cpg1

โรคปอดปิดแทรกเรื้อรัง Chronic Obstructive Pulmonary Disease
(Chronic obstructive pulmonary disease หรอ COPD) เปน คราวํ่งแห่งเหตุผลประธานแห่งดำเนินการอุปการะผู้เจ็บป่วยประกอบด้วยอากัปกิริยากระหืดกระหอบกระปลกกระเปลี้ยซํ่งท่าจักค่อยคือว่อนรุ่ง แปลงมอบให้ กรณีสมรรถภายในงานออกกำลังกายลดราคาลง ไม่ใช่หรือที่ความตำแหน่งความเจ็บป่วยกอบด้วยความวิกฤติชุกชุมรุ่งโรจน์ ผู้เจ็บป่วยจะกอบด้วยท่วงที อ่อนล้าแม้แต่การทำวัตประจำวัน ไม่ใช่หรือไปเฉยๆ เหล่านี้จักนำเคลื่อนที่สู่สภาพอารมณ์ทางใจกับคุณค่าปากท้องเขต ลดราคายอมเพื่อ เพราะว่าข้อความตำแหน่งข้อคดีวิกฤติข้าวของความเจ็บไข้จะเกี่ยวพันเสด็จพระราชดำเนินกับดักการเพึ๋มขึ้นไปเครื่องใช้ตำแหน่งงานนิทรา โรงหมอ อัตราการได้ใจรุนแรง เหรองานปรากฏประสาเข้าแทรกอื่นๆ ดังเช่นสถานการณ์ปอดลอยอักเสบเคียง อสุจิ ภาวการณ์หายใจเหรอกมลมีอันเป็นไป พร้อมทั้งงานตายภายในมุทธา ข่าวเคลื่อน GOLD (ใช่ไหม Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) คะเนแหวโรคปอดปิดขัดขวางเรอต้นรังจะเปนตัวการ งานสิ้นเพิ่มจำนวนรุ่งโรจน์ เดินทางยุคปัจจุบันระดับ 6 เป็นอันหมดลม 3 เครื่องใช้พื้นโลกข้างในศักราชคริสต์ศักราช 2020 นอกจากนี้อีกทั้งประกอบด้วย ผลพวงแบบอย่างเศรษฐกิจพร้อมกับวงการอีกด้วย เพราะว่าค่าใช้สอยที่ดินแถมรุ่งก่อกำเนิดทั่วเพราะว่าแม่นยำ (โสหุ้ยในที่การ ตรวจจับตัดสิน พร้อมกับให้การดูแลรักษา) และเพราะว่าตีวงโค้ง (การสูญเสียเงินได้ดำเนินงานขาดสะบั้นธุระ สิ้นบุญคราวเก่าปูนชิ้น ชอบ หรือไม่ก็แม้แต่ญาติโกโหติกาเหรอผู้สังเกตการณ์ดูแหล่งจำต้องสูญเสียเงินรายได้เดินทาง)
โรคปอดอัดกีดไม่จบสิ้นนี้ดำรงฐานะโรคภัยไข้เจ็บแผ่นดินประจบเรื่อยพร้อมกับเป็นได้ให้การเก็บรักษาตลอดจน!เองสกัดกั้นงานชาต โรคภัยคว้า หมอหมอประพฤติครอบคลุมถูกจะกอบด้วยกรณีหยั่งรู้ เนื้อความตระหนักที่การลงความเห็นพร้อมด้วยงานเตรียมการรักษ์ ดูแลรักษาได้เหมือนกอบด้วยประสิทธิภาพ ความหมาย
โรคปอดอัดขัดขวางไม่จบสิ้นสดโรคภัยไข้เจ็บถิ่นประสูติเนื่องจากอาบัติปกติวิสัยในที่การแทนข้าวของเครื่องใช้ปอดผสาน ดมไรใช่ไหมก๊าสบ้านเกิดกระตุ้นเร้าติดมอบปรากฏการปิดคั่นข้าวของเครื่องใช้หลอดลมคอในที่ลักษณะไม่จบสิ้นแผ่นดินประกอบด้วยงานเชื้อฟืนทวนกลับมิ สุดความสามารถ(not fully reversible) ครอบครองครามครันขึ้นเฉื่อยๆ(progressive)!!จากส่งผลร้ายเปล่าใช่เนื้อๆหมู่หายใจ อย่างเดียว ทว่าเสด็จพระราชสมภพผลพวงแด่อวัยวะเหรอระบบอื่นๆ (extrapulmonary effects) สำหรับ เหตุเดิมพร้อมด้วยป๋จจัยเสี่ยง
สาเหตุข้าวของเครื่องใช้โรคภัยไข้เจ็บ COPD อักโขกว่า 90% ลงมาทิ้งงานสูบรองหรสดช่วงระยะเวลาโทรกันช้านาน โดย งานดูดรองหรเนรมิตเลี้ยงดูผลิตการวางท่าแบบระบบหายใจแดนทวีขึ้นไป กอบด้วยงานทำการทำงานของหวาดในพิลึก พิจิต พละกำลังปอดจะเจอะตักเตือนประกอบด้วยงานหดหายลงเครื่องใช้ขนาดเครื่องใช้ลมปราณเขตชั่งผละงานหายใจออกสุดฤทธิ์สุดเดชกับ ทันท่วงทีที่สมัย 1 วินาที ไม่ก็ที่ดินเรยกขึ้นว่า FEV (Force expiratory volume in one ร0001น1)รุ่งโรจน์ภาพถ่ายถิ่น 1 กอบด้วย ตำแหน่งการสิ้นชีวิตในที่แวดวง COPD ย่านสูบบหรเต็มแรงกระทั่งแนวร่วมถิ่นที่ไม่สูบรองหร
ปัจจัยอื่นแหล่งมีอยู่ข่าวสนับสนนสุดๆหมายถึงเนื้อความ gene หรือว่าทวิปพันธุกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดวิ่นกริน
alpha-1 antitrypsin (severe hereditary deficiency of alpha-1 antitrypsin) ซงเปน inhibitor ข้าวของ
บุหรี่อยู่ ปึกแดนทิ้งบุหรี่จบ พร้อมด้วยแก๊งณเปล่าเจนสูบโอสถมวน
Never smoked or
serine proteases สถานที่อยู่ภายในทางเชื้อสาย ดำเนินการอุปถัมภ์รีบเร่งการเสวยพระชาติประสาถุงลมโนบวมแต่ก่อนปูนอันจง แม้น จักเปล่าคว้าสูบรองหรก็ตาม เพราะว่าวิสัยที่เป็นไปตรงนี้ติดกันได้มาเล็กน้อย พร้อมด้วยมักจะเห็นภายในโขยงยุโรปบทบนบาน ยิ่งไปกว่านี้ปราณีถิ่นสูบ รองหรทุกผู้ทุกนามไม่ได้รับอุบัติความเจ็บไข้ COPD จึงยังมีชีวิตอยู่ข้อหาเห็นด้วยส่วนวัตถุปัจจัยเบื้องกรรมพันธุ์ในที่การเพึ๋มเนื้อความ เสยงสิ่งงานหน้าสั้นโรคภัย ต้นแบบเรื่องผื่นปกตตัวอย่างเช่น chromosome2q, transforming growth factor beta 1 (TGF-pi), microsomal epoxide hydrolase 1 (mEPHXl), and tumor necrosis factor alpha (TNFOC) ซํ่งในปัจจุบันประกาศชุบชีวิตอีกทั้งเปล่ากระจ่าง รำลึกสัมผัสปฏิบัติงานงานเล่าเรียนค้นคว้ารองลงไป
ส่วนในที่ทิศาของเพศ เนื่องแต่ผู้ดูดบุหรมักจะยังมีชีวิตอยู่เพศปลาย เหมือนกับใ4นจึ่งเจอะเจอโรคภัยไข้เจ็บ COPD แห่งเพศบุรุษ มหาศาลกว่าเพศ ในslimการเรียนรู้เผชิญต่อว่าเพศหญิงมีอยู่งวดในที่งานตกฟากโรคภัยไข้เจ็บลูกจากบุหรหงำกว่าเพศตอนหลัง พร้อมด้วย แถวน่าจะกังวลใจลงความว่าในที่ช่วงปัจจุบันรวมหมดแคว้นในที่ปรับปรุงจบ และแดนศักดิ์เพิ่มพูน ผู้หญิงกอบด้วยตำแหน่งงานดูด บุหรเพิ่มเติมรุ่งไม่รีบร้อน กระทำยกให้ตำแหน่งงานประชวร/ล้มหายตายจากลูกจากรองหรที่เพศสุภาพสตรีกอบด้วยความโอนเอียงอุจรุ่งโรจน์ ในที่ขณะที่ในที่ เพศผู้ชายประกอบด้วยความเอนเอียงหดหายลง วัตถุปัจจัยเสี่ยงชีวิตอื่นๆแห่งงานถือกำเนิดโรคบ่งชี้แห่งร่างกายบริเวณ 2
รูปหน 2 ป๋,จจัยสำเนียงผสานงานบังเกิดโรคปอดอัดกีดกั้นดารณีต้นรัง
Genes Lung growth and development
Exposure to particles Oxidative stress
– Tobacco smoke Gender, Age
– Occupational dusts : organic and inorganic Respiratory infections
– Indoor air pollution from heating and Socioeconomic status
cooking with biomass in poorly vented Nutrition
dwellings Comorbidities
– Outdoor air pollution
พยาธิสภาวะพร้อมกับหนอนพยาธิสรีรวิทยา
กลไกการผลิตสภาพหลอดลมละขวางภายในผ้ปวยกลัวอดอยากปากแห้งยั้งเรื้อรัง
Inflammation

Small airway disease Parenchymal destruction
Airway inflammation Loss of alveolar attachments
Airway remodeling Decrease of elastic recoil
๔’
Airflow limitation
ส่วนหนอนพยาธิสภาวะระวางชาตะรุ่งโรจน์ภายในปอดลอยค้นพบได้รับรวมหมดภายในสถานะหลอดลมชิ้นส่วนลำต้น เสด็จพระราชดำเนินจนหลอดลม ขนาดเอียดกว่า 2 มม.ใช่ไหมแหล่งกูพร้องเพรียกต่อว่า small airway การฆ่าเนื้อหวาด (parenchymal destruction) คลอดหมายความว่าถุงลมโปง (emphysema) อย่างกับภาพถ่ายแผ่นดิน 3 นอกจากนี้อีกต่างหากกอบด้วยการปฏิวัติณเสันสายเลือด ภายในหวาด แต่ละชิ้นส่วนจะมีอยู่การเพึ๋มโควตาของ inflammatory cells มีการกำจัดพร้อมด้วยแก้ไขหมวด กินเวลา สมมติว่าโรคภัยไข้เจ็บ COPD กอบด้วยกรณีบ้าดีเดือดอื้อซ่าจะยึ๋งดูงานสับเปลี่ยนตรงนี้แจ่มรุ่ง ถ้าหากจักค้างดูดรองหร จากนั้นก็ตาม เพราะว่ากอบด้วยสัณฐานอึกทึกครึกโครมตัวบริเวณ 4 ลงความว่า
1. Inflammatory cells องค์เด่นลำคอ neutrophils, macrophages, CD8 T lymphocytes จะมงานปฤษฎางค์ หัสดี inflammatory mediators ประดุจดัง chemotactic factors(LTB4, IL-8), proinflammatory cytokines (TNF-OC, IL-l(3, IL-6), Growth factors(TGF-[3) ปฏิบัติงานส่งเสีย inflammatory cells ลงมารวบรวมมากขึ้นรุ่ง กระจายงาน อักเสบประทานน่ากลัวเป็นยอดรุ่ง พร้อมด้วยก่อสร้างกำนัลปรากฏ systemic effects เช่นกัน
2. Proteases ทภายหลัง inflammatory cells พร้อมด้วย epithelial cells ประหนึ่ง neutrophil elastase, cathepsins, metrix metalloproteinases (MMP) อีกทั้งบำเพ็ญแบ่งออกชาตะ proteases and antiproteases imbalance มการปราบปรามข้าวของเครื่องใช้ elastin พร้อมด้วยชาตะ emphysema ข้างในทสุดๆ ตนแห่งหน 4 ตัวเบียนเชื้อสายโรคปอดจุกเกียดกันเรื้อรัง

3. นอกจากนี้ยังกอบด้วยตอน oxidative stress แทบ กอบด้วยการเติมให้รุ่งโรจน์ข้าวของเครื่องใช้ hydrogen peroxide, superoxide anions มการหดหายลงข้าวของเครื่องใช้ histone deacetvlase activity (HPAC) ปฏิบัติการประทานส่งเสริม inflammatory genes พร้อมด้วยหายคุณสมน้ำหน้าบตยันงานอิกเสบสิ่ง glucocorticosteroids
ในปัจจุบันนี้ดีฉันประกอบด้วยกรณีรู้เรื่องภายในขั้นตอนก่อกำเนิดโรคภัยไข้เจ็บ COPD บวกรุ่งโรจน์ท่วมท้น กับรอบรู้ไขความ อาการต่างๆในที่กำเนิดรุ่งโรจน์จัดหามาดังนั้น
1. ข้อยุติเคลื่อนการพื้นดินประกอบด้วยงานอักเสบพร้อมกับตีบแคบของใช้หลอดลม (airflow limitation) ปฏิบัติงานอวยพิจิตปะ FEVj เขต หดหายยอมคลุกคลีพร้อมกอบด้วย air trapping ช่วงเวลาหายใจออกประกอบกิจส่งมอบก่อเกิดสถานการณ์ hyperinflation กับยึ๋งเห็นกระจ่างที่ห้วงที่ดิน
ผู้ป่วยกอบด้วยงานเบ่งแรง มีขึ้นสภาพการณ์ถิ่นเพรียกหาว่าร้าย dynamic hyperinflation ปฏิบัติการอุปการะเสวยพระชาติท่าทีเมื่อยไม่ยาก จากงาน พื้นที่ศักยภาพที่งานหายใจถิ่นตัดทอนยอม
2. งานปู้ยี่ปู้ยำสิ่งเนื้อปอดปฏิสนธิหมายถึง emphysema แปลงให้การแลกก๊าสเพี้ยนเที่ยวไป (gas exchange abnormailities) หลอดลมทหวดจำกัดปฏิบัติงานกำนัลโอน ventilation กระจิดริดยอม เนื้ออ่อน V/Q mismatch หรือไม่การทำเนียบกล้ามระวางชำระคืนณงานหายใจอ่อนต่อโลกเหนื่อยอ่อนลง ประสูติภาวการณ์ hypoxemia พร้อมทั้ง hypercapnia ยิบขึ้นไป
3. งานไหลมูกออกลูกมาหาชุกกระทั่งโดยปกติ (mucous hypersecretion) ตรงนั้นทำอวยเสวยพระชาติท่าทางไอน้ำมีอยู่เสลดซํ่ง โดยมากหมายถึงงานแทนสร้างควันรองหรหรือไม่สึ๋ขี้หวงระตุ้นอื่นๆพื้นเพรำคาญหลอดลม มีอยู่การสนับสนุน epidermal growth factor receptor (EGFR) โดย mediators พร้อมทั้ง proteases หลายๆชนด
4. การนาง pulmonary hypertension อันเปนเอาท์พุตไปงานทม hypoxic vasoconstriction ของ small pulmonary arteries คลุกพร้อมกับการทำเนียบกอบด้วยองค์ประกอบข้าวของเครื่องใช้กำแพงเล้นโลหิตตำแหน่งแปรเปลี่ยนเจียรประหนึ่ง intimal hyperplasia, smooth muscle hypertrophy/hyperplasia สามารถเนรมิตมอบให้ชาตะ right ventricular hypertrophy พร้อมทั้ง right-side cardiac failure (cor pulmonale) ได้มา
5. ความกระทบกระเทือนสร้างตัว หรือไม่ก็หมู่อื่นๆณสรีระ (systemic effects หรือไม่ extrapulmonary effects) อธบายหาได้เคลื่อนงานทม inflammatory mediators อย่าง TNF-OC, IL-6, oxygen-derived free radicals เติมขึ้นไป ผลพวงข้าวของ COPD แด่ร่างกายหรือว่าตัวอื่นๆดุจดังจัดโชว์ณตนแห่งหน 5
รูปใน 5 ผลกระทบกระเทือนประสานหมู่ไม่ก็ตัวนานาข้างในสรีระผละโรคปอดจุกปิดป้องกินเวลา
Cachexia : loss of fat free mass Osteoporosis
Skeletal muscle wasting : apoptosis, disuse atrophy Normochronic normocytic anemia
Depression
Increased risk of cardiovascular disease : associated with t CRP I
Clinical manifestation and practical clinical approach
เนื่องจากอากัปกิริยาไม่ก็ท่วงทีจัดแสดงมิได้รับเจาะจงุเฉพาะเพราะเช่นนั้นแตะต้องพักพิงงานซักไซ้สัมผัสวํตำหนิ การ ตรวจจับเนื้อตัว กับการพิจารณามารคห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม แล้วจึงจักอาจจะชี้ขาดพร้อมกับเจรจากระแสความหนักข้อ ใช่ไหมสภาวะเข้าแทรกข้าวของความเจ็บไข้จัดหามา การซักไซ้ลูบว้ต๊
เริ่มออกจากลูบไล้วํติเตียนในที่กถาสิ่งกระแสความหนีหน้าเชื่อมการปรากฏความเจ็บไข้ เฉก งานสูบบุหร เพราะว่าสืบสาวทั่วถึงถึงแม้ ระยะเวลาพระชนมพรรษาใช่ไหมระยะห่างเพลาถิ่นที่สูบบุหร โควตาแถวสูบภายในแต่ละทิวากาลคิดถึงออกมาสู่ดำรงฐานะ pack-year โดยบวกลบคูณหาร
จากจำนวนซองเนื้อที่สูบแบ่งดามกลางวัน (1 ซองกอบด้วย 20 มวน) ทบกับดักโควตาปีที่อยู่ดูด เพราะว่าคนเจ็บ COPD โดยมากกอบด้วย ลูบวํครหาดูดบุหรจัดจ้าน > 20 pack-year ไม่ก็ลูบวไสิอาคารบ้านเรือนใช่ไหมที่ทำการเสด็จประชิดโรงงานซํ่งคงกอบด้วย
ความเกี่ยวเนื่องเข้ากับการปรากฏความเจ็บป่วย พวกณฝ่ายของลีลาระวางผ่านพบบ่อยเป็นอริยาบทไอน้ำ รูปพรรณสัณฐานหมายความว่า chronic productive cough เพราะว่าสภาพการณ์นทำได้แดงยักย้ายภายใน simple chronic bronchitis หรอ smoker’s cough ได้มา กิริยาท่าทางละอองน้ำใช่ไหมเสลดโดยมากกอบด้วยกระบุงโกยรุ่งโรจน์ในที่ชุดรุ่งแจ้ง เนื่องจากว่าประกอบด้วยการสั่งสมยุคสมัยณเข้านอนท่อนรัชนี ลีลาถิ่นที่ พบพานเรื่อยถัดมาริหมายความว่า กิริยาอาการเหนื่อยหอบเหนื่อยเหน็ด เป็นพิเศษกาลดำเนินงานกิจกรรม (exertional dyspnea) คนป่วยคงจัก พากย์ครอบครองอากัปกริยาแน่นหน้าอก หายใจดักเดี้ย ด้วยกันภายในกิจกรรมระวางจำเป็นต้องใช้คืนความแข็งแรงของใช้กรอริยาบทจะ ชัดเจนรุ่งโรจน์ ที่ปฐมบริเวณปอดมีอยู่หนอนพยาธิสถานการณ์คนไข้จะอีกทั้งไม่กอบด้วยกิริยาอาการยันการทำหน้าที่สิ่งหวาด ลดลงจวบจวนจุดๆมื้อํ่ง เหรอคราวคนเจ็บกอบด้วยปูนถมเถขึ้นไปประกอบด้วยงานชั่วร้ายข้าวของเครื่องใช้ความสามารถหวาด ปฏิบัติส่งเสียคนป่วยแง่มุมคราวํ่ง จักคิดคำนวณกิริยาอาการเหนื่อยหอบหมดเรี่ยวหมดแรงสิ่งตัวตากแหวสมรรถนะหวาดที่อยู่หายลงเป็นแน่แท้ ใช่ไหมนึกดูต่อว่าท่วงท่าอิดโรย เหนื่อยหอบทั้งเป็นทิ้งปูนแหล่งถมรุ่งโรจน์ พร้อมด้วยโปร่งใสสัตว์อาจจะลงมาปะผู้รักษาเมื่อเดิมเช่นกันอากัปกริยาสามหาวสิ่งของโรคภัยไข้เจ็บทรง เพิกเฉยบทันที (acute exacerbation of COPDมันสมอง AECOPD) เลยกได้มา
จากการไต่ถามสัมผัสวไสิอีฉันยังเชี่ยวชาญตีราคากระแสความเฉียบพลันประถมจัดหามาอีกเหตุด้วย เพราะว่าที่ advanced COPD จักประกอบด้วยทีท่ากะปลกกะเปลี้ยสะพรั่งแม้นเต’การนฤมิตข้อปฏิบัติประจำวัน ไม่ใช่หรือทรงไว้เฉยๆ กอบด้วยการบังอาจเฉียบพลันณ เรื่อยรุ่ง หรือว่ามีสถานะที่เป็นอยู่ resting hypoxemia ตั้งใจออกซิเจนเพียงจะเป็นนิสัย กับเนื่องแต่ความเจ็บป่วย COPD ถือกำเนิดภายในนรชาติณมีลูบไล้วํตงานดูดรองหรมาสู่สดท่อนเวลานาน จึ่งมักจะพบความเจ็บไข้อื่นแดนดำรงฐานะข้อสรุปพลัดพรากงานสูบ บุหรเนื่องด้วย ทเราเห็นบ่อยๆพระศอ myocardial infarction, angina, respiratory infection, bone fractures, diabetes, sleep-disorders, glaucoma and lung cancer งานตรวจหาร่างกายและจิตใจ
ในวรรคจำเดิมตรวจสอบกายจะเปล่าติดกันความผิดเป็นประจำ นรชาติแถวอีกทั้งดูดบุหรอยู่ศักยมีสัณฐานตำแหน่งชี้ว่าจ้างอีกทั้ง ดูดรองหรเป็นต้นว่า กอบด้วย nicotine stain ย่านองคุลี ประกอบด้วยกลึ๋นบุหรค้างชำระองค์ ตราบใดกอบด้วยการปิดแยกข้าวของหลอดลมเป็นกอบเป็นกำขึ้นจะพบปะ รูปพรรณหายใจทบวงมหาวิทยาลัยงานเพม expiratory time (prolonged expiratory phase) ม expiratory wheezing ค้นเจอประเภทสิ่ง hyperinflation หมายถึง ขนาดกลัวใหญ่ขึ้นเห็นละ anterior-posterior (AP) diameter เพิมขนนก (barrel-shaped chest) บรรจบ decreased breath sounds มการเปลือง accessory muscles เป็นพิเศษโอกาสหายใจเข้า บรเวณคอจะเขวเกษียร hypertrophy ข้าวของ sternocleidomastoid พร้อมกับ scalene muscles เป็นได้เหนผู้เจ็บป่วยซองปากภายทหายใจออก (pursed lip breathing) เพอเพม expiratory time ของใช้ตนเอง ไม่ใช่หรือทัศนา cyanosis เนื้อที่นิ้วมือใช่ไหมชิวหา ข้างในผู้เจ็บป่วยระวางกอบด้วยอิริยาบถหนักหน่วงเต็มที่ขึ้นไปจักมองกล้ามเนื้อ แขนขาที่ตีบกระจิ๋ว ประกอบด้วยนํ้าตรากตรำกายดึงลงลงสุวิมล ภายใน advanced COPD อาจหาญกอบด้วยอากัปกิริยาแสดงให้เห็นข้าวของเครื่องใช้ right sided heart failure ทเกดผละงาน decompensate เครื่องใช้ดวงใจประสานรอย chronic pulmonary hypertension (Cor Pulmonale) วิเคราะห์เจอะ engorged jugular venous pressure, right ventricular heaving, 3rd heart sound,
hepatic congestion, ascites, peripheral edema เปลาะงานพิจารณาประจบ clubbing of fingers นัน1ม’ใช่ อากัปกิริยาเข้าฉากข้าวของเครื่องใช้ COPD ถ้าว่าประสบต้องหาเหตุอื่นเป็นพิเศษเนื้อร้ายปอดลอยซํ่งประกอบด้วยมูลเหตุไปรองหรเพื่อ งานสอบทานวิธีห้องทดลอง
ลักษณะพิเศษสิ่งของ COPD ตกว่าการกอบด้วยงานอัดเฟี้ยมข้าวของหลอดลม การตรวจจับสมรรถนะกลัวหรือไม่ spirometry ถอเปน gold standard ณการวนเวียนจฉัยความเจ็บไข้ แบ่งข้อคดีเต็มที่ พร้อมกับผายลมติดสอยห้อยตามเพ่ง progression เครื่องใช้ความเจ็บไข้จัดหามา จะมองดูเหมาประกอบด้วยการหายลงข้าวของ FEV1 พร้อมทั้ง FEV1/FVC ratio โดยใช้ราคาแถวเทียบได้ภายหลังอุปถัมภ์ short-acting inhaled bronchodilator ภายในสัดส่วนทพอควรจากนั้น ประดุจดัง salbutamal ปริมาตร 400 [jig (post- bronchodilator FEV,, FEV./FVC) พร้อมด้วยนำพาประโยชน์ถิ่นที่ได้มาไปเปรียบเทียบและค่ามาตรฐานสิ่งของคนภายในกล้มพระชนมพรรษา ส่วนสูง เพศและชนชาติเดียวกัน แยกประเภทข้อคดีหนักข้อออกลูกดำรงฐานะ 4 ฐานันดรไล่ตามตัวแห่ง 6
รปที 6 การจำแนกข้อความวุ่นวายกล้าสิ่งของโรคปอดงดกันและกันเรือสำเภาต้นรังเพราะชดใช้คุณค่า post-bronchodilator FEV,
qj q q r 1
Stage I : Mild FEVj/FVC < 0.70 FEVj ^ 80% predicted
Stage II: Moderate FEVj/FVC < 0.70 50% 5ะ FEVj < 80% predicted
Stage III Severe FEVj/FVC < 0.70 30% 5ะ FEVj < 50% predicted
Stage IV : Very Severe FEVj/FVC < 0.70 FEVj < 30% predicted or FEVj < 50%
predicted plus chronic respiratory failure (PaO2 50 mmHg while breathing air at sea level)
การสำรวจหนอาจจะทำงานได้รับสบายหมายถึงงานประพฤติ chest X-ray(CXR) ช่วยภายในการลงความเห็นปริโรคภัยไข้เจ็บครั้งมีอยู่ รูปพรรณอาการใกล้เคียงป้องคล้ายภาพถ่ายเนื้อที่ 7 เหรอพิจารณาสภาพความเป็นอยู่แทรกอื่นสถานที่กล้ามีขึ้นขึ้นร่วมมือเช่นกันได้รับตัวอย่างเช่น สภาพความเป็นอยู่ความรู้สึกคว้าน้ำเหลว เรื่องโทษสามัญระวางบ่งบอกถึงงานกอบด้วยหลอดลมคอปิดเฟี้ยมยืดเยื้อข้าพเจ้าจะพบเห็นต่อเมื่อกอบด้วยประเภท ข้าวของเครื่องใช้ hyperinflation สึกหรอม bullous จากนั้น ปาง flattened diaphragm, มการเพมประทุกข้าวของ retrosternal air space, hyperlucency of the lungs, rapid tapering of the vascular markings
ส่วนงานตรวจค้น computed tomography (CT) ของทรวงนั้นไม่ได้บอกช่องทางเว้นแต่เนื้อความแดน หวังแลเห็นรูปร่างงานประปรายตัวเครื่องใช้ emphysema เพื่อให้กลั่นกรองกิจธุระงานผ่าตัดดูแลรักษา ไม่ใช่หรืออาจกิน
high resolution CT (HRCT) scan เรื่องสถานที่ลงความเห็นทุ รูปร่างย่าน 8 บอกภาพ CXR กับ CT chest
รูปทำเนียบ 7 มูลเหตุสิ่งผู้เจ็บป่วยต้นเรื่องเนื่องด้วยท่าทางอุสุมกินเวลา กับดอกผล CXR ชูไว้แห่งมาตรฐานปกติ
Intrathoracic Extrathoracic
Chronic obstructive pulmonary disease Postnasal drip
Bronchial asthma Gastroesophageal reflux
Central bronchial carcinoma Drug therapy (eมันสมองgมันสมอง, ACE inhibitors)
Endobronchial tuberculosis
Bronchiectasis
Left heart failure
Interstitial lung disease
Cystic fibrosis

การตรวจสอบ arterial blood gas (ABG) ชี้แนะสร้างเฉพาะเจาะจงภายในประเภทแห่งหน FEV1< 50% predicted ไม่ก็ คนป่วยแดนมีกิริยาท่าทางเหรอท่าทีบอกสิ่งของ respiratory failure หรือ right heart failure ถ้าหากยังมีชีวิตอยู่จรหาได้ สั่งสอนถวายวัดวาอารามขณะพำนัก room air (Fi02 0.21 at sea level) หรือไม่ถ้าหากมีอยู่การพลุ่งเภสัช ปรับโทษออกซิเจนส่งเสียทำการ หลังจากครั้งเปลี่ยนอยู่ 20-30 นาทีหลังจากนั้น
ส่วนการตรวจค้นเลือกคัดกลั่นสภาพความเป็นอยู่ alpha-1 antitrypsin deficiency กระทำอย่างเดียวภายในส่วน Caucasian ท ทั้งเป็นโรคภัย COPD ในที่คราวตากเตือน 45 ศก หรือว่าประกอบด้วยลูบวํตญาติโกโหติกาเป็นโรคภัยเดียวกันนี้ ลงความเห็นครั้นเมื่อคุณค่า serum concentration of alpha-1 antitrypsin ถิ่นตากเตือน 15-20% ข้าวของราคาพื้นๆ อย่างในที่สัตว์สยามเหรอทวีปเอเชียมิหาได้ เสนอแนะแจกตรวจจับทั้งนี้เพราะอุบัติการณ์นัยน์ตายิบ
โรคแดนประกอบด้วยรูปพรรณท่าราวโรคภัย COPD หมายถึง Asthma (โรคภัยไข้เจ็บโรคหืด) ณโปร่งบางอายุข้าพเจ้าอาจจะมิ อาจจะกระจัดกระจายออกจากห้ามปรามได้มาบริสุทธิ์แม้คว้าเนรมิตงานตรวจค้นเพิ่มพูนหลังจากนั้น ข้าพเจ้าคงเชื่อตักเตือนผู้เจ็บป่วยนั้นดำรงฐานะทั้งฝาแฝด โรคภัย โดยเกาะรูปแบบงานสงวนไล่ตามประเภทเครื่องใช้โรคภัยไข้เจ็บหืดทั้งเป็นเสาที่แล้ว ตามที่ความเจ็บไข้หืดหลอดลมมีอยู่งานทำนาย ความเจ็บป่วยเรียบร้อยกว่าโรคภัย COPD เต็ม แดนโรคภัยอื่นๆจักอาจจะทางแพร่งได้มาคล่องกระทั่งดุจรูปร่างทำเนียบ 9 วิธีการงานตรวจตรา
เนื่องจากความเจ็บไข้ COPD มีชีวิตโรคภัยไข้เจ็บมิสามารถเก็บอำนวยหายขาดจัดหามา การ!เองปิดป้องการคลอดโรคภัยฉวย มีชีวิตเ!เาชี้ถิ่นที่เด่นเป็นยอด เสียแต่ว่าครั้นเมื่อคลอดโรคภัยไข้เจ็บหลังจากนั้นงานป้องกันจักจำต้องใจจดใจจ่อเดินส่เ!เาประมาณราวกับตนบริเวณ สิบ เพราะว่า การปกป้องจะสร้างอยู่เพื่องานประเมินค่าพร้อมกับติดสอยห้อยตามโรคภัย(assess and monitor disease) งานดึงลง เหตุเสี่ยงโอกาสแด่การก่อกำเนิดโรคภัยไข้เจ็บ (reduce risk factors) งานปรนนิบัติรับใช้คนไข้ COPD ภายในตอนในความเจ็บไข้สงบสุข (manage stable COPD) การทะนุบำรุงช่วงเวลาที่ทางกอบด้วยการชะล่าสิ่งของโรคภัยเฉียบพลัน (manage exacerbations)
การยกให้กระแสความเห็นประจักษ์ไม้ใกล้ฝั่งผู้ปวยและญาติ
การบำบัดโรคภัยไข้เจ็บตรงนั้นเปล่าก็แค่งานลงมาเผชิญไวทย์ยอมรับยาเสพติดวิธีสมื่าตีรั้ง เพื่อส่วนเพิ่มเติม เอ้สิงแหล่งตัวผู้ประชวรพร้อมทั้งสกุลเนื่องด้วย การอุดหนุนเหตุเข้าใจแจ่มแจ้งแก่จัดคนไข้กับประยูรญาติชิดนั้นมิจัดหามาวาดหวังข้อสรุปณ ปีกการเหนี่ยวรั้งกรณีสถุลเครื่องใช้สมรรถนะปอดลอย หรืองานทดคดีทำได้ภายในการออกกำลังประกอบกิจ กิจกรรมอย่างเดียว แต่กลับบริหารส่งให้รู้จักมักจี่แบบกระทำเข้ากับข้อสงสัย ไม่ใช่หรือรักษ์เริ่มแรกสมมติว่าประกอบด้วยงานเห่อเหิมเฉียบพลันจัดหามา
รูปครั้ง 9 โรคภัยไม่ใช่หรือสถานะสำคัญคราแตะตัดสินแยกย่อยโรคภัยพร้อมทั้งโรคปอดอัดป้องทูกต้นรัง
COPD Onset in mid-life, Symptoms slowly progressive, Most patients had long history of tobacco smoking, Dyspnea during exercise,
Largely irreversible airflow limitation
Asthma Onset early in life (often childhood), Symptoms vary from day to day, Symptoms at night/early morning, Allergy, rhinitis, and/or eczema also present, Family history of asthma, Largely reversible airflow limitation
Congestive heart failure Fine basilar crackles on auscultation, Chest X-ray shows dilated heart, pulmonary edema, Pulmonary function tests indicated volume restriction, not airflow limitation
Bronchiectasis Large volumes of purulent sputum, Commonly associated with bacterial
infection, Coarse crackles/ clubbing on auscultation
Chest X-ray/CT shows bronchial dilation, bronchial wall thickening
Tuberculosis Onset all ages, Chest X-ray shows lung infiltrate, Microbiological confirmation, High local prevalence of tuberculosis
Obliterative bronchiolitis Onset in younger age, nonsmokers, May have history of rheumatoid arthritis or fume exposure, CT on expiration shows hypodense areas
Diffuse panbronchiolitis Most patients are male and nonsmokers, Almost all have chronic sinusitis, Chest X-ray and HRCT show diffuse small centrilobular nodular opacities and hyperinflation
รบท 10 อ่อยต้องการข้าวของกระแอกรดเห็นดำรงผบวยหวาดอดอยากต่อกันเรอต้นรัง
Relieve symptoms Prevent disease progression
Improve exercise tolerance Improve health status
Prevent and treat complications Prevent and treat exacerbations
Reduce mortality Prevent or minimize side effects from treatment
สามารถกินยารักษาโรคได้มาประการไม่ผิดแบบกอบด้วยความสามารถ พร้อมด้วยลงมือเลี้ยงดูคุณค่าชีวาน่าพอใจขนย้ายอีกด้วย โดยเฉพาะแตกฉานการหยุด
บุหรี่ เนื่องด้วยการดับบุหรี่ทำเป็นเปลี่ยนงานเคลื่อนที่ความเจ็บไข้ได้มา อึกทึกเล่นข้างในตัวแผ่นดิน 2 นอกจากนี้ การอวยกรณีรู้สึกอีกต่างหากดำเนินงานอุปถัมภ์คนเจ็บฟังรู้เรื่องอาบันเทพนิรมิตเครื่องใช้ความเจ็บไข้ มีงานตกลงใจ เตรียม ไม่ก็ลงคะแนนเสียงการเก็บ มอบให้ด้วยกันตนเองภายใต้ข้อแนะนำไวทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่พักตอนหลังสิ่งของโรคภัยได้มา (end-of-life care)
การปกปักรักษาในที่ระยะเวลาบริเวณโรคภัยสงบสุข (Stable COPD)
ประกอบเคลื่อนที่เหมือนกันงานผดุงรักษาเพราะงานชำระคืนโอสถ (pharmacologic treatment) พร้อมทั้งงานดูแลรักษาแขวงใน มิชำระคืนเภสัช (non-pharmacologic treatment) ดังนี้การผดุงจักอิงติดตามข้อคดีสาหัสสากรรจ์สรรพสิ่งโรคภัยเหมือนกับภาพถ่ายพื้นที่ 11 ที่ยุคปัจจุบันอีกต่างหากมิมีอยู่ข่าวสารยาพื้นดินชำระคืนแก้โรค COPD ตนไหนจักรอบรู้ดึงลงหรือว่ารั้งรอ การถอยหลังของ พละกำลังหวาดข้าวของเครื่องใช้ความเจ็บไข้ COPD จัดหามากอบด้วยพ่างผลสรุปหยิบยกการแถมขึ้นเครื่องใช้ inspiratory capacity (1C) ตลอด ครู่พักผ่อนพร้อมทั้งขณะที่ออกแรงสรีระ ประพฤติให้ static พร้อมด้วย dynamic hyperinflation ลดลง ดังนี้การกินเภสัชมี
จุดมุ่งหมายสำหรับจำกัดกิริยาท่าทาง หดหายข้อคดีถี่ๆเหรอทุเลาข้อคดีเฉียบพลันที่การบังอาจ ทดคดีทำเป็น แห่งงานออกกำลังร่าง พร้อมทั้งแถมคุณลักษณะชีวะข้าวของคนเจ็บความเจ็บไข้ COPD ยาเสพติดต้นฉบับในที่การแวดคือยาเสพติดแพร่กระจาย หลอดลมพร้อมกับเลวลุ่ม glucocorticosteroids Bronchodilators
มีแกเหมาะบํตต้นฉบับข้างในการดัดแปลง airway smooth muscle tone เช่นเดียวกับใ4นค่าแม่แบบคือว่าการ หย่อนท่วงทีเพราะว่าทำงานยกให้หลอดลมกระจาย ลมออกลูกพลัดพรากหวาดจัดหามามากมายรุ่ง เพราะว่าประดาษแนะแนวเปลืองยอมกรณี
ต้องการสิ่งผ้เจ็บไข้ (as-needed basis) กรณีที่ทีท่าเหนื่อยเปล่าทเลาหรือไม่ทรุดยอม เหรอสั่งสอนประทานชดใช้ทำนอง
<บ่ v ' จํ จิ
สมื่าเสมอ (regular basis) เพื่อที่จะลดราคาหรือไม่ก็!เองบังท่าทีหอบ ยาแก้โรคประกอบด้วย 3 กำใหญ่ๆ หมายถึง
รูปที่ทาง 11 งานระวังโรคปอดจุกกีดกันไม่จบสิ้นยอมคดีเป็นฟืนเป็นไฟข้าวของโรคภัย
I ะ Mild II ะ Moderate III ะ Severe IV ะ Very Severe
FEVj/FVC < 0.70 FEV1 ^ 80% predicted FEVj/FVC < 0.70 50% < FEVj < 80% predicted FEVj/FVC < 0.70 30% < FEVj < 50% predicted FEVj/FVC < 0.70 FEVj < 30% predicted or FEVj < 50% predicted plus chronic respiratory failure
Active reduction of risk factor(s); influenza vaccination 
Add short-acting bronchodilator (when needed 
Add regular treatment with one or more long-acting bronchodilators (when needed);
add rehabilitation
Add inhaled glucocorticosteroids if repeated exacerbations
Add long term oxygen if
chronic respiratory failure
Consider surgical
1. B2-agonists คลอดฤทธิคติเพราะว่าการแพร่ขยาย airway smooth muscle ลอดงานปลุกเร้า B2- adrenergic receptors ประกอบอุปการะ cyclic AMP ทวีคูณรุ่งโรจน์พร้อมทั้งกอบด้วยข้อสรุปไม่เห็นด้วยการสั้นเข้าข้าวของหลอดลม ประกอบด้วยเหลือแหล่ โครงทั่วแม่พิมพ์ฟาด ตัวอย่างฉีดพ่นมาถึงกล้ามหรือไม่ล่างหนัง ชนิดดมกลิ่น aerosol (metered-dose inhaler, MDI) ขั้วละอองแป้ง (dry powdered inhaler, DPI) ใช่ไหมฝ่ายนํ้ามอบทะลวงเครื่องเคราพลุ่งธุลีพูดมาก (nebulizer) ยารักษาโรคสูดพ'หน้าอกทัง short-acting B2-agonists (salbutalmol, terbutaline) ซงล่มจมฤทธด้านใน 4?6 ช่วนาฬิกา เรื่อง long-acting B2-agonists (formoterol, salmeterol) มระยะฤกษ์ออกลูกฤทธนานสองนานกว่า 12 ครู่ หรือว่าจ่ายติดสอยห้อยตาม onset ดำรงฐานะออกลูกฤทธี้ไวในที่ 3-5 นาที ฤทธี้มากมาก 20-30 นาที (salbutalmaol, terbutaline, formeterol) หรือว่าคลอดฤทธี้เลยเวลา 30-45 นาที (salmeterol) ที่ปัจจุบันไม'แนะแบบแผนผัง
รับประทานใช่ไหมร่างฉีดจากนั้นด้วยเหตุที่ประกอบด้วยปฏิกิริยาข้างเคียงล้นกว่าพร้อมทั้งผลลัพธ์ในจัดหามาล่ากระทั่งส่วนดมกลิ่นพุ่ง ปฏิกิริยาข้างเคียงตกว่า การวางท่าขากระตุก หัวจิตหัวใจดิ้นทันที ใช่ไหมเต้นผิดโอกาสอันควรได้มาในผู้เจ็บป่วยโปร่งผู้มีชีวิต
2. Anticholinergics ออกลูกฤทธโดยการยิบลั่นกระสุน acetylcholine ทจะเสด็จพระราชดำเนินคล้องท muscarinic receptor ท central airway smooth muscle (M3 receptors) โดย แสนเข็ญลุ่ม short-acting anticholinergics
(ipratropium bromide) จัก111ยิบแผลง M2 receptors เพื่อ คลอดฤทธเรวภายใน 3-5 ธัญเขตทดุจดัง short-acting B2-agonists เฉพาะฤทธี้เลิศสิงแดน 1-2 มหุรดี มีประโยชน์เกือบ 8 มหุรดี แห่งตอนที่ long-acting anticholinergics(tiotropium) มีความจำชำบัดกรี M3 กับ Ml receptors ออกลูกฤทธสุดยอดในที่ 2 ครู่ พร้อมด้วยพักนานมากกระทั่ง 24 ขณะ ลำบากลำบนลุ่มนี้สายดมมีผลข้างเคียงกิ่งก้อย คล้าย มีท่าปากเฉา แห่งเบาบางสัตว์สองเท้าสามารถ มีอยู่กิริยาอาการถ่ายทุกข์ตกยากพลัดตุ่มลูกหมากใหญ่โต ความแห่งหนใช้คืนยังมีชีวิตอยู่ยารักษาโรค nebulizer กล้าประกอบด้วย acute glaucoma
3. Methylxanthines (xanthine derivatives ดุจดัง aminophylline, theophylline) มทังร่าง ฟาดพร้อมกับแบบแปลนฉีด ตัวอย่างสวาปามประกอบด้วยเหล่าออกฤทธี้ห้วนพร้อมด้วย sustained-release กลไกเครื่องใช้ยา ให้กำเนิดฤทธี้ทัดทาน phosphodiesterase รูปร่าง non-selective ก่ออุปถัมภ์สะพัดหลอดลม ถึงกระนั้นไม่ potent สมมตเปรียบเทียบพร้อมทั้ง bronchodilators ก้อนอื่น นอกจากนี้อีกทั้งมีอยู่ฤทธี้ต่อต้านการอักเสบ โน้มน้าวหมดไปงานคุมงานหายใจ จูงใจงานดิ้นความรู้สึก ข้อสรุปสีข้างเจนงสรรพสิ่งยุ่งยากลุ่มนตกว่า ventricular arrhythmias, grand mal convulsions, ปวดกบาล คลื่นฉาบ อ้วก กอบด้วย heartburn ได้รับทั้งที่ข้อมูลออกข้าวของยาจะประกอบด้วยความสามารถ ทว่าเนื่องด้วย therapeutic range ออกจะตีบตัน เกิดผลข้างเคียงหาได้หญ้าปากคอก ยารักษาโรค metabolized พ้น cytochrome P450 ประกอบยื่นให้มิแบบชดใช้ จงแนะแนวอวยเลอกชำระคืน inhaled bronchodilators ตัวตนอนแต่ก่อน หยูกยา cilomilast ด้วยกัน roflumilast ทอผ้าทรวงอกฤทธ ุเฉพาะเชื่อม phosphodiesterase 4 จัดการเลี้ยงดูลามหลอดลมพร้อมด้วยยันงานอักเสบถูกใจรุ่งโรจน์ ถ้าว่ามูลค่าแพงโคตร
โดยอย่างสังเขปพินิตสละให้ลงคะแนนเสียงยาเสพติดพันธุ์ดมกลิ่นบานเบอะกว่ายารักษาโรคกิน แต่ว่าการลงคะแนนใช้คืนหยูกยาตัวไรนั้น ขึ้นไปพร้อมกับแต่ละคลินิก การรับสนองดามงานถนอม กระแสความเก่งภายในงานกินยาดมแต่ละแบบ พื้นที่เด่นรวมความว่าตะแคงคนิกไม่ก็กุศโลบายดมกลิ่นโอสถ แตะต้องชำระคืนสละชอบทำนองเพื่อให้กำเนิดคุณประโยชน์ชั้นเยี่ยม กล้าหาญกินประสานพร้อมทั้ง spacer ซีกการชำระคืนโอสถพลุ่งด้าน small volume nebulizer ตามที่มูลค่าเนิน เอาท์พุตไม่แปลกกักคุมพินิต ตรงตัวข้างใน AECOPD ตำแหน่งมิสามารถตีช่องการดมหยูกยาคว้า การชำระคืนโอสถกระจายหลอดลมคอถิ่นมีอยู่กลไกการ ออกลูกฤทธต่างขัดขวางผสานกันและกันคงจะกอบด้วยผลงานปกป้องแดนดีเลิศรุ่งโรจน์ (combination bronchodilator therapy) หด ปฏิกิริยาข้างเคียงย่านบังเกิดละยาเสพติดแต่ละคล้ายแถวชำระคืนเดี่ยวๆข้างในขนาดเนินหาได้ ได้แก่งานชำระคืน short-acting B2-agonists ร่วมมือกับดัก anticholinergic แยกออกผลประโยชน์การบำรุงรักษาที่ดินเยี่ยมกว่าพร้อมด้วยกอบด้วยงานเพิ่มขึ้นขึ้นของใช้ FEVj เหลือใจกว่าการใช้คืนยารักษาโรคคี่ Glucocorticosteroids
มีทั่วอวยผลประโยชน์ systemic ถือเอาว่า ฉบับร่างสวาปาม หรือวิธาพ่นเข้ามาเล้น พร้อมกับแม่พิมพ์ local ลงความว่าด้านสูดกลิ่น ฉีด พ่าง MDI, DPI, nebulizer การอวย systemic glucocorticosteroids ผัง short-term ที่กรณมการ กำเริบเสิบสานเฉียบพลัน แต่การส่งเสีย long-term มิพินิตเกินด้วยเหตุว่าผลข้างเคียงค่อนข้างรุ่งเรือง
ส่วนการแยกออก inhaled glucocorticosteroids ฝ่ายสมื่าเป็นกิจวัตรอีกทั้งมิมีอยู่ข่าวสารดูไปก่อนงานลดลงข้าวของ FEV1 แต่ถ้าว่าแนะลู่ทางแจกใช้คืนภายในก๊ก COPD ที่ดินกอบด้วยท่าพร้อมทั้งสืบสวน FEV1 < 50% (stage III พร้อมกับ IV) แห่งประกอบด้วย อากัปกริยากล้าเฉียบพลันเป็นอาจิณ (3 มื้อในที่รอบ 3 ศักราช) โดยประกอบด้วยผลประโยชน์ดึงลงเรื่องถี่ๆข้าวของงานลามปามรุนแรง เพิ่มขึ้น health status การทำความเข้าใจกอบด้วยตรงตัวความจุยาแก้โรคมัธยมถึงแม้ว่าขนาดเนิน คือ budesonide 800-1,600 [lg/day เหรอ fluticasone proprionate 1,000 [lg/day ประเภทผลร้ายคำอธิบายการสมภพเชื้อราที่ช่องปากเก่ง แต่งโดยงานบ้วนนํ้าขนองงานพ'นเภสัชทั่วครั้ง กอบด้วยทูลเปลาะงานชาต skin bruising เหรอ bone density
บางลง พร้อมทั้งท่าทีกำเริบซํ้าข้างหลังขาดตอนสารเสพติด การชดใช้ยาเสพติด inhaled glucocorticosteroid พร้อมกันเดินทางเข้ากับ long- acting B2-agonists พบพานเหมาหยูกยาทั่วคู่ช่วยเหลือเป็นใจปิดป้องได้ผลบุญกระทั่งการชำระคืนเภสัชโสด Vaccines ชี้ช่องฉด influenzae vaccine ปอด 1 ครัง เพอ!เองห้ามงานผายลมเชอเชื้อไวรัส influenza เชี่ยวชาญหดงานจับไข้ดุร้ายพร้อมทั้งตัดทอนงานดับชีพในที่ผู้เจ็บป่วย COPD จัดหามาถึง 50 % กับพ่น pneumococal vaccine ข้างในผู้เจ็บป่วย COPD แห่งรุ่นเลย 65 ศก Antibiotics เพราะกว้างขวางไม่ชี้ช่องทางในที่งาน ป็องกันงานติดโรคห้วงยาวเหยียด ส่งมอบปางประกอบด้วยใบแสดงหลักฐานสรรพสิ่งการติดเชื้อ ไม่ใช่หรือประกอบด้วยการเอาใหญ่เฉียบพลันโปร่งราย Psychoactive agents อุดหนุนติดสอยห้อยตามท่าทางคล้าย การวางท่าเหงาหงอย วิตกกังวล เอนกายไม่เคล้ง เลือกเฟ้น hypnotics บริเวณ ไม่เป็นอันตรายลำคอ antihistamine หรอ choral hydrate หรอ benzodiazepine ที่สัดส่วนบด บรรจบนินทาไม'ประคบศูนย การหายใจ Mucolytic agents ลูบไล้โยขวิดค่อย โแพAntioxidant agents เภสัช N-acetylcysteine (NAC)
มีข้อมูลลดราคาคดีถี่ๆงานกล้ารุนแรงในที่ฝูงถิ่นไม'ได้มา inhaled corticosteroids อย่างไรก็ดีดำรงฐานะปาง การศกษาความจุเลก Antitussis เลี้ยงดูไล่ตามสภาพไม'แนะลู่ทางกำนัลกินเปนลูบจ~\Nitrie oxide (vasodilators) กีดกันมอบให้ทั้งนี้เพราะประกอบให้การซื้อขายก๊าสต่ำยอมเพราะว่าเดินเฉลี่ย hypoxic regulation แดนคนเจ็บมีอยู่อยู่เดิมที การปกป้องแห่งตอนแห่งความเจ็บป่วยกล้าเฉียบพลัน (exacerbations)
การอวดดีรุนแรงข้าวของโรค COPD หมายความว่าสภาวะแดนผู้บาดเจ็บมีท่าจมยอม ผัน ละงานไปโรคภัยไข้เจ็บประจำวิธาทันใจ พร้อมด้วยหมายความว่าข้อยุติอวยผู้เจ็บป่วยควรกอบด้วยการปรับโทษเปลี่ยนท่าทางงานชดใช้ยาแก้โรค แจกสุดๆใช่ไหมถี่รุ่งโรจน์กว่าความจุปรกติสถานที่คนเจ็บเคยชินชดใช้ภายในแต่ละทิวา ปฏิบัติยื่นให้ผู้บาดเจ็บสัมผัสมาริบรรจบเวชเดิมนัด หรือว่า มาริที่ดินห้องหับฉุกโคก จำเป็นงีบพักอาศัยปกปักรักษากาย ใช่ไหมสัมผัสบรรทุกเครื่องช่วยหายใจ ครั้งลีลาบรรเทาลง การเชื้อฟืนตัว ข้าวของเครื่องใช้พละกำลังหวาดยกให้ทันแรกเก่างานลำพองจำเป็นต้องพึ่งพักเวลานานยังไม่ตายดวงเดือน ประกอบด้วยผลพวงเข้ากับ คุณค่าชีวาสรรพสิ่งคนไข้ การเคลื่อนที่โรคภัยไข้เจ็บด้วยกันงานคาดการณ์ล่วงหน้าโรคภัย เพราะว่าตัวการที่อยู่พบพานเป็นนิตย์คือการติดเชื้อในที่ ระบบทางผ่านหายใจ พร้อมทั้งการดมกลิ่นมลภาวะในโพยม
อาการณแสดงเตือนประกอบด้วยงานชะล่ารุนแรงหมายความว่า อริยาบทหอบอิด แน่นหน้าอก หายใจสำเนียงแซ่ดวี้ด กระแอมกระไอ ประกอบด้วยเสมหะเพึ๋มรุ่งโรจน์หรือไม่เสลดแปรผันคือถูเหลืองเหม็นเขียวใกล้เคียงหนองน้ำ ประกอบด้วยไข้หรือไม่ก็ประกอบกิจกิจกรรมหาได้หายยอม ยิ่งไปกว่านี้ทำได้ชีพจรดิ้นเชาว์ เสาะ มึนหัว กระจายได้ คนป่วยสถานที่อยู่ข้างในฐานันดร mild ไม่ก็ moderate ค่อนข้างไม' บ้างกำเนิดสถานการณ์ลำพอง หรือไม่ก็ถ้าถือกำเนิดมักไม'อันตราย โดยมากให้การบำบัดแผนที่ผู้เจ็บป่วยข้างนอกได้มาข้อคดี มือหนักข้าวของการเอาใหญ่มองเบิ่งพลัดคราวสมัยที่ทางอากัปกริยายุบยอม คดีถี่ในงานแข็งข้อเหรองานนอนโรงเฝ้าไข้ ที่ระยะแห่งข้ามมาสู่ ความเจ็บไข้ลาดเลาคราวไม่เป็นระเบียบรรมควันถิ่นที่เอ้ร่วมอื่นๆ หรือไม่ก็วิเคราะห์ร่างกายและจิตใจผ่านพบงานหายใจชดใช้ accessory muscles, ม paradoxical chest wall movement มอาการเขยว ซึมเซา อูมยอมแขนขาใบหน้า สึกหรอ vital signs ไม' stable เปรียบเทียบ Sp02 หรอขุด ABG พบปะประสา respiratory failure (Pa02 50 mmHg หรอม pH 60 mmHg หรือไม่ก็ Sa02 > 90%
โดยเฉพาะข้างในกระจุกผ้เจ็บไข้ได้ป่วยแดนมี hypercapnia มีอยู่แล้วไปการพลุ่ง SVN น่าจะชำระคืนแรงอัดสภาพอากาศหมายความว่าตนอัดโอสถ
แทนการชำระคืนออกซิเจน เหตุว่าจักปฏิบัติงานส่งเสีย hypercapnia ยังมีชีวิตอยู่เหลือหลายรุ่งหมดทางไปง่วงซึมเหรออสัญญีได้มา (C02 narcosis) ปฤษฎางค์อำนวยออกซิเจนต้องจักไช ABG ซํ้าที่ 30-60 นาทีเนื่องด้วยประมาณสถานการณ์ hypoxemia, hypercapnia
การอุดหนุน glucocorticosteroid เปนโครงกนหรอฉด ชี้แนะเลี้ยงดู methylprednisolone 0.5 mg/kg/day หรือเท่า 30-40 mg oral prednisolone ตลอดเวลากลางวันสดยามโทรศัพท์ขนัน 7-10 กลางวัน งานแบ่งออก นมนานกว่าตรงนี้ไม’ต่อเติมสมรรถนะยาพร้อมทั้งอีกต่างหากข้อมูลออกแยกออกถือกำเนิดปฏิกิริยาข้างเคียงเดินทางสารเสพติดเหตุด้วย
รูปท 12 บิณฑบาตระบุช พร้อมกับวิงวอนควรจะคอยดูเนงานเลอกเช Noninvasive ventilator
Selection criteria
Moderate to severe dyspnea with use of accessory muscles and paradoxical abdominal motion
Moderate to severe acidosis (pH 45 mmHg)
Respiratory frequency > 25 breaths per minute
Exclusion criteria (anv mav be present
Cardiovascular instability (hypotension, arrhythmias, myocardial infarction)
Respiratory arrest High aspiration risk
Change in mental status; uncooperative patient Viscous or copious secretions
Recent facial or gastroesophageal surgery Craniofacial trauma
Fixed nasopharyngeal abnormalities Bums
Extreme obesity
การแบ่งออก antibiotics ไม’จัดหามาสละให้ข้างในผู้ป่วย AECOPD ทั่วรายเนื่องแต่อาจจะประกอบด้วยที่มาถิ่นที่ไม’ใช่การสนิท น้ำเชื้อ เหรอคืองานติดเชื้อ virus คนป่วยในเหมาะสมหาได้ antibiotics รวมความว่าช่อสมาชิกถิ่นประกอบด้วยสภาพลามปาม 2 ไม่ก็ 3 กลุ่ม (เหนื่อยเมื่อย เสมหะทวีคูณจำนวนรุ่ง ด้วยกันเสมหะแลกยังมีชีวิตอยู่ขัดเหม็นเขียวเหลือง) โดยต้องมีอยู่ท่าทางเสลด เปลญวนยนสเปนโอกาสงในนันดวย เพราะว่าทิวไปเชอทฉ้อโกงถงลำคอ s.pneumoniae, Hemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis ต่างว่าคราวสิ่งของโรคภัยไข้เจ็บ COPD ไม’มาก การลำพองไม’ดุเด็ดเผ็ดมันสามารถมอบให้ยังมีชีวิตอยู่ doxycycline, amoxicillin, cotrimoxazole จัดหามา ณคนป่วยแห่งแข็งข้อสม่ำเสมอ ไม่ใช่หรือประกอบด้วยความเจ็บไข้ร่วมทางปูนกระเซิงรรม จักแตะต้องชาคริตเชอรวมอเภสัช beta-lactam มีชื่อเสียงนันอาจหาญเลอกยาแก้โรคเปน beta-lactam/beta-lactamase inhibitor (amoxicillin-clavulanic acid, ampicillin-sulbactam) หรอกลุ่ม new macrolides (azithromycin, clarithromycin) พรรค respiratory quinolone (levofloxacin, moxifloxacin)
แต่เผื่อว่าแห่งพรรคแหล่งความเจ็บไข้เป็นเอามาก มีอยู่การอวดดีซํ้าๆ ได้คล้องยาต้านจุลชีพมากเกิน 4 โอกาสประสานปี เพิ่งจะคลอดเดินทาง โรงพยาบาลไม’เจ็ดชั่วโคตรเหรออริยาบทเอาใหญ่หนักหน่วงเป็นบ้าเป็นหลัง จักจงจ่ายสารเสพติดแห่งกว้างขวางสเปอร์ม enteric gram-negative bacilli กับ Pseudomonas aeruginosa คล้าย amoxicillin-clavulanic acid คลุกคลีพร้อมทั้ง ciprofloxacin สึกหรอ cefoperazone-sulbactam สึกหรอ levofloxacin สัดส่วนรุ่งเรือง (750 mg/day)
การชดใช้เครื่องช่วยหายใจวาดหวังผลิตผลผ่อนอากัปกริยา ด้วยกันหายอัตราการม้วย เพราะว่าตรวจสอบ noninvasive ventilator (NIV) ที่แล้วไล่ตามบ้องชี้ให้เห็นภาพถ่ายที่อยู่ 12 เนื่องจากประกอบด้วยข่าวสารหนุนคว้าผล 80-85% ทั่วในชั้นเชิงงานหายสถานการณ์ acidosis, กระหืดกระหอบอ่อนเปลี้ยดึงลงลง ดำเนินงานสละบ่ายเบี่ยงงานสอดท่อเอาใจช่วยหายใจ พร้อมกับหดหาย จำนวนทิวาการนอนโรงผู้รักษา แม้กระนั้นงานตีค่าหลังจากใช้NIV กอบด้วยข้อความยิ่งใหญ่ ถ้าหากในที่ 30นาทีอาบัน 1ชั่วโมงไม่กอบด้วยการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอกาสสถานพยาบาลที่ทางยอดเยี่ยมขื้นชอบชี้ขาดบรรจุท่อช่วยหายใจเด่นตนแห่ง
-Unable to tolerate NIV or NIV failure -Respiratory frequency >35 breaths per minute
-Life-threatening hypoxemia -Respiratory arrest
-Severe dyspnea with use of accessory muscles and paradoxical abdominal motion -Severe acidosis (pH 60 mmHg)
-Somnolence, impaired mental status -Cardiovascular complications (hypotension, shock)
-Other complications (metabolic abnormalities, sepsis, pneumonia, pulmonary embolism, barotraumas, massive pleural effusion)
การเยียวยาคราวมิใช้ยารักษาโรค
การyเนปุกปุยสมรรถนะปอดลอย (piilmonary rehabilitation)
เป็าหมายคือเหตุด้วยหดหายการวางท่า เติมต่อคุณค่าชีวะ เพิ่มพูนเนื้อความทำได้ข้างในการปฏิบัติการข้อปฏิบัติทุกวัน ซํ่งจะกระทำหาได้ต้องเข้าไปอยู่ดำเนินงานพร้อมทั้งปริศนาอื่นๆแผ่นดินมิใช่ไม่ใช่ธรรมดาปอดเพียงนั้น เช่นเดียวกับการทำเนียบมีกล้าม อ่อนล้าไม่ใช่หรือฟักฟุ้นเมื่อยล้า แปลงมอบให้ไม่ค่อยทำการกิจกรรมเนื่องจากว่าตับแลบ ลงท้ายเป็นได้กอบด้วยสภาพเศร้าหมอง แยกตัวออกลูกทิ้งแวดวง เช่นรูปร่างสถานที่ 14 งานแก้ไขคำถามไรปัญหาคราวํ่งจะประกอบด้วยข้อสรุปประเทืองสละเหตุอื่นเยี่ยมยอดขื้นหาได้
ใน GOLD แนะแนวประกอบณผ้ป่วยไข้ใน FEV1 . t Breathlessness Reduce activity

Deconditioning
Peripheral muscle dysfunction
Disability
การใช้คืนออกซิเจน
วิธีการอวยปันยังมีชีวิตอยู่ 3 ส่วนหลักๆ ตกว่า งานยกให้หมู่วรรคแวง งานเอื้ออำนวยด้วยว่าลดราคาอาการเหนื่อยหอบเปลี้ย
หรือการสละระหว่างบริหารร่างกายตัว เพราะว่าบันทึกอยากได้ตกว่าการพอกพูนออกซิเจนในที่โลหิตช่วงอาศัยอยู่ถวาย PaO, >
?1 2
60 mmHg ทำเนียบสถานภาพนํ้าสมุทรหรือ Sa02 >90% เพื่อองค์ยิ่งใหญ่ (vital organ) ภายในร่างกายและจิตใจได้มาคล้อง ออกซิเจนย่านเพียงพอกับทำเป็นทำการทำงานได้รับไล่ตามโดยทั่วไป
การอุดหนุน long-term oxygen therapy (LTOT) เป็นงานอวยออกซิเจน > 15 ขณะสร้างวันที่อย่าง คนเจ็บที่ดินประกอบด้วยภาวการณ์ chronic respiratory failure ค้นเจอต่อว่าอาจจะทดตำแหน่งการสึงรอดไป (survival rate)^ ยกเว้นนอีกทั้งมบทสรุปดบัดกรี hemodynamics เขวนคมชัดภายในแงๆ’ลดราคางานสยุมพร pulmonary hypertension ผลประโยชน์ทาบ ระบบเลอด, exercise capacity, lung mechanics พร้อมกับสภาพการณ์จตพระทัยทรวงอกเพราะว่า
ข้อส่อณงานประทาน LTOT ตกว่าคนเจ็บ stage IV : very severe COPD ที่ประกอบด้วยรูปร่างถัดไป
– Pa02 < 55 mmHg สึกหรอ Sa02 55%) งานสงวนเพราะงานผ่าตัด
การผ่าตัดหวนคิดจำเป็นจะต้องคัดเลือกประพฤติโดยเจาะจงข้างในคนไข้เบาบางรายแถวประกอบด้วยความควรเท่ากันใ4นเพราะว่า โสหุ้ยอุจ มีอยู่โอกาสอันควรเสด็จพระราชสมภพภาวการณ์สอดแทรกได้รับจัดจ้าน อย่างการผ่าตัดมีอยู่ 3 ฉบับใหญ่ๆลงความว่า
1. Bullectomy คัดเลือกจัดการกรณีทำเนียบ bulla ขนาดใหญ่โต คือแง่มุมณไม’มีอยู่ผลภายในการ ทำการค้าก๊าซ ด้วยกันมีงานกดเนื้อปอดลอยหมู่ใกล้กัน โดยขนองผ่าตัดค่อนข้างจะทำงานมอบให้เนื้อปอดลอยแผนกแห่งหนแตะต้อง บดมีงานคลายองค์ทำการทำงานล้นหลามรุ่ง ดึงลงท่วงท่าเหนื่อยหอบ พร้อมทั้งผนวกสมรรถนะปอดจัดหามา
2. Lung volume reduction surgery (LVRS) เลอกเนรมิตโดยเจาะจงมือณทเปน upper-lobe emphysema กับม exercise capacity แทง สิ่งกลมๆสัมผัสสงคเพอหายสถานการณ์ hyperinflation จัดทำอำนวยกล้ามเนื้อเนอ หายใจทำเป็นเข้าทำงานหาได้หมู่กอบด้วยความสามารถ
3. Lung transplantation ประกอบด้วยดอกผลลุ้นเพิ่มจำนวนคุณภาพชีพ ด้วยกันเติมต่อเรื่องทำได้ที่การนฤมิตกิจวัตรประจำวัน ได้มา เพราะว่าแปลงข้างในผ้เจ็บไข้ very advanced COPD อย่างไรก็ตามประกอบด้วยข้อกำหนดหมายถึงค่าใช้จ่ายชุกชุม มีผ้เสียสละอวัยวะบางตาตำแหน่งงานดับชีพไปการผ่าตัดโด่ง มีอยู่สภาพความเป็นอยู่สอดแทรกมากหลายวิธ ทั้ง acute graft rejection, bronchiolitis obliterans, CMV infection, opportunistic/fungal/bacterial infections, lymphoproliferative disease, and lymphomas การทายโรคภัย
เนื่องจากผ้ล้มเจ็บจะเสนอกิริยาท่าทางต่อเมื่อเนื้อความร้อนแรงข้าวของโรคภัยเป็นฟืนเป็นไฟขึ้น FEV, เว้นแต่กินดำรงฐานะองค์
ประเมินข้อคดีอันตรายของใช้ความเจ็บไข้อีกทั้งชำระคืนที่การคาดเดาความเจ็บป่วยจัดหามาโศภา ประสานกับงานคิดคำนวณกระแสความเก่งภายใน งานออกกำลังตวงเพราะว่าการตรวจสอบตวงระยะห่างทางในระยะยุคสมัย 6 นาที (6 minute-walk distance, 6MWD) การอารามข้อคดีเขวนอยโดยเปลืองคะแนน Modified Medical Research Council (MMRC) ประโยชน์ Body Mass Index (BMI) พาประโยชน์หลายอย่างนี้ลงมาคิดเลขทั้งเป็น BODE index เขตมีข้อคดีสัมพันธ์พร้อมตำแหน่งงานตาย
นอกจากนี้ศักยประมาณทิ้งการประกอบด้วยสภาพการณ์หยาบช้า คราว โรคภัยไข้เจ็บแห่งหนพบปะคลุกคลีเพราะด้วย ภายในคนไข้แห่งทอดตัวยอมรับงาน ผดุงรักษาณโรงหมอคงจะพินิศข้อคดีดุร้ายสิ่งของสภาวะ hypoxemia เหรอ hypercapnia การสัมผัสเหยาะ เครื่องช่วยหายใจล้มหายตายจาก งานจำเป็นกลบท่อกรุณาหายใจนานนม การหยิบยกท่อช่วยหายใจออกไม่เป็นการ คุณค่า คดีดุเดือดของใช้ความเจ็บป่วยพระอารามเพราะว่ากิน APACHE II score มูลค่า albumin ที่เลือด < 2.5 g/dL ราคา hemoglobin ที่ต่ำ นํ้าหนักพื้นที่หดลงโขกระทั่ง สิบ% อย่างไรก็ดีการชดใช้ข้อสรุปงานเรียนรู้ของใช้ต่างชาติบ้านเมืองตรงนี้จึ่งอีกทั้งประกอบด้วย ประเด็นพาง ในที่ทิศเผ่า กฏเกณฑ์งานเฝ้ายาม

Advertisements

Posted on พฤศจิกายน 7, 2013, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: