HBV & HCV 1

HBV & HCV
ขบวนอีกาJงานฟอกชมรักษ์(บุบเบี้ยวเจ็บป่วยโม้รัสฅิบอักเสบ ช พร้อมกับ ซี เรอรชข้างในมณฑลโกย ศก2555

คำนำ
ไวรัสตํบอักเสบบีด้วยกันซีเรอต้นรังมีชีวิตเค้ามูลของใช้โรคตํบณยิ่งใหญ่ในที่บ้านเมืองเมืองไทย นำพาเสด็จไปสู่โรคตับแข็ง และ เนื้อร้ายตํบ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่มูลเหตุงานเสืยชีวิตแถวยิ่งใหญ่
ปัจจุแบ่งปันกอบด้วยการความเจริญทะนุบำรุงความเจ็บป่วยเชื้อโรคตํบอักเสบบี พร้อมทั้งเชื้อไวรัสแผงอักเสบแม่ชีฝ่ายไม่ขาดระยะ กระทำส่งเสีย มีงานคุ้มครองต่อเติมถมถืดขึน กับประกอบด้วยอำนาจภัทรขึน ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งประกอบด้วยข่าวเดินทางการศึกษาเล่าเรียนภายในขั้วงานตัดสิน การเยียวยา งานเแาระว่งพิจารณา การกวาดล้างงานรักษ์ ด้วย’เอื้ออำนวย’โต้ตอบข้อสรุปงานค้ำจุนในถูกใจขึ’น
แนวทางงานตรวจตราคนเจ็บเชื้อไวรัสแผงอักเสบ บี ยืดเยื้อข้างในรัฐไทย พรรษา พุทธศักราช2555 Thailand Practice Guideline for Management of Chronic Hepatitis B 2012
การประเมินผ้ป่วยไข้ระวางสืบสวนซืรมควัน HBsAa ถวายผลบวก
1. ตรวจเลือดประเมินมองวิสัยที่เป็นไปของใช้โรคภัย เช่น HBeAg, HBeAb พร้อมกับ HBV DNA
2. ตรวจทานตามล่างานเข้าทำงานของใช้ตํบเพราะโพงดีกรีซีรั่ม alanine aminotransferase (ALT) ดุจอนุตลอด 3-6 นิศากร
3. สอบทานประเมินตอนเครื่องใช้โรคตับเกลื่อนกลาดงต้นพร้อมด้วยงานตรวจสอบมรรคารังสีวิทยาด้วยกัน/ไม่ก็วิธีอื่น แทบ อํลตราซาวนด์ เหรอตรวจวัดความผ่อนข้าวของเครื่องใช้แผง (liver stiffness) เหตุด้วยสิ่ง transient elastography ฯลฯ
ผู้ปวยไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรัง แถวน่าจะได้รับรับสารภาพงานดูแล
ผู้บริเวณกอบด้วยคุณสมน้ำหน้าบํตพอสมควรได้มารองการดูแลมีดังต่อไปนี้
ผู้ป่วยในที่ตรวจหาซืรมควัน HBeAg ยื่นให้ผลบวก
1. ตรวจทานเจอ HBsAg ที่เชื้อสายไมตากเหมา 6 ดวงเดือน
2. โควตา HBV DNA ในที่เชื้อสายล้นหลามกระทั่งใช่ไหมสมดุลและ 20,000 IU/ml
3. ตำแหน่งซีรั่ม ALT ยิ่งนักกระทั่งหรือไม่เทียบเท่าพร้อม 2 สมดุลของมูลค่าโดยทั่วไปแล้ว ราวกับบางตา 2 เวลา ณที่ว่างเวลานานกว่า 3 รัชนีขึนเดินทาง
4. คนป่วยที่ดินวิเคราะห์เจอของกลางเหมากอบด้วยกิโลมกะข้างในตับบานเบอะจากนั้น เพราะปะ fibrosis stage 3-4 ใช่ไหม มีอยู่ประเภทวิถีทาง สถานพยาบาลในที่จักปฏิสนธิสภาพ hepatic decompensation คลุกคลีกับดักสำรวจบรรจบ HBV DNA ณสายเลือด สมควรให้การ คุ้มครองสมมติว่าเจอะเจอแหวตำแหน่งซีรั่ม ALT สิงข้างในหลักเกณฑ์เป็นประจำ
5. ผู้เจ็บป่วยทำเนียบตรวจจับผ่านพบสถานะภาษาซีรั่ม ALT สูงศักดิ์แปลกประหลาดอย่างเดียวน้อยนิดกว่า 2 เสมอสิ่งคุณค่าสามัญ พึงกอบด้วยการสืบสวนพยาธิภาวะ สิ่งตันเหมือนกันการวิเคราะห์เคยเนี้อตับหรือว่ากรรมวิธีอื่นๆ เพราะค้ำประกันติเตียนภาวการณ์ตับอักเสบประกอบด้วยเค้ามูลไปงานสนิทเชือเชื้อโรค ตับอักเสบ บี คลุกด้วยกันมีสัณฐานทางเดินพยาธิวิทยาบอกชีตักเตือนกอบด้วยการแปรผันในเนี้อแผงคงไว้ที่ยุคสมัยพื้นดิน มีค่า’ให้การเฝ้า โดยสืบสวนเผชิญมีอยู่การอักเสบล้มล้างเนื้อแผง (necroinflammation) ติดตามระเบียบ HAI เจี๊ยบกระทั่งใช่ไหมเสมอกับดัก 4 สึกหรอ หมู่ Metavir นักหนากระทั่งสึกหรอเสมอด้วยกัน 2 ไม่ก็ประกอบด้วยรูปร่างแสดงชีโรคตับเรอต้นรังเพราะว่า พบเห็นพังผืดที่เนื้อแผง (significant fibrosis) ตามระเบียบ Metavir หนักหนากระทั่งสึกหรอเทียบเท่าพร้อมกับ 2 สึกหรอ หมู่ Ishak อเนกกระทั่งหรือว่าเท่ากันพร้อมกับ 3 ห้รือตรวจประจวบเหตุผ่อนปรนของตับรุ่งเรืองกว่า 7 kPa
6. ผู้บาดเจ็บแดนตรวจทานประจวบตำแหน่งชีรั่ม ALT ดำรงอยู่ที่ข้อบังคับทั่วๆ ไป กลับกอบด้วยสิ่งของหนีเชื่อมงานเสวยพระชาติโรคหนึ่งพันกิโลกรัมเรอรัง เป็นต้นว่า คือ ชายคราวเป็นกอบเป็นกำกว่า40ศกประกอบด้วยสัมผัสวิตโรคตับดานห้รือเนื้อร้ายแผงข้างในญาติพี่น้อง สืบสวนตัวเจอะรูปร่าง วิถีสถานพยาบาลแสดงซี่ความเจ็บไข้ตํบเรอรัง (chronic liver stigmata) จำต้องสืบสวนคิดคำนวณกาฝากสถานภาพข้าวของเครื่องใช้แผงด้วยซ้ำการ
ตรวจเคยชินเนื้อแผงหรือว่าวิถีทางอื่นๆ เพราะว่าเพื่อที่จะรับประกันตำหนิคนเจ็บกอบด้วยโรคตับสึงข้างในยุคสมัยพื้นที่ควรจะให้การผดุง เพราะตรวจจับ พบเห็นประกอบด้วยการอักเสบฆ่าฟันเนื้อตับตามหมู่ HAI ตั้งกระทั่งไม่ก็เท่ากันกับข้าว 4 สึกหรอ ระบบ Metavir อื้อซ่ากว่า ใช่ไหมเทียมถึงพร้อมกับ 2 พือกอบด้วยลไาษณะบอกชี่โรคตับเรอรังเพราะประจวบกิโลมกะภายในเนื้อแผงยอมกบิล Metavir รากเลือดกระทั่งไม่ก็ แค่พร้อมทั้ง 2 หรอ ระบบ Ishak จ๋อยกว่าหรอเทียมถึงเข้ากับ 3 ห้รือตรวจพบเห็นข้อคดียืดหยุ่นข้าวของแผงอุจกว่า 7 kPa
7. ตรวจค้น HCV Ab, HIV Ab พร้อมทั้ง HAV Ab แห่งสายเลือดก่อนงานเยียวยาทั้งหมดราย
8. คนไข้ในที่ติดอยู่เชือเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ศก น่าล้มเลิกดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ป่วยที่ทางตรวจทาน HBeAg อำนวยข้อสรุปหักออก
1. สำรวจติดกัน HBsAg ในที่โลหิตไมแบนตักเตือน 6 โสม
2. จำนวน HBV DNA ในที่สายเลือดสะพรั่งกว่าเหรอทัดเทียมด้วยกัน 2,000 IU/ml
3. ระไม่สุกภาษาซีรั่ม ALT ชุกกระทั่งสึกหรอเทียมถึงด้วยกัน 2 เพียงของใช้คุณค่าโดยทั่วไป เหมือนโหรงเหรง 2 เมื่อ ภายในพักเวลานานกระทั่ง 3 นิศากรขึนเที่ยวไป
4. ผู้ป่วยเนื้อที่วิเคราะห์จดกันข้อพิสูจน์ต่อว่าประกอบด้วยกิโลมกะที่ตับแยะหลังจากนั้น โดยเจอ fibrosis stage 3-4 หรือไม่ กอบด้วยสัณฐานเลน สถานพยาบาลแหล่งจะเกิดสภาพความเป็นอยู่ hepatic decompensation รวมพร้อมงานพิจิตจดกัน HBVDNAในที่เลือดฝาด พึงให้การ ถนอมถึงค้นเจอลำดับชั้นซีรั่ม ALT ไปข้างในกฏเกณฑ์บ่อย
5. ผู้ป่วยที่สำรวจผ่านพบชั้นภาษาซีรั่ม ALT ดำเกิงแปลกประหลาดกลับกระจ้อยร่อยกว่า 2 เทียบเท่าข้าวของเครื่องใช้ประโยชน์เป็นปกติ เหมาะกอบด้วยงานตรวจจับกาฝากสถานะ ของใช้แผงเกี่ยวกับการตรวจจับคุ้นเคยเนื้อตับใช่ไหมวิธีอื่นๆ เนื่องด้วยประกันว่าร้ายภาวการณ์ตับอักเสบมีเหตุเดิมละงานติดหนี้เชือเชื้อโรค ตับอักเสบ ศก คลุกคลีด้วยกันประกอบด้วยรูปร่างเบื้องปรสิตวิทยาระบุซีตำหนิประกอบด้วยการปรวนแปรในเนื้อพักณช่วงที่ดินพึงจะ ให้การเยียวยารักษา โดยเจอะประกอบด้วยงานอักเสบประทุษร้ายเนื้อแผง (necroinflammation) ยินยอมระเบียบ HAI พอแรงกว่าหรอ เท่ากันกับดัก 4 สึกหรอ หมู่ Metavir เป็นฟืนเป็นไฟกว่าห้รือเท่าเทียมและ 2 ห้รือมีรูปร่างหมายชี่โรคตับเรอรังโดยจดกันกิโลมกะณ เนื้อแผง (significant fibrosis) ยอมกระบิล Metavir หนักกว่าห้รือเท่าเทียมกับ 2 หรือไม่ กบิล Ishak เป็นกอบเป็นกำกว่า เหรอเทียมถึงเข้ากับ 3 ใช่ไหมสอบทานจดกันคดีผ่อนสรรพสิ่งตับดำเกิงกว่า 7 kPa
6. คนไข้ทำเนียบตรวจสอบพบพานฐานะซีรั่ม ALT พำนักณข้อบังคับทั่วๆ ไป ทว่าประกอบด้วยวัตถุล่อแหลมผสานงานอุบัติโรคตับเรอต้นรัง ยกตัวอย่างเช่น ยังมีชีวิตอยู่ หนุ่มน้อย พระชนม์ล้นกระทั่ง 40 ชันษามีลูบไล้ว้ครหาตับแข็งไม่ใช่หรือเนื้อร้ายตับข้างในญาติ สืบสวนเนื้อตัวเจอะเจอรูปพรรณกระแส สถานพยาบาลบอกชี่โรคตับเรอรัง (chronic liver stigmata) น่าจะตรวจสอบประเมินพยาธิสภาพของใช้ตับเพราะการตรวจหา เชนเนื้อแผงหรือไม่ก็วิธีการอื่นๆ สำหรับเพราะว่ายืนยันตำหนิติเตียนคนเจ็บประกอบด้วยโรคตับสิงสู่ที่ช่องว่างถิ่นที่ต้องให้การรักษ์เพราะว่าตรวจหาจดกันมีอยู่งาน อักเสบขีดฆ่าเนื้อตับยินยอมหมู่ HAI กระบุงโกยกระทั่งหรอทัดเทียมกับดัก 4 หรอ กระบิล Metavir มากมายก่ายกองกว่าห้รือเสมอพร้อมทั้ง 2 หรือประกอบด้วยลักษณะแสดงชี่โรคตับเรอต้นรังเพราะเผชิญพังผืดข้างในเนื้อแผงติดตามระเบียบ Metavir มหาศาลกว่าหรือไม่ทันพร้อม 2 ไม่ใช่หรือ ระบบ Ishak เป็นบ้าเป็นหลังกว่าหรอเทียมถึงและ 3 หรือตรวจหาพบกระแสความผ่อนปรนข้าวของเครื่องใช้ตับรุ่งเรืองกระทั่ง 7 kPa
7. ตรวจสอบ HCVAb, HIV Ab กับ HAV Ab ข้างในโลหิตเดิมงานผดุงรักษาทุกราย
8. คนไข้ถิ่นที่ก่อเซีอเชื้อโรคตับอักเสบ ปี พอที่ยกเลิกถองแอลกอฮอล์
ผู้’ล้มหมอนนอนเสื่อตำแหน่งมืประสาปรบเข้มแข็ง
ผู้ป่วยพื้นดินกอบด้วยของกลางว่าประกอบด้วยตับแข็งด้วยกัน/สึกหรอโรคมะเร็งตํบ ให้การรักษาพยาบาลเท่าที่วิเคราะห์ประจวบ HBV DNA ในที่โลหิต ทั้งที่ประกอบด้วยระดิบซีรั่ม ALT ชูไว้แห่งวิธานประจำ ละเว้นคนป่วยถิ่นที่คอยงานผ่าตัดผันตับพึงจ่ายยารักษาโรคต้านทานเชื้อไวรัสตับ อํกเสบศักราชสมมุติว่าตรวจทานไม่เจอะ HBV DNA ณเลือดฝาด ด้วยหมายปองเกียดกันการคืนทั้งเป็นปักชำข้าวของเครื่องใช้เชื้อโรคอุดตันอไาเสบพรรษาหลังจาก ผ่าตัดสร้างขับถ่ายตับ
ผู้ป่วยระวางยังมิประกอบด้วยบ้องแสดงชี่ในงานผดุงพึงได้มารับการตรวจสอบเกาะติดพร้อมกับประมาณการดัดแปลงข้าวของแผง ยังมีชีวิตอยู่ยุคสมัยทุก 3-6 ดัดปลัก
ผู้ป่วยไวรัสตํกราบทูลเสบบีเรอรังที่แล้วให้การดูแล จงจัดหามาสารภาพงานคิดคำนวณกับชักนำทำนองเจ้าระเบียบ เนื่องด้วยความหนักหน่วงข้าวของโรคภัยไข้เจ็บ โรคภัยฟืนโคน ข้อบังคับห้รือข้อจำกัดที่การชำระคืนหยูกยา งานปภิบ่ตตัวตน รายการจ่ายภายใน
การคุ้มครองพร้อมทั้งนโยบายงานเกาะติดเวลาแวง การเยียวยารักษา
ยาแห่งหน’ชดใช้’เก็บ’ไ,วรัสดั’นอ้เกเรเสบบืเรี้อต้นรัง’ที่ป๋’จจุบันมืด้งผสาน’จรนื
– Conventional interferon a ขนาด 5-10 MU ฉีดพ่นเข้าชํ่นล่างหนัง 3 คราผสานลัปดาห์หมายถึง เวลานาน 6 จันทร
– Pegylated interferon a-2a ฉีดพ่นเข้ามาชํ่นใต้หนังความจุ 180 ไมโครกรัม ลัปดาห์ผละ 1 โอกาส ใช่ไหม Pegylated interferon a-2b ฉีดพ่นเข้ามา’ชั้นวางของใต้หนังความจุ 1.5 ไมโครกรัมดามนํ้าแรง 1 กิโลกรัม สัปดาห์เลิก 1 มื้อ ยังไม่ตายเวลานาน 12 จันทร
– Lamivudine ปริมาตร 100-150 มิลลิกรัม เสวยวํนอด 1 หน
– Adefovirdipivoxil ความจุ 10 มิลลิกรัม กินทิวากาลอด 1 เวลา
– Entecavir ความจุ 0.5 มิลลิกรัม เจี๊ยะทิวากาลงด 1 งวด
– Telbivudine ปริมาตร 600 มก. เขมือบทิวากาลเลิก 1 ครา
– Tenofovir disoproxil fumarate ปริมาตร 300 มก. ฟาดวันจาก 1 มื้อ
ข้อแนะนำ
ควรวินิจใช้คืนหยูกยา Pegylated interferon ณคนไข้คราวจ้อยพร้อมทั้งประกอบด้วยลำดับชั้นภาษาซีรั่ม ALT ดอน เสียแต่ว่า มิพอที่ชำระคืนณคนป่วยตันเถียรพื้นดินสดบานเบิกแล้วไป (decompensated cirrhosis)
กรณีคัดเลือกชำระคืนยาเสพติดเสวยพึงใคร่ครวญ entecavir หรอ tenofovir เนื่องด้วยดึงลงกระแสความหลบฉากประสานรอย งานดือหยูกยา
กรณีสถานที่ยัดสารเสพติดย่านกอบด้วยเนื้อความเสี่ยงภัยดามการดือยารักษาโรคดำเกิงพาง lamivudine ใช่ไหม telbivudine จากนั้นอีกทั้งสอบทานจดกัน HBV DNA ภายในสายเลือดเท่าที่ให้การบำรุงรักษาจรเป็นเวลายาวนาน 24 อาทิตย์ปันออกเพิ่มพูนเภสัช adefovir สึกหรอ tenofovir ห์รือเปลืยนเป็น tenofovir
ผู้ป่วยบริเวณหาได้สารภาพงานเยียวยาสำหรับงานยัดยารักษาโรคมาริแต่ก่อน พร้อมกับสนองดืแก่งานอภิบาล สละ กินเภสัชพันธุ์ ก่อนใรั้นเตินเต่อ
ผู้ป่วยในที่ประกอบด้วยงานปฏิบัติการของใช้ไตสะเพร่า มอบตัดสินเฉลี่ยขนาดโอสถ เซ็งแซ่รายการงานกระจายหยูกยา รายการพื้นที่ 1 การกระจายความจุยาเสพติด Lamivudine
Creatinine clearance (มิลลิลิตร/น’าทื) ความจุตั้งต้น ความจุไม่ขาดสาย
30 – เพ็จกว่า 50 ร้อย มิลลิกรัม Q,/ ^ ^ tLS 41
วนผละ 50 มัวหมองลกรัม หรอ ร้อย มิลลิกรัม ทิวากาลงดทิวากาล
15 – กระจิดริดกระทั่ง 30 ร้อย มก. Q,/ ^ ^ tLS 41
วันจาก 25 มัวหมองลกรัม สึกหรอ ร้อย มิลลิกรัม ตลอด 3 ทิวา
น้อยกว่า 15 มันสมอง1. A A tty
35 สกปรกลกรัม 100 มิลลิกรัม ทั้งหมด 7 ทิวา
ผู้ป่วยไตหายเรอรังที่อยู่ได้มารับสารภาพการซักล้างเลือด เอื้ออำนวย Lamivudine ปริมาตร 100 มก. สัปดาห์มละมื้อ ต่อมาการฟอกเชื้อสาย
ตารางถิ่นที่ 2 การทำให้เสมอปริมาตรหยูกยา Adefovir dipivoxil
Creatinine clearance (มิลลิลิตร/ทุ่งทื) ปริมาตรเขมือบ
20-49 10 มิลลิกรัม ทั่ว 48 ชวโมง
10-19 สิบ มิลลิกรัม ตลอด 72 ชวโมง
ผู้ป่วยไตหายเรอต้นรังที่ดิน ไต้สารภาพงานล้างสายเลือด* สิบ mg อาทิตย์ทิ้งเมื่อ ต่อจากนั้นงานฟอกขาวเลือดฝาด
*ปริมาตรยาเสพติดดังกล่าวข้างต้นเคลื่อนงานทำความเข้าใจภายในคนป่วยไตหายเรอต้นรังถิ่นที่หาได้สารภาพงานถูสายเลือดด้วยว่าอย่าง high flux dialysis ตัวเลข 3 งวดประสานรอยสัปดาห์

ชาเบาหวาน
Creatinine clearance (มิลลิลิตร/น’าทื) ปริมาตรเป็นปกติ Lamivudine Refractory
>50 0.5 มก. ทั้งหมด 24 ชว’นาฬิกา 1 มก. ทั้งหมด 24 ชวโมง
30 – จ้อยกระทั่ง 50 0.25 มก. ทั่ว 24 ชว’โมง หรอ 0.5
มิลลิกรัม ทั้งปวง 48 มหุรดี 0.5 มิลลิกรัม ตลอด 24
ชวโมง หรอ 1 มก. ทั่ว 48 ครู่
10 – กระจิดริดกระทั่ง 30 0.15 มก. ทั้งหมด 24 ชวโมง สึกหรอ 0.5
มิลลิกรัม ตลอด 72 ครู่ 0.3 มก. ทั่ว 24
ชวโมง สึกหรอ 1 มก. ทั้งหมด 72 ชั่วโมง
<สิบ คราวหลังงานล้าง เลือดฝาด หรอ การขัดสีฉวีวรรณไตกระแส ช่องท้อง 0.05 มิลลิกรัม ตลอด 24 ชวโมง สึกหรอ 0.5
มิลลิกรัม สัปดาห์มละ มื้อโอกาสหลังขัดสีฉวีวรรณไต 0.1 มก. ทุก 24
ชวโมง หรอ 1 มิลลิกรัม อาทิตย์เลิกทีต่อจากนั้นล้างไต
ตารางบริเวณ 4 ขนาดยาแก้โรค Telbivudine
Creatinine clearance (มล./เกษตรทื) ความจุฉัน
>50 600 มิลลิกรัม ทั้งหมด 24 ชวโมง
30 – 49 600 มิลลิกรัม ทั่ว 48 ชว’โมง
< 30 (เพราะมิหาได้ทำลายล้างไต) 600 มก. ตลอด 72 ชวโมง
End stage renal disease 600 มก. ทั่ว 96 ชว’นาฬิกา

Creatinine clearance (มล./น’าทื) ความจุฟาด
>50 300 มิลลิกรัม ทั้งหมด 24 ชวโมง
30 – 49 300 มก. ทั้งหมด 48 ชวโมง
10 – 29 300 มิลลิกรัม ทั้งหมด 72 -96 ชวโมง
ผู้ป่วยไตวายเรอรังแผ่นดินได้รับสารภาพงาน ฟอกขาวสายเลือด 300 มก. อาทิตย์ละคราว คราวหลังซักล้างไตคาด 12 ชวโมง
การเกาะติดผู้ปวยแผ่นดินจัดหามารองรับงานผดุง
• ระหว่างการรักษ์คนป่วยต้องคว้ายอมรับการพิจิตชั้นภาษาซีรั่ม ALT คล้ายจิ๊ดทั้งหมด 3 จันทร์ พร้อมด้วย HBeAg/ HBeAb (ที่คนเจ็บที่ทางเลือกคัดติดกัน HBeAg เก่าเริ่มงานบำรุงรักษา) HBV DNA ด้วยกัน HBsAg ประเภทกระจิริดทั้งหมด 6 พระจันทร์ ภายในคนป่วยในที่คว้าสารภาพการป้องกันพร้อมด้วย interferon หรือ pegylated interferon น่าจะได้มารับสารภาพการวิเคราะห์วํด ขั้นซีรั่ม ALT ทั้งหมด 2สัปดาห์ที่ระยะเวลา 1-2 ศศิธรเดิม พร้อมทั้งหลังจากนั้นตลอด 4-6 สัปดาห์ หมดทางสินมากการ คุ้มครองด้วยประเมินค่าปฏิกิริยาข้างเคียงแห่งถือกำเนิดเคลื่อนงานกินโอสถ ซึ่งรวมทั้งสิ้นถึงแม้การตรวจทานเหตุเติบโตข้าวของเม็ดโลหิต (complete blood count; CBC) งานวิเคราะห์งานประจำการข้าวของไทรอยด์ พร้อมทั้งผลข้างเคียงอื่นๆ ภายใน คนไข้ในที่ผดุงเหมือนกัน adefovir เหรอ tenofovir จงตรวจจับการปฏิบัติหน้าที่สิ่งของไตกับชั้นซีรั่มฟอสฟอรัส เป็นระยะๆ พร้อมทั้งคนป่วยถิ่นที่หาได้รองโอสถ telbivudine, lamivudine, entecavir ถูกตรวจทานพินิศจัยขืน สถานะที่เป็นอยู่ myopathy ภายในเหตุ’แห่งคนเจ็บมีอยู่ท่วงทีเจ็บกล้ามเนือไม่ก็กล้ามเนือโรยแรง
• ตอนหลังสินสุดงานทะนุบำรุงชอบได้รับยอมรับงานค้นหาราวกับครั้นให้การรักษ์ซึ่งรวมยอดบรรลุงานตรวจหา ลำดับขั้นภาษาซีรั่ม ALT ทั่ว 3 จันทราด้วยกัน HBeAg, HBeAb (ในคนป่วยถิ่นสำรวจเจอะเจอ HBeAg เก่าโหมโรงงาน สงวน) HBV DNA พวกบ้างทั่ว 6 โสม ในผู้บาดเจ็บเขตงานบรรเทาได้รับผลลัพธ์ดืคีอ ตรวจจับติดกันลำดับชั้นภาษาซีรั่ม ALT ธรรมดากับกอบด้วยจำนวน HBV DNA ข้างในโลหิตตํ่า ภายหลังค้างการอนุรักษ์ต่อจากนั้นชนิดบางตา 6 บุหลัน ผู้เจ็บป่วย พอที่สำรวจล่าสม่ำเสมอทุก 3-6 รัชนีกร
เมื่อใดถูกต้องหยาดน้ำยาแก้โรค
• คนเจ็บแห่งตรวจหาผ่านพบ HBeAg ก่อนกำหนดเริ่มทำการรักษ์ ปางเก็บกระเป๋าแห้งก่อเกิด HBe seroconversion (HBeAg หมายความว่าหักพร้อมทั้ง HBeAb ทั้งเป็นรวม) คลุกเข้ากับตรวจจับไม1เห็น HBV DNA ที่เลือดฝาด มอบให้ฟาดยารักษาโรคจากนั้น อีกหมายถึงเวลานานอย่าจิ๊ด1 ศก
• ผู้เจ็บป่วยสถานที่วิเคราะห์เห็น HBeAg หมายถึงลบออก ที่แล้วเปิดฉากการเก็บ อุปการะแดกยาเสพติดจนกว่าตรวจค้นไม1พบพาน HBsAg ในที่เลือดฝาด
• คนไข้ระวางมิได้รับข้อสรุปออกจากงานปกป้องเพราะด้วย interferon ดอกเหลามีชีวิต’เพาะ (HBV reactivation^ายส่วนหลัง ยกเลิกยาเสพติด อุปการะรักษาพยาบาลด้วยซ้ำยาเสพติดหม่ำ
การบริหารผู้ปวย’ไ,วรัสดั’บ,ฌัาเสบบืเรึ้อต้นรัง’ข้างในภาวะดือหยูกยา
หมายถึงผู้เจ็บป่วยย่านตรวจค้นเห็นขั้น HBV DNA ในที่เชื้อสายทวีแค่นนักหนากว่าสึกหรอเสมอและ 1 log ดอกเลือนลับมาริ
ตรวจบรรจบ HBV DNA ณสายเลือดตอนที่ผู้ป่วยใช้ยารักษาโรคสมน้ำหน้าํ่าเป็นนิจศีล
• คนป่วยที่อยู่ปรากฏสถานการณ์ดือยาแก้โรค lamivudine, telbivudine หรือว่า entecavir เหมาะสมเพิ่มเติมยาขัดขวางเชื้อไวรัสที่กอับปางในที่ <บ่ ’ จ่
ไม่กอบด้วยการดือหยูกยาข้ามฝูง (cross resistance) ตัวอย่างเช่น adefovir หรือไม่ tenofovir ใช่ไหมเปลืยนการค้ำจุน หมายถึง pegylated interferon ไม่ใช่หรือ entecavir ปริมาตร,ทิวากาลจาก 1 มิลลิกรัม ด้วยคนเจ็บเขตดือยารักษาโรค lamivudine หรอ telbivudine เท่านั้นน่าจะเแาแวดการดือเภสัชสวาปามประเภทตรงนี้
• คนไข้ตำแหน่งชาตสถานการณ์ดือเภสัช adefovir หรอ tenofovir พึงจะเติมยาทัดทานเชื้อโรคในพรรคย่านไม1กอบด้วยงานดือยารักษาโรคผ่าน จำพวกเป็นต้นว่า lamivudine, telbivudine, entecavir หรือไม่ก็ เปลืยนการสงวนหมายถึงการฉีดยา pegylated interferon
การปกป้องผู้ปวยเชื้อไวรัสต้หมายเสบบืเรอรังข้างในสภาพเด่น
• คนเจ็บไวรัสตับอไาเสบชันษาเใโอรังแห่งหนใกล้กับเชือไวรัส HIV คลุกคลีเช่นกัน(co-infection) สมมติว่ามิประกอบด้วยเรื่องแสดงชี่ที่การเก็บรักษา เชือ HIV เฉพาะประกอบด้วยความจำมีชีวิตจำเป็นจะต้องจัดหามารับสารภาพการเยียวยารักษาไวรัสถึงแก่กรรมอักเสบพรรษา อุดหนุนปกป้องเกี่ยวกับ adefovir หรอ pegylated interferon เหตุด้วยใ]องห้ามงานถือกำเนิดงานดือหยูกยาบัดกรีเชือ HIV เพื่อผู้ป่วยแหล่งกอบด้วยกระทงบ1งชีของใช้งานธำรง HIV พำนักแล้วไป ควรจะเปลืองสูตรยารักษาโรคทีมีอยู่ tenofovir คลุกพร้อม lamivudine สึกหรอ emtricitabine
• ผู้เจ็บป่วยบริเวณจำต้องจัดหามารองรับงานรักษาเหมือนกันยาแก้โรคเคมีรักษาเหรอเภสัชประทับภูมิตัวตน (immunosuppressive drugs) ร่วมทั่งสเตียรอยด์ น่าหา HBsAg ที่เลือดฝาดแต่ก่อนเปิดตัวสารเสพติดดังที่กล่าวมาแล้ว เผื่อตรวจทาน HBsAg สละผลบวก พึง ฟาดยาแก้โรคแทบ lamivudine กลุ่มเล็ก 1 ลัปดาห์ก่อนได้ยอมรับยาแก้โรคดังที่กล่าวมาแล้ว เหตุด้วยปองปิดป้องเชื้อโรคถึงมรณกรรมอักเสบ ศักราชสามหาว (reactivation) กับต้องยกให้ยาแก้โรคถัดเช่นกระแบะมือ 6 ศศิทีหลังติดขัดสารเสพติดเคมีบำบัดหรือว่ายารีดภูมิ ตัวตน คนป่วยที่ทางรับสารภาพยา rituximab หรอ anti-CD20 monoclonal antibody พึงจะเลี้ยงดูฉันเภสัชยับยั้ง เชื้อไวรัสศกแผนกสืบเนื่องภายหลังจอดยาเสพติด rituximab แล้วไปยังไม่ตายเวลานาน 1 ปี คนไข้ถิ่นที่การสำรวจคิดคำนวณแล้ว พบเห็นประกอบด้วยรูปร่างระบุชี่ภายในการแวดโรคตับอักเสบเรอรังเคลื่อนไวรัสพรรษา ให้การเก็บรักษายินยอมลาดเลาเดียวกับคนป่วย ดารดาษตำแหน่งถูกได้รองรับการดำรง พร้อมทั้งพึงจะตรวจ anti-HBc Ab ณผู้เจ็บป่วยที่ดินจัดหามาคล้องงานธำรงสำหรับยารักษาโรค rituximab พร้อมด้วยสมมต anti-HBc Ab ทั้งเป็นเพิ่มอันเดียว จำต้องเลือกคัด HBVDNA หลังจากนั้นให้การถนอมอีกด้วย lamivudine เสด็จพระราชดำเนินหมดหนทางพระขนองชะงักโอสถ rituximab มีชีวิตระยะเวลา 1 พรรษา
• ผู้เจ็บป่วยโรคมะเร็งแผงที่อยู่ตรวจทานพบพาน HBsAa ผิว่าสืบสวน HBV DNA ไม1ติดกันที่เชื้อสาย ครั้นให้การปกปักรักษาเนื้อร้ายตับ
qj
ด้วย’วิถีทาง Transarterial Chemoembolization (TACE) ควรจะหาได้สารภาพยาแก้โรคต่อต้านไวรัสต\อักเสบบีเพื่อจะ!]องขนัน เชื้อโรคแผงอักเสบบีเอาใหญ่ ตํ่งแต่ก่อนเยียวยารักษาเพราะด้วยทางตังอื้นเคลื่อนที่กระทั่งถึง 6 บุหลัน เวลาหล่งสินมากการผดุงรักษา
• สาวตํ่งครรภ์ นารีห้รือภรรดรสิ่งของพธูเขตวางอุบายจะตํ่งครรภ์พร้อมทั้งประกอบด้วยเรื่องบอกแม่ชีสิ่งการบรรเทาเชื้อไวรัสแผง อักเสบบี กำนัลกินยารักษาโรคทัดทานเชื้อโรคเทวโลกข้างใน class B ได้แก่ tenofovir เหรอ telbivudine
• ด้วยลดงานใกล้เชีอที่เยาวชนแรกเกิด อิสตรีตํ่งนาภีพื้นดินไม่ประกอบด้วยปล้องชี้ชีสรรพสิ่งการปกป้องเชื้อไวรัสแผงอักเสบบี แต่กระนั้นกอบด้วย ผลรวม HBV DNA ในที่สายเลือดล้นหลามกว่า 2,000,000 IU/ml แบ่งออกยัด telbivudine หรือว่า tenofovir ปางพระชนมพรรษาท้อง 24-32 อาทิตย์ พร้อมด้วยเที่ยวไปกระทั่งตกฟาก ทํ่งนี้เด็กแรกเกิดทั้งหมดรายจำเป็นจะต้องได้รองการพ่นวัคซีนเชื้อไวรัส ตับอักเสบบี พร้อมทั้ง Hepatitis B Immune Globulin (HBIG) คลุกเหมือนกัน
• คนเจ็บเชื้อโรคตับอีกเสบบีเรอรังในประกอบด้วยโรคไตหายเรอรังด้วยกันผ่าตัดสร้างก่ายไต
o ผู้ป่วยพื้นดินมี,ไต1หยุดเรอต้นรัง เหมาะสมตัดสินปกป้องรักษาเชื้อโรคตับอักเสบบีราวคนป่วยจุดเชีอเชื้อไวรัสแผง อักเสบบีแผ่นดินกอบด้วยงานปฏิบัติงานสิ่งไตประจำโดยเกลี่ยขนาดยารักษาโรคยอมงานประจำการของไต ไม่ชี้แนะส่งเสียกินยาแก้โรค พ่นที่ก้อนข้าวของเครื่องใช้ interferon o ผู้เจ็บป่วยไวรัสแผงอักเสบ บี เรํ๋อรัง ณประกอบด้วยไตหยุดเรอต้นรังพร้อมด้วยรอคอยผ่าตัดปลูกก่ายไต เหมาะสมประเมินกรณี เผ็ดร้อนรุนแรงสิ่งของตับอีกด้วยการเลือกคัดเจนเนึ๋อแผงกับคำนึงความจำยังมีชีวิตอยู่และกาลในที่เข้าทีเครื่องใช้การ เริ่มทำทะนุบำรุง’คุยอวดรัสตับอักเสบ บี o แม้ดำรงด้วยซ้ำยายันเชื้อโรคเก่าผ่าตัดปลูกสร้างก่ายไต ต้องจำเป็นจะต้องบริโภคยาเสพติดโต้เชื้อไวรัสต1อส่วนหลัง ผ่าตัดชั่วนาตาปี เพราะมีอยู่การสืบหางานปฏิบัติการสิ่งแผง พร้อมกับ HBV DNA สดระยะๆ o เผื่อว่ายังไม1ได้เปิดฉากยาแก้โรคยับยั้งเชื้อไวรัสที่แล้วงานผ่าตัดปลูกสร้างก่ายไต พระขนองผ่าตัดปลูกก่ายไตจำเป็นจำต้อง ฉันยารักษาโรคต่อต้านเชื้อไวรัสแผงอักเสบบีชั่วนาตาปี
• ผู้เจ็บป่วย,เชื้อไวรัสแผงอักเสบ บี ตอนหลังผ่าตัดแลกแผง ต้องทานเภสัชต้านทานไวรัสแผงอักเสบ บี พร้อมทั้งฉีด HBIG เดินไม่เว้น
• คนไข้ผู้เยาว์วัยเต็มที่กระทั่ง 1 ปี ตรวจสอบงานเก็บดังในที่ผู้สูงวัย สารเสพติดในที่การันตียกให้ชดใช้อภิบาล ได้แก่
o Conventional interferon ขนาด 5-สิบ MU/เมตร2ความจุโอสถอุตดม’โม่เลย 10 MU o Lamivudine ความจุ 3 ไม่ลสิกรัมสร้างนํ้าสาหัส 1 โล หม่ำเปล่าเลยทิวากาลผละ 100 มิลสิกรัม o Adefovir dipivoxil สัดส่วน 10 มิลสิกรัม ในผู้เยาว์ทำเนียบรุ่นเจี๊ยบกว่า 12 ศก ไม่ใช่หรือสัดส่วน 0.25 ไม่ลซิกรัม แด่หยิบยกมาก 1 กิโลกรัม เจี๊ยะเปล่าเหลือวันมละ 10 ไม่ลซิกรัมแห่งเด็กชันษาตํ่ากระทั่ง 12 ชันษา
การน้เาระว้งงานอุบัติเนื้อร้ายตุ้บ Hepatocellular carcinoma
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสแผงอักเสบบีเรอต้นรังพวกต่อจากนี้ไป
– ชายฉกรรจ์อายุเป็นกอบเป็นกำกระทั่ง 40ศักราช -หญิงงามพระชนมายุหนักหนากว่า 50พรรษา
– คนไข้แห่งมีอยู่ลูบ,ว้ว่ากล่าวโรคมะเร็งแผง’ภายในพี่น้อง
– ผู้ป่วยตับแข็ง
ควรตรวจสอบอัลเหรียญตราลดลงวนด์พร้อมกับภาษาซีรั่ม alpha fetoprotein (AFP) ทั่ว 6-12 โสม เกี่ยวกับเแาระว่งงานปรากฏ
มะเร็งตับจำพวก hepatocellular carcinoma
พิจารณาพ่นวไคภาษาซีนปองป้องเชื้อโรคตับอักเสบ เอ ณคนเจ็บเชื้อไวรัสตับอักเสบชันษาเรอรังในไม1คุ้นเข้าถึงตัวเชือไวรัส
หรือวิเคราะห์ไม1เผชิญภูมิคุ้มกันทาบเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ โดยเฉพาะคนป่วยในมีโรคตับแข็งแล้วไป
o เผื่อตรวจสอบจดกัน HCV RNA แจกประมาณสภาพความเป็นอยู่ข้าวของเครื่องใช้โรคตับ เหมือนกันการตรวจเลือดจัดแสดงการ ดำเนินกิจการข้าวของเครื่องใช้แผง (liver function test; LFT) การตรวจหาลาดเลารังสีวิทยาอย่างกับ อัลตราลดลงวนด์ พร้อมกับ/ หรือไม่อย่างอื่นยกตัวอย่างเช่น วัดเรื่องผ่อนของแผง (liver stiffness) เพราะ transient elastography ฯลฯ พร้อมทั้งตรวจ HBsAg, anti-HBc, HIV Abพร้อมด้วย HAV Ab เพราะว่าตัดสิน หลักงานปกปักรักษาที่คนป่วยตลอดราย
o ตรวจทานสปายพันธ์เชื้อไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี (HCV genotype) ด้วยเก็บเป้าหมายงานระวัง
ข้อแนะนำ อุดหนุนตรวจข้อรับรองการแนบเชือเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี แห่งผู้บาดเจ็บย่านไม1ค้นพบเหตุสิ่งของสภาพตับ อักเสบ โดยเฉพาะคนไข้ไตหยุดยืดเยื้อ หรือไม่ผู้บาดเจ็บ HIV หรอ คนป่วยบริเวณจัดหามาเภสัชคลึงภูมิคุ้มกัน เนื่องด้วยงาน สืบสวน HCV RNA ณเลือดฝาด สมมุติว่าการวัดใจ anti-HCV เกลื่อนกลาดงลำต้นสละให้ผลประโยชน์ลบออก
ปวยไว?สตุ้บอู้กเสบ ซื เรึ๋อรังแผ่นดินพอที่จัดหามารองการเฝ้ารวมความว่า
– พระชนมพรรษา18ศกขึนเสด็จ
– ตรวจค้นพบ HCV RNA ข้างในโลหิต
– คนเจ็บเชื้อโรคตับอักเสบ ภาษาซีทั้งปวงรายพึงจะได้รับรองรับการผดุงรักษา ด้วยกันสมควรประกอบด้วยงานตีราคาตอนเครื่องใช้โรคตับณ
ผุ,ล้มเจ็บทตดเชอกรรมเวรสตับอักเสบซ สายสืบพนธํ 1, 4 กับ6 วามสัณฐานบ่งซงานแตกเนอตับ <บ่ ’
อย่างเรื้อรัง เพราะงานตรวจทานชินเนึ๋อแผงตีค่ารูปพรรณจังหวะพยาธิวิทยาตักเตือนกอบด้วยพังผืดที่เนื๋อตับ (significant fibrosis) ยินยอมหมู่ Metavir มากมายกระทั่งสึกหรอเท่ากันพร้อมกับ 2 หรือไม่ก็ กระบิล Ishak ชุกกว่า ไม่ก็เท่ากับดัก 3 ห้รือตรวจพบเห็นข้อความผ่อนเครื่องใช้ตับดอนกระทั่ง 7 kPa
– มิประกอบด้วยข้อห้ามข้าวของเครื่องใช้การถนอม
ข้อห้ามข้าวของเครื่องใช้การแวดความเจ็บไข้ติบอักเสบอ่อนรังละไวรัสซื มืติงนี้
– คนเจ็บโรคตับแข็งที่ทางทั้งเป็นเจี๊ยบจบ (decompensated cirrhosis) งดเว้นระหว่างคอยงานผ่าตัดแลกเปลี่ยน ตับ
– ประกอบด้วยพระประวัติแพ้ยา Interferon พร้อมทั้ง Ribavirin
– สภาวะเหงาหงอยเมามันบริเวณยังกำกับไม่ได้รับ
– ตํ่งครรภ์ไม่ใช่หรือเปล่าสมัครใจแห่งหนจะจำนนต่อเหตุผลในที่การดูแลตกฟาก
– คนป่วยแถวหาได้รับสารภาพงานผ่าตัดปลุกขนอวัยวะได้แก่ ไต, หทัย หรือไม่ ปอด เว้นแต่ว่างานผ่าตัดแปลงตับ <บ่ <บ่ ’
– ประกอบด้วยโรคภัยไข้เจ็บสถานที่คือข้อละเว้นประสานรอยงานเปลืองยารักษาโรค interferon
– ประกอบด้วยโรคประจำตัวที่อยู่อีกทั้งกำกับอภิบาลได้มิงาม อาทิเช่นกระแสความอุดตันเลือดฝาดอุจ เบาหวาน โรคหัวใจกับหลอดกาแฟ เลือดฝาด ถุงลมตุ่ยฟู ด้วยกันความเจ็บไข้ธัยรอยด์ เป็นอาทิ
การรักษาผ์ไม่สบายทตดเชอเวรกรรมสฟาดอักเสบ ซ เรอต้นรัง ถนนพนธ 1. 4 สึกหรอ 6
• ดูแลเกี่ยวกับ pegylated interferon พร้อมด้วย ribavirin นมนานกาเล 48 สัปดาห์โดยประกอบด้วยสัดส่วนหยูกยากระนี้
Pegylated interferon alfa-2ล พ่นเข้ามาตำแหน่ง’ใต้ผิวหนังความจุ 180 ไมโครกรัม อาทิตย์งด 1 มื้อ คลุกเข้ากับ ribavirin ฉันความจุ
1.0 มิลลิกรัม เพราะว่าคนป่วย’แห่งหนมีนี้ไห’หนักหนาจ้อยกว่า 75โล
1.200 มก. เพื่อคนป่วยที่ประกอบด้วยนี้าทนทุกข์ตํ่งแต่กระนั้น 75กก.ขึนจาก
Pegylated interferon alfa-2b พ่นมาถึงชํ่นใต้ผิวหนังสัดส่วน 1-1.5 ไมโครกรัมสร้างนี้าตรากตรำ 1 กก. สัปดาห์ผละ 1 คราว เข้าร่วมพร้อมทั้ง ribavirin สวาปามความจุ 800 มิลลิกรัม เพราะว่าผู้เจ็บป่วยที่ดินประกอบด้วยตรงนี้ไห’ครัน’กระจิริดกว่า 65 กิโล
1.0 มก. เพราะว่าคนป่วยพื้นที่มีพาแรงตํ่งแต1 65โลจรด 85กก.
1.200 มก. สำหรับคนไข้สถานที่มีอยู่ตรงนี้ไห’แท้มากหลายกว่า 85กก.ถึงแม้ว่า 105โล 1,400 มก. เนื่องด้วยคนไข้ถิ่นมีหยิบยกแรงตั้งกระทั่ง 105กิโล
ตาราง งานตอบแทนประสานรอยงานดูแลรักษาอีกด้วย Pegylated interferonพร้อมทั้ง Ribavirin
Sustained virological response (SVR) วิเคราะห์ไม1ปะ HCV RNA level (<50 1 u/ml) สัปดาห์ครั้ง 24 เวลาหสังราการบำบัดรักษา
Rapid virological response (RVR) ตรวจหาไม1พานพบ HCV RNA ด้วยซ้ำวิธีคราด่วน (มูลค่าโขลกมากข้างในการตรวจจับ พบเห็นเชือ<50 1บ/ทกเ) ใน 4 อาทิตย์หลํงเรมรักษาพร้อมทั้งไม่ว่างเว้น ไม่มีเงินสินมากงานเฝ้า
Early virological response (EVR) วิเคราะห์เจอ HCV RNA คราว 4 อาทิตย์หสังเริมอภิบาล แต่กระนั้นตรวจจับไม1
เห็นที1 2 อาทิตย์พร้อมด้วยบัดกรีเสมอๆจนสินสุดๆงานปกป้อง
Extended RVR (eRVR) Undetectable HCV RNA หนสัปดาห์ครา 8 พร้อมด้วย 24 เมือรักษา พร้อมด้วยยาแก้โรค boceprevir-based หรอ undetectable HCV RNA ณอาทิตย์แผ่นดิน 4 พร้อมกับ 12 ครั้นสงวนเพราะยาเสพติด telaprevir-based
Delayed virological response (DVR) HCV RNA ลดยอมมากกระทั่ง 2 log,0 พร้อมด้วยวิเคราะห์ค้นพบคราว 1 2 อาทิตย์, แต่กลับตรวจทานไม่เจอะเจอเชือใน 24 สัปดาห์กับสืบไปจนแต้ม สินสุดงานบรรเทา
Null response (NR) HCV RNA หดลงเล็กกว่า 2 log,0 ครั้ง 12 อาทิตย์ส่วนหลังเริม พิทักษ์
Partial nonresponse (PR) HCV RNA หดหายลงหลายกระทั่ง 2 Iogสิบ หน 12 อาทิตย์ส่วนหลังเริม ธำรงแต่กระนั้นอีกทั้งสืบสวนผ่านพบเชือเนื้อที่ 12 พร้อมทั้ง 24สัปดาห์ข้างหลังบุกเบิก ปกป้อง
Breakthrough (BT) ตรวจค้นพบปะ HCV RNA ขึนมาเอี่ยมภายหลังระหว่างการอนุรักษ์
แนวทางงานเยียวยารักษาไวรัสต้ย้ำเสบ ซื เรอต้นรัง ตระกูลพ้นธ์ 1
ผู้ป่วยสถานที่ได้มา EVR ประทานระวังจำเนียร 48 สัปดาห์
ผู้ป่วยทำเนียบผ่านพบ HCV RNA หดหายยอมกระจิดริดกระทั่ง 2 log คราวป้องกันเดินเจ็ดชั่วโคตร 12 อาทิตย์มอบให้ดับการถนอม ผู้เจ็บป่วยที่อยู่ค้นพบ HCV RNA หายยอมอื้อซ่ากระทั่ง 2 log แต่ว่ายังตรวจจับเจอ HCV RNA จนถึงถนอมเที่ยวไปยาวนาน 1 2 อาทิตย์ พึงประกอบกิจงานพิจิต HCV RNA เกาะติดคราวบรรเทาดำเนินนานนม 24 อาทิตย์ ด้วยกันต่างว่ายังตรวจเจอะเจอ HCV RNA ส่งให้หยุดยั้งงานบำบัด
ผู้ป่วยสถานที่ได้ delayed VR (DVR) ตริตรองเพิ่มปริมาณยุคสมัยช่วงงานเฝ้าคือ 72 อาทิตย์ คนป่วย,ไวรัสต้บอักเสบ ภาษาซี เรอต้นรังแหล่งเก่างานธำรง พิจิตประจวบ HCV RNA ย่อมกระทั่ง 400,000 IU/ml พร้อมกับเปล่าประกอบด้วยสภาพความเป็นอยู่ที่ดินอาจหาญดึงลงความสามารถสิ่งงานบำบัดรักษาอย่าง ต่บหยาบกร้าน ท้วม สภาวะดืออินซูลิน เป็นต้น รวมยอดทํ่งตอบแทนดืระหว่างดูแลเพราะว่าพิจารณาเปล่าประสบ HCV RNA ตราบรักษ์เสด็จช้า 4 อาทิตย์ ศักยตรวจสอบให้การบำบัดรักษาแค่ 24 อาทิตย์
ตรวจ HCV RNA เหตุด้วยอย่างย่านประกอบด้วยข้อความด่วนรุ่งเรืองคราวสินสุดการทะนุบำรุง ถ้าหากเอาท์พุตตรวจสอบยังมีชีวิตอยู่ลบออก ต้องได้มารับ การตรวจจับ HCV RNA ที่ 24 สัปดาห์หสังห้ามหยูกยาสำหรับตีค่า SVR
Tx 24 weeks หาได้เผื่อว่ามี HCV RNA ค่อยกว่า 400,000 IU/ml กับ Q favorable factors
การเก็บรักษาผูปวยทผายลมเชอ กรรมเวรสปรบมือใจเสบ ซ เรอรัง ถนนพนร 2 หรอ 3
รักษาอีกด้วย pegylated interferon พร้อมกับ ribavirin เป็นกาลเวลา 24 ส์ปดาห์โดยอุปถัมภ์ ribavirin ปริมาตร ทิวางด 800-1400 มก. ตามนำทางห’ยิ่งนัก
ผ้ป่วยไวรัสตํบอักเสบภาษาซีเรอรัง จารชนพันธ์ 2, 3 ถิ่นที่ไม1ได้รับ RVR ขนองอนุรักษ์หาได้4 อาทิตย์คง
<บ่ ’
พิจารณายานวรรคยุคงานระแวดระวังยังไม่ตาย 48 ส์ป่ดาห์โดยเฉพาะในที่คนเจ็บที่อยู่สืบสวนเคยชินเนื้อตํบประจบ กิโลมกะมหาศาล (advanced fibrosis)
การปกป้อง’ในผู้ปวยบริเวณ’เปล่าทดแทนดอกเลือนลับหมายความว่า1เพาะถัดจากนั้นหยาดน้ำสารเสพติด
ผู้ป่วยเชื้อโรคตํบอักเสบ ภาษาซี เรอรังแถวไม1ใช่ไส้ศึกพันธ์1 ซึ่งไม1สนองทาบงานรักใคร่ชอบพอษาห์รืใจกล่าวโจมตีดำรงฐานะเพาะ สร้างการบำบัดอีกด้วย conventional interferon เข้าร่วมกัป ribavirin หรือ pegylated interferon
เพียงท่าเดียวสืบสวนให้การพิทักษ์เพราะ pegylated interferon คลุกด้วยกัน ribavirin ยังไม่ตาย
เวลานาน 48-72 สัปดาห์
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสต่บอักเสบ ซี เรอต้นรัง ชนิดพันธ์ ‘เอียงไม1สนองสร้างการดูแลหรอกอานมีชีวิต’เพาะ วันหลังระแวดระวังอีกด้วย conventional interferon คลุกคลีเข้ากับ ribavirin สืบสวนให้การบำบัดรักษาเพราะว่า pegylated interferon ร่วมมือพร้อมกับ ribavirin ยังมีชีวิตอยู่เวลานาน 48-72 ลัปดาห์ หิรือ pegylated interferon ประสานพร้อมกับ ribavirin และ boceprevir ใช่ไหม telaprevir ยังมีชีวิตอยู่เวลานาน 36-48 ลัปดาห์ คนไข้เชื้อโรคตับอักเสบ ซี ยืดเยื้อ เส้นทางพันธ์ 1 แห่งเปล่าสนองประกบงานรักษาห่รืหน้าอกลาลับคือชำ ต่อมาคุ้มกันอีกด้วย pegylated interferon ร่วมมือเข้ากับ ribavirin นึกตรองให้การคุ้มกันเหตุด้วย pegylated interferon คลุกเข้ากับ ribavirin กับ boceprevir ไม่ใช่หรือ telaprevir สดเวลานาน 36?48 อาทิตย์
การค้ำจุนผู้ปวยเด็กทำเนียบติดอยู่ค้าง’เชื้อไวรัสต้เสนอเสบ ซื เรึ๋อรัง
การพิจารณาโรคพร้อมทั้งการตรวจค้นที่ผู้เยาว์ควรจะปฏิบ้ว่าขานพางพร้อมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่
ไม่ชักชวนเลี้ยงดูสอบทาน anti-HCV ข้างในเยาวชนแรกเกิดแดนมารดาตรึงเชือเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ทั้งนี้เพราะ อ่อนนว่ากล่าว บอดิจากชนนีอาจจะสร้างผ่านมาสู่อีกต่างหากสายเลือดระหว่างตํ่งท้อง ศักยแปลงให้การวิเคราะห์ anti-HCV หาได้ผลรวม แล้วจึงชี้แนะมอบตรวจสอบ anti-HCV เมื่อผู้เยาว์ตำแหน่งมืปูน 18 นิศานาถขึนอยู่
เด็กชันษา 3-17 ศก แห่งหนประชิดเชือเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ซี คงจะวิเคราะห์ให้การบำรุงรักษาเพราะว่าชดใช้กฎเดียวกับ คนชรา
ผู้ป่วยลูกจงจัดหามารับสารภาพงานรักษาพยาบาลเพื่อ pegylated interferon alfa-2ช ฉีดพ่นเข้าไปชํ่นล่างหนังขนาด 1.5ไมโครกรัมประกบชี้นำแรง 1 กิโลกรัม สึกหรอ 60ไมโครกรัม/เมตร2 ลัปดาห์ละ 1 เมื่อ ประสานด้วยกัน ribavirin กินสัดส่วนทิวาจาก 15 มิลลิกรัมแก่นำพาแรง 1 กิโล
การรักษาผู้ปวยเกยฟัง’เชื้อไวรัสประสาน (co-infection)
การธำรงผู้ป่วยติดกับเลื่อมใสร่วมไวรัสต้กล่าวเสบ บืพร้อมทั้งซื
ผู้ป่วยที่อยู่จุดเชือเชื้อไวรัสแผงอักเสบ พรรษาพร้อมด้วยซี พึงจะวิเคราะห์ภาษาซีรั่ม HBV DNA พร้อมกับ HCV RNA
รักษาเชื้อไวรัสแผงอักเสบแบบทำเนียบมืหลไาที่รองว่ามีชีวิตมูลเหตุแผนการข้าวของเครื่องใช้ตับอักเสบในที่ผู้เจ็บป่วยแต่ละรายเพราะว่า
ประเมินไปปรมาสู่ที่เชื้อไวรัสณเชื้อสาย ผิตับอักเสบควรจะมืที่มาออกจากเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ซี อวยพิทักษ์
ด้วย pegylated interferon ร่วมมือกับข้าว ribavirin
ตรวจตามล่าปรมาริณ HCV RNA พร้อมทั้ง HBV DNA ในสายเลือดทั้งปวง 3-6 ศศิธร
พิจารณาส่งเสียหม่ำยารักษาเชื้อไวรัสแผงอักเสบ พรรษา จนถึงสืบสวนติดกัน HBV DNA ภายในเชื้อสายสาหัสกระทั่ง
2,0 Iบ/มัวหมอง ครั้นเมื่อรักษ์เชื้อไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี เสด็จนมนาน 24 ลัปดาห์
ภายหลังล้มเลิกการพิทักษ์เชื้อไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี ถ้าหากตรวจหาพานพบ HBV DNA แห่งเลือดฝาดให้การถนอม เป็นวรรคเป็นเวรทำนองเดียวกับงานค้างชำระเชือเชื้อไวรัสตับอักเสบ ปี เรอรังทั่วถึง
การบรรเทาคนไข้ติดหนี้ค้างร่วมมือ’เชื้อไวรัสต้หมายเสบ ซืพร้อมทั้ง HIV
ผู้ป่วยแผ่นดินเข้าชิดตัวเชือ HIV ตลอดรายพึงหาได้รับสารภาพการประลอง Anti-HCV
ตรวจ HCV RNA เพราะประกันงานค้างชำระเชือเชื้อโรคตับอักเสบ ซี ณผู้เจ็บป่วยชิดเชือ HIV แถวมืเอาท์พุต anti- HCVสดบวท
ตรวจ HCV RNA ภายในคนไข้ในที่มืประโยชน์ตรวจเลือดแสดงความสามารถงานปฏิบัติการสรรพสิ่งแผงพิศดาร สึกหรอสงลัย1ว,ๆ’จะ เข้าถึงตัวเชือไวรัสอักเสบ ซี ผสานด้วยว่า แต่ว่าประโยชน์งานตรวจสอบ anti-HCV ครอบครองหัก คนป่วยแถวแขวนเชือ HIV เฉพาะอีกทั้งไม1จำต้องให้การผดุงเช่นกัน Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) ให้การเก็บรักษาไวรัสตับอักเสบ ซี เพราะ pegylated interferon ร่วมพร้อมด้วย ribaviriทข้างใน ความถิ่นที่คนเจ็บควรได้รับคล้องการสงวนเชื้อโรค HIV เพื่อ HAART ให้การดูแลไวรัสตํสั่งเสบ ซี ปาง โควตาเม็ดโลหิตสีขาวหมวด CD4 เหลือล้นกระทั่ง 350 เซลล์/มล พร้อมกับสึกหรอวิเคราะห์มิปะ HIV RNA ณ เลอด
การอนุรักษ์เชื้อไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี ในที่คนไข้แห่งหนตรึงเชือ HIV ถูกต้องเปลือง pegylated interferon alfa รวมเข้ากับ ribavirin คือช่วง 48 อาทิตย์ในที่ขนาดยารักษาโรคอย่างกับงานปกปักรักษาคนเจ็บเขตติดกับเชือเชื้อไวรัสตํบ อักเสบ ภาษาซี ปางอย่างเดียว
ผู้ป่วยถิ่นดูแลรักษาการติดกับเชือ HIV เช่นเดียวกันโอสถทัดทานเชื้อไวรัสเยี่ยงจากนั้นนี่ความนิยม zidovudine (AZT), didanosine (ddl) พร้อมกับ stavudine น่าจะดัดแปลงหมายความว่าเภสัชต้านเชื้อโรคแห่งคลอดโ]ทธิ่’ดั่งกีดกั้น ที่แล้วริเริ่มปฏิบัติการงานบรรเทา เช่นกัน Ribavirin
การตีค่าพร้อมทั้งการทะนุบำรุงไวรัสตับอักเสบซืแห่งผู้ปวยเนื้อที่มืโรคไต
ผู้ป่วยถิ่นที่มีอยู่ไตวายเรื้อรัง พึงจะตริตรองปกป้องการจุดเชือเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี คนป่วยไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี เรํ๋อรัง ย่านมีงานจัดการเครื่องใช้ไตชั่วลงนิดเดียว (Glomerular Filtration Rate; GFR >60 มล/นาที) สมรรถให้การบรรเทาคล้ายคนป่วยไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี เรํ๋อรัง บริเวณมืการ ทำของไตโดยทั่วไป
ผู้ป่วยพื้นที่กอบด้วยไตหายยืดเยื้อ แจกป้องกันไวรัสแผงอักเสบ ซี เรํ๋อรัง เหมือนกัน conventional interferon พ่นเข้ามา ชํ่นใต้หนังปริมาตร 3 MU ตัวเลข3 ผสานอาทิตย์หรอ pegylated interferon alfa-2a ฉีดเข้า ชํ่นใต้หนังความจุ 135 ไมโครกรัม อาทิตย์เลิก 1 โอกาส หรอ pegylated interferon alfa-2ช ฉีดพ่น มาถึงชํ่นข้างใต้ผิวหนังขนาด 1ไมโครกรัมบัดกรียกมาแรง 1 กิโลกรัม สัปดาห์จาก 1 หน กล้านึกคิดส่งมอบ ribavirin อย่างไรก็ตามจำเป็นเปลืองณปริมาตรเนื้อที่ตํ่าพร้อมทั้งสัมผัสค้นหาประการประชิด สำหรับสามารถชาตะภาวะโลหิตจาง พร้อมทั้งปฏิกิริยาข้างเคียงอื่นจัดหามา
ผู้ป่วย,เชื้อไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี เรํ๋อรัง แห่งหนกอบด้วยไตหายยืดเยื้อพร้อมกับคอยแปรปรวนไต ถูกประเมินค่าเนื้อความวิกฤตข้าวของ โรคตับเพราะว่าการสอบทานศาสนาเชนเนี่อแผงพร้อมกับสำรวจการดูแลรักษาเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี ไม่ชักนำเอื้ออำนวยปกปักรักษาผู้ป่วยระวางติดหนี้เชือไวรัสตับอักเสบ ซี เรํ๋อรัง คราวหลังการปลูกสร้างระบายไตไพเราะทำได้ ก่อกำเนิดงานประท้วงเนี่อไตเอี่ยมอ่อง (graft rejection) ห์รือ ไตใหม่เอี่ยมดำเนินกิจการผิดปกติ เว้นเสียแต่คนป่วยที่ชาต fibrosing cholestatic hepatitis
ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี กินเวลาแดนมื cryoglobulinemia ด้วยกันมืสารโปรตีนแพร่งพรายออกลูกมาริในเบา จำนวนรวมปลีกย่อยจรดกลาง ห์รือสมรรถภาพไตเก่า ยังศักยคุ้มครองเชื้อโรคแผงอักเสบ ซี
เรือต้นรังเหตุด้วย conventional interferon ขนาดมาตรฐาน หิรือ หายปริมาตร pegylated interferon พร้อมทั้ง ribavirin
ผู้ป่วยไวรัสแผงอักเสบ ซี กินเวลาบริเวณมื cryoglobulinemia กับมีอยู่สารโปรตีนรั่วไหลออกลูกมาสู่ในที่ฉี่ ป!’มาหาแห่งมากมายก่ายกองประสานและไตหายฉบับทันอกทันใจ เป็นได้ให้การค้ำจุนสำหรับ rituximab, cyclophosphamide?วมด้วยกัน หุ้มethylprednisolone หรือว่า plasma exchange กับติดตามสำหรับ การปกป้องรักษาสูตรหนมื interferon
การผดุงรักษาผู้ปวยไวรัสต้เอิ้นเสบ ซื เขตได้มาสารภาพงานปลูกสร้างระบายอว้ยวะ
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี กินเวลา ตอนหลังกลับกลายตับสามารถให้การระวังสำหรับ pegylated interferon พร้อมกับ ribavirin เป็นพิเศษคราวประกอบด้วยใบแสดงหลักฐานติเตียนโรคภัยไข้เจ็บตํบอักเสบเรอต้นรังก่อกำเนิดเดินทางเชื้อไวรัสตํบ อักเสบ ซี
การค้ำจุนผู้ป่วยเชื้อโรคแผงอักเสบภาษาซี หลังจากการผ่าตัดแลกตับ ให้รักษ์พร้อมด้วย pegylated interferon ประสานเข้ากับ ribavirin
ไม่พึงให้การค้ำจุนเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง เกี่ยวกับ interferon สุกคนเจ็บระวางคว้ารองรับงานผ่าตัดผ่าน กมลหวาด พร้อมทั้ง ไตนอกจากคนไข้คราอุบัติ fibrosing cholestatic hepatitis
การป้องกันผู้ปวยไวรัสต้บฒัาเสบ ซื ปุ๊บปั๊บ (acute hepatitis C)
พิจารณาบำรุงรักษาเชื้อโรคแผงอักเสบ ซี ปุ๊บปั๊บ แม้อีกทั้งตรวจจับเจอะ HCV RNA ภายในโลหิตวันข้างหลังเดินทาง ชาตการอักเสบโดยกะทันหันออกจากการติดแน่นเชือเชื้อโรคตังรับสั่งหลังจากนั้น 12 ลัปดาห์ ปกป้องเหมือนกัน conventional interferon ห่รือ pegylated interferonพางหนึ่งเดียว หมายความว่า เวลานาน 24ลัปดาห์ โดยไม1ควรสวาปาม Ribavirin
การพิทักษ์ผู้ปวยเชื้อไวรัสซื ถิ่นยุ้งดำรงอยู่ฉีดพ่นยาคงอยู่ได้
พิจารณาเก็บการแนบเชือเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในที่ปุถุชนถิ่นอีกต่างหากใช้สิ่งเสพติดห้รือได้รับคล้องงานทรง เพราะว่าmethadone สมมุติคนเจ็บสมัครใจแหล่งจะเยียวยารักษา อาจกำกับประสูติพร้อมกับมาหาตามล่าประเภทเคียงคู่ สละให้ การค้ำจุนเช่นกันเภสัชยับยั้งเชื้อไวรัสคล้ายคนเจ็บเชื้อโรคตับอักเสบ ซี ยืดเยื้อแนวเคลื่อน มนุษย์พื้นดินชำระคืนสิ่งเสพติดเหมาะสมจัดหามารับสารภาพการตีราคาพร้อมด้วยข้อเสนอแนะเดินทางจิตแพทย์ เกี่ยวกับประกอบงาน ชี้ขาดปกปักรักษาเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ซี
การบำบัดรักษาผู้ปวยไวรัสต้บอํเอียงเสบ ซืแห่งมืโรคจิตหมอ
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี ยืดเยื้อถิ่นกอบด้วยทัณฑ์บ่อยวิถีอารมณ์ เก่งเยียวยารักษาอีกด้วย pegylated interferon พร้อมด้วย ribavirin แต่ถ้าว่าพึงจะได้รองรับการคิดคำนวณพร้อมด้วยค้นหากิริยาท่าทางประสานกับดักจิตแพทย์
การรักษาชักชวน
ผู้ป่วยแถวเคียงเชือไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี ยืดเยื้อ ชอบหยุดงานดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ป่วยเนื้อที่ก่อเชือเชื้อไวรัสต่เล่าเสบ ซี กินเวลา แต่ทว่าเปล่าประกอบด้วยภูมิบัดกรีเชื้อไวรัสต่ย้ำเสบเอ ไม่ใช่หรือ ศก เหมาะฉีดพ่นวัคซีน ปองกักด่านการแนบเชือเชื้อไวรัสด้งกล่าวสุนทรพจน์
ผู้ป่วยเชื้อโรคแผงอักเสบ ภาษาซี ไม่จบสิ้น แห่งกอบด้วยพังผืดณตับยิบ ไม่ใช่หรือโรคตับแข็ง แต่ว่าประกอบด้วยข้อสรุปสนองตอบประกบการ ดูแลรักษางดงามหมดทางไปก่อกำเนิด SVR น่าควรเ11าแวดการเสวยพระชาติมะเร็งแผงแทรกถัดจาก คนป่วยพื้นที่ติดหนี้เชือเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี กินเวลาที่ทางประกอบด้วยสถานะดือทาบอินซูลิน ความเจ็บป่วยอ้วนจ้ำม่ำอ้วน (metabolic syndrome) กับงานดื่มเหล้า ม่กมีโรคตับลามรวดเร็วทันใจขึน จึงชี้แนะผู้เจ็บป่วยเอื้ออำนวยปฏิป้ตำหนิรูปเพื่อให้หดหาย สภาวะห้รือเหตุกระด้งรายงาน ซึ่งสามารถเนรมิตประทานคนเจ็บแทนประสานการผดุงรักษาดืขึน หรือว่าสนับสนุน’ดูไปก่อนงาน ลามสิ่งโรคภัยภายในคนป่วยถิ่นมิสนองผสานการป้องกัน
ผู้ป่วยกับคู่ครองสรรพสิ่งผู้ป่วยทั้งปวงราย เสนอแนะควบคุมอุบัติข้างในระหว่างงานป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี กับภายหล่งยุติงานทรงคลาไคลนาน 6 แถง
ผู้ป่วยทำเนียบกอบด้วยส่วนแบ่งเม็ดเลือดหงอกแห่งโลหิตตํ่าระหว่างงานทรงเกี่ยวกับ interferon โดยกอบด้วยเม็ดเลือด สีขาวนิวโทรศัพท์พิเล (neutrophil) บางตากระทั่ง 500 เซลล์/มล เป็นได้คิดดึงลงปริมาตร interferon เหลือหลอ หมายถึงเปอร์เซ็นต์ 75 สิ่งของความจุบุกเบิก ด้วยกันถ้าหากเม็ดเลือดหงอกนิวโทรศัพท์ฟิลอีกทั้งโหรงเหรงกระทั่ง 500 เซลล์/มัวหมอง พวกสืบไปถัดจากนั้นหดขนาด interferon หลังจากนั้น มอบหดปริมาตรโอสถลงอีก เกินดำรงฐานะเปอร์เซ็นต์ 50 สิ่งของขนาดเริ่มต้น
– ผู้ป่วยแผ่นดินอุบัติสถานะโลหิตจางระหว่างการเยียวยารักษาไวรัสตับอักเสบ ซี โดยกอบด้วยส่วนแบ่งฮีแตงโมโกลเหาะ (hemoglobin) จิ๊ดกระทั่ง 10 กรัม/บันดาลใจ เอื้ออำนวยลดปริมาตร ribavirin ลง 200 มก. เสียแต่ว่าหากอีกทั้งกอบด้วย ฮีโมโกลเหาะลดยอมสืบเนื่อง แจกดึงลงความจุ ribavirin ยอมอีก 200 มิลลิกรัม เฉพาะสมมุติกอบด้วยฮีโมพี่ลเหินย่อม กว่า 8.5 g/dl ตรวจสอบมอบให้เลือดฝาดชดเชยสมมุติประกอบด้วยท่าทีขนมจากสถานะโลหิตจางหิรือรามือ Ribavirin เดนนรกปาง หลังจากนั้นพลิกผันมาอวย ribavirin เอี่ยมพร้อมกับเแาชาคริตดั่งสนิทสนม

foot patch

Advertisements

Posted on สิงหาคม 18, 2014, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: