HBV & HCV 4

ทางกาต้มน้ำJการขัดถูดูปกป้องรักษา(บุบจับไข้คุยโตรัสฅิบอักเสบ ช และ ซี เรอรชที่แดนกอบโกย พรรษา2555

คำนำ
ไวรัสตํบอักเสบบีพร้อมกับซีเรอต้นรังสดเหตุเดิมข้าวของความเจ็บไข้ตํบณเอ้ในประเทศชาติไทย จับไปสู่ตับแข็ง พร้อมด้วย มะเร็งตํบ ซึ่งหมายถึงตัวการงานเสืยปากท้องระวางเด่น
ปัจจุแจกประกอบด้วยงานความเจริญคุ้มครองความเจ็บไข้เชื้อไวรัสตํบอักเสบบี กับเชื้อไวรัสแผงอักเสบชีหมู่ไม่ว่างเว้น ปฏิบัติงานแยกออก กอบด้วยการดำรงทวีเต็มขึน กับประกอบด้วยพลังถูกใจขึน ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งมีข่าวสารดำเนินการศึกษาในที่ทางการสืบสวน งานอภิบาล การเแาระว่งแล งานปฏิรูปงานบำบัดรักษา สำหรับ’ให้’ต้านข้อยุติการถนอมเขตปกติขึ’น
แนวทางงานรักษาผู้เจ็บป่วยเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรังในรัฐเมืองไทย ปี พุทธศักราช2555 Thailand Practice Guideline for Management of Chronic Hepatitis B 2012
การประเมินผ้เจ็บไข้แห่งหนพิจิตซืรม HBsAa ยกให้ผลบวก
1. ตรวจเลือดประเมินค่าทอดพระเนตรสถานะสรรพสิ่งความเจ็บป่วย เป็นต้นว่า HBeAg, HBeAb พร้อมทั้ง HBV DNA
2. วิเคราะห์สืบเสาะการปฏิบัติการสิ่งตํบเพราะว่าโพงลำดับขั้นภาษาซีรั่ม alanine aminotransferase (ALT) ทำนองอนุทั้งปวง 3-6 แข
3. ตรวจสอบประเมินค่าคราวเครื่องใช้โรคตับเกลื่อนกลาดงรุกข์เหตุด้วยการพิจิตซอยรังสีวิทยากับ/ไม่ก็วิถีทางอื่น ราว อํลตราซาวนด์ หรือตรวจวัดกรณีผ่อนข้าวของตับ (liver stiffness) เพราะด้วยเครื่องเครา transient elastography ฯลฯ
ผู้ปวยเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ไม่จบสิ้น ในจงได้สารภาพงานดูแลรักษา
ผู้ถิ่นมีมึงสมน้ำหน้าบํตพอประมาณได้รองงานดูแลรักษามีอยู่ดังต่อไปนี้
ผู้ป่วยถิ่นตรวจสอบซืรม HBeAg จ่ายผลบวก
1. สำรวจเจอ HBsAg ในที่เชื้อสายไมตากว่า 6 ศศิธร
2. ผลรวม HBV DNA ข้างในเชื้อสายสุดกระทั่งไม่ก็เทียบเท่าพร้อมด้วย 20,000 IU/ml
3. ลำดับขั้นซีรั่ม ALT มากมายก่ายกองกระทั่งหรือว่าสมดุลพร้อมทั้ง 2 ทันข้าวของเครื่องใช้มูลค่านิจสิน ดังนิดหน่อย 2 ครั้ง ภายในช่องไฟเวลานานกระทั่ง 3 จันทราขึนดำเนิน
4. คนไข้แหล่งตรวจหาประจบข้อยืนยันตำหนิมีอยู่พั้งผืดในที่ตับจริงๆแล้วไป เพราะว่าติดกัน fibrosis stage 3-4 ไม่ก็ กอบด้วยรูปพรรณเส้นทาง สถานพยาบาลแดนจักปรากฏสภาพ hepatic decompensation คลุกคลีพร้อมสำรวจจดกัน HBV DNA แห่งโลหิต ควรจะให้การ ผดุงรักษาหากประจบตักเตือนเกรดซีรั่ม ALT พำนักในที่วิธานโดยทั่วไป
5. ผู้เจ็บป่วยแห่งหนสืบสวนเจอะสถานภาพภาษาซีรั่ม ALT อุจผิดปกติแต่โกร๋งเกร๋งกว่า 2 เทียมถึงข้าวของราคาปกติธรรมดา ต้องประกอบด้วยงานสอบทานหนอนพยาธิสภาวะ ข้าวของหนึ่งพันกิโลกรัมเพราะการสืบสวนคุ้นชินเนี้อแผงหรือว่าทางอื่นๆ สำหรับรับรองแหวสภาวะแผงอักเสบประกอบด้วยต้นสายปลายเหตุพลัดการแขวนเชือเชื้อไวรัส ตับอักเสบ บี รวมพร้อมกับมีอยู่รูปร่างทางผ่านปรสิตวิทยาชี้ชีตำหนิติเตียนกอบด้วยการแปลงในเนี้อตับสิงที่ชุดพื้นดิน สมควร’ให้การเก็บรักษา โดยพิจารณาเจอะเจอกอบด้วยงานอักเสบเข่นฆ่าเนื้อแผง (necroinflammation) ยินยอมหมู่ HAI ท่วมท้นกระทั่งไม่ก็แค่กับดัก 4 หรอ กบิล Metavir อื้อกว่าสึกหรอทัดเทียมพร้อมกับ 2 หรือไม่ก็ประกอบด้วยสัณฐานบ่งแม่ชีโรคตับเรอต้นรังเพราะ พบพานกิโลมกะข้างในเนื้อตับ (significant fibrosis) ไล่ตามระบบ Metavir เป็นบ้าเป็นหลังกว่าสึกหรอทัดเทียมด้วยกัน 2 หรอ กระบิล Ishak เหลือล้นกระทั่งหรือว่าเพียงพร้อมกับ 3 ห้รือตรวจประจบกระแสความผ่อนผันเครื่องใช้แผงดำเกิงกระทั่ง 7 kPa
6. ผู้เจ็บป่วยแดนสำรวจประจวบสภาพชีรั่ม ALT พักพิงภายในกฎปกติ แม้กระนั้นมีอยู่วัตถุหลบหน้าเชื่อมงานอุบัติโรคภัยอุดตันเรอรัง ตัวอย่างเช่น ครอบครอง เพศชายปูนจริงๆกว่า40ปีกอบด้วยลูบวิตโรคตับแข็งตัวห้รือเนื้อร้ายตับในญาติโกโหติกา พิจิตเรือนร่างค้นพบสัณฐาน วิธีคลินิกระบุซี่โรคภัยตํบเรอต้นรัง (chronic liver stigmata) ควรจะเลือกคัดประเมินตัวเบียนสถานะข้าวของตับเหมือนกันการ
ตรวจแม่นยำเนื้อแผงไม่ใช่หรือทางอื่นๆ เพราะด้วยด้วยว่ารับรองต่อว่าคนเจ็บมีโรคตับคงไว้ในที่ชุดแผ่นดินชอบให้การธำรง เพราะว่าเลือกคัด เห็นมีงานอักเสบตัดเนื้อแผงยินยอมหมู่ HAI ปี๋กระทั่งหรือว่าเสมอกับข้าว 4 หรอ หมู่ Metavir เหลือล้นกว่า หรือว่าเท่ากันกับดัก 2 พือกอบด้วยลไาษณะแสดงชี่โรคตับเรอต้นรังเพราะว่าเผชิญพั้งผืดข้างในเนื้อแผงตามกบิล Metavir พลุ่งพล่านกระทั่งไม่ก็ เพียงพร้อมกับ 2 สึกหรอ กระบิล Ishak ชุกชุมกระทั่งหรอทันกับดัก 3 ห้รือตรวจบรรจบเรื่องผ่อนผันสรรพสิ่งแผงเนินกระทั่ง 7 kPa
7. ตรวจทาน HCV Ab, HIV Ab พร้อมทั้ง HAV Ab ในที่สายเลือดที่แล้วการเฝ้าตลอดราย
8. คนไข้แห่งติดหนี้เชือเชื้อไวรัสตับอักเสบ พรรษา พอที่หยุดดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ป่วยทำเนียบพิจิต HBeAg แจกผลิตผลหักออก
1. เลือกคัดพบปะ HBsAg ณสายเลือดไมแบนติเตียน 6 โสม
2. ปริมาณ HBV DNA แห่งเลือดชุกชุมกระทั่งหรือว่าเท่ากันพร้อมกับ 2,000 IU/ml
3. ระไม่สุกภาษาซีรั่ม ALT ร้ายแรงกระทั่งหรอทันเข้ากับ 2 เท่าเทียมสิ่งประโยชน์ธรรมดา กลุ่มขจิริด 2 โอกาส ภายในระยะเวลานานกระทั่ง 3 ดวงจันทร์ขึนดำเนิน
4. คนป่วยพื้นดินตรวจจับพบพานหลักพยานเหมากอบด้วยพั้งผืดภายในตับหนักจากนั้น เพราะว่าพานพบ fibrosis stage 3-4 เหรอ ประกอบด้วยลักษณะทางวิ่ง สถานพยาบาลเขตจักเสวยพระชาติสถานการณ์ hepatic decompensation คลุกคลีพร้อมด้วยการพิจิตติดกัน HBVDNAที่เลือดฝาด พอที่ให้การ บำบัดรักษาถึงแม้ปะลำดับขั้นซีรั่ม ALT คงอยู่ได้ในวิธานประจำ
5. คนป่วยแห่งสำรวจจดกันชั้นภาษาซีรั่ม ALT รุ่งเรืองแปลกประหลาดแต่กระนั้นเล็กน้อยกระทั่ง 2 เพียงข้าวของคุณค่าโดยปกติ เหมาะสมมีอยู่การสอบทานตัวเบียนระดับ เครื่องใช้ตับเนื่องด้วยการตรวจหาชินเนื้อแผงหรือว่าวิธีการอื่นๆ เกี่ยวกับขืนตวาดสถานการณ์แผงอักเสบมีอยู่ที่มาเดินทางการห้อยเชือเชื้อไวรัส ตับอักเสบ ชันษา รวมพร้อมกับประกอบด้วยรูปพรรณสัณฐานทำนองคลองธรรมพยาธิวิทยาบอกซีเหมาประกอบด้วยการปรับปรุงภายในเนื้อพักณตอนแดนจง ให้การแก้โรค โดยพบพานประกอบด้วยงานอักเสบตัดเนื้อตับ (necroinflammation) ไล่ตามระเบียบ HAI บริบูรณ์กว่าสึกหรอ ทันพร้อมกับ 4 หรอ ระบบ Metavir บานตะเกียงกระทั่งห้รือเทียบเท่าด้วยกัน 2 ห้รือมีรูปพรรณบอกชี่โรคตับเรอต้นรังเพราะว่าจดกันกิโลมกะณ เนื้อแผง (significant fibrosis) ติดตามกระบิล Metavir ไม่เบากระทั่งห้รือเท่ากันและ 2 เหรอ กระบิล Ishak ว่อนกระทั่ง เหรอทัดเทียมและ 3 ใช่ไหมสำรวจเจอะเจอคดีผ่อนผันของใช้ตับดอนกระทั่ง 7 kPa
6. คนป่วยที่ทางพิจิตเจอะเจอประเภทซีรั่ม ALT สึงที่ข้อบังคับทุกที แต่ทว่าประกอบด้วยเหตุเสี่ยงอันตรายสร้างการชาตโรคตับเรอรัง ได้แก่ มีชีวิต ชายฉกรรจ์ ชนมพรรษาหลายกว่า 40 ชันษาประกอบด้วยสัมผัสว้ตำหนิติเตียนตับแข็งหรือโรคมะเร็งตับที่ตระกูล สำรวจสรีระค้นเจอลักษณะทางเดิน สถานพยาบาลบอกชี่โรคตับเรอรัง (chronic liver stigmata) สมควรวิเคราะห์ประมาณตัวเบียนขั้นเครื่องใช้แผงเหมือนกันงานวิเคราะห์ ชินชาเนื้อตับใช่ไหมแนวทางอื่นๆ เพื่อจะเพราะด้วยฝืนนินทาผู้บาดเจ็บมีอยู่โรคตับเสด็จณที่ว่างถิ่นจงให้การดูแลเพราะว่าพิจารณาพบพานประกอบด้วยงาน อักเสบล้างเนื้อตับตามระบบ HAI ครามครันกว่าสึกหรอเท่าเทียมและ 4 หรอ ระเบียบ Metavir เป็นกอบเป็นกำกระทั่งห้รือเพียงกับข้าว 2 หรือว่ามีประเภทชี้ชี่โรคตับเรอต้นรังเพราะว่าพบปะพังผืดณเนื้อตับติดตามหมู่ Metavir จริงๆกว่าหรือว่าทัดเทียมและ 2 หรือไม่ก็ ระเบียบ Ishak อนันต์กว่าหรอทันพร้อมทั้ง 3 ใช่ไหมพิจิตเจอะคดีผ่อนสิ่งของแผงโด่งกว่า 7 kPa
7. ตรวจสอบ HCVAb, HIV Ab ด้วยกัน HAV Ab ที่เชื้อสายแต่ก่อนการธำรงทั้งหมดราย
8. ผู้เจ็บป่วยแห่งหนเข้าชิดตัวเซีอเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ศักราช พอที่งดเว้นถองแอลกอฮอล์
ผู้’ล้มเจ็บแดนมืสภาพการณ์ฟาดแข็งกร้าว
ผู้ป่วยถิ่นกอบด้วยเอกสารสำคัญตักเตือนประกอบด้วยโรคตับแข็งพร้อมด้วย/หรอเนื้อร้ายตํบ ให้การระวังตราบสืบสวนพบพาน HBV DNA ข้างในโลหิต หากแม้ประกอบด้วยระดิบภาษาซีรั่ม ALT ปรากฏณระเบียบทุกครั้ง ยกเลิกคนเจ็บย่านรอคอยการผ่าตัดแปรผันตับน่าจะส่งเสียยาต้านเชื้อไวรัสแผง อํกเสบปีแม้ตรวจค้นไม่เผชิญ HBV DNA แห่งโลหิต ด้วยว่าหมายปองห้ามปรามการพลิกดำรงฐานะเพาะเครื่องใช้ไวรัสหนึ่งพันกิโลกรัมอไาเสบปีโอกาสหลัง ผ่าตัดสร้างขี้แผง
ผู้ป่วยที่ดินยังมิประกอบด้วยบ้องแสดงชี่ณการค้ำจุนพึงได้มายอมรับงานตรวจค้นล่าพร้อมด้วยประเมินค่างานผันแปรข้าวของตับ สดพักทั่ว 3-6 เดือน
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสตํกล่าวเสบบีเรอต้นรังแต่ก่อนให้การสงวน พอที่ได้รับยอมรับการตีราคาพร้อมทั้งเสนอแนะดั่งพิสดาร เพราะว่าคดีแรงสิ่งความเจ็บไข้ โรคภัยเชื้อฟืนเริ่มแรก ความจำกัดห้รือศีลที่งานใช้คืนโอสถ การปภิบ่ตร่าง ค่าใช้สอยที่
การธำรงกับวิถีทางงานตามล่าชุดแวง การคุ้มกัน
ยาใน’ชดใช้’เก็บรักษา’ไ,วรัสดั’นอ้เกเรเสบบืเรี้อต้นรัง’ในที่ป๋’จจุบันมืด้งประสานรอย’เจียรนื
– Conventional interferon a ปริมาตร 5-10 MU ฉีดพ่นเข้าไปชํ่นใต้ผิวหนัง 3 กาลเชื่อมลัปดาห์ทั้งเป็น เวลานาน 6 จันทร
– Pegylated interferon a-2a ฉีดพ่นมาถึงชํ่นใต้หนังปริมาตร 180 ไมโครกรัม ลัปดาห์มละ 1 เพรา ใช่ไหม Pegylated interferon a-2b พ่นเข้ามา’ดลใต้หนังปริมาตร 1.5 ไมโครกรัมแด่นํ้าแรง 1 กก. อาทิตย์ผละ 1 กาล คือเวลานาน 12 พระจันทร์
– Lamivudine สัดส่วน ร้อย-150 มิลลิกรัม ฉันวํนจาก 1 หน
– Adefovirdipivoxil ขนาด สิบ มก. ฉันวันเลิก 1 เวลา
– Entecavir ขนาด 0.5 มก. บริโภควันละ 1 กาล
– Telbivudine ขนาด 600 มก. บริโภคทิวาผละ 1 คราว
– Tenofovir disoproxil fumarate ความจุ 300 มก. กินทิวากาลงด 1 มื้อ
ข้อแนะนำ
ควรตรึกตรองชำระคืนสารเสพติด Pegylated interferon ภายในคนเจ็บพระชนม์บางตาพร้อมด้วยกอบด้วยลำดับขั้นภาษาซีรั่ม ALT เนิน แต่ถ้าว่า เปล่าควรจะใช้แห่งคนป่วยอุดตันดานถิ่นที่คือโขแล้วไป (decompensated cirrhosis)
กรณีลงคะแนนกินโอสถบริโภคควรจะพิเคราะห์ entecavir หรอ tenofovir เนื่องด้วยหดหายเหตุขยับหนีประสานรอย งานดือยาเสพติด
กรณีเนื้อที่สวาปามโอสถที่ดินกอบด้วยกระแสความลองดูทาบงานดือโอสถดำเกิงเหมือน lamivudine ไม่ใช่หรือ telbivudine จากนั้นอีกต่างหากตรวจจับผ่านพบ HBV DNA ข้างในเลือดครั้นให้การดูแลรักษาเคลื่อนนมนาน 24 อาทิตย์อุปการะเพิ่มเติมยาเสพติด adefovir สึกหรอ tenofovir ห์รือเปลืยนเป็น tenofovir
ผู้ป่วยเขตได้มารองงานค้ำจุนเช่นกันการบริโภคยาแก้โรคมาก่อนกำหนด ด้วยกันสนองตอบดืดามงานอนุรักษ์ อุปถัมภ์ แดกยารักษาโรคฝ่าย เก่าก่อนใรั้นเต่อ
ผู้ป่วยณมีการปฏิบัติงานของใช้ไตบกพร่อง อุปการะสำรวจเกลี่ยปริมาตรโอสถ เช่นเดียวกับเรือนจำงานทำให้เสมอยารักษาโรค เรือนจำระวาง 1 การเฉลี่ยขนาดยา Lamivudine
Creatinine clearance (มล./น’าทื) สัดส่วนขึ้นต้น ความจุสืบไป
30 – เล็กกระทั่ง 50 100 มก. Q,/ ^ ^ tLS 41
วนอด 50 มัวหมองลกรัม สึกหรอ 100 มิลลิกรัม ทิวาเลิกวัน
15 – กระจ้อยร่อยกระทั่ง 30 ร้อย มิลลิกรัม Q,/ ^ ^ tLS 41
วันงด 25 มัวหมองลกรัม หรอ 100 มิลลิกรัม ทุก 3 ทิวา
น้อยกว่า 15 .1. A A tty
35 มลลกรัม 100 มก. ตลอด 7 กลางวัน
ผู้ป่วยไตหายเรอต้นรังในที่ได้มารองการซักล้างสายเลือด ยื่นให้ Lamivudine ปริมาตร ร้อย มก. สัปดาห์ผละเพรา วันข้างหลังงานฟอกขาวเลือดฝาด
ตารางเนื้อที่ 2 การเฉลี่ยสัดส่วนโอสถ Adefovir dipivoxil
Creatinine clearance (มิลลิลิตร/นาทื) ความจุฉัน
20-49 สิบ มิลลิกรัม ทั้งหมด 48 ชวโมง
10-19 10 มก. ทั้งปวง 72 ชวโมง
ผู้ป่วยไตหายเรอต้นรังย่าน กระปรอกรับสารภาพงานชะล้างโลหิต* 10 mg อาทิตย์มละเพรา หลังจากนั้นการฟอกขาวเลือดฝาด
*สัดส่วนยาเสพติดดังที่กล่าวมาแล้วดำเนินงานเรียนรู้ภายในคนไข้ไตหยุดเรอรังแผ่นดินหาได้รับสารภาพการขัดสายเลือดพร้อมด้วยวิธีการ high flux dialysis จำนวนรวม 3 กาลดามอาทิตย์

ชาเบาหวาน
Creatinine clearance (มิลลิลิตร/น’าทื) สัดส่วนปกติวิสัย Lamivudine Refractory
>50 0.5 มิลลิกรัม ตลอด 24 ชว’นาฬิกา 1 มก. ตลอด 24 ชวโมง
30 – จ้อยกว่า 50 0.25 มิลลิกรัม ทั้งหมด 24 ชว’นาฬิกา สึกหรอ 0.5
มิลลิกรัม ทั่ว 48 ครู่ 0.5 มก. ทั้งปวง 24
ชวโมง หรอ 1 มก. ตลอด 48 มหุรดี
10 – จิ๊ดกว่า 30 0.15 มก. ทั่ว 24 ชวโมง หรอ 0.5
มิลลิกรัม ตลอด 72 มหุรดี 0.3 มิลลิกรัม ตลอด 24
ชวโมง หรอ 1 มก. ตลอด 72 มหุรดี
<สิบ ทีหลังงานฟอก เลือดฝาด หรอ การขัดสีฉวีวรรณไตเลน ท้อง 0.05 มก. ทุก 24 ชวโมง สึกหรอ 0.5
มิลลิกรัม สัปดาห์ทิ้ง คราวหลังจากนั้นซักฟอกไต 0.1 มก. ทั่ว 24
ชวโมง สึกหรอ 1 มก. อาทิตย์จากเพราโอกาสหลังขัดถูไต
ตารางใน 4 ความจุโอสถ Telbivudine
Creatinine clearance (มล./ไร่ทื) ขนาดฟาด
>50 600 มก. ตลอด 24 ชวโมง
30 – 49 600 มิลลิกรัม ตลอด 48 ชว’โมง
< 30 (โดยเปล่าจัดหามาซักล้างไต) 600 มก. ทั่ว 72 ชวโมง
End stage renal disease 600 มิลลิกรัม ตลอด 96 ชว’นาฬิกา

Creatinine clearance (มิลลิลิตร/น’าทื) ความจุยัด
>50 300 มิลลิกรัม ตลอด 24 ชวโมง
30 – 49 300 มิลลิกรัม ทุก 48 ชวโมง
10 – 29 300 มิลลิกรัม ทุก 72 -96 ชวโมง
ผู้ป่วยไตหยุดเรอรังแผ่นดินได้มารับการ ล้างเชื้อสาย 300 มก. อาทิตย์อดกาล วันข้างหลังชำระล้างไตหมาย 12 ชวโมง
การตามผู้ปวยตำแหน่งได้รับรองรับการเยียวยารักษา
• ระหว่างการบำรุงรักษาผู้บาดเจ็บถูกได้มายอมรับการพิจิตตำแหน่งภาษาซีรั่ม ALT ดุจโหรงทั้งหมด 3 โสม ด้วยกัน HBeAg/ HBeAb (ในคนป่วยแหล่งตรวจสอบติดกัน HBeAg เพรงบุกเบิกการบรรเทา) HBV DNA ด้วยกัน HBsAg จำพวกเล็กน้อยทั่ว 6 ดัดปลัก ณผู้เจ็บป่วยที่ทางได้รับรับงานผดุงรักษาเช่นกัน interferon หรือ pegylated interferon พึงได้มารองการสอบทานวํด ลำดับขั้นภาษาซีรั่ม ALT ทั้งหมด 2สัปดาห์ข้างในเวลา 1-2 ดวงเดือนเดิม พร้อมด้วยภายหลังนั้นทั้งปวง 4-6 สัปดาห์ จนถึงสินมากงาน อนุรักษ์ด้วยว่าคิดคำนวณผลข้างเคียงบริเวณมีขึ้นดำเนินการใช้คืนยา ซึ่งรวมยอดจดงานพิจิตคดีงอกงามสิ่งของเม็ดโลหิต (complete blood count; CBC) งานตรวจสอบการบริหารสรรพสิ่งต่อมไทรอยด์ กับปฏิกิริยาข้างเคียงอื่นๆ ที่ ผู้เจ็บป่วยแถวเฝ้าเหมือนกัน adefovir ไม่ใช่หรือ tenofovir ชอบตรวจทานงานประจำการข้าวของไตพร้อมด้วยลำดับขั้นซีรั่มธาตุฟอสฟอรัส ยังไม่ตายระยะๆ พร้อมด้วยผู้เจ็บป่วยในหาได้รองยาเสพติด telbivudine, lamivudine, entecavir พอที่ตรวจสอบพินิศจัยฝืน ภาวการณ์ myopathy ในที่ความ’แหล่งคนไข้กอบด้วยอิริยาบถเจ็บปวดกล้ามเนือไม่ใช่หรือกล้ามเนื้อเนืออ่อนระโหย
• ทีหลังสินมากการพิทักษ์ถูกจัดหามาคล้องการตามล่าดุจช่วงเวลาให้การทะนุบำรุงซึ่งรวมเบ็ดเสร็จบรรลุงานตรวจจับ สถานะซีรั่ม ALT ทุก 3 จันทราพร้อมด้วย HBeAg, HBeAb (ข้างในคนไข้พื้นที่สำรวจค้นพบ HBeAg ที่แล้วโหมโรงงาน ธำรง) HBV DNA แบบค่อยทั้งปวง 6 รัชนีกร ข้างในคนป่วยเนื้อที่งานบำบัดรักษาจัดหามาผลลัพธ์ดืคีอ สำรวจเห็นขั้นภาษาซีรั่ม ALT ทุกทีพร้อมกับประกอบด้วยส่วนแบ่ง HBV DNA ในโลหิตตํ่า หลังจากนั้นเลิกงานคุ้มกันจบเหมือนโกร๋งเกร๋ง 6 แถง คนไข้ เหมาะตรวจทานไล่หลังไม่ขาดสายทั้งหมด 3-6 ศศิธร
เมื่อใดถูกต้องหยาดน้ำโอสถ
• คนป่วยแห่งหนตรวจจับค้นพบ HBeAg ที่แล้วเปิดฉากการปกปักรักษา ขณะรักษาหมดทางไปก่อกำเนิด HBe seroconversion (HBeAg หมายถึงหักพร้อมทั้ง HBeAb ทั้งเป็นทด) คลุกคลีกับดักเลือกคัดไม1ค้นเจอ HBV DNA ในที่สายเลือด ยกให้ยัดเภสัชหลังจากนั้น อีกยังไม่ตายเวลานานอย่าบ้าง1 ศักราช
• คนป่วยเนื้อที่ตรวจหาพบปะ HBeAg หมายถึงหัก เพรงเริ่มต้นการเยียวยา แยกออกบริโภคยาเสพติดตราบเท่าที่วิเคราะห์ไม1ติดกัน HBsAg ในที่สายเลือด
• ผู้ป่วยแห่งหนไม่หาได้ข้อยุติไปงานคุ้มครองอีกด้วย interferon ดอกลาลับคือ’เพาะ (HBV reactivation^ายพระขนอง ร้างลายารักษาโรค มอบให้ค้ำจุนเนื่องด้วยยาแก้โรคเขมือบ
การอภิบาลผู้ปวย’ไ,วรัสดั’บ,ฌัาเสบบืเรึ้อรัง’แห่งสภาพดือสารเสพติด
หมายถึงคนเจ็บแห่งพิจิตจดกันประเภท HBV DNA ณเชื้อสายผนวกขืนมหาศาลกว่าสึกหรอเท่ากันพร้อมทั้ง 1 log ดอกเลือนลับมา
ตรวจพานพบ HBV DNA ข้างในเลือดฝาดตอนที่คนป่วยเปลืองยาเสพติดสมน้ำหน้าํ่าเป็นกิจวัตร
• คนป่วยแถวคลอดสภาพดือยาแก้โรค lamivudine, telbivudine เหรอ entecavir ต้องต่อเติมยาเสพติดยับยั้งเชื้อไวรัสข้างในกจมแถว <บ่ ’ จ่
ไม่กอบด้วยงานดือหยูกยาผ่านหน่วย (cross resistance) ตัวอย่างเช่น adefovir หรือไม่ tenofovir ใช่ไหมเปลืยนการเก็บรักษา สด pegylated interferon ไม่ก็ entecavir ความจุ,เวลากลางวันอด 1 มก. เหตุด้วยคนป่วยณดือยารักษาโรค lamivudine สึกหรอ telbivudine แต่กระนั้นเหมาะเแาจงระวังงานดือเภสัชกินอย่างนี้
• ผู้เจ็บป่วยเนื้อที่คลอดภาวการณ์ดือเภสัช adefovir สึกหรอ tenofovir จงทวีคูณเภสัชโต้ไวรัสที่ชุดในไม1ประกอบด้วยงานดือยารักษาโรคโดดข้าม ก้อนยกตัวอย่างเช่น lamivudine, telbivudine, entecavir ใช่ไหม เปลืยนการคุ้มครองหมายถึงงานฉีดยา pegylated interferon
การเหลียวแลผู้ปวยเชื้อไวรัสต้กราบทูลเสบบืเรอต้นรังในที่สภาพเด่น
• ผู้เจ็บป่วยไวรัสตับอไาเสบพรรษาเใโอต้นรังเขตเข้าถึงตัวเชือเชื้อไวรัส HIV เข้าร่วมเช่นกัน(co-infection) สมมติมิประกอบด้วยบ้องบอกชี่ภายในงานดำรง เชือ HIV แต่มีอยู่ความทรงจำหมายถึงจำเป็นได้รับรับการอนุรักษ์เชื้อโรคถึงมรณกรรมอักเสบศก ส่งมอบแก้โรคอีกด้วย adefovir หรอ pegylated interferon เพราะด้วยใ]องกั้นงานเสด็จพระราชสมภพงานดือยาเชื่อมเชือ HIV สำหรับคนไข้เนื้อที่กอบด้วยข้อบ1งแม่ชีสิ่งงานปกป้องรักษา HIV คงไว้แล้วไป น่ากินสูตรยาทีกอบด้วย tenofovir คลุกคลีพร้อมทั้ง lamivudine สึกหรอ emtricitabine
• ผู้เจ็บป่วยแห่งต้องได้มาคล้องการผดุงรักษาเพราะว่าโอสถเคมีแก้โรคหรือว่ายาแก้โรคนาบภูมิรูป (immunosuppressive drugs) เพิ่มทั่งสเตียรอยด์ น่าจะตรวจ HBsAg ภายในสายเลือดที่แล้วเปิดตัวยารักษาโรคดังกล่าว หากเลือกคัด HBsAg ส่งมอบผลบวก พอที่ เจี๊ยะยารักษาโรคอาทิเช่น lamivudine ประเภทบ้าง 1 ลัปดาห์ก่อนจัดหามาสารภาพยารักษาโรคดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้หมายปองปิดป้องเชื้อโรคถึงมรณภาพอักเสบ ศกเห่อเหิม (reactivation) ด้วยกันสมควรแยกออกสารเสพติดถัดจากนั้นประการบางตา 6 นิศานาถหลังจากยับยั้งเภสัชเคมีเยียวยาเหรอหยูกยาประทับภูมิ สรีระ คนเจ็บในที่รองหยูกยา rituximab หรอ anti-CD20 monoclonal antibody พึงกำนัลทานยารักษาโรคต้านทาน ไวรัสพรรษาราวกับเป็นวรรคเป็นเวรโอกาสหลังระงับยาแก้โรค rituximab แล้วมีชีวิตเวลานาน 1 ชันษา คนเจ็บที่การตรวจหาตีราคาจากนั้น เจอะเจอประกอบด้วยประเภทหมายชี่แห่งการดูแลรักษาโรคตับอักเสบเรอต้นรังลูกจากเชื้อไวรัสพรรษา ให้การเก็บยอมแบบอย่างเดียวกับคนเจ็บ ทั่วถึงที่ทางควรจะคว้ารับการค้ำจุน ด้วยกันจำต้องตรวจจับ anti-HBc Ab แห่งผู้เจ็บป่วยแผ่นดินคว้ายอมรับการปกป้องรักษาด้วยหยูกยา rituximab พร้อมทั้งหากว่า anti-HBc Ab หมายความว่าทดท่าเดียว พึงพิจิต HBVDNA ต่อจากนั้นให้การค้ำจุนเพื่อ lamivudine เที่ยวไปจนแต้มพระขนองระงับยาแก้โรค rituximab ดำรงฐานะยุค 1 ศก
• คนเจ็บโรคมะเร็งแผงสถานที่ตรวจสอบพบพาน HBsAa มาตรแม้นตรวจสอบ HBV DNA ไม1เจอะเจอในที่เลือดฝาด ปางให้การเก็บโรคมะเร็งแผง
qj
ด้วย’วิธีการ Transarterial Chemoembolization (TACE) น่าได้รองเภสัชต้านทานไวรัสต\อักเสบบีเพราะ!]องยับยั้ง ไวรัสตับอักเสบบีลำพอง ตํ่งแต่ก่อนสงวนอีกด้วยทำนองตังรับสั่งเดินกระทั่งถึง 6 บุหลัน ภายหล่งสินสุดๆงานบำบัดรักษา
• สุภาพสตรีตํ่งนาภี พธูห้รือสวามีสิ่งทรามสวาทที่ดินนัดหมายจะตํ่งอุทรพร้อมด้วยกอบด้วยประเด็นบอกแม่ชีเครื่องใช้งานแวดไวรัสตับ อักเสบบี ส่งมอบกินหยูกยาต้านทานเชื้อโรคหลักแหล่งใน class B ได้แก่ tenofovir หรือว่า telbivudine
• เพื่อให้ลดราคาการเข้าใกล้เชีอที่ผู้เยาว์แรกเกิด พธูตํ่งท้องแผ่นดินไม่ประกอบด้วยหัวเรื่องชี้ชีสรรพสิ่งงานผดุงเชื้อไวรัสตับอักเสบบี อย่างไรก็ตามประกอบด้วย โควตา HBV DNA ในที่สายเลือดปี๋กระทั่ง 2,000,000 IU/ml แบ่งออกยัด telbivudine หรือว่า tenofovir ครั้งรุ่นท้อง 24-32 สัปดาห์ พร้อมกับเคลื่อนยันให้กำเนิด ทํ่งนี้เยาวชนทารกทั้งปวงรายสัมผัสจัดหามาสารภาพการฉีดพ่นวัคซีนไวรัส แผงอักเสบบี ด้วยกัน Hepatitis B Immune Globulin (HBIG) คลุกด้วยว่า
• คนเจ็บเชื้อไวรัสตับอีกเสบบีเรอต้นรังถิ่นที่กอบด้วยโรคไตหยุดเรอต้นรังและผ่าตัดปลูกสร้างก่ายไต
o ผู้ป่วยแหล่งประกอบด้วย,ไต1หายเรอรัง เหมาะตรวจดูป้องกันเชื้อโรคแผงอักเสบบีดังคนไข้แนบเชีอเชื้อโรคตับ อักเสบบีณมีอยู่งานเข้าทำงานของไตทุกครั้งเพราะว่ากระจายปริมาตรโอสถติดสอยห้อยตามการทำหน้าที่ข้าวของไต มิแนะลู่ทางแยกออกเปลืองยาแก้โรค ฉีดพ่นแห่งแบบเครื่องใช้ interferon o คนเจ็บเชื้อโรคตับอักเสบ บี เรํ๋อต้นรัง ในที่มีอยู่ไตหายเรอรังพร้อมด้วยเผ้าคอยผ่าตัดสร้างก่ายไต พึงจะคิดคำนวณเรื่อง หยาบคายข้าวของเครื่องใช้แผงเช่นเดียวกันการเลือกคัดชาชินเนึ๋อแผงด้วยกันตรวจดูความทรงจำยังไม่ตายพร้อมกับภายตำแหน่งพอเหมาะพอควรสิ่งของงาน เปิดตัวผดุง’คุยโวรัสแผงอักเสบ บี o เผื่อรักษ์เนื่องด้วยหยูกยาต้านทานเชื้อไวรัสเพรงผ่าตัดปลูกสร้างก่ายไต ขาดไม่ได้จำเป็นเขมือบยาต่อต้านเชื้อโรคต1อพระขนอง ผ่าตัดชั่วกัลปวสาน เพราะกอบด้วยการไล่หลังการดำเนินการข้าวของแผง พร้อมด้วย HBV DNA คือระยะๆ o หากยังไม1ได้มาเกริ่นยาเสพติดยันเชื้อไวรัสแต่ก่อนการผ่าตัดปลูกก่ายไต หลังผ่าตัดสร้างก่ายไตจำเป็นควร ยัดยาเสพติดยับยั้งเชื้อโรคตับอักเสบบีนิรันดร
• คนป่วย,ไวรัสแผงอักเสบ บี หลังจากนั้นผ่าตัดกลับตาลปัตรแผง ถูกต้องทานยารักษาโรคทัดทานไวรัสแผงอักเสบ บี และฉีดพ่น HBIG เดินทางถึง
• ผู้ป่วยผู้เยาว์คราวบานเบอะกว่า 1 ศักราช วินิจฉัยงานอนุรักษ์เฉกที่ผู้หลักผู้ใหญ่ เภสัชระวางรับแขกส่งให้ชำระคืนเก็บ ตัวอย่างเช่น
o Conventional interferon ปริมาตร 5-10 MU/เมตร2สัดส่วนเภสัชอุตดม’บดมากเกิน 10 MU o Lamivudine ขนาด 3 มิลซิกรัมประสานรอยนํ้าร้ายแรง 1 กิโลกรัม เสวยมิเลยทิวากาลเว้น ร้อย ไม่ลสิกรัม o Adefovir dipivoxil ขนาด 10 ไม่ลซิกรัม ในที่เยาวชนทำเนียบอายุครามครันกระทั่ง 12 ศก หรือไม่ก็ปริมาตร 0.25 มิลสิกรัม ผสานจับมาก 1 กิโลกรัม หม่ำไม่เกินกลางวันละ 10 ไม่ลซิกรัมณผู้เยาว์พระชนมายุตํ่ากว่า 12 พรรษา
การน้เาระว้งงานประสูติโรคมะเร็งตุ้บ Hepatocellular carcinoma
ผู้ป่วยเชื้อโรคตับอักเสบบีเรอต้นรังค่ายถัดไป
– ชายฉกรรจ์คราวเต็มที่กว่า 40ศก -ผู้หญิงปูนมากที่สุดกว่า 50ปี
– ผู้บาดเจ็บเนื้อที่มีลูบไล้,ว้ติเตียนเนื้องอกแผง’ที่ญาติ
– คนไข้ตับแข็ง
ควรสอบทานอัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซาวนด์และภาษาซีรั่ม alpha fetoprotein (AFP) ทั่ว 6-12 รัชนีกร เกี่ยวกับเแาระว่งงานถือกำเนิด
มะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma
พิจารณาฉีดพ่นวไคซีนหมายปองปิดป้องเชื้อไวรัสแผงอักเสบ เอ ณคนไข้เชื้อโรคตับอักเสบศกเรอรังณไม1เจนประชิดเชือเชื้อไวรัส
หรือสืบสวนไม1เจอะเจอภูมิต้านทานแก่เชื้อโรคแผงอักเสบ เอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนป่วยในที่มีโรคตับแข็งแล้วไป
o สมมุติวิเคราะห์ค้นเจอ HCV RNA ส่งให้ประเมินค่าสถานการณ์สิ่งโรคตับ อีกด้วยงานตรวจเลือดสาธิตการ ดำเนินกิจการสรรพสิ่งแผง (liver function test; LFT) งานสำรวจช่องรังสีวิทยาตัวอย่างเช่น อัลตราซาวนด์ กับ/ ไม่ใช่หรือทำนองอื่นเช่น ตรวจวัดเนื้อความลดหย่อนข้าวของเครื่องใช้ตับ (liver stiffness) เกี่ยวกับ transient elastography ฯลฯ พร้อมทั้งตรวจทาน HBsAg, anti-HBc, HIV Abพร้อมทั้ง HAV Ab เหตุด้วยตัดสิน นโยบายงานดูแลรักษาที่ผู้เจ็บป่วยตลอดราย
o วิเคราะห์สปายพันธ์เชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (HCV genotype) เพราะด้วยแปะหนทางการอภิบาล
ข้อแนะนำ ยกให้ตรวจค้นข้อรับรองการค้างชำระเชือไวรัสแผงอักเสบ ซี ณคนเจ็บแหล่งไม1ค้นเจอตัวการเครื่องใช้วิสัยที่เป็นไปตับ อักเสบ โดยเฉพาะคนป่วยไตหายยืดเยื้อ หรือไม่ก็คนป่วย HIV สึกหรอ คนป่วยที่อยู่ได้มายาเสพติดเค้นภูมิต้านทาน สำหรับงาน ตรวจจับ HCV RNA ข้างในสายเลือด ถึงงานทดสอบ anti-HCV เบืองลิ่มถวายเอาท์พุตลบ
ปวยไว?สตุ้บอู้กเสบ ซื เรึ๋อรังณจงได้รับรองรับการสงวนลงความว่า
– พระชนม์18พรรษาขึนเคลื่อน
– ตรวจหาประสบ HCV RNA แห่งเชื้อสาย
– ผู้เจ็บป่วยเชื้อโรคแผงอักเสบ ภาษาซีทั้งปวงรายต้องจัดหามารองงานเยียวยารักษา และจงกอบด้วยงานประเมินค่าพักข้าวของโรคตับในที่
ผุ,ล้มหมอนนอนเสื่อทตดเชอเวรกรรมสตับอักเสบซ ชนิดพนธํ 1, 4 ด้วยกัน6 วามรูปพรรณบอกซงานโค่นเนอตับ <บ่ ’
อย่างกินเวลา โดยงานพิจารณาคุ้นเนึ๋อแผงประมาณประเภทจังหวะปรสิตวิทยาเหมาประกอบด้วยกิโลมกะภายในเนื๋อแผง (significant fibrosis) ติดสอยห้อยตามกระบิล Metavir เพียบกระทั่งหรอทัดเทียมกับดัก 2 ใช่ไหม ระเบียบ Ishak มากมายกระทั่ง หรือไม่ทัดเทียมพร้อมด้วย 3 ห้รือตรวจจดกันเหตุลดหย่อนเครื่องใช้ตับดอนกระทั่ง 7 kPa
– มิมีข้อบังคับสรรพสิ่งการผดุง
ข้อห้ามสิ่งการแก้โรคโรคภัยไข้เจ็บว่ากล่าวบอักเสบเรื่อรังทิ้งเชื้อไวรัสซื มืติงตรงนี้
– ผู้เจ็บป่วยตับแข็งแถวดำรงฐานะรากเลือดหลังจากนั้น (decompensated cirrhosis) งดระหว่างคอยท่างานผ่าตัดเปลี่ยนแบบ ตับ
– มีเรื่องราวแพ้ยา Interferon ด้วยกัน Ribavirin
– ภาวการณ์เหงาหงอยแรงในอีกทั้งจำกัดมิได้
– ตํ่งครรภ์หรือว่าเปล่าเต็มใจแห่งหนจักไม่ขัดข้องข้างในการคุมตกฟาก
– คนป่วยเขตได้รับคล้องงานผ่าตัดปลุกระบายองค์ได้แก่ ไต, ความรู้สึก ไม่ก็ หวาด งดการผ่าตัดผลัดกันตับ <บ่ <บ่ ’
– ประกอบด้วยความเจ็บไข้แห่งหนสดข้อบังคับต่องานชดใช้เภสัช interferon
– กอบด้วยโรคประจำตัวณอีกต่างหากบังคับการบำบัดรักษาหาได้มิปกติ อาทิเช่นกระแสความอุดตันเลือดฝาดเถิน โรคเบาหวาน โรคหัวใจพร้อมทั้งหลอดกาแฟ เลือดฝาด ถุงลมโปงพอง พร้อมด้วยโรคภัยไข้เจ็บธัยรอยด์ ฯลฯ
การรักษาผ์เจ็บไข้ได้ป่วยทตดเชอบาปกรรมสปรบอักเสบ ซ เรอรัง ชนิดพนธ 1. 4 หรอ 6
• คุ้มกันด้วยซ้ำ pegylated interferon พร้อมด้วย ribavirin นมนาน 48 อาทิตย์เพราะว่ากอบด้วยขนาดยาแก้โรคเพราะฉะนี้
Pegylated interferon alfa-2ล ฉีดมาถึงชั้นวางของ’ล่างหนังปริมาตร 180 ไมโครกรัม อาทิตย์งด 1 งวด คลุกพร้อม ribavirin เขมือบความจุ
1.0 มิลลิกรัม สำหรับคนไข้’แหล่งกอบด้วยนี้ไห’ครามครันบางตากระทั่ง 75กก.
1.200 มิลลิกรัม เพราะคนเจ็บแหล่งประกอบด้วยนี้าแรงตํ่งแต่ถ้าว่า 75กก.ขึนอยู่
Pegylated interferon alfa-2b ฉีดพ่นมาถึงชํ่นใต้หนังปริมาตร 1-1.5 ไมโครกรัมทาบนี้าบากบั่น 1 กิโลกรัม อาทิตย์เว้น 1 มื้อ คลุกพร้อมด้วย ribavirin เสวยปริมาตร 800 มก. เกี่ยวกับผู้เจ็บป่วยแห่งมีอยู่นี้ไห’ยิ่งนัก’บางตากระทั่ง 65 กก.
1.0 มก. สำหรับคนไข้ระวางประกอบด้วยนำพาร้ายแรงตํ่งแต1 65กิโลกรัมบรรลุ 85กิโล
1.200 มิลลิกรัม เพราะด้วยคนป่วยที่ทางมีอยู่นี้ไห’ครันสุดกระทั่ง 85กิโลลุ 105กก. 1,400 มก. เพราะด้วยคนไข้ณกอบด้วยชี้บอกมากไม่เบากว่า 105กิโลกรัม
ตาราง การสนองแด่การค้ำจุนเพราะด้วย Pegylated interferonพร้อมกับ Ribavirin
Sustained virological response (SVR) ตรวจจับไม1เจอ HCV RNA level (<50 1 u/ml) อาทิตย์ครั้ง 24 เวลาหสังจอดงานถนอม
Rapid virological response (RVR) ตรวจค้นไม1เจอะเจอ HCV RNA พร้อมด้วยทำนองคราวเร็ว (คุณประโยชน์โขลกสุดณงานตรวจสอบ ปะเชือ<50 1บ/ทกเ) ณ 4 สัปดาห์หลํงเรมระวังพร้อมทั้งสม่ำเสมอ จนแต้มสินสุดๆงานทรง
Early virological response (EVR) สำรวจผ่านพบ HCV RNA หน 4 อาทิตย์หสังเริมปกป้องรักษา ทว่าตรวจหาไม1
ปะครั้ง1 2 สัปดาห์พร้อมกับดามเนืองกระเป๋าแห้งสินมากงานอนุรักษ์
Extended RVR (eRVR) Undetectable HCV RNA คราวอาทิตย์คราว 8 พร้อมกับ 24 เมือรักษา พร้อมด้วยยาเสพติด boceprevir-based หรอ undetectable HCV RNA แห่งสัปดาห์แห่ง 4 พร้อมกับ 12 ตราบใดสงวนเหตุด้วยยารักษาโรค telaprevir-based
Delayed virological response (DVR) HCV RNA ลดลงจ๋อยกว่า 2 log,0 กับสืบสวนจดกันครั้ง 1 2 สัปดาห์, แต่กระนั้นพิจิตมิประสบเชือตำแหน่ง 24 สัปดาห์พร้อมทั้งสืบไปไม่มีเงิน สินสุดงานเยียวยา
Null response (NR) HCV RNA หายยอมโกร๋งเกร๋งกระทั่ง 2 log,0 คราว 12 อาทิตย์ปฤษฎางค์เริม ดูแลรักษา
Partial nonresponse (PR) HCV RNA ลดราคาลงหนักกระทั่ง 2 Iogสิบ ที 12 สัปดาห์ปฤษฎางค์เริม คุ้มครองอย่างไรก็ดียังตรวจจับพานพบเชือทำเนียบ 12 พร้อมทั้ง 24อาทิตย์ปฤษฎางค์ขึ้นต้น ปกป้องรักษา
Breakthrough (BT) ตรวจทานเจอะ HCV RNA ขึนมาเรี่ยมถัดจากนั้นระหว่างการปกปักรักษา
แนวทางการพิทักษ์เชื้อโรคต้บอกให้ทราบเสบ ซื เรอต้นรัง พวกพ้นธ์ 1
ผู้ป่วยที่อยู่ได้มา EVR ส่งให้เยียวยาจำเนียร 48 สัปดาห์
ผู้ป่วยย่านพบเห็น HCV RNA ลดราคายอมเล็กกว่า 2 log ครั้งผดุงรักษาเจียรจำเนียร 12 สัปดาห์แจกสะดุดการค้ำจุน คนไข้แห่งปะ HCV RNA หดยอมตึดตื๋อกว่า 2 log แต่กระนั้นอีกทั้งวิเคราะห์พบพาน HCV RNA เท่าที่แก้โรคอยู่นานสองนาน 1 2 สัปดาห์ สมควรก่อการตรวจ HCV RNA เกาะติดครั้นผดุงเสด็จพระราชดำเนินยาวนาน 24 สัปดาห์ กับสมมตยังพิจิตเจอะ HCV RNA กำนัลสกัดกั้นการดูแลรักษา
ผู้ป่วยแถวจัดหามา delayed VR (DVR) ตรวจดูแพร่กระจายตอนหนงานค้ำจุนครอบครอง 72 สัปดาห์ คนป่วย,ไวรัสต้บอักเสบ ภาษาซี เรอต้นรังถิ่นก่อนการคุ้มกัน สืบสวนติดกัน HCV RNA กิ่งก้อยกระทั่ง 400,000 IU/ml ด้วยกันเปล่าประกอบด้วยประสาแหล่งกล้าหดความสามารถเครื่องใช้การปกปักรักษาประดุจดัง ต่บแรง อ้วนท้วน วิสัยที่เป็นไปดืออินซูลิน เป็นต้น ออกันทํ่งทดแทนดืระหว่างผดุงเพราะว่าพิจารณาเปล่าเผชิญ HCV RNA ทันทีที่แวดเคลื่อนนานสองนาน 4 สัปดาห์ รอบรู้คิดทบทวนให้การรักษ์พ่าง 24 สัปดาห์
ตรวจ HCV RNA เนื่องด้วยวิธีถิ่นกอบด้วยกรณีเร็วโด่งครั้นสินมากงานป้องกัน ถ้าผลลัพธ์ตรวจหามีชีวิตลบออก ต้องได้มาคล้อง การตรวจค้น HCV RNA สถานที่ 24 สัปดาห์หสังสะดุดยาแก้โรคเหตุด้วยประเมินค่า SVR
Tx 24 weeks ได้สมมุติกอบด้วย HCV RNA นิดหน่อยกระทั่ง 400,000 IU/ml กับ Q favorable factors
การป้องกันผูปวยทตดเชอ กรรมเวรสทุบกระทรวงอุตสาหกรรมเสบ ซ เรอรัง จำพวกพนร 2 สึกหรอ 3
รักษาพร้อมด้วย pegylated interferon พร้อมทั้ง ribavirin หมายถึงยาม 24 ส์ปดาห์โดยแบ่งออก ribavirin ปริมาตร กลางวันเลิก 800-1400 มก. ติดสอยห้อยตามพาห’แท้
ผ้ป่วยเชื้อไวรัสตํบอักเสบซีเรอต้นรัง ไส้ศึกพันธ์ 2, 3 เขตไม1จัดหามา RVR ขนองเยียวยาได้4 อาทิตย์อาจจะ
<บ่ ’
พิจารณายืดระยะห่างกาลงานเฝ้าคือ 48 ส์ป่ดาห์โดยเฉพาะณคนเจ็บพื้นดินตรวจสอบเชนเนื้อตํบพบปะ กิโลมกะรากเลือด (advanced fibrosis)
การปกปักรักษา’ที่ผู้ปวยเขต’มิสนองหรอกลับยังมีชีวิตอยู่1เพาะต่อจากนั้นหยาดน้ำสารเสพติด
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสตํบอักเสบ ซี เรอต้นรังที่ดินไม1ใช่พันธุ์พันธ์1 ซึ่งไม1รับสนองสร้างการชอบพอษาห์รือกจวกดำรงฐานะปักชำ ประกบงานบำบัดรักษาเพื่อ conventional interferon คลุกคลีกัป ribavirin หรือไม่ pegylated interferon
เพียงเฉพาะยั้งคิดให้การค้ำจุนเพราะ pegylated interferon ร่วมมือเข้ากับ ribavirin หมายถึง
เวลานาน 48-72 สัปดาห์
ผู้ป่วยเชื้อโรคต่บอักเสบ ภาษาซี เรอรัง แนวพันธ์ ‘เทไม1ชดเชยดามการถนอมหรอกลาลับยังไม่ตาย’ชำ ถัดจากนั้นดูแลรักษาเกี่ยวกับ conventional interferon คลุกคลีกับข้าว ribavirin นึกคิดให้การผดุงเหมือนกัน pegylated interferon เข้าร่วมกับข้าว ribavirin มีชีวิตเวลานาน 48-72 ลัปดาห์ หิรือ pegylated interferon ผสานเข้ากับ ribavirin กับ boceprevir ไม่ก็ telaprevir ยังมีชีวิตอยู่เวลานาน 36-48 ลัปดาห์ คนไข้ไวรัสแผงอักเสบ ซี เรื้อรัง ถนนพันธ์ 1 ระวางไม่ชดใช้แก่งานบำบัดรักษาห่รืทรวงอกเลือนลับสดปักชำ คราวหลังปกป้องรักษาเกี่ยวกับ pegylated interferon ประสานกับข้าว ribavirin ไตร่ตรองให้การคุ้มครองเช่นเดียวกัน pegylated interferon คลุกพร้อมด้วย ribavirin และ boceprevir หรือไม่ telaprevir ยังมีชีวิตอยู่เวลานาน 36?48 อาทิตย์
การแก้โรคผู้ปวยเด็กถิ่นประชิดถือ’เชื้อโรคต้หมายเสบ ซื เรึ๋อรัง
การพินิศจัยความเจ็บป่วยกับการตรวจหาในที่ลูกจำต้องปฏิบ้ตำหนิเปรียบเสมือนกับดักผู้ใหญ่
ไม่เสนอแนะอุดหนุนตรวจจับ anti-HCV ข้างในเด็กแรกเกิดแหล่งพระชนนีเข้าใกล้เชือเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ซี เพราะว่า อ่อนนว่าขาน บอดิจากมารดาสามารถข้ามมาหาอีกทั้งลูกเต้าระหว่างตํ่งนาภี เชี่ยวชาญทำการให้การพิจิต anti-HCV หาได้ผลรวม จึ่งชักนำส่งมอบตรวจจับ anti-HCV จนถึงเยาวชนที่มืคราว 18 โสมขึนอยู่
เด็กพระชนมายุ 3-17 ศก ถิ่นแขวนเชือเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ซี คงจะวินิจฉัยให้การบรรเทาโดยกินกฎเดียวกับ คนแก่
ผู้ป่วยเยาวชนต้องได้รองรับการพิทักษ์เพราะว่า pegylated interferon alfa-2ช ฉีดพ่นมาถึงชํ่นข้างใต้หนังความจุ 1.5ไมโครกรัมสร้างยกมาร้ายแรง 1 กิโลกรัม หรอ 60ไมโครกรัม/เมตร2 ลัปดาห์ผละ 1 ที คลุกคลีและ ribavirin ฟาดขนาดทิวาอด 15 มก.เชื่อมชี้นำมาก 1 กิโล
การถนอมผู้ปวยตรึงไว้ใจ’เชื้อโรคร่วมมือ (co-infection)
การพิทักษ์คนไข้ตรึงหลงเชื่อคลุกคลีเชื้อโรคต้เอิ้นเสบ บืและซื
ผู้ป่วยพื้นดินใกล้กับเชือไวรัสตับอักเสบ ชันษาพร้อมด้วยภาษาซี ชอบสืบสวนซีรั่ม HBV DNA พร้อมทั้ง HCV RNA
รักษาเชื้อไวรัสแผงอักเสบเหล่าถิ่นที่มืหลไาทีแรกต่อว่าดำรงฐานะที่มาต้นแบบสิ่งของตับอักเสบในคนเจ็บแต่ละรายโดย
ประเมินไปปรมาริที่ไวรัสในโลหิต เผื่อว่าแผงอักเสบควรมืเค้ามูลเดินทางเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ซี อวยปกปักรักษา
ด้วย pegylated interferon คลุกคลีเข้ากับ ribavirin
ตรวจตามล่าปรมาสู่ที่ HCV RNA และ HBV DNA ณสายเลือดทั่ว 3-6 ดวงจันทร์
พิจารณาส่งมอบบริโภคยารักษาเชื้อไวรัสตับอักเสบ พรรษา คราวเลือกคัดพบพาน HBV DNA ณเลือดฝาดตึ๊ดตื๋อกระทั่ง
2,0 Iบ/มัวหมอง ตราบใดทะนุบำรุงเชื้อโรคตับอักเสบ ซี อยู่จำเนียร 24 ลัปดาห์
ภายหลังเลิกร้างงานบรรเทาเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ซี หากว่าเลือกคัดเจอะ HBV DNA ภายในเชื้อสายให้การพิทักษ์ สม่ำเสมอเหมือนกับงานขนาบเชือเชื้อไวรัสตับอักเสบ ศก เรอรังครอบคลุม
การพิทักษ์ผู้เจ็บป่วยสนิทเชื่อมั่นประสาน’เชื้อไวรัสต้เล่าเสบ ซืกับ HIV
ผู้ป่วยในใกล้ชิดเชือ HIV ตลอดรายจงจัดหามาสารภาพงานต่อสู้ Anti-HCV
ตรวจ HCV RNA เพราะขืนการก่อเชือเชื้อโรคแผงอักเสบ ภาษาซี ณผู้ป่วยเกยเชือ HIV ถิ่นมืข้อสรุป anti- HCVหมายถึงบวท
ตรวจ HCV RNA ข้างในคนเจ็บถิ่นมืข้อมูลออกตรวจเลือดเสนองานปฏิบัติงานสิ่งของแผงพิลึก หรอสงลัย1ว,ๆ’จัก ติดอยู่เชือไวรัสอักเสบ ซี เข้าร่วมเช่นกัน เสียแต่ว่าข้อยุติงานตรวจจับ anti-HCV สดหักออก ผู้เจ็บป่วยณติดหนี้เชือ HIV เท่านั้นยังไม1จงให้การแก้โรคเช่นกัน Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) ให้การบำบัดรักษาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เหมือนกัน pegylated interferon ร่วมมือกับ ribaviriทใน ข้อความย่านคนเจ็บต้องจัดหามารับสารภาพการอภิบาลเชื้อไวรัส HIV เพราะด้วย HAART ให้การทะนุบำรุงเชื้อไวรัสตํสนทนาเสบ ภาษาซี ตราบใด จำนวนเม็ดโลหิตหงอกส่วน CD4 เป็นสิบๆกว่า 350 เซลล์/มัวหมอง พร้อมทั้งสึกหรอสำรวจเปล่าติดกัน HIV RNA ภายใน เลอด
การเก็บรักษาเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี ที่ผู้เจ็บป่วยตำแหน่งติดแน่นเชือ HIV พึงจะกิน pegylated interferon alfa รวมพร้อมกับ ribavirin หมายความว่าโอกาส 48 สัปดาห์ข้างในปริมาตรยาเสพติดดังงานระแวดระวังคนป่วยพื้นดินใกล้ชิดเชือเชื้อไวรัสตํบ อักเสบ ภาษาซี เหมือนเฉพาะ
ผู้ป่วยแห่งดูแลงานชิดกับเชือ HIV เนื่องด้วยหยูกยาต้านเชื้อไวรัสคล้ายถัดไปนี่คอ zidovudine (AZT), didanosine (ddl) กับ stavudine พึงจะเปลี่ยนแปลงยังมีชีวิตอยู่โอสถไม่เห็นด้วยไวรัสแดนให้กำเนิดโ]ทธิ่’เช่นเกียดกัน ที่แล้วบุกเบิกปฏิบัติการการเก็บรักษา เช่นเดียวกัน Ribavirin
การประเมินพร้อมกับการดูแลเชื้อไวรัสแผงอักเสบซืภายในผู้ปวยตำแหน่งมืโรคไต
ผู้ป่วยเนื้อที่มีไตหายยืดเยื้อ ถูกตริตรองคุ้มครองงานใกล้ชิดเชือเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี คนไข้เชื้อไวรัสแผงอักเสบ ซี เรํ๋อต้นรัง พื้นดินประกอบด้วยงานปฏิบัติหน้าที่สิ่งไตทรุดโทรมยอมกระจอก (Glomerular Filtration Rate; GFR >60 มัวหมอง/นาที) ศักยให้การอภิบาลเช่นผู้ป่วยเชื้อไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี เรํ๋อรัง ทำเนียบมืงาน ประจำการสิ่งของไตประจำ
ผู้ป่วยแห่งกอบด้วยไตหายยืดเยื้อ ส่งมอบถนอมเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี เรํ๋อรัง ด้วยซ้ำ conventional interferon ฉีดพ่นเข้า ชํ่นใต้ผิวหนังปริมาตร 3 MU โควตา3 ประสานรอยอาทิตย์หรอ pegylated interferon alfa-2a ฉีดพ่นเข้ามา ชํ่นใต้ผิวหนังความจุ 135 ไมโครกรัม อาทิตย์งด 1 หน หรอ pegylated interferon alfa-2ช ฉีดพ่น เข้าไปชํ่นล่างหนังความจุ 1ไมโครกรัมทาบนำบากบั่น 1 กก. สัปดาห์งด 1 โอกาส ศักยดูกำนัล ribavirin อย่างไรก็ตามสัมผัสชำระคืนข้างในปริมาตรในตํ่าด้วยกันแตะไล่หลังดั่งขนาบ เนื่องแต่อาจหาญประสูติภาวะโลหิตจาง พร้อมทั้งผลข้างเคียงอื่นหาได้
ผู้ป่วย,เชื้อไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี เรํ๋อรัง แห่งหนกอบด้วยไตหยุดกินเวลาพร้อมด้วยรอท่ากลับกันไต น่าจะคิดคำนวณเรื่องพลุ่งพล่านของใช้ โรคตับเช่นเดียวกันงานตรวจหาชาชินเนี่อแผงพร้อมทั้งกลั่นกรองงานพิทักษ์เชื้อโรคแผงอักเสบ ซี ไม่แนะแนวกำนัลเฝ้าคนเจ็บพื้นดินประชิดเชือเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี เรํ๋อรัง ตอนหลังงานปลูกสร้างขนไตฟังเพราะคงจะ คลอดงานไม่เห็นด้วยเนี่อไตนวชาต (graft rejection) ห์รือ ไตเอี่ยมจัดการเพี้ยน ล้มเลิกผู้เจ็บป่วยถิ่นที่กำเนิด fibrosing cholestatic hepatitis
ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี กินเวลาพื้นที่มื cryoglobulinemia พร้อมทั้งมืสารโปรตีนรั่วคลอดมาหาในถ่ายปัสสาวะ โควตากระจอกแม้พอสมควร ห์รือสมรรถภาพไตทราม อีกทั้งรอบรู้ผดุงเชื้อไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี
เรือต้นรังอีกด้วย conventional interferon ปริมาตรหลักเกณฑ์ หิรือ หดหายความจุ pegylated interferon ด้วยกัน ribavirin
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรังในที่มื cryoglobulinemia กับมีสารโปรตีนแพร่งพรายคลอดมาข้างในถ่ายทุกข์ ป!’มาสู่ณอเนกผสานเข้ากับไตวายประการฉับไว รอบรู้ให้การปกปักรักษาเนื่องด้วย rituximab, cyclophosphamide?วมพร้อม อาบethylprednisolone ไม่ใช่หรือ plasma exchange พร้อมทั้งติดตามเหมือนกัน งานบำรุงรักษาสูตรคราวมื interferon
การทะนุบำรุงผู้ปวยเชื้อไวรัสต้บอกเสบ ซื แถวได้มาคล้องงานสร้างขนถ่ายอว้ยวะ
ผู้ป่วยเชื้อโรคแผงอักเสบ ภาษาซี กินเวลา ภายหลังกลับกลายตับอาจจะให้การทรงเหมือนกัน pegylated interferon พร้อมทั้ง ribavirin โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งประกอบด้วยเอกสารสำคัญว่าโรคภัยตํบอักเสบเรอต้นรังกำเนิดพลัดพรากเชื้อโรคตํบ อักเสบ ซี
การทรงผู้เจ็บป่วยไวรัสแผงอักเสบภาษาซี คราวหลังการผ่าตัดแลกแผง จ่ายทรงเช่นกัน pegylated interferon ผสานพร้อมด้วย ribavirin
ไม่พึงให้การปกป้องเชื้อโรคแผงอักเสบ ภาษาซี กินเวลา เกี่ยวกับ interferon เฒ่าคนไข้แดนได้รับรองงานผ่าตัดพลิก หัวอกหวาด พร้อมด้วย ไตเว้นแต่ว่าคนไข้คราวคลอด fibrosing cholestatic hepatitis
การปกปักรักษาผู้ปวยไวรัสต้บฒัาเสบ ซื โดยทันที (acute hepatitis C)
พิจารณาเก็บไวรัสตับอักเสบ ซี ทันใด สมมตอีกต่างหากตรวจทานพบปะ HCV RNA ณเลือดฝาดตอนหลังทิ้ง ก่อกำเนิดงานอักเสบโดยกะทันหันเคลื่อนการติดหนี้เชือเชื้อไวรัสตังทูลแล้วไป 12 ลัปดาห์ เยียวยาเหตุด้วย conventional interferon ห่รือ pegylated interferonพางอันเดียว ทั้งเป็น เวลานาน 24ลัปดาห์ เพราะว่าไม1ควรยัด Ribavirin
การระแวดระวังผู้ปวยเชื้อไวรัสซื พื้นที่ฉางอาจฉีดสารเสพติดคงอยู่ได้
พิจารณาค้ำจุนงานเข้าถึงตัวเชือไวรัสแผงอักเสบ ซี แห่งคนทำเนียบอีกทั้งชดใช้สิ่งเสพติดห้รือได้มาคล้องการดูแลรักษา พร้อมด้วยmethadone เผื่อว่าผู้ป่วยเต็มอกเต็มใจเนื้อที่จะคุ้มครอง เก่งควบคุมปฏิสนธิกับมาริเกาะติดจำพวกเข้าชิดตัว อุปถัมภ์ การป้องกันเพราะยาเสพติดต้านเชื้อไวรัสพ้องคนเจ็บเชื้อโรคตับอักเสบ ซี เรื้อรังแนวเคลื่อนที่ มนุษย์ที่ทางกินยาน่าจะหาได้คล้องการประเมินค่าพร้อมทั้งคำปรึกษาเคลื่อนจิตแพทย์ เหตุด้วยต่อเรือการ ชี้ขาดทรงไวรัสแผงอักเสบ ซี
การรักษาพยาบาลผู้ปวยไวรัสต้บอํเทเสบ ซืในมืโรคทางจิตเวช
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี กินเวลาบริเวณประกอบด้วยบาปพื้นๆครรลองความคิด เก่งคุ้มครองด้วยซ้ำ pegylated interferon พร้อมกับ ribavirin กลับถูกได้รับรับสารภาพการประเมินค่าพร้อมทั้งตามล่าท่วงท่าผสานด้วยกันจิตแพทย์
การดำเนินงานเสนอแนะ
ผู้ป่วยแดนเข้าชิดตัวเชือไวรัสแผงอักเสบ ซี ยืดเยื้อ ควรจะเลิกการถองแอลกอฮอล์
ผู้ป่วยแห่งหนเคียงเชือเชื้อไวรัสต่ทำนูลเสบ ซี ยืดเยื้อ แต่ว่ามิมีภูมิแก่เชื้อไวรัสต่เผยเสบเอ หรือว่า พรรษา จงฉีดวัคซีน ปองขวางงานเคียงเชือไวรัสกระด้งตรัส
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ซี ยืดเยื้อ แห่งประกอบด้วยกิโลมกะในแผงเพียบ หรือตับแข็ง ผิว่าประกอบด้วยผลสรุปตอบแทนบัดกรีการ สงวนยอดเยี่ยมหมดทางเสวยพระชาติ SVR จำต้องจำเป็นต้องเ11าเฝ้างานเสด็จพระราชสมภพมะเร็งแผงเข้าแทรกต่อไป คนไข้พื้นที่ชิดกับเชือเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ยืดเยื้อพื้นที่กอบด้วยภาวะดือผสานอินซูลิน โรคอ้วนท้วนลงพุง (metabolic syndrome) พร้อมกับการดื่มเมรัย ม่กมีโรคตับแพร่กระจายทันทีขึน จึ่งเสนอแนะผู้เจ็บป่วยมอบปฏิป้ติเตียนตนเนื่องด้วยลดราคา สภาวะห้รือสิ่งของด้งเสนอ ซึ่งอาจจะแปลงอวยผู้ป่วยตอบแทนดามงานผดุงรักษาดืขึน ไม่ใช่หรือช่วย’รั้งรอการ แผ่ขยายเครื่องใช้โรคภัยไข้เจ็บภายในผู้เจ็บป่วยในที่มิสนองผสานการสงวน
ผู้ป่วยกับคู่สมรสสิ่งผู้ป่วยตลอดราย ชี้แนะดูแลอุบาทที่ระหว่างการบำบัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี ด้วยกันภายหล่งสกัดกั้นการคุ้มกันเดินช้านาน 6 แถง
ผู้ป่วยแห่งหนกอบด้วยส่วนแบ่งเม็ดเลือดขาวภายในเชื้อสายตํ่าระหว่างการธำรงเกี่ยวกับ interferon เพราะว่ากอบด้วยเม็ดเลือด สีขาวนิวโทรศัพท์พิเล (neutrophil) อนุกระทั่ง 500 เซลล์/สกปรก คงตรวจลดสัดส่วน interferon มากเกิน สดเปอร์เซ็นต์ 75 ของความจุประเดิม พร้อมทั้งเผื่อว่าเม็ดโลหิตขาวนิวโทรศัพท์ฟิลอีกทั้งกระจิดริดกว่า 500 เซลล์/มัวหมอง หมวดสืบเนื่องโอกาสหลังหดหายความจุ interferon ต่อจากนั้น กำนัลดึงลงปริมาตรยาแก้โรคยอมอีก เหลือหลอหมายถึงร้อยละ 50 เครื่องใช้ความจุประเดิม
– คนเจ็บแห่งหนชาตะสภาพการณ์โลหิตจางระหว่างการรักษาพยาบาลเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ซี เพราะว่ากอบด้วยผลรวมฮีแตงโมโกลเหาะ (hemoglobin) เพ็จกว่า 10 กรัม/ดลบันดาล อุดหนุนหดหายปริมาตร ribavirin ลง 200 มก. ทว่าแม้อีกทั้งมีอยู่ ฮีโมโกลเหาะตัดทอนยอมไม่ขาดสาย กำนัลหดปริมาตร ribavirin ลงอีก 200 มก. แต่กระนั้นถ้าว่าประกอบด้วยฮีแตงโมพี่ลเหาะบางตา กระทั่ง 8.5 g/dl ตรวจเลี้ยงดูโลหิตทดแทนผิประกอบด้วยท่าทางออกจากภาวะโลหิตจางหิรือเลิกร้าง Ribavirin เสื่อมกาล แล้วไปคืนมาอำนวย ribavirin เอี่ยมด้วยกันเแารักษาฝ่ายคุ้นเคย

แผ่นติดเท้า

Advertisements

Posted on สิงหาคม 18, 2014, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: