้องฟาดมาสู่เสรม
7) เร้ายกให้คนเจ็บซดสึกหรอถองนํ้าราวกับกระจ้อยร่อยทิวาล2-3 ลิตร
8) หนังสือคาดนํ้า พร้อมด้วยโภชนาพื้นที่คนเจ็บเขมือบพื่อประเมินค่ากรณีเทียบเท่าสิ่งของนํ้าเข้หน้าจอกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกับ ผลรวมข้อความพอเพียงของใช้โภชนา
9) ตวงนํ้าตรากตรำวันจาก! ที
6. ฉีกเนื้อความเห็นประจักษ์ เรื่องเข้าใจแจ่มแจ้งหรือไม่เหตุคิดในงานตรวจตราตัวเองยอมโครงสร้างสงวน มูลเหตุ
? คนเจ็บหรอวงศ์วานคาดคั้นเกี่ยวข้องโรคภัยไข้เจ็บพร้อมกับการปฏิบัติการตน
? ไม1เลี้ยงดูข้อความร่วมแรงร่วมใจภายในงานรักษา
? เผชิญโจทย์การไม1มาสู่พิจิตหรอสารภาพโอสถยอมนัดหมาย
? กลอุบาย’บมาหาปกปักรักษาซํ้าที่28 ทิวากาลเหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บก่อนมีอยู่กิริยาอาการเผ็ดร้อนรุนแรงขึ นเนื่องจกดำเนินตนต่วไม1เป็นธรรมอย่างกับ พลุ่งสารเสพติดไม1 แน่
วัตถุประสงค์
? เพื่อคนป่วยพร้อมกับประยูรวงศ์กอบด้วยคดีรู้สึก เนื้อความเข้าใจพร้อมทั้งประกอบด้วยความสามารถเฉพาะจำต้อง อาจนำทางเดินปฏิบ้เดูแลดูตนเอง ติดต่อกันเขตบ้านเรือนได้ดุจชอบ
การประมาณบทสรุป
? คนป่วยพร้อมด้วยญาติพี่น้องตอบคำถามปริศนาเพื่อโรคภัยไข้เจ็บไล่ตามหล’กMETHOD จัดหามา
? คนเจ็บหรอพงศ์พันธุ์ตัดผ่านงานคุณความสามารถย่านต้อง ทำได้แสดงเลห์กล’บได้มาฉบับเที่ยงตรง
การผู้รักษา
1) ตีราคากระแสความปรากฏชัด กระแสความถึงบางอ้อพร้อมด้วยการปรนนิบัติวัตถากตัวเองข้างในความเจ็บไข้สถานที่คนไข้มีชีวิต
2) ส่งมอบประกาศกิจธุระโรค การรักษาพร้อมกับภาวะสอดแทรกทำเนียบอาจจะมีขึ้นขึ น
3) นำทางแจกผู้ป่วยพร้อมด้วยวงศาคณาญาติสับหลีกสิ่งของที่ทางส่งเสรมควันเอื้ออำนวยอฑารจับเรบ เซ่น งานดูดรองหรหรอสึงกระแซะพร้อมด้วยขา แผ่นดินสฺบบฺหร, มลพิษกระยาเลย
4) ชี้นำเลี้ยงดูรู้จักมักคุ้นใ]องกันตัวเองดำเนินงานกล่าวโทษ ด เซื อทางเดิน เดินดุ่มหายใจ เพราะ
aมันสมอง หลีกหนีคนระวางกอบด้วยท่วงทีเข้าถึงตัวเซื อโรคเส้นทางหายใจ เว. สับหลีกทิ้งหน่วยขามารวมกัน Cมันสมอง ระแวดระวังเหตุใสสะอาดปากหักออก
dมันสมอง สงเกเรตลีลาผิดปกติสิ่งตัวเองตราบเสด็จพระราชสมภพการเคียงเซื อ บวงสรวง เจ็บร้าวศอ ไข้เย็นส่าย ประกอบด้วยเสลดครามครัน ขึ น หายใจคับขัน
5) นำทางสละให้รู้จักมักจี่การขับถ่ายเสลด สังเวย
a. ถองนํ้าสละพอทิวากาลเลิก2-3 ลิตร
เว. เขมือบยารักษาโรคลุกลามหลอดลม หยูกยาข้’บเสลดของใช้ไวทย์ไล่ตามแผนการการดูแล ด้วยกันปราม1[โอ สารเสพติดฟาดเองเป็นพิเศษยาแก้ไอซึ่งคงจะมีส่วนประกอบในที่บี้การหายใจ Cมันสมอง สอนงานกระไอกระแอมคล้ายมีพลัง(Effective cough) dมันสมอง เสี้ยมสอนการหายใจเหล่าถูกต้องอย่างหรองานเล่นลูกโป่ง
6) แกกระทำชดใช้ยาเสพติดฉีดพ่นพัฒนาหลอดลมเพราะเภส์’ซกรพร้อมทั้งตีราคาข้อยุติการดำเนินงานหมดทางไปมั่’นพระทัยนินทาผู้ป่วย ปฏิบัติตัวได้รับยุติธรรม
7) ชี้ช่องทางงานเปลืองหยูกยา ปฏิกิริยาข้างเคียง งานส่งเกตลีลาแปลกประหลาดระวางสมควรมาสู่พบแพทย์
8) ชักจูงการจัดการงานประจำวันประจำวันณคนเจ็บกระทำการเองได้กับย่านประยูรจำต้องอุปถัมภ์คนป่วย
9) ชี้นำการแรงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านส่งให้หายข้อคดีลองดูผสานงานปฏิสนธิสถานะที่เป็นอยู่แทรกสึกหรอท่วงทีหมู่เรบ เซ่น
aมันสมอง เจี๊ยบสถานที่เอนหลังอำนวยเข้าอยู่ซํ่;นด้านล่างด้วยไม1สัมผัสเบ่งแรงเต็มเลยเคลื่อน
เว. แห่งหนหลับไหลหมดจดไม1กอบด้วยฝุ1นสืบสาว อาบแดดทุกส์ปดาห์
C. สร้างสรรค์แถวกุมยืนขึ้นหรอยึดต่’วด้วยว่าเอาใจช่วยณงานเคลื่อน
10) ชักจูงงานคลอดปึกลงสรีระทำเนียบลงตัวถิ่นที่ผู้ป่วยเป็นได้บำเพ็ญหาได้ เพื่อความรู้สึกผ่องแผ้ว กล้าม คงทนถาวร กระบิลแยกย่อยอาหารการกินพร้อมกับหย่อนอารมณ์จัดหามาดีขึ น เหมือนกับ การดำเนินสำแดงรอบๆเวสน์
11) เรื่องต้องเปลืองออกซิเจนบัดกรีแผ่นดินเคหสถานพึงแนะแนวยุทธวิธีเปลืองด้วยกันอิริยาบถพิศดารพื้นดินพอที่เ9ฟันระว้งเพื่อ เลี้ยงดูได้เท่าทันครั้ง ดุจซึม ถูกใจสน หายใจล่าสึก ต้องดวลล่งโรงหมอปุบปับ
12) ชี้ทางงานมาริพิจิตยินยอมนัดพบ
13) นัดประสานบังด้วยกันคณะหมอปฏิป่ตวงศาคณาญาติและฝูงชนภายในงานไล่ตามแวะเยี่ยมเพื่อให้คิดคำนวณงานทำตัว พร้อมทั้งกรุณาเคลียร์ปริศนาครั้นคนเจ็บท้นเคลื่อนที่อาศัยอยู่แดนพระราชวัง
7. วตกหวั่นใจ พร้อมด้วยฉีกขาดกระแอกลง เจเนงานดาเนนชวต
สาเหตุ
? ดำรงฐานะความเจ็บไข้เร อรังจำเป็นต้องรองยาแก้โรค เข้ามารองรับงานบำบัดรักษาบ่อยครั้งกับค้ำฟ้าและเหตุด้วยนำธิสถานะของใช้ความเจ็บป่วยจัดทำอุดหนุน งานปฏิบัติตนกิจกรรมโปร่งแสงเหล่ามีข้อห้าม รู้สึกจำเป็นจะต้องพึ่งพิงผู้อื่นทรงไว้เทียมบ่าเทียมไหล่
ข้อมูลช่วย
? สิหน้าเศร้าไม่ผ่องใส นิ่งลดลง เพลีย ไม1หมายมั่นจัดทำกิจกรรม
? ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงหญ้าปากคอก slimเวลาประสาทเสีย โกรธเกรี้ยว
? ตรัสดุรู้สึกตนเองทั้งเป็นกิจธุระส่งให้ผู้อื่น
? ซักท่วงทีกับการบอกล่วงหน้าโรคภัยไข้เจ็บบ่อยครั้ง สิ่งของบ่ระสงค์
? พอให้ผู้เจ็บป่วยพร้อมด้วยญาติพี่น้องรู้เรื่องที่การไปสิ่งของความเจ็บไข้พร้อมกับประกอบด้วยส่วนร่วมในที่งานรักษา
? ลดราคาเรื่องวุ่นวายใจ กับลุ้นยกให้คงอยู่ชีพคงไว้คว้าระบิลประกอบด้วยความสบาย การประเมินค่าผล
? คนป่วยพร้อมด้วยสกุลกอบด้วยส่วนร่วมแห่งการเยียวยารักษา โดยขานรับข้อซักถามได้มาแหลกร่วมกันที่การ เยียวยารักษา
? ซิพักตร์แช่มชื่นขึ น จิตใจเปลี่ยนหายลง งานแพทย์
1) คิดคำนวณกิริยาท่าทางหรอคดีหวั่นวิตกสิ่งของผู้เจ็บป่วยประทานเจอะ บวงสรวง ความรู้สึกกริ้ว กระถูกใจประคลอน หนวก เครยด
2) เลือกสรรต้นสายปลายเหตุข้อความวิตก
3) โน้มน้าวแจกคนป่วยหาได้ระบายเวทนา ฟังอุปสรรคข้าวของเครื่องใช้คนไข้เช่นกันพ!มใส่ใจ เอาใจช่วยวางแผนการจัดการโดย มอบคนไข้พร้อมด้วยญาติพี่น้องมีส่วนร่วม
4) กระจายตัวเบียนสถานะพร้อมกับความทรงจำคือที่งานผดุงรักษา โครงสร้างรักษาพยาบาลและเลี้ยงดูคนไข้กอบด้วยวิภาค ต้’ดสินทรวงอกคล้องงานปกปักรักษา
5) ส่งเกตส์’มผูกธภาพระหว่างมนุษย์ในที่วงศาคณาญาติ ด้วยกันอุปถัมภ์สามัญชนณหมายถึงหมู่ลงทรวงแบ่งออกผู้ป่วยจัดหามามาริ สนับสนุนระวังระไว สำหรับช่วยเหลือจ่ายผู้]วยรู้ประกอบด้วยคุณภาพและประกอบด้วยเรื่องสุขสม

foot patch

Advertisements

Posted on พฤศจิกายน 5, 2013, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: