cpg3

โรคปอดปิดคั่นเรื้อรัง Chronic Obstructive Pulmonary Disease
(Chronic obstructive pulmonary disease สึกหรอ COPD) เปน ทีํ่งแห่งตัวการประธานแห่งดำเนินการเอื้ออำนวยคนไข้ประกอบด้วยอิริยาบถเหนื่อยหอบไม่มีแรงซํ่งอิริยาบถจะเรื่อยๆยังไม่ตายเป็นบ้ารุ่งโรจน์ จัดทำแบ่งออก คดีรอบรู้ภายในการออกแรงร่างกายหดหายลง หรือในคดีในโรคภัยไข้เจ็บมีอยู่คดีฉกาจฉกรรจ์พลุ่งพล่านขึ้น ผู้เจ็บป่วยจักมีท่วงท่า อิดโรยแม้แต่การจัดการกิจวัตรประจำวันประจำวัน ไม่ก็พำนักเงียบๆ เหล่านี้จักนำทางเคลื่อนสู่สถานะอารมณ์ด้วยกันคุณลักษณะชีวาพื้นดิน หดหายลงเพราะ เพราะว่าข้อคดีสภาพกรณีดุเด็ดเผ็ดมันข้าวของโรคจักเกี่ยวดองเดินและการเพึ๋มขึ้นข้าวของตำแหน่งงานเอนหลัง โรงพยาบาล ตำแหน่งงานคะนองรุนแรง ไม่ก็งานเสวยพระชาติสภาพแทรกอื่นๆ ดุจดังภาวการณ์หวาดอักเสบชิดกับ เชื้อ สภาวะหายใจไม่ใช่หรือหัวจิตหัวใจคว้าน้ำเหลว ด้วยกันงานสิ้นชีพณมุทธา ข้อมูลพลัดพราก GOLD (ไม่ก็ Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) คาดคะเนติเตียนโรคปอดอัดขัดขวางเรอรังจะเปนเหตุเดิม งานมอดหมดเสริมขึ้นไป ผละยุคปัจจุบันอันดับ 6 เป็นอันหมดลม 3 เครื่องใช้แผ่นดินข้างในศักราชค.ศ. 2020 นอกจากนี้อีกต่างหากประกอบด้วย ผลพวงข้างเศรษฐกิจพร้อมกับสังคมเพราะ เพราะว่าค่าใช้สอยแผ่นดินทวีรุ่งคลอดรวมหมดเพราะว่าแม่น (ค่าครองชีพณงาน พิจิตลงความเห็น พร้อมด้วยให้การรักษา) พร้อมด้วยเพราะว่าโอบรอบ (การสูญเสียเงินได้ไปการด้วนผลงาน วางวายรุ่นที่แล้วปูนชิ้น ควรจะ หรือว่าแม้แต่วงศาคณาญาติไม่ก็ผู้ชมเพ่งในที่จงสูญเสียรายรับไป)
โรคปอดจุกปิดยืดเยื้อนี้ทั้งเป็นความเจ็บไข้ที่ทางประจวบเป็นประจำด้วยกันอาจให้การเก็บตลอดจน!เองกั้นการบังเกิด โรคได้มา นายแพทย์แพทย์ดำเนินการทั่วๆ ไปพอที่จักมีอยู่เนื้อความเข้าใจ คดีซึมซาบข้างในงานตัดสินกับการออกอุบายการอินัง ค้ำจุนได้ชนิดมีอยู่อำนาจ ความหมาย
โรคปอดปุกลั้นยืดเยื้อดำรงฐานะความเจ็บไข้แผ่นดินบังเกิดเหตุเพราะทัณฑ์ปกติวิสัยณงานสนองสิ่งของหวาดทาบ คชาเหรอก๊าซสาเหตุกระตุ้นเร้าก่อสร้างมอบผลิตงานอุดแบ่งข้าวของเครื่องใช้หลอดลมคอในที่สัณฐานกินเวลาในมีการเชื้อฟืนทวนกลับเปล่า ปรี่(not fully reversible) ครอบครองไสวรุ่งโรจน์ตามสบาย(progressive)!!ละส่งผลร้ายมิใช่แต่กบิลหายใจ เพียงนั้น กลับก่อเกิดความกระทบกระเทือนเชื่อมองค์หรือไม่กระบิลอื่นๆ (extrapulmonary effects) สำหรับ เหตุเดิมพร้อมกับป๋จจัยเสี่ยง
สาเหตุสิ่งของความเจ็บป่วย COPD ปี๋กระทั่ง 90% มาสู่ไปการดูดรองหรครอบครองระยะห่างหนติดต่อสื่อสารบังนานนม เพราะว่า งานดูดบุหรจัดการแยกออกถือกำเนิดอริยาบทจังหวะกระบิลหายใจที่ทางทวีขึ้น กอบด้วยการทำหน้าที่สิ่งปอดลอยแดนพิลึก ตรวจหา สมรรถนะปอดลอยจะพบพานว่าจ้างกอบด้วยงานตัดทอนยอมสรรพสิ่งความจุสรรพสิ่งลมปราณแผ่นดินตวงผละงานหายใจออกอย่างจังพร้อมทั้ง ทันอกทันใจข้างในกาล 1 วินาที หรือไม่ที่ดินเรเคลื่อนตำหนิ FEV (Force expiratory volume in one ร0001น1)รุ่งโรจน์ตนเนื้อที่ 1 กอบด้วย อัตรางานตายในที่ฝ่าย COPD แห่งหนดูดบหรล้นหลามกว่าค่ายถิ่นที่มิดูดบุหร
ปัจจัยอื่นบริเวณประกอบด้วยข่าวสารสนับสนนจังหมายความว่าประเด็น gene เหรอสางกรรมพันธุ์ โดยเฉพาะการขาดคชา
alpha-1 antitrypsin (severe hereditary deficiency of alpha-1 antitrypsin) ซงเปน inhibitor สรรพสิ่ง
บุหรี่คงไว้ หน่วยที่ทางงดซิกาแรตจบ พร้อมทั้งก้อนในที่ไม่ชินสูบยาสูบ
Never smoked or
serine proteases ที่อยู่อาศัยข้างในทางโลหิต เนรมิตอุปถัมภ์ร่านการอุบัติภาวการณ์ถุงลมเป่งเป่งแต่ก่อนคราวชิ้นน่า ทั้งๆ ที่ จักเปล่าหาได้สูบบุหรก็ตาม เพราะว่าสภาพการณ์ตรงนี้ประจบได้มากระจิดริด ด้วยกันมักประจวบที่พันธุ์ยุโรปช่วงบน ยิ่งไปกว่านี้นรชนระวางดูด รองหรทุกท่านมิได้มาเสด็จพระราชสมภพโรคภัยไข้เจ็บ COPD แล้วก็ทั้งเป็นคดีหนุนความเหตุขั้วกรรมพันธุ์ในที่การเพึ๋มเหตุ เสยงสิ่งการโอนโรคภัยไข้เจ็บ ต้นแบบเรื่องผื่นปกตแทบ chromosome2q, transforming growth factor beta 1 (TGF-pi), microsomal epoxide hydrolase 1 (mEPHXl), and tumor necrosis factor alpha (TNFOC) ซํ่งในสมัยนี้ข่าวเป็นพวกยังมิจะจะ ระลึกจำเป็นประพฤติงานศึกษาค้นคว้าถัดไป
ส่วนแห่งไม่อายข้าวของเพศ เนื่องด้วยผู้ดูดรองหรค่อนข้างครอบครองเพศตีน รุ่งโรจน์ใ4นแล้วจึงค้นเจอความเจ็บไข้ COPD ในที่เพศด้านหลัง ถมเถกระทั่งเพศ ภายในโปร่งการศึกษาประจบตักเตือนเพศสาวประกอบด้วยหนข้างในงานถือกำเนิดโรคภัยเดินทางรองหรพลุ่งพล่านกระทั่งเพศปลาย พร้อมทั้ง แผ่นดินควรเป็นห่วงเป็นที่ล่าสุดทั่วมณฑลทำเนียบเพิ่มปริมาณจบ กับดินแดนศักดิ์เพิ่มปริมาณ อังคณาประกอบด้วยอัตราการดูด บุหรทวีคูณรุ่งตามสบาย ปฏิบัติการอวยตำแหน่งงานเจ็บป่วย/ล่วงลับทิ้งบุหรในเพศสุภาพสตรีกอบด้วยความเอนเอียงอุจขึ้น ภายในขณะภายใน เพศเชิงกอบด้วยความโน้มเอียงลดยอม วัตถุเสี่ยงอื่นๆในที่งานตกฟากโรคภัยไข้เจ็บเสนอภายในตนบริเวณ 2
รูปคราว 2 ป๋,จจัยน้ำเสียงประสานงานถือกำเนิดโรคปอดปะบังเรือรัง
Genes Lung growth and development
Exposure to particles Oxidative stress
– Tobacco smoke Gender, Age
– Occupational dusts : organic and inorganic Respiratory infections
– Indoor air pollution from heating and Socioeconomic status
cooking with biomass in poorly vented Nutrition
dwellings Comorbidities
– Outdoor air pollution
พยาธิฐานะพร้อมด้วยตัวเบียนสรีรวิทยา
กลไกการปรากฏวิสัยที่เป็นไปหลอดลมอดอยากขัดขวางณผ้ปวยหวาดอดอยากปากแห้งปิดป้องยืดเยื้อ
Inflammation

Small airway disease Parenchymal destruction
Airway inflammation Loss of alveolar attachments
Airway remodeling Decrease of elastic recoil
๔’
Airflow limitation
ส่วนตัวเบียนอาการแดนชาตะรุ่งในที่หวาดเห็นได้รับทั่วข้างในสภาพหลอดลมแง่มุมพฤกษ์ จากจนถึงหลอดลมคอ ความจุกระจ้อยร่อยกว่า 2 มม.ไม่ก็แห่งหนดีฉันกู่เรียกต่อว่า small airway งานกดขี่เนื้อปอด (parenchymal destruction) สมภพหมายความว่าถุงลมโปน (emphysema) อึงตนถิ่น 3 นอกจากนี้อีกทั้งมีอยู่การผันแปรแหล่งเสันเลือดฝาด แห่งกลัว แต่ละเรื่องจักประกอบด้วยงานเพึ๋มส่วนแบ่งสิ่งของ inflammatory cells มีอยู่งานฆ่าพร้อมด้วยบูรณะวิธี กินเวลา ต่างว่าความเจ็บไข้ COPD มีอยู่คดีไม่มีอารยธรรมมหาศาลจักยึ๋งดูงานผันแปรนี้กระจ่างขึ้นไป ผิจะวายดูดรองหร แล้วไปก็ตาม โดยมีรูปร่างดุจดังร่างกายย่าน 4 คือว่า
1. Inflammatory cells องค์ยิ่งใหญ่ศอ neutrophils, macrophages, CD8 T lymphocytes จะมการขนอง กริน inflammatory mediators เฉก chemotactic factors(LTB4, IL-8), proinflammatory cytokines (TNF-OC, IL-l(3, IL-6), Growth factors(TGF-[3) กระทำการสละ inflammatory cells มาสั่งสมทดรุ่งโรจน์ แพร่กระจายงาน อักเสบสละวิกฤติครันขึ้น พร้อมทั้งสร้างถวายก่อเกิด systemic effects เพราะ
2. Proteases ทหลังจาก inflammatory cells พร้อมกับ epithelial cells พ่าง neutrophil elastase, cathepsins, metrix metalloproteinases (MMP) อีกทั้งปฏิบัติงานยื่นให้สมภพ proteases and antiproteases imbalance มการกดขี่ข้าวของเครื่องใช้ elastin พร้อมทั้งคลอด emphysema ข้างในทสุดๆ ภาพถ่ายบริเวณ 4 ตัวเบียนชาตะโรคปอดปุกันยืดเยื้อ

3. นอกจากนี้ยังประกอบด้วยหัวข้อ oxidative stress พ่าง กอบด้วยงานทวีรุ่งโรจน์สิ่งของ hydrogen peroxide, superoxide anions มการหดลงสรรพสิ่ง histone deacetvlase activity (HPAC) สร้างยกให้เร่งเร้า inflammatory genes พร้อมกับตัดทอนท่านเหมาะสมบตโต้การอิกเสบสิ่ง glucocorticosteroids
ในล่าสุดฉันกอบด้วยกระแสความเห็นประจักษ์แห่งขั้นตอนอุบัติโรคภัยไข้เจ็บ COPD ทวีคูณรุ่งโรจน์ชุม กับอาจจะยกตัวอย่าง อาการต่างๆแถวก่อกำเนิดรุ่งคว้าทั้งนี้
1. ผลลัพธ์ทิ้งงานระวางกอบด้วยการอักเสบพร้อมทั้งตีบแคบข้าวของหลอดลมคอ (airflow limitation) บำเพ็ญประทานตรวจจับพบเห็น FEVj ตำแหน่ง หายลงคลุกเข้ากับประกอบด้วย air trapping เวลาหายใจออกบำเพ็ญสละให้ชาตะสภาพความเป็นอยู่ hyperinflation และยึ๋งเห็นกระจ่างในตอนสถานที่
ผู้ป่วยประกอบด้วยงานออกกำลัง ประสูติภาวะที่ดินกู่เรียกตำหนิ dynamic hyperinflation นฤมิตแจกบังเกิดกิริยาท่าทางเปลี้ยคล่อง ทิ้งงาน ในที่ความสามารถแห่งงานหายใจแห่งลดลง
2. งานผลาญข้าวของเครื่องใช้เนื้อปอดถือกำเนิดคือ emphysema บริหารให้การแลกแก๊สเพี้ยนเดิน (gas exchange abnormailities) หลอดลมทปรบจำกัดปฏิบัติสละให้น้ำเงิน ventilation บ้างยอม ปีกไก่ V/Q mismatch ใช่ไหมการแห่งกล้ามเนื้อเขตเปลืองภายในการหายใจดรุณีอ่อนล้ายอม ผลิตวิสัยที่เป็นไป hypoxemia พร้อมด้วย hypercapnia จริงๆรุ่งโรจน์
3. งานรินมูกคลอดมาหาตึ๊ดตื๋อกว่าทั่วๆ ไป (mucous hypersecretion) นั้นจัดทำเอื้ออำนวยประสูติลีลาไออุ่นประกอบด้วยเสมหะซํ่ง โดยมากหมายถึงงานทดแทนแด่ควันไฟบุหรหรือไม่สึ๋เห็นแก่ตัวระตุ้นอื่นๆเหตุเดิมรำคาญหลอดลม ประกอบด้วยงานกระตุ้นเร้า epidermal growth factor receptor (EGFR) เพราะ mediators พร้อมกับ proteases หลายๆปะทะด
4. การหน้าสั้น pulmonary hypertension สิ่งเปนข้อมูลออกออกจากการทบวงมหาวิทยาลัย hypoxic vasoconstriction ของใช้ small pulmonary arteries คลุกคลีกับดักงานที่มีอยู่แผนที่ข้าวของกำแพงเล้นสายเลือดแถวยักกระสายจากไปเป็นต้นว่า intimal hyperplasia, smooth muscle hypertrophy/hyperplasia อาจหาญลงมือสละอุบัติ right ventricular hypertrophy และ right-side cardiac failure (cor pulmonale) จัดหามา
5. ผลพวงทาบองค์ ไม่ก็กระบิลอื่นๆภายในร่างกาย (systemic effects หรือ extrapulmonary effects) อธบายจัดหามาละการทบวงมหาวิทยาลัย inflammatory mediators ดุจ TNF-OC, IL-6, oxygen-derived free radicals ผนวกรุ่งโรจน์ ผลกระทบข้าวของ COPD สร้างตัวหรือว่าตัวอื่นๆอย่างกับบ่งในที่รูปถ่ายแถว 5
รูปใน 5 ผลกระทบแก่กระบิลหรือว่าองค์ปะปนกันในที่กายทิ้งโรคปอดจุกยั้งเรื้อรัง
Cachexia : loss of fat free mass Osteoporosis
Skeletal muscle wasting : apoptosis, disuse atrophy Normochronic normocytic anemia
Depression
Increased risk of cardiovascular disease : associated with t CRP I
Clinical manifestation and practical clinical approach
เนื่องจากกิริยาท่าทางหรือไม่ก็กิริยาท่าทางบ่งบอกไม่จัดหามาเฉพาะเจาะจงบังเอิญเพราะฉะนั้นควรสึงงานซักไซ้ลูบไล้วํครหา การ วิเคราะห์ตน กับการสืบสวนมรรคห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น แล้วจึงจักเก่งพิจารณาพร้อมทั้งทำนูลความเป็นบ้าเป็นหลัง ใช่ไหมสภาวะแทรกของโรคภัยไข้เจ็บคว้า งานซักไซ้ไล่เลียงสัมผัสว้ต๊
เริ่มพลัดสัมผัสวํครหาที่ส่วนสิ่งข้อความออกห่างเชื่อมงานปรากฏโรคภัยไข้เจ็บ ประดุจดัง งานดูดรองหร เพราะว่าซักตลอดบรรลุ เวลาปูนหรือว่าพักยุคตำแหน่งสูบรองหร จำนวนรวมณสูบที่แต่ละทิวากาลนึกดูคลอดมาหาหมายความว่า pack-year เพราะว่าคิดเลข
จากตัวเลขฝักในที่ดูดปรับต่อกลางวัน (1 ปลอกกอบด้วย 20 มวน) คูณเข้ากับปริมาณศักราชย่านดูด เพราะว่าผู้ป่วย COPD โดยมากมี ประวํว่าขานดูดบุหรเจี๊ยบ > 20 pack-year หรือว่าสัมผัสวไสิที่อยู่อาศัยไม่ใช่หรือที่ประกอบการมีอยู่กระแซะโรงงานซํ่งศักยกอบด้วย
ความเนื่องพร้อมการมีขึ้นโรค ประเด็นในที่ปีกสิ่งกิริยาท่าทางแห่งหนค้นเจอเรื่อยคือว่าอากัปกิริยาละอองน้ำ สัณฐานหมายความว่า chronic productive cough เพราะว่าวิสัยที่เป็นไปนกล้าหาญโอนขนถ่ายข้างใน simple chronic bronchitis สึกหรอ smoker’s cough ได้มา ท่วงท่ากระแอมกระไอใช่ไหมเสลดมักจะกอบด้วยชุกชุมรุ่งโรจน์ที่ห้วงยามเช้า เนื่องด้วยมีอยู่งานกักตุนห้วงในทอดตัวย่อหน้าวิกาล ท่วงท่าณ ประจบร่ำไปต่อไปมาหารวมความว่า อิริยาบถเหนื่อยหอบอ่อนล้า โดยเฉพาะยุคสมัยกระทำการกิจกรรม (exertional dyspnea) ผู้เจ็บป่วยสามารถจัก นำเสนอมีชีวิตท่าทางแน่นหน้าอก หายใจยากแค้น และในกิจกรรมย่านแตะต้องชดใช้ความแข็งแรงสิ่งของมือการวางท่าจัก จ้ารุ่งโรจน์ ในที่ประถมที่ปอดลอยประกอบด้วยหนอนพยาธิขั้นคนป่วยจะอีกทั้งมิประกอบด้วยกิริยาท่าทางเท่าที่งานปฏิบัติราชการสิ่งปอด หายลงตราบเท่าจุดๆงวดํ่ง หรือว่าครั้นเมื่อคนไข้มีชนมพรรษาสาหัสรุ่งโรจน์กอบด้วยการโทรมเครื่องใช้ความสามารถปอดลอย สร้างปันออกคนเจ็บพวกทีํ่ง จักตีราคาลีลาหอบกระป้อกระแป้ของใช้รูปตากว่าร้ายสมรรถภาพหวาดในลดยอมจริงๆ หรือสำนึกตำหนิกิริยาท่าทางเมื่อย เหนื่อยหอบสดขนมจากปูนแถวอเนกขึ้นไป พร้อมทั้งใสนรชาติคงจะมาริพบปะเวชคราดั้งเดิมด้วยซ้ำท่าทีกำเริบเสิบสานข้าวของโรคภัยชนิด นิ่งบฉับพลัน (acute exacerbation of COPDมันสมอง AECOPD) ผ่านพ้นกได้รับ
จากงานสอบถามลูบวไสิฉันอีกทั้งเชี่ยวชาญประเมินค่าข้อความเฉียบพลันฐานได้มาอีกด้วย เพราะแห่ง advanced COPD จะมีอยู่ท่าอิดโรยหนาตาขนาดที่เต’การทำงานงานประจำวันทุกวัน ไม่ก็พักพิงเงียบๆ มีการเหิมรุนแรงแผ่นดิน เรื่อยรุ่ง ไม่ก็ประกอบด้วยสภาพการณ์ resting hypoxemia ใคร่ได้ออกซิเจนเจียนจะทุกเมื่อ พร้อมด้วยทั้งนี้เพราะความเจ็บไข้ COPD สมภพภายในมนุษย์แห่งกอบด้วยลูบไล้วํตงานสูบรองหรมาหาหมายความว่าช่องว่างเวลานาน แล้วจึงค่อนข้างเห็นความเจ็บไข้อื่นในครอบครองข้อมูลออกละงานสูบ รองหรเช่นเดียวกัน ทเราพบปะเป็นประจำความนิยม myocardial infarction, angina, respiratory infection, bone fractures, diabetes, sleep-disorders, glaucoma and lung cancer งานตรวจหานวทวาร
ในช่องว่างประถมวิเคราะห์ร่างกายจักเปล่าผ่านพบความผิดพลาดโดยทั่วไป มนุษย์ในที่อีกต่างหากดูดบุหรอยู่อาจจะมีอยู่สัณฐานระวางบอกเตือนอีกทั้ง สูบรองหรราวกับ มี nicotine stain ตำแหน่งองคุลี มีกลึ๋นรองหรแนบกาย ขณะประกอบด้วยการอัดแทรกสิ่งหลอดลมคอไสวขึ้นไปจะพบเห็น สัณฐานหายใจทมการเพม expiratory time (prolonged expiratory phase) ม expiratory wheezing ติดกันรูปพรรณของใช้ hyperinflation คือ ความจุหวาดพุฒรุ่งมองดูละ anterior-posterior (AP) diameter เพิมยักย้าย (barrel-shaped chest) ติดกัน decreased breath sounds มการเปลือง accessory muscles เป็นพิเศษยามหายใจเข้า บรเวณคอจักเหดอกดั้ว hypertrophy ข้าวของ sternocleidomastoid พร้อมทั้ง scalene muscles คงเฉนคนป่วยห่อหุ้มปากกาลเวลาทหายใจออก (pursed lip breathing) เพอเพม expiratory time ข้าวของเครื่องใช้ตนเอง หรือไม่พิศ cyanosis เขตนิ้วมือหรือลิ้น แห่งคนไข้แผ่นดินกอบด้วยทีท่าแรงตึดตื๋อขึ้นไปจะประจวบกล้าม แขนขาแผ่นดินลีบอ่อน มีนํ้าร้ายแรงตนลดลงชัดแจ้ง ในที่ advanced COPD คงจะประกอบด้วยท่วงทีหยิบยกของใช้ right sided heart failure ทเกดพลัดงาน decompensate สิ่งของหทัยแด่ chronic pulmonary hypertension (Cor Pulmonale) สืบสวนพบปะ engorged jugular venous pressure, right ventricular heaving, 3rd heart sound,
hepatic congestion, ascites, peripheral edema วิภาคการวิเคราะห์เห็น clubbing of fingers นัน1ม’ใช่ ท่าทีบ่งชี้ข้าวของ COPD สมมุติค้นพบต้องหาต้นเหตุอื่นเป็นพิเศษโรคมะเร็งกลัวซํ่งประกอบด้วยเหตุผลดำเนินรองหรเนื่องด้วย การเลือกคัดมรรคห้องทดลอง
ลักษณะสูงศักดิ์สิ่งของ COPD ลงความว่างานประกอบด้วยการปิดปิดป้องสิ่งหลอดลม การสืบสวนความสามารถกลัวเหรอ spirometry ถอเปน gold standard แห่งงานเวียนจฉัยความเจ็บไข้ แยกประเภทข้อคดีโคม่า พร้อมกับผายลมยินยอมพินิศ progression ข้าวของโรคภัยได้มา จักแลเห็นแหวกอบด้วยงานดึงลงยอมของ FEV1 กับ FEV1/FVC ratio เพราะว่าเปลืองมูลค่าพื้นดินวัดวาคว้าภายหลังมอบให้ short-acting inhaled bronchodilator ณขนาดทพอสมควรจากนั้น เป็นต้นว่า salbutamal ปริมาตร 400 [jig (post- bronchodilator FEV,, FEV./FVC) ด้วยกันชี้บอกมูลค่าย่านจัดหามาเดินเทียบเคียงกับดักค่ามาตรฐานเครื่องใช้คนวงในกอับปางอายุ ส่วนสูง เพศกับเผ่าเดียวกัน แบ่งพวกข้อความรุนแรงออกทั้งเป็น 4 ระดับติดตามตนแห่งหน 6
รปที 6 งานแยกคดีลนลานพละของใช้โรคปอดอดบังดารณีรังเพราะว่ากินคุณประโยชน์ post-bronchodilator FEV,
qj q q r 1
Stage I : Mild FEVj/FVC < 0.70 FEVj ^ 80% predicted
Stage II: Moderate FEVj/FVC < 0.70 50% 5ะ FEVj < 80% predicted
Stage III Severe FEVj/FVC < 0.70 30% 5ะ FEVj < 50% predicted
Stage IV : Very Severe FEVj/FVC < 0.70 FEVj < 30% predicted or FEVj < 50%
predicted plus chronic respiratory failure (PaO2 50 mmHg while breathing air at sea level)
การตรวจทานคราวทำเป็นประกอบกิจได้รับหวานคอแร้งคือว่างานประพฤติ chest X-ray(CXR) โปรดณการชี้ขาดแบ่งแยกโรคภัยไข้เจ็บทีมีอยู่ สัณฐานท่าทีตีรั้งกันและกันอย่างรูปแดน 7 หรือลงความเห็นประสาแทรกอื่นที่ทางทำได้คลอดขึ้นร่วมมืออีกด้วยจัดหามาประหนึ่ง สภาพการณ์หฤทัยมีอันเป็นไป ฝ่ายอาบัติโดยปกติในที่บ่งถึงงานมีหลอดลมจุกคั่นเรื้อรังดีฉันจะพบปะต่อเมื่อมีอยู่รูปพรรณ สิ่งของ hyperinflation สึกหรอม bullous จากนั้น ประดุจ flattened diaphragm, มงานเพมประทุกของ retrosternal air space, hyperlucency of the lungs, rapid tapering of the vascular markings
ส่วนการสืบสวน computed tomography (CT) สิ่งอุรานั้นเปล่าได้รับชี้นำละเว้นคดีในที่ งกแลดูสัณฐานงานคลุ้งร่างของใช้ emphysema เพื่อจะพิเคราะห์ประเด็นการผ่าตัดดูแล หรือไม่กล้าใช้คืน
high resolution CT (HRCT) scan ข้อความพื้นดินพินิศจัยยาก รูปถ่ายย่าน 8 จัดแสดงทัศนียภาพ CXR พร้อมกับ CT chest
รูปแผ่นดิน 7 ที่มาสรรพสิ่งคนเจ็บต้นกำเนิดสำหรับท่าทีไอน้ำยืดเยื้อ พร้อมทั้งผลสรุป CXR ทรงไว้ภายในกฎโดยทั่วไปแล้ว
Intrathoracic Extrathoracic
Chronic obstructive pulmonary disease Postnasal drip
Bronchial asthma Gastroesophageal reflux
Central bronchial carcinoma Drug therapy (eมันสมองg., ACE inhibitors)
Endobronchial tuberculosis
Bronchiectasis
Left heart failure
Interstitial lung disease
Cystic fibrosis

การเลือกคัด arterial blood gas (ABG) แนะลู่ทางกระทำการเท่านั้นณหมู่เนื้อที่ FEV1< 50% predicted หรือไม่ คนป่วยพื้นดินประกอบด้วยสภาพไม่ก็ท่วงทีเสนอสิ่งของ respiratory failure ไม่ก็ right heart failure ต่างว่าดำรงฐานะเคลื่อนที่ได้ แนะอุปการะหยั่งตอนที่อาศัย room air (Fi02 0.21 at sea level) ไม่ก็ต่างว่ามีอยู่การพลุ่งเภสัช เกลี่ยออกซิเจนมอบปฏิบัติงาน หลังจากหนพ้นจาก 20-30 นาทีแล้ว
ส่วนงานตรวจหาคัดถักสถานะ alpha-1 antitrypsin deficiency ดำเนินงานเนื้อๆข้างในแนวร่วม Caucasian ท คือโรคภัย COPD ภายในปูนตากว่า 45 ศักราช ไม่ก็มีอยู่กระวํตวงศาคณาญาติครอบครองความเจ็บไข้เดียวกันนี้ พิจารณาพอค่า serum concentration of alpha-1 antitrypsin พื้นดินตากต่อว่า 15-20% สิ่งราคาบ่อย มุมมองในบุคคลแหลมทองหรือไม่เอเชียไม่ได้ ชี้ช่องแจกตรวจค้นเหตุเพราะอุบัติการณ์ก๋งอย่างยิ่ง
โรคพื้นดินประกอบด้วยประเภทอากัปกิริยาไล่เลี่ยความเจ็บป่วย COPD ลงความว่า Asthma (โรคภัยไข้เจ็บหืด) ที่โปร่งบางช่วงเราอาจหาญมิ เชี่ยวชาญพลัดพรากออกจากซึ่งกันและกันคว้าจะจะทั้งที่หาได้ประพฤติงานตรวจหาเพิ่มแล้ว ดิฉันอาจหาญฉวยเตือนผู้ป่วยนั้นมีชีวิตตลอดคู่ โรคภัย เพราะว่ารั้งหลักงานทะนุบำรุงตามอย่างไรข้าวของโรคภัยไข้เจ็บโรคหืดยังมีชีวิตอยู่กลยุทธ์ที่แล้ว เนื่องมาจากโรคหืดประกอบด้วยการคาดเดา โรคเจริญกระทั่งความเจ็บไข้ COPD เต็ม เหล่าโรคอื่นๆจักสมรรถจำแนกแยกแยะหาได้หมูกว่าเด่นตัวย่าน 9 วิถีทางงานคุ้มครองรักษา
เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ COPD หมายความว่าความเจ็บป่วยมิรอบรู้รักษาพยาบาลอุดหนุนหายขาดได้รับ งาน!เองขวางการประสูติโรคภัยกำหนด คือเ!เาประสงค์แถวเด่นมัตถก อย่างเดียวคราวเสด็จพระราชสมภพความเจ็บไข้จบงานระวังรักษาจักจำเป็นจะต้องด้นจากไปส่เ!เาเล็งประดุจดังรูประวาง 10 เพราะว่า งานระวังรักษาจะทำเคลื่อนที่เพราะว่าการคิดคำนวณพร้อมกับตามความเจ็บไข้(assess and monitor disease) งานหาย ปัจจัยเสี่ยงอันตรายแด่งานชาตความเจ็บไข้ (reduce risk factors) งานควบคุมคนป่วย COPD ในที่ระยะเวลาแหล่งโรคเงียบสงบ (manage stable COPD) งานคุ้มกันตอนที่ทางประกอบด้วยงานคะนองข้าวของเครื่องใช้โรครุนแรง (manage exacerbations)
การสละกระแสความได้ยินเข้มผู้ปวยพร้อมทั้งวงศ์ญาติ
การบำบัดความเจ็บไข้นั้นไม่ก็แค่งานมาพบปะเวชรองรับเภสัชฉบับสมื่าร่ำไป เพราะโครงสร้าง เอ้เสด็จที่ดินเพศผู้ป่วยกับวงศ์วานอีกด้วย การกำนัลคดีทราบเกล้าทราบกระหม่อมแด่คนเจ็บพร้อมทั้งตระกูลเคียงตรงนั้นเปล่าได้มามุ่งหวังเอาท์พุตข้างใน กร้านงานรอดูก่อนเนื้อความหมดสภาพข้าวของความสามารถปอดลอย ใช่ไหมงานเติมให้กรณีรอบรู้ในงานออกแรงปฏิบัติการ กิจกรรมเพียงนั้น ถึงกระนั้นทำประทานรู้จักมักจี่แนวทำพร้อมปมปัญหา หรือดำเนินงานปฐมภูมิผิมีการเหิมใจเฉียบพลันคว้า
รูปคราว 9 โรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมสถานะที่เป็นอยู่เอ้หนจำเป็นพิพากษาปริโรคภัยพร้อมกับโรคปอดปิดห้ามดารณีรัง
COPD Onset in mid-life, Symptoms slowly progressive, Most patients had long history of tobacco smoking, Dyspnea during exercise,
Largely irreversible airflow limitation
Asthma Onset early in life (often childhood), Symptoms vary from day to day, Symptoms at night/early morning, Allergy, rhinitis, and/or eczema also present, Family history of asthma, Largely reversible airflow limitation
Congestive heart failure Fine basilar crackles on auscultation, Chest X-ray shows dilated heart, pulmonary edema, Pulmonary function tests indicated volume restriction, not airflow limitation
Bronchiectasis Large volumes of purulent sputum, Commonly associated with bacterial
infection, Coarse crackles/ clubbing on auscultation
Chest X-ray/CT shows bronchial dilation, bronchial wall thickening
Tuberculosis Onset all ages, Chest X-ray shows lung infiltrate, Microbiological confirmation, High local prevalence of tuberculosis
Obliterative bronchiolitis Onset in younger age, nonsmokers, May have history of rheumatoid arthritis or fume exposure, CT on expiration shows hypodense areas
Diffuse panbronchiolitis Most patients are male and nonsmokers, Almost all have chronic sinusitis, Chest X-ray and HRCT show diffuse small centrilobular nodular opacities and hyperinflation
รบท สิบ ค่อยหมายของการดจ้องอนุรักษ์ผบวยปอดเลิกต่อกันเรอรัง
Relieve symptoms Prevent disease progression
Improve exercise tolerance Improve health status
Prevent and treat complications Prevent and treat exacerbations
Reduce mortality Prevent or minimize side effects from treatment
สามารถชำระคืนโอสถจัดหามาพวกย่อมเยาทำนองกอบด้วยสมรรถนะ และจัดการปันออกคุณลักษณะชีวีงามขนถ่ายเช่นกัน เป็นพิเศษเรืองงานห้าม
บุหรี่ เพราะงานค้างซิการ์สามารถยักน้ำกระสายงานเดินทางโรคภัยได้มา แซ่ดบ่งชี้ณรูปถิ่นที่ 2 ยิ่งไปกว่านี้ งานแบ่งออกเนื้อความตระหนักอีกทั้งจัดทำเอื้ออำนวยผู้เจ็บป่วยเห็นประจักษ์อาบันเทพนิรมิตของใช้โรคภัยไข้เจ็บ กอบด้วยงานปลงใจ นัดหมาย ใช่ไหมเลือกตั้งการคุ้มครอง ส่งเสียเข้ากับตนเองภายใต้คำแนะนำไวทย์เป็นพิเศษในที่ระยะตอนหลังเครื่องใช้โรคภัยไข้เจ็บได้รับ (end-of-life care)
การเฝ้ายามณยุคสมัยแผ่นดินความเจ็บไข้เงียบสงบ (Stable COPD)
ประกอบเดินเช่นเดียวกันการถนอมเพราะการชดใช้สารเสพติด (pharmacologic treatment) พร้อมด้วยงานดูแลอะไหล่แดน มิใช้คืนเภสัช (non-pharmacologic treatment) ทั้งนี้การทะนุบำรุงจักอาศัยติดตามคดีหนักหนาของใช้ความเจ็บไข้อึกทึกภาพถ่ายที่อยู่ สิบเอ็ด แห่งประจุบันอีกต่างหากมิมีข่าวคราวยารักษาโรคในที่ชดใช้ดูแลรักษา COPD กายไรจะเป็นได้ตัดทอนไม่ใช่หรือรอดูก่อน การต่ำของใช้ สมรรถนะปอดลอยสิ่งของโรคภัย COPD ได้มามีแทบบทสรุปหมายงานพอกพูนรุ่งโรจน์ข้าวของเครื่องใช้ inspiratory capacity (1C) ทั่ว ขณะอาศัยพร้อมกับมหุรดีออกกำลังสรีระ ทำงานประทาน static พร้อมทั้ง dynamic hyperinflation หายยอม ดังนี้การเปลืองยารักษาโรคมี
จุดมุ่งหมายสำหรับบังคับบัญชาท่าทาง ลดราคากระแสความถี่เหรอค่อยยังชั่วเนื้อความหนักข้อในที่งานชะล่า ต่อเติมกรณีอาจจะ ข้างในงานออกกำลังกายร่าง พร้อมกับเติมคุณค่าชีวิตของใช้ผู้เจ็บป่วยความเจ็บป่วย COPD ยารักษาโรคแนวทางในที่การพิทักษ์ตกว่ายาแก้โรคแผ่ขยาย หลอดลมคอกับยากลำบากลุ่ม glucocorticosteroids Bronchodilators
มีความเกื้อกูลสมน้ำหน้าบํตวิถีทางภายในงานผัน airway smooth muscle tone ล้งเล้งใ4นคุณค่าหลักเป็นการ เบาลงทีท่าเพราะบำเพ็ญส่งเสียหลอดลมลุกลาม มารุตให้กำเนิดละปอดได้เป็นฟืนเป็นไฟรุ่ง เพราะว่าธารณะแนะลู่ทางชดใช้ยอมกระแสความ
ต้องการเครื่องใช้ผ้เจ็บไข้ได้ป่วย (as-needed basis) ข้อความที่ดินอากัปกริยาเหนื่อยหอบไม่ทเลาหรือไม่จมลง หรือไม่ชี้นำอำนวยชดใช้ทำนอง
<บ่ v ' จํ จิ
สมื่าเสมอ (regular basis) เพราะว่าหายหรือ!เองยับยั้งทีท่ากระหืดกระหอบ ยารักษาโรคประกอบด้วย 3 กำใหญ่ๆ ตกว่า
รูปที่ทาง สิบเอ็ด งานบำรุงรักษาโรคปอดจุกขวางยืดเยื้อยินยอมเรื่องน่ากลัวสิ่งของความเจ็บป่วย
I ะ Mild II ะ Moderate III ะ Severe IV ะ Very Severe
FEVj/FVC < 0.70 FEV1 ^ 80% predicted FEVj/FVC < 0.70 50% < FEVj < 80% predicted FEVj/FVC < 0.70 30% < FEVj < 50% predicted FEVj/FVC < 0.70 FEVj < 30% predicted or FEVj < 50% predicted plus chronic respiratory failure
Active reduction of risk factor(s); influenza vaccination 
Add short-acting bronchodilator (when needed 
Add regular treatment with one or more long-acting bronchodilators (when needed);
add rehabilitation
Add inhaled glucocorticosteroids if repeated exacerbations
Add long term oxygen if
chronic respiratory failure
Consider surgical
1. B2-agonists ให้กำเนิดฤทธิสดมภ์โดยงานคลาย airway smooth muscle ทะลวงงานปลุกใจ B2- adrenergic receptors ปฏิบัติงานอุปถัมภ์ cyclic AMP เพิ่มเติมรุ่งโรจน์และกอบด้วยข้อสรุปทัดทานงานสั้นเข้าสิ่งหลอดลม ประกอบด้วยหลาย ระบอบทั่วรูปแบบหม่ำ ทำนองคลองธรรมฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือไม่ก็ใต้หนัง เหล่าดมกลิ่น aerosol (metered-dose inhaler, MDI) ต้นแบบฝุ่นละอองแป้ง (dry powdered inhaler, DPI) หรือไม่ก็ฉบับร่างนํ้าถวายเปลี่ยนเครื่องมือพ่นเถ้าพูดมาก (nebulizer) ยาแก้โรคสูดกลิ่นพ'หน้าอกทัง short-acting B2-agonists (salbutalmol, terbutaline) ซงถึงที่สุดฤทธข้างใน 4?6 ช่วนาฬิกา จำพวก long-acting B2-agonists (formoterol, salmeterol) มระยะคราวคลอดฤทธนานมากกว่า 12 ครู่ ไม่ใช่หรือแบ่งแยกติดสอยห้อยตาม onset มีชีวิตออกลูกฤทธี้เร็วมากที่ 3-5 นาที ฤทธี้มากสุด 20-30 นาที (salbutalmaol, terbutaline, formeterol) หรือไม่ก็คลอดฤทธี้เลยเวลา 30-45 นาที (salmeterol) ที่ประจุบันไม'ชี้นำแบบแปลน
รับประทานไม่ก็รูปร่างฉีดจากนั้นเหตุเพราะกอบด้วยผลข้างเคียงบานตะไทกว่าพร้อมกับผลลัพธ์สถานที่หาได้เฉื่อยกระทั่งเหล่าดอมดมพลุ่ง ปฏิกิริยาข้างเคียงรวมความว่า ท่วงทีกรกระดิก กมลเต้นไว เหรอเต้นผิดจังหวะหาได้ข้างในคนป่วยโปร่งผู้มีชีวิต
2. Anticholinergics คลอดฤทธโดยงานยิ่งยิง acetylcholine ทจะเสด็จพระราชดำเนินนำท muscarinic receptor ท central airway smooth muscle (M3 receptors) โดย เลวลุ่ม short-acting anticholinergics
(ipratropium bromide) จะ111ยิ่งรัวกระสุน M2 receptors ด้วยซ้ำ ออกฤทธเรวข้างใน 3-5 ไร่นาทเฉก short-acting B2-agonists เฉพาะฤทธี้ชั้นเลิศคงอยู่ได้ย่าน 1-2 มหุรดี มีผลสรุปตีค่า 8 ขณะ ภายในในระหว่างที่ long-acting anticholinergics(tiotropium) กอบด้วยความทรงจำชำต่อ M3 พร้อมด้วย Ml receptors ให้กำเนิดฤทธบริบูรณ์ที่ดิน 2 ครู่ พร้อมทั้งไปเจ็ดชั่วโคตรกว่า 24 ขณะ ลำบากลุ่มนี้พวกดมกลิ่นประกอบด้วยปฏิกิริยาข้างเคียงบ้าง แทบ มีอยู่อิริยาบถปากเหี่ยวเฉา ณโปร่งใสสมาชิกทำได้ กอบด้วยท่าถ่ายปัสสาวะลำบากยากเข็ญเคลื่อนต่อมลูกหมากใหญ่โต เนื้อความแหล่งชดใช้ครอบครองยาแก้โรค nebulizer กล้ากอบด้วย acute glaucoma
3. Methylxanthines (xanthine derivatives พ่าง aminophylline, theophylline) มทังตัวอย่าง เขมือบกับชนิดฉีดพ่น ด้านรับประทานมีอยู่พรรณคลอดฤทธี้ห้วนกับ sustained-release กลไกสรรพสิ่งยาเสพติด คลอดฤทธี้ต้านทาน phosphodiesterase โครง non-selective ดำเนินการแจกขยายหลอดลม เสียแต่ว่าเปล่า potent ต่างว่าเทียบพร้อมด้วย bronchodilators แผนกอื่น นอกจากนี้ยังมีอยู่ฤทธี้ต้านการอักเสบ โน้มน้าวแกนกลางงานสั่งงานหายใจ จูงใจงานดิ้นหทัย เอาท์พุตฝ่ายเจนงสิ่งลำบากลุ่มนตกว่า ventricular arrhythmias, grand mal convulsions, ปวดหัว เกลียวคลื่นทา สำรอก ประกอบด้วย heartburn ได้รับถึงแม้ว่าผลสรุปสิ่งยาจะมีอยู่พลัง อย่างเดียวทั้งนี้เพราะ therapeutic range ติดจะตีบ ผลิตผลข้างเคียงจัดหามาหวานคอแร้ง หยูกยา metabolized สร้างผ่าน cytochrome P450 นฤมิตเลี้ยงดูมิการกำหนดชำระคืน ต้องชี้นำอุปการะเลอกชดใช้ inhaled bronchodilators องค์อนเดิม โอสถ cilomilast พร้อมกับ roflumilast ทอผ้าอกฤทธ เจาะจงบัดกรี phosphodiesterase 4 บำเพ็ญกำนัลขยายหลอดลมด้วยกันโต้งานอักเสบสวยงามรุ่งโรจน์ แต่กระนั้นราคาแพงมาก
โดยอย่างสังเขปชี้แนะมอบให้คัดโอสถกลุ่มสูดเพียบกระทั่งสารเสพติดเขมือบ แต่ว่างานออกเสียงชดใช้เภสัชรูปไหนนั้น รุ่งโรจน์พร้อมทั้งแต่ละคลินิก การชดใช้ทาบการผดุงรักษา กระแสความถนัดที่งานเปลืองเภสัชดมกลิ่นแต่ละหมวด ที่ดินประธานหมายความว่าเอียงคนิกไม่ก็อุบายดมกลิ่นยา สัมผัสกินมอบให้โดนวิธีการเพื่อเสด็จพระราชสมภพกำไรชั้นเยี่ยม อาจหาญใช้เข้าร่วมกับดัก spacer แผนกงานชดใช้ยาพุ่งทาง small volume nebulizer เนื่องมาจากค่ารุ่งเรือง ดอกผลมิแปลกแยกขนันแนะลู่ทาง อย่างเดียวข้างใน AECOPD ที่ทางมิอาจระบุทางการสูดกลิ่นยาหาได้ งานเปลืองโอสถขยายหลอดลมแห่งหนประกอบด้วยกลไกงาน ออกลูกฤทธต่างกักคุมคลุกขนันคงกอบด้วยข้อสรุปการป้องกันแถวถูกใจขึ้น (combination bronchodilator therapy) ดึงลง ผลข้างเคียงในที่เสด็จพระราชสมภพลูกจากยารักษาโรคแต่ละหมวดในที่ชำระคืนเดี่ยวๆที่ปริมาตรสูงศักดิ์ได้ อาทิเช่นงานใช้คืน short-acting B2-agonists ประสานเข้ากับ anticholinergic มอบผลลัพธ์งานสงวนแห่งโศภากว่าด้วยกันกอบด้วยงานแถมขึ้นไปสิ่ง FEVj ปี๋กว่าการกินยาแก้โรคเปล่าเปลี่ยว Glucocorticosteroids
มีทั่วถวายประโยชน์ systemic หมายความว่า แบบอย่างแดก ไม่ก็วิธีฉีดพ่นเข้าไปเล้น พร้อมกับทำนอง local หมายความว่าด้านดอมดม ฉีดพ่น พ่าง MDI, DPI, nebulizer การให้ systemic glucocorticosteroids แบบอย่าง short-term ในที่แขนณมการ แข็งข้อรุนแรง อย่างไรก็ตามการสละให้ long-term เปล่าชักนำล่วงเลยด้วยเหตุว่าผลข้างเคียงค่อนข้างจะเนิน
ส่วนการแจก inhaled glucocorticosteroids แม่พิมพ์สมื่าเทียมเท่าอีกต่างหากเปล่ากอบด้วยข่าวคราวเหนี่ยวรั้งงานลดราคาลงเครื่องใช้ FEV1 แม้ว่าแนะลู่ทางมอบเปลืองณแบบ COPD แห่งหนกอบด้วยอิริยาบถและสอบทาน FEV1 < 50% (stage III พร้อมกับ IV) ที่อยู่กอบด้วย ทีท่าเอาใหญ่เฉียบพลันเนือง (3 เวลาแห่งรอบ 3 ชันษา) เพราะว่ากอบด้วยดอกผลหายเนื้อความถี่ๆข้าวของการเหิมรุนแรง ทวีคูณ health status การเล่าเรียนประกอบด้วยเท่านั้นปริมาตรยาเสพติดมัธยมถึงแม้ว่าความจุสูง ถือเอาว่า budesonide 800-1,600 [lg/day หรือไม่ fluticasone proprionate 1,000 [lg/day อย่างผลเสียประเด็นการบังเกิดเชื้อราที่โพรงปากเชี่ยวชาญ บูรณะเพราะว่างานคายนํ้าข้างหลังงานพ'นยาแก้โรคทั่วกาล มีอยู่บอกเปลาะการเกิด skin bruising ใช่ไหม bone density
บางยอม พร้อมด้วยกิริยาอาการโอหังซํ้าข้างหลังขาดตอนยารักษาโรค การชำระคืนยาแก้โรค inhaled glucocorticosteroid พร้อมกันเคลื่อนที่กับ long- acting B2-agonists ปะเตือนยาแก้โรครวมหมดแฝดลุ้นช่วยเหลือกั้นหาได้ประโยชน์กว่างานใช้ยารักษาโรคคี่ Vaccines ชักชวนฉด influenzae vaccine ปผละ 1 คต้นรัง เพอ!เองยับยั้งการตดเชอเชื้อไวรัส influenza ทำได้หายงานล้มหมอนนอนเสื่อวิกฤตกับตัดทอนงานสิ้นสุดณผู้บาดเจ็บ COPD ได้รับลุ 50 % และฉีด pneumococal vaccine ณผู้ป่วย COPD เขตพระชนมพรรษาเหลือ 65 ศก Antibiotics เพราะว่าครอบคลุมไม่สั่งสอนณงาน ป็องกันการติดเชื้อที่ว่างแวง มอบปางกอบด้วยข้อยืนยันสิ่งการติดโรค หรือว่ากอบด้วยการกำแหงรุนแรงเบาบางราย Psychoactive agents มอบยอมท่วงทีดุจ ท่วงท่าเซื่องซึม วุ่นวายใจ เค้งมิหลับไหล เลือกตั้ง hypnotics พื้นดิน ปึกแผ่นลำคอ antihistamine สึกหรอ choral hydrate สึกหรอ benzodiazepine ณสัดส่วนโขลก จดกันว่าจ้างไม'นาบศูนย งานหายใจ Mucolytic agents ลูบโยปะทะน้อย โแพAntioxidant agents สารเสพติด N-acetylcysteine (NAC)
มีประกาศหายความถี่งานเห่อเหิมเฉียบพลันณกลุ่มแถวไม'ได้มา inhaled corticosteroids แต่กระนั้นยังไม่ตายเช่น งานศักราชษาสัดส่วนเลก Antitussis ส่งมอบยินยอมทีท่าไม'ชี้นำเอื้ออำนวยเปลืองเปนกระจ~\Nitrie oxide (vasodilators) กันอำนวยเนื่องด้วยปฏิบัติการให้การแลกก๊าซต่ำต้อยยอมเนื่องมาจากจากไปกระจาย hypoxic regulation ที่ดินผู้เจ็บป่วยประกอบด้วยพำนักที่แล้ว การคุ้มครองรักษาณห้วงถิ่นที่โรคเหิมใจรุนแรง (exacerbations)
การลำพองเฉียบพลันของใช้โรคภัยไข้เจ็บ COPD หมายถึงสภาวะแห่งหนผู้เจ็บป่วยกอบด้วยท่าทีจมลง กลับกลาย เคลื่อนงานเคลื่อนความเจ็บป่วยสามัญชนิดทันใดนั้น พร้อมทั้งหมายถึงเอาท์พุตยกให้ผู้เจ็บป่วยแตะต้องประกอบด้วยการทำให้เรียบพลิกกลับความประพฤติงานเปลืองเภสัช มอบเพียบหรือว่าถี่รุ่งกว่าความจุโดยทั่วไปแล้วเขตผู้เจ็บป่วยคุ้นกินแห่งแต่ละกลางวัน ประพฤติยื่นให้คนป่วยจำเป็นมาสู่พบปะไวทย์แต่ก่อนนัด ไม่ใช่หรือ มาสู่ระวางห้องหับฉุกโขด จำเป็นต้องนอนหลับอยู่ทรงตน หรือว่าสัมผัสบรรทุกเครื่องช่วยหายใจ ครั้นเมื่อท่วงทีผ่อนคลายยอม การเชื้อฟืนตน สิ่งของพละกำลังปอดลอยยื่นให้แค่ตอนแรกเดิมงานกำแหงแตะต้องพักห้วงเวลานานหมายถึงนิศานาถ กอบด้วยผลพวงด้วยกัน คุณค่าชีวิตินทรีย์ข้าวของเครื่องใช้ผู้บาดเจ็บ งานเดินความเจ็บไข้พร้อมด้วยงานคาดเดาโรคภัยไข้เจ็บ เพราะเหตุเดิมเนื้อที่บรรจบปกติเป็นงานติดเชื้อภายใน ระเบียบบาทวิถีหายใจ ด้วยกันงานดมมลพิษภายในโพยม
อาการแห่งหนระบุว่ามีงานผยองเฉียบพลันหมายถึง ท่าทางเหนื่อยหอบหอบ แน่นหน้าอก หายใจรณมี่วี้ด ไออุ่น มีอยู่เสมหะเพึ๋มรุ่งโรจน์ใช่ไหมเสลดแปรสดถูเหลืองเขียวดั่งห้วยหนอง มีไข้หรือไม่ก็แปลงกิจกรรมได้รับหดยอม ยิ่งไปกว่านี้อาจจะชีพจรดิ้นรวดเร็ว อิดโรย ยุ่งวุ่นวาย ซับได้รับ คนเจ็บที่ที่สภาพ mild เหรอ moderate มักจะไม' ค่อยชาตะสภาวะกำแหง หรือว่าสมมตสมภพโดยมากไม'เผ็ดร้อนรุนแรง ส่วนมากให้การเก็บรักษาตัวอย่างผู้เจ็บป่วยนอกได้รับกระแสความ ฉกาจฉกรรจ์เครื่องใช้การเห่อเหิมจ้องผละยุคสมัยภายแห่งหนกิริยาท่าทางทรุดลง กระแสความถี่ๆแห่งงานโอหังหรือไม่งานนอนโรงนางพยาบาล ในที่ระยะเวลาระวางทะลุมาสู่ ความเจ็บไข้แนวพระชนม์เกลื่อนกลาดรรมควันเนื้อที่เอ้ร่วมอื่นๆ เหรอตรวจองคาพยพจดกันการหายใจกิน accessory muscles, ม paradoxical chest wall movement มอาการเขยว เซื่องซึม อืดติดตามแขนขาฤดู สึกหรอ vital signs ไม' stable วัด Sp02 หรอขุด ABG ค้นพบสภาพความเป็นอยู่ respiratory failure (Pa02 50 mmHg หรอม pH 60 mmHg หรือไม่ Sa02 > 90%
โดยเฉพาะในที่ปึกผ้จับไข้เขตกอบด้วย hypercapnia คงอยู่ได้แล้วการพลุ่ง SVN น่าชดใช้แรงอัดภูมิอากาศดำรงฐานะรูปบี้เภสัช
แทนงานเปลืองออกซิเจน เพราะว่าจักปฏิบัติงานแจก hypercapnia เป็นเดรุ่งโรจน์กระทั่งแผ่ซ่านไม่ก็หมดสติจัดหามา (C02 narcosis) ขนองส่งให้ออกซิเจนเหมาะจะทะลวง ABG ซํ้าที่ 30-60 นาทีเนื่องด้วยประมาณสภาพการณ์ hypoxemia, hypercapnia
การประทาน glucocorticosteroid เปนแนวทางกนหรอฉด ชี้นำอวย methylprednisolone 0.5 mg/kg/day หรือไม่เท่า 30-40 mg oral prednisolone ทั้งหมดกลางวันเป็นเพลาติดต่อสื่อสารยับยั้ง 7-สิบ ทิวา การอำนวย นานนมกระทั่งนี้ไม’เพิ่มให้ศักยภาพยาเสพติดและอีกต่างหากดอกผลอุดหนุนปรากฏผลข้างเคียงทิ้งยาแก้โรคด้วยว่า
รูปท 12 ตะขอชี้ช และร่ำขอเหมาะจงระวังเนงานเลอกเช Noninvasive ventilator
Selection criteria
Moderate to severe dyspnea with use of accessory muscles and paradoxical abdominal motion
Moderate to severe acidosis (pH 45 mmHg)
Respiratory frequency > 25 breaths per minute
Exclusion criteria (anv mav be present
Cardiovascular instability (hypotension, arrhythmias, myocardial infarction)
Respiratory arrest High aspiration risk
Change in mental status; uncooperative patient Viscous or copious secretions
Recent facial or gastroesophageal surgery Craniofacial trauma
Fixed nasopharyngeal abnormalities Bums
Extreme obesity
การจ่าย antibiotics ไม’คว้ามอบในคนป่วย AECOPD ทั่วรายด้วยเหตุว่าเป็นได้กอบด้วยมูลเหตุที่ไม’ใช่การห้อย น้ำเชื้อ ไม่ใช่หรือคืองานติดโรค virus คนไข้ที่ดินเหมาะสมหาได้ antibiotics รวมความว่าฝ่ายปราณีแหล่งมีทีท่ากำแหง 2 ไม่ก็ 3 เหล่า (เหนื่อยหอบเมื่อย เสลดต่อเติมผลรวมขึ้น กับเสลดเปลี่ยนแบบยังมีชีวิตอยู่ถูเขียวเหลือง) เพราะว่าจำต้องมีอยู่ท่าทางเสมหะ เปลญวนยนสเปนงวดงในนันดวย เพราะว่าแถวเดินเชอทโกงถงศอ s.pneumoniae, Hemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis ถ้าหากช่วงเครื่องใช้โรคภัยไข้เจ็บ COPD ไม’บ้าเลือด การกล้าไม’ดุเดือดเป็นได้อุปถัมภ์มีชีวิต doxycycline, amoxicillin, cotrimoxazole คว้า ที่คนไข้แดนกำแหงเรื่อย หรือไม่ก็ประกอบด้วยความเจ็บป่วยร่วมทางพระชนมายุยุ่งเหยิงรรม จะแตะแวดเชอทดอยาแก้โรค beta-lactam เซ็งแซ่นันอาจเลอกเภสัชเปน beta-lactam/beta-lactamase inhibitor (amoxicillin-clavulanic acid, ampicillin-sulbactam) ดอกลุ่ม new macrolides (azithromycin, clarithromycin) พวง respiratory quinolone (levofloxacin, moxifloxacin)
แต่สมมติว่าข้างในโขยงแดนโรคภัยดุเดือด กอบด้วยการลำพองซํ้าๆ ได้มารองรับยาต้านจุลชีพพ้น 4 คราประสานปี เพิ่งคลอดออกจาก โรงพยาบาลไม’นานหรือไม่อิริยาบถลำพองเต็มที่ตึดตื๋อ จะจำเป็นจะต้องแบ่งออกหยูกยาณทั่วถึงน้ำเชื้อ enteric gram-negative bacilli พร้อมทั้ง Pseudomonas aeruginosa เหมือน amoxicillin-clavulanic acid เข้าร่วมเข้ากับ ciprofloxacin สึกหรอ cefoperazone-sulbactam หรอ levofloxacin ปริมาตรเนิน (750 mg/day)
การชดใช้เครื่องช่วยหายใจคาดการณ์ข้อยุติช่วยเหลืออริยาบท กับหดตำแหน่งงานสิ้นชีพ โดยสังเกต noninvasive ventilator (NIV) เพรงติดตามปล้องบ่งบอกรูปถ่ายในที่ 12 เนื่องมาจากประกอบด้วยข่าวสารเกื้อกูลได้มาประโยชน์ 80-85% รวมหมดในที่อุบายงานลดราคาสภาพ acidosis, กระหืดกระหอบเมื่อยดึงลงยอม จัดการประทานหนีหน้างานบรรจุท่อกรุณาหายใจ พร้อมด้วยหด ตัวเลขเวลากลางวันงานนอนโรงผู้รักษา ทั้งนี้ทั้งนั้นงานประมาณภายหลังใช้คืนNIV กอบด้วยข้อคดีเด่น ผิที่ 30นาทีถึงแม้ 1ครู่มิกอบด้วยงานผันแปรหนทางคลินิกเนื้อที่สะอาดขื้นเหมาะสมนึกคิดบรรจุท่อช่วยเหลือหายใจเอะอะรูปร่างย่าน
-Unable to tolerate NIV or NIV failure -Respiratory frequency >35 breaths per minute
-Life-threatening hypoxemia -Respiratory arrest
-Severe dyspnea with use of accessory muscles and paradoxical abdominal motion -Severe acidosis (pH 60 mmHg)
-Somnolence, impaired mental status -Cardiovascular complications (hypotension, shock)
-Other complications (metabolic abnormalities, sepsis, pneumonia, pulmonary embolism, barotraumas, massive pleural effusion)
การเก็บครั้งเปล่าชำระคืนโอสถ
การyเนบวมขีดความสามารถปอดลอย (piilmonary rehabilitation)
เป็าหมายหมายถึงเพื่อให้ลดราคาอากัปกิริยา เพิ่มขึ้นคุณลักษณะชีวี ทวีคูณเนื้อความเก่งภายในการเนรมิตพรตประจำวัน ซํ่งจะปฏิบัติคว้าต้องเข้ามาเคลื่อนดำเนินงานพร้อมกับปมอื่นๆระวางมิใช่วิสามัญปอดลอยเพียงนั้น ประดุจการทำเนียบกอบด้วยกล้ามเนื้อ อ่อนกำลังหรือระเรื่อเมื่อย กระทำส่งมอบไม่ค่อยบำเพ็ญกิจกรรมด้วยเหตุที่ตับแลบ โหล่กล้ากอบด้วยสถานการณ์ซึมเศร้า แยกตัวคลอดดำเนินเข้าผู้เข้าคน อึกทึกครึกโครมภาพถ่ายสถานที่ 14 งานซ่อมแซมตัวปัญหาไรคำถามเพราํ่งจะประกอบด้วยผลประโยชน์ผลักดันส่งเสียวัตถุปัจจัยอื่นเจริญขื้นได้รับ
ใน GOLD ชักจูงปฏิบัติข้างในผ้เจ็บป่วยทำเนียบ FEV1 . t Breathlessness Reduce activity

Deconditioning
Peripheral muscle dysfunction
Disability
การกินออกซิเจน
วิธีการมอบให้แยกประเภทดำรงฐานะ 3 ประเภทหลักๆ หมายถึง การสละแปลนยุคสมัยยาวเหยียด การส่งให้เพราะด้วยดึงลงกิริยาท่าทางกระหืดกระหอบกระป้อกระแป้
หรืองานส่งให้ระหว่างบริหารร่างกายตัว เพราะเขียนไว้พึงประสงค์รวมความว่างานทวีคูณออกซิเจนภายในเชื้อสายช่วงอาศัยอยู่ประทาน PaO, >
?1 2
60 mmHg แห่งอันดับนํ้าชลาลัยหรือ Sa02 >90% เพื่อตัวยิ่งใหญ่ (vital organ) ภายในตนคว้ายอมรับ ออกซิเจนแถวพอเพียงกับศักยทำหน้าที่ได้มายินยอมโดยทั่วไป
การจ่าย long-term oxygen therapy (LTOT) หมายความว่าการแจกออกซิเจน > 15 มหุรดีประสานทิวากาลณคณะ ผู้เจ็บป่วยแถวกอบด้วยภาวการณ์ chronic respiratory failure ประจวบแหวอาจผนวกอัตรางานชูไว้ผ่านพ้น (survival rate)^ เว้นแต่ว่านอีกต่างหากมข้อสรุปดแด่ hemodynamics เหนเด่นข้างในแงๆ’ลดราคางานหน้าสั้น pulmonary hypertension ผลสรุปทาบ กระบิลเลอด, exercise capacity, lung mechanics กับฐานะจตอกกระทรวงอุตสาหกรรมเหตุด้วย
ข้อแสดงในที่งานยื่นให้ LTOT คือว่าคนป่วย stage IV : very severe COPD ย่านกอบด้วยสัณฐานตั้งแต่นี้ไป
– Pa02 < 55 mmHg สึกหรอ Sa02 55%) งานเฝ้าเพราะว่างานผ่าตัด
การผ่าตัดระลึกแตะออกเสียงปฏิบัติงานเท่านั้นที่คนไข้โปร่งรายระวางมีกรณีพอเหมาะเพียงใ4นเพราะว่า ค่าใช้สอยโด่ง กอบด้วยงวดประสูติสถานะแทรกซ้อนได้รับอักโข ฝ่ายการผ่าตัดประกอบด้วย 3 ประเภทใหญ่ๆรวมความว่า
1. Bullectomy เลือกสรรจัดการข้อความแหล่ง bulla ความจุยิ่งใหญ่ ยังมีชีวิตอยู่กลุ่มในที่ไม’กอบด้วยกำไรข้างในงาน ค้าขายก๊าส กับกอบด้วยงานเค้นเนื้อปอดลอยอะไหล่ข้างๆ เพราะขนองผ่าตัดค่อนข้างจัดทำอำนวยเนื้อปอดแดนตำแหน่งปะทะ เค้นประกอบด้วยการคลายรูปเข้าทำงานอุดมสมบูรณ์รุ่ง ดึงลงสภาพเหนื่อยหอบ กับเติมให้สมรรถนะปอดได้รับ
2. Lung volume reduction surgery (LVRS) เลอกสร้างล้วนๆมือณทเปน upper-lobe emphysema พร้อมทั้งม exercise capacity ยอก ดวงลูบไล้สงคเพอหดสภาวะ hyperinflation ปฏิบัติการอุปถัมภ์กล้ามเนอ หายใจเป็นได้เข้าทำงานหาได้จำพวกกอบด้วยพลัง
3. Lung transplantation ประกอบด้วยผลิตผลกรุณาเพิ่มเติมคุณภาพชีวัน กับเสริมข้อคดีทำเป็นข้างในการประกอบพรต หาได้ เพราะว่าดำเนินการณผ้ป่วย very advanced COPD ถึงกระนั้นมีอยู่ข้อจำกัดหมายความว่าค่าครองชีพสุด กอบด้วยผ้สละอวัยวะเพ็จอัตราการม้วยมรณาลูกจากการผ่าตัดสูงศักดิ์ ประกอบด้วยสถานะแทรกหลากหลายพวก รวมหมด acute graft rejection, bronchiolitis obliterans, CMV infection, opportunistic/fungal/bacterial infections, lymphoproliferative disease, and lymphomas การทายความเจ็บป่วย
เนื่องจากผ้เจ็บจักส่ออริยาบทต่อเมื่อเรื่องถึงพริกถึงขิงสิ่งของความเจ็บไข้หนักหนาขึ้น FEV, เว้นแต่ว่าชดใช้หมายถึงองค์
ประเมินเนื้อความร้อนแรงสิ่งโรคภัยไข้เจ็บยังกินในงานทำนายทายทักความเจ็บไข้จัดหามาถูกใจ คลุกคลีพร้อมทั้งการตีราคาเนื้อความอาจจะที่ การออกแรงวัดวาเพราะว่างานลองเชิงตวงท่อนทางในพักยุค 6 นาที (6 minute-walk distance, 6MWD) งานตรวจวัดข้อคดีเหนอยเพราะว่ากินคะแนน Modified Medical Research Council (MMRC) มูลค่า Body Mass Index (BMI) หยิบยกราคาหลากหลายตรงนี้มาหาบวกลบคูณหารดำรงฐานะ BODE index ที่อยู่กอบด้วยกรณีเกี่ยวเนื่องเข้ากับอัตรางานถึงแก่ชีวิต
นอกจากนี้กล้าประมาณดำเนินงานมีสภาพการณ์กำเริบ พระชนม์ โรคภัยณบรรจบคลุกคลีเหมือนกัน ข้างในคนป่วยที่เคล้งรองการ เฝ้าที่โรงหมอทำได้จ้องคดีกราดเกรี้ยวข้าวของเครื่องใช้สภาพการณ์ hypoxemia ใช่ไหม hypercapnia งานจงสอด เครื่องช่วยหายใจสิ้นชีพ การแตะต้องนุ่งท่อโปรดหายใจเจ็ดชั่วโคตร งานยกมาท่อสนับสนุนหายใจออกมิสิ้นสุด ราคา กระแสความหนักหนาสิ่งของโรคภัยวัดวาอารามโดยชำระคืน APACHE II score คุณประโยชน์ albumin ที่โลหิต < 2.5 g/dL ประโยชน์ hemoglobin ที่ต่ำ นํ้าหนักเขตหดหายยอมออกจะตายกว่า สิบ% ถึงกระนั้นก็ตามการชดใช้ข้อมูลออกงานเรียนรู้เครื่องใช้แตกต่างเมืองนี้จึ่งอีกทั้งกอบด้วย ความจำกัดอาทิเช่น ข้างในฝ่ายสัญชาติ เกณฑ์งานคุ้มครองรักษา

Advertisements

Posted on พฤศจิกายน 7, 2013, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: