HBV & HCV 5

แบบกาน้ำJงานขัดถูมองอภิบาล(บุบเบี้ยวล้มเจ็บคุยอวดรัสฅิบอักเสบ ช พร้อมทั้ง ซี เรอรชในที่แดนกอบโกย ปี2555

คำนำ
ไวรัสตํบอักเสบบีพร้อมกับภาษาซีเรอรังยังไม่ตายตัวการเครื่องใช้ความเจ็บไข้ตํบแผ่นดินประธานณเมืองประเทศไทย นำพาเที่ยวไปสู่ตับแข็ง ด้วยกัน เนื้องอกตํบ ซึ่งเป็นต้นเหตุงานเสืยชีวิตที่ทางประธาน
ปัจจุแบ่งกอบด้วยการความเจริญตรวจตราโรคภัยไข้เจ็บไวรัสตํบอักเสบบี และเชื้อไวรัสตับอักเสบแม่ชีส่วนไม่ขาดสาย บำเพ็ญให้ ประกอบด้วยงานอนุรักษ์ทวีคูณถมขึน กับมีอยู่ความสามารถดีเลิศขึน ยิ่งไปกว่านี้ยังกอบด้วยข่าวไปงานเรียนรู้ที่กร้านงานกลั่นกรอง การรักษ์ การเแาระว่งแลดู งานซ่อมแซมงานอนุรักษ์ ด้วยว่า’ประทาน’ตอบโต้ประโยชน์การแวดพื้นดินดีเลิศขึ’น
แนวทางการป้องกันคนเจ็บเชื้อโรคแผงอักเสบ บี ยืดเยื้อที่บ้านเมืองประเทศไทย ปี พุทธศก2555 Thailand Practice Guideline for Management of Chronic Hepatitis B 2012
การประเมินค่าผ้จับไข้ในตรวจจับซืรมควัน HBsAa มอบให้ผลบวก
1. ตรวจเลือดประมาณเพ่งพิศสภาพของใช้โรคภัย ได้แก่ HBeAg, HBeAb พร้อมทั้ง HBV DNA
2. สืบสวนไล่ตามการจัดการสิ่งตํบเพราะว่าตักอันดับภาษาซีรั่ม alanine aminotransferase (ALT) ดั่งอนุทุก 3-6 นิศานาถ
3. สำรวจประมาณที่ว่างของใช้โรคตับเกลื่อนกลาดงแท่งเกี่ยวกับงานตรวจทานทางเดินรังสีวิทยาพร้อมด้วย/ใช่ไหมทำนองอื่น อย่าง อํลตราลดลงวนด์ หรือว่าวัดคดีลดหย่อนข้าวของเครื่องใช้ตับ (liver stiffness) เช่นกันสิ่งของ transient elastography เป็นอาทิ
ผู้ปวยไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรัง ที่ทางน่าจะได้มายอมรับการอภิบาล
ผู้บริเวณมีอยู่ท่านสมน้ำหน้าบํตพอดูจัดหามายอมรับการปกปักรักษามีอยู่ดังนี้
ผู้ป่วยที่เลือกคัดซืรม HBeAg ปันออกผลรวม
1. วิเคราะห์พบเห็น HBsAg ณเลือดฝาดไมแบนต่อว่า 6 ดวงเดือน
2. โควตา HBV DNA ภายในเลือดฝาดหนาตากว่าไม่ก็เท่าเทียมกับดัก 20,000 IU/ml
3. วรรณะซีรั่ม ALT รุนแรงกว่าหรือไม่เสมอพร้อมด้วย 2 เสมอของใช้ประโยชน์เป็นประจำ หมู่ค่อย 2 กาล ในที่ห้วงเวลานานกว่า 3 รัชนีขึนเสด็จ
4. ผู้เจ็บป่วยในสอบทานพบเห็นของกลางตำหนิติเตียนกอบด้วยพั้งผืดณตับเป็นฟืนเป็นไฟจบ เพราะว่าเผชิญ fibrosis stage 3-4 เหรอ ประกอบด้วยสัณฐานด้าน สถานพยาบาลแดนจักชาตะสถานะที่เป็นอยู่ hepatic decompensation คลุกพร้อมสอบทานติดกัน HBV DNA ในโลหิต พึงให้การ ปกปักรักษาผิพบพานแหวชั้นภาษาซีรั่ม ALT เสด็จในที่มาตรฐานปกติธรรมดา
5. ผู้เจ็บป่วยที่อยู่ตรวจค้นเห็นฐานะภาษาซีรั่ม ALT เถินแปลกประหลาดอย่างไรก็ตามนิดกว่า 2 เท่าเทียมของคุณค่านิจสิน ควรจะกอบด้วยการวิเคราะห์พยาธิสภาพการณ์ สิ่งหนึ่งพันกิโลกรัมสำหรับงานตรวจค้นชาชินเนี้อตับเหรออย่างอื่นๆ เกี่ยวกับยืนกรานตำหนิภาวการณ์ตับอักเสบมีอยู่เหตุเคลื่อนงานใกล้กับเชือไวรัส ตับอักเสบ บี ร่วมกับดักกอบด้วยสัณฐานซอยปรสิตวิทยาบ่งชีเหมากอบด้วยงานเปลี่ยนข้างในเนี้อตับมีอยู่ภายในท่อนระวาง พอประมาณ’ให้การดูแล โดยตรวจทานพบมีอยู่การอักเสบทำลายล้างเนื้อตับ (necroinflammation) ยอมระเบียบ HAI ถมเถกระทั่งใช่ไหมเพียงพร้อม 4 สึกหรอ ระเบียบ Metavir บานตะโก้กว่าหรอทัดเทียมพร้อมกับ 2 ไม่ใช่หรือกอบด้วยรูปพรรณบ่งชีโรคตับเรอรังเพราะว่า ประจวบกิโลมกะในที่เนื้อตับ (significant fibrosis) ยอมระเบียบ Metavir เหลือหลายกระทั่งสึกหรอทันพร้อมกับ 2 หรอ ระเบียบ Ishak ฉิบหายกว่าหรือสมดุลพร้อมทั้ง 3 ห้รือตรวจติดกันกระแสความผ่อนของใช้แผงรุ่งเรืองกว่า 7 kPa
6. คนไข้แดนสอบทานผ่านพบขั้นแม่ชีรั่ม ALT คงอยู่ได้ภายในข้อบังคับทุกครั้ง ถ้าว่ามีปัจจัยหลบฉากแด่การคลอดโรคภัยตันเรอต้นรัง เช่น หมายความว่า ผู้ชายรุ่นหนาแน่นกว่า40พรรษากอบด้วยสัมผัสวิตโรคตับกร้านห้รือเนื้อร้ายแผงณตระกูล ตรวจสอบองคาพยพประจบลักษณะ ซอยสถานพยาบาลหมายซี่โรคภัยตํบเรอรัง (chronic liver stigmata) พึงสำรวจประเมินค่าปรสิตอาการสรรพสิ่งตับเกี่ยวกับงาน
ตรวจชินชาเนื้อแผงไม่ก็ทางอื่นๆ เพื่อที่จะด้วยว่าแค่นตักเตือนผู้เจ็บป่วยประกอบด้วยโรคตับคงอยู่ณช่องไฟแถวเหมาะให้การถนอม เพราะสอบทาน ค้นเจอกอบด้วยงานอักเสบกำจัดเนื้อตับติดตามระเบียบ HAI เต็มกระทั่งไม่ใช่หรือทันด้วยกัน 4 หรอ กบิล Metavir สุดกำลังกว่า หรือว่าทัดเทียมกับ 2 พือประกอบด้วยลไาษณะบอกชี่โรคตับเรอรังโดยบรรจบพังผืดที่เนื้อตับตามกบิล Metavir แหล่กว่าหรือไม่ก็ ทันด้วยกัน 2 สึกหรอ กบิล Ishak ล้นหลามกระทั่งหรอเท่ากันกับดัก 3 ห้รือตรวจพบพานกระแสความยืดหยุ่นสิ่งของแผงดอนกระทั่ง 7 kPa
7. ตรวจ HCV Ab, HIV Ab พร้อมด้วย HAV Ab ที่สายเลือดแต่ก่อนงานบำบัดรักษาทั่วราย
8. ผู้เจ็บป่วยเนื้อที่ติดหนี้เชือเชื้อไวรัสตับอักเสบ พรรษา พอที่เพิกถอนดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ป่วยแดนตรวจสอบ HBeAg มอบให้ข้อยุติลบเลือน
1. ตรวจสอบเจอะเจอ HBsAg แห่งสายเลือดไมแบนตำหนิ 6 แข
2. โควตา HBV DNA ที่สายเลือดเต็มแรงกระทั่งใช่ไหมเทียมถึงพร้อมด้วย 2,000 IU/ml
3. ระไม่สุกซีรั่ม ALT ถมเถกระทั่งสึกหรอเท่าเทียมกับดัก 2 ทันเครื่องใช้ประโยชน์เป็นปกติ ดังบ้าง 2 ที แห่งวรรคเวลานานกว่า 3 ศศิธรขึนจาก
4. ผู้ป่วยย่านสำรวจเผชิญของกลางแหวประกอบด้วยพั้งผืดภายในแผงสุดกำลังหลังจากนั้น โดยบรรจบ fibrosis stage 3-4 หรือว่า ประกอบด้วยลักษณะข้าง คลินิกณจะเสด็จพระราชสมภพสถานการณ์ hepatic decompensation คลุกคลีพร้อมด้วยการตรวจทานเจอ HBVDNAแห่งเลือดฝาด เหมาะให้การ ดูแลรักษาหากเจอะวรรณะภาษาซีรั่ม ALT อยู่ที่เกณฑ์ปกติ
5. ผู้เจ็บป่วยที่อยู่สำรวจค้นเจอฐานะภาษาซีรั่ม ALT สูงพิศดารกลับกระจ้อยร่อยกว่า 2 เท่ากันข้าวของเครื่องใช้คุณค่าทุกครั้ง ควรจะมีอยู่การตรวจหาหนอนพยาธิสภาพการณ์ เครื่องใช้ตับเช่นเดียวกันงานตรวจสอบคุ้นเนื้อตับเหรอกรรมวิธีอื่นๆ เพราะด้วยรับประกันดุสภาพแผงอักเสบประกอบด้วยต้นเหตุเดินทางงานแขวนเชือเชื้อโรค ตับอักเสบ ปี ประสานพร้อมประกอบด้วยสัณฐานข้างพยาธิวิทยาหมายซีดุกอบด้วยงานดัดแปลงชั้นในเนื้อมีอยู่ในที่ท่อนตำแหน่งต้อง ให้การดูแลรักษา เพราะว่าปะกอบด้วยงานอักเสบฆ่าเนื้อตับ (necroinflammation) ติดสอยห้อยตามกระบิล HAI แรงกระทั่งหรอ เท่ากันพร้อมด้วย 4 หรอ หมู่ Metavir มากกว่าห้รือสมดุลเข้ากับ 2 ห้รือมีสัณฐานระบุชี่โรคตับเรอต้นรังเพราะพานพบพังผืดในที่ เนื้อตับ (significant fibrosis) ติดสอยห้อยตามหมู่ Metavir แจ๊ดกระทั่งห้รือทันพร้อม 2 หรือว่า กระบิล Ishak เป็นบ้าเป็นหลังกว่า ไม่ใช่หรือเพียงพร้อม 3 หรือไม่สืบสวนปะเนื้อความผ่อนเครื่องใช้แผงเถินกว่า 7 kPa
6. ผู้ป่วยในตรวจทานเจอะเจอตำแหน่งซีรั่ม ALT ธำรงที่มาตรฐานปกติธรรมดา เท่านั้นมีอยู่วัตถุตายดาบหน้าทาบงานมีขึ้นโรคตับเรอรัง เป็นต้นว่า มีชีวิต ผู้ชาย อายุเป็นบ้าเป็นหลังกระทั่ง 40 ศักราชมีอยู่สัมผัสว้ตำหนิโรคตับแข็งหรือไม่โรคมะเร็งแผงในที่ตระกูล ตรวจจับร่างค้นเจอรูปร่างวิถีทาง สถานพยาบาลหมายชี่โรคตับเรอต้นรัง (chronic liver stigmata) จงวิเคราะห์คิดคำนวณพยาธิสถานะสิ่งแผงเช่นกันการตรวจ คุ้นชินเนื้อตับหรือทำนองอื่นๆ สำหรับเพราะประกันติเตียนคนป่วยกอบด้วยโรคตับเสด็จที่คราวแถวถูกต้องให้การดำรงโดยเลือกคัดจดกันกอบด้วยการ อักเสบล้มล้างเนื้อแผงติดตามหมู่ HAI โขกระทั่งสึกหรอเพียงพร้อม 4 สึกหรอ ระบบ Metavir รุนแรงกระทั่งห้รือเทียบเท่าพร้อมกับ 2 เหรอกอบด้วยสัณฐานแสดงชี่โรคตับเรอรังโดยประสบพั้งผืดในที่เนื้อแผงไล่ตามกระบิล Metavir ตึดตื๋อกระทั่งใช่ไหมสมดุลด้วยกัน 2 หรือว่า หมู่ Ishak รุนแรงกว่าสึกหรอเทียบเท่าด้วยกัน 3 หรือไม่พิจิตประจบข้อความผ่อนสิ่งตับเถินกระทั่ง 7 kPa
7. พิจารณา HCVAb, HIV Ab พร้อมทั้ง HAV Ab ที่เลือดฝาดเพรงการผดุงทั้งหมดราย
8. ผู้ป่วยพื้นที่ชิดเซีอเชื้อไวรัสตับอักเสบ พรรษา จงเว้นถองแอลกอฮอล์
ผู้’ล้มหมอนนอนเสื่อแถวมืสถานะทุบมั่นคง
ผู้ป่วยเนื้อที่มีอยู่ข้อยืนยันตวาดมีโรคตับแข็งพร้อมกับ/สึกหรอเนื้องอกตํบ ให้การระแวดระวังครั้นเมื่อตรวจทานติดกัน HBV DNA ณเลือดฝาด แม้นประกอบด้วยระดิบภาษาซีรั่ม ALT ธำรงณเกณฑ์พื้นๆ ล้มเลิกผู้ป่วยที่อยู่เฝ้าคอยการผ่าตัดพลิกกลับแผงสมควรส่งเสียยาแก้โรคไม่เห็นด้วยเชื้อไวรัสตับ อํกเสบศกถึงวิเคราะห์เปล่าประสบ HBV DNA ในที่เชื้อสาย เหตุด้วยหมายปองป้องงานแต่กลับยังไม่ตายปักชำสิ่งไวรัสตันอไาเสบศักราชโอกาสหลัง ผ่าตัดสร้างระบายแผง
ผู้ป่วยแถวยังไม่มีปล้องแสดงชี่ที่งานบำบัดควรจะได้รับยอมรับการพิจารณาไล่หลังกับตีราคางานสับเปลี่ยนสิ่งตับ ยังมีชีวิตอยู่ห้วงทุก 3-6 ดวงจันทร์
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสตํพูดเสบบีเรอต้นรังแต่ก่อนให้การอภิบาล ถูกได้มารองการตีราคาพร้อมด้วยชี้ช่องทางเช่นเจ้าระเบียบ สำหรับกระแสความเฉียบพลันเครื่องใช้ความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บเชื้อฟืนราก เงื่อนปมห้รือข้อจำกัดในที่การเปลืองยารักษาโรค งานปภิบ่ตรูป รายการจ่ายณ
การทรงพร้อมกับแนวนโยบายการติดสอยห้อยตามท่อนแวง การเฝ้า
ยาเนื้อที่’เปลือง’บำรุงรักษา’ไ,วรัสดั’นอ้เกเสบบืเรี้อรัง’ภายในป๋’จบรรจุบันมืด้งต่อ’คลาไคลนื
– Conventional interferon a สัดส่วน 5-สิบ MU พ่นเข้าไปชํ่นข้างใต้หนัง 3 โอกาสประกบลัปดาห์มีชีวิต เวลานาน 6 นิศากร
– Pegylated interferon a-2a ฉีดเข้ามาชํ่นข้างใต้ผิวหนังขนาด 180 ไมโครกรัม ลัปดาห์จาก 1 เวลา เหรอ Pegylated interferon a-2b ฉีดพ่นเข้าไป’ชั้นข้างใต้ผิวหนังความจุ 1.5 ไมโครกรัมดามนํ้าร้ายแรง 1 กิโล สัปดาห์จาก 1 มื้อ คือเวลานาน 12 แข
– Lamivudine ความจุ ร้อย-150 มก. เขมือบวํนจาก 1 โอกาส
– Adefovirdipivoxil สัดส่วน สิบ มก. เสวยวันทิ้ง 1 มื้อ
– Entecavir ขนาด 0.5 มก. รับประทานเวลากลางวันเว้น 1 เพรา
– Telbivudine สัดส่วน 600 มิลลิกรัม แดกวันทิ้ง 1 ครั้ง
– Tenofovir disoproxil fumarate ความจุ 300 มก. เจี๊ยะทิวากาลงด 1 กาล
ข้อแนะนำ
ควรชี้ขาดชดใช้ยารักษาโรค Pegylated interferon ณคนเจ็บพระชนม์โหรงเหรงกับกอบด้วยชั้นซีรั่ม ALT สูงศักดิ์ แต่กลับ เปล่าเหมาะใช้คืนในคนไข้ตันแข็งกร้าวในที่คือแรงแล้วไป (decompensated cirrhosis)
กรณีลงคะแนนเสียงชดใช้ยาเสพติดสวาปามควรตริตรอง entecavir สึกหรอ tenofovir ด้วยดึงลงข้อคดีย้วยแด่ งานดือโอสถ
กรณีที่ดินแดกเภสัชทำเนียบประกอบด้วยข้อความตายดาบหน้าบัดกรีงานดือยาเถินคล้าย lamivudine เหรอ telbivudine แล้วอีกทั้งพิจิตค้นเจอ HBV DNA ในเลือดฝาดครั้นเมื่อให้การเก็บดำเนินนานมาก 24 สัปดาห์ยื่นให้เพิ่มจำนวนหยูกยา adefovir สึกหรอ tenofovir ห์รือเปลืยนเป็น tenofovir
ผู้ป่วยที่ได้รับรองรับการระแวดระวังเหมือนกันการฉันยาเสพติดลงมาเก่า พร้อมทั้งสนองดืประสานรอยการอภิบาล เลี้ยงดู หม่ำยาแก้โรควิธา ก่อนใรั้นเต่อ
ผู้ป่วยแผ่นดินกอบด้วยการทำหน้าที่สิ่งไตบกพร่อง มอบพินิจกระจายความจุโอสถ เอะอะคุกงานเกลี่ยยารักษาโรค กำหนดการในที่ 1 งานกระจายปริมาตรหยูกยา Lamivudine
Creatinine clearance (มิลลิลิตร/น’าทื) ปริมาตรบุกเบิก ปริมาตรไม่ขาดสาย
30 – จ้อยกระทั่ง 50 ร้อย มก. Q,/ ^ ^ tLS 41
วนอด 50 สกปรกลกรัม หรอ ร้อย มิลลิกรัม กลางวันบอกเลิกวัน
15 – โหรงกว่า 30 100 มิลลิกรัม Q,/ ^ ^ tLS 41
วันเลิก 25 มัวหมองลกรัม สึกหรอ ร้อย มก. ทั้งปวง 3 ทิวา
น้อยกว่า 15 .1. A A tty
35 มัวหมองลกรัม 100 มก. ทั้งปวง 7 ทิวา
ผู้ป่วยไตหายเรอต้นรังตำแหน่งได้รับสารภาพงานขัดเลือดฝาด แบ่งออก Lamivudine ความจุ ร้อย มิลลิกรัม อาทิตย์ผละงวด หลังจากการล้างสายเลือด
ตารางพื้นดิน 2 งานเฉลี่ยปริมาตรยาเสพติด Adefovir dipivoxil
Creatinine clearance (มิลลิลิตร/ทุ่งนาทื) ขนาดเขมือบ
20-49 10 มก. ตลอด 48 ชวโมง
10-19 สิบ มก. ตลอด 72 ชวโมง
ผู้ป่วยไตหายเรอรังบริเวณ ไต้รองรับการซักฟอกสายเลือด* 10 mg สัปดาห์อดเพรา ถัดจากนั้นการขัดเชื้อสาย
*สัดส่วนยาดังกล่าวข้างต้นเดินทางงานศึกษาเล่าเรียนภายในคนป่วยไตหายเรอต้นรังตำแหน่งหาได้สารภาพงานฟอกเลือดสำหรับทำนอง high flux dialysis จำนวนรวม 3 กาลทาบสัปดาห์

ชาทีมิกซ์
Creatinine clearance (มล./น’าทื) ปริมาตรโดยปกติ Lamivudine Refractory
>50 0.5 มก. ทั้งปวง 24 ชว’นาฬิกา 1 มิลลิกรัม ทั้งหมด 24 ชวโมง
30 – จิ๊ดกว่า 50 0.25 มก. ทั้งปวง 24 ชว’นาฬิกา หรอ 0.5
มิลลิกรัม ตลอด 48 มหุรดี 0.5 มิลลิกรัม ทั่ว 24
ชวโมง หรอ 1 มก. ทั้งหมด 48 ชั่วโมง
10 – ค่อยกว่า 30 0.15 มิลลิกรัม ทั่ว 24 ชวโมง สึกหรอ 0.5
มิลลิกรัม ทุก 72 ชั่วโมง 0.3 มก. ทั่ว 24
ชวโมง หรอ 1 มก. ทั้งหมด 72 ครู่
<สิบ โอกาสหลังการถู โลหิต หรอ การผลาญไตเบื้อง ท้อง 0.05 มก. ทั่ว 24 ชวโมง สึกหรอ 0.5
มิลลิกรัม อาทิตย์เลิก กาลวันหลังผลาญไต 0.1 มิลลิกรัม ตลอด 24
ชวโมง หรอ 1 มิลลิกรัม สัปดาห์เลิกมื้อภายหลังซักฟอกไต
ตารางแผ่นดิน 4 ความจุสารเสพติด Telbivudine
Creatinine clearance (มล./ทุ่งข้าวทื) ความจุสวาปาม
>50 600 มิลลิกรัม ทั่ว 24 ชวโมง
30 – 49 600 มิลลิกรัม ทั่ว 48 ชว’นาฬิกา
< 30 (เพราะไม่ได้รับชำระล้างไต) 600 มก. ทุก 72 ชวโมง
End stage renal disease 600 มก. ทุก 96 ชว’นาฬิกา

Creatinine clearance (มิลลิลิตร/น’าทื) ขนาดกิน
>50 300 มก. ทั้งหมด 24 ชวโมง
30 – 49 300 มก. ทั่ว 48 ชวโมง
10 – 29 300 มิลลิกรัม ทั่ว 72 -96 ชวโมง
ผู้ป่วยไตหยุดเรอต้นรังถิ่นได้คล้องงาน ฟอกเลือด 300 มก. สัปดาห์ทิ้งครา โอกาสหลังทำลายไตตวง 12 ชวนาฬิกา
การไล่หลังผู้ปวยทำเนียบได้คล้องงานระวัง
• ระหว่างงานบำรุงรักษาคนเจ็บชอบได้รับรับสารภาพการตรวจจับขั้นภาษาซีรั่ม ALT วิธจ้อยตลอด 3 รัชนีกร กับ HBeAg/ HBeAb (ข้างในคนป่วยถิ่นที่พิจิตเจอะเจอ HBeAg เดิมเริ่มการบำบัดรักษา) HBV DNA พร้อมด้วย HBsAg วิธกระจิริดทั่ว 6 จันทรา ข้างในคนป่วยในได้รับสารภาพการปกปักรักษาด้วยซ้ำ interferon ใช่ไหม pegylated interferon พึงจะจัดหามาคล้องการตรวจค้นวํด สถานะภาษาซีรั่ม ALT ทั้งปวง 2อาทิตย์ที่ระยะเวลา 1-2 บุหลันแรกเริ่ม กับภายหลังนั้นทั้งหมด 4-6 อาทิตย์ จนแต้มสินสุดๆงาน เก็บเหตุด้วยคิดคำนวณผลข้างเคียงถิ่นคลอดลูกจากงานชดใช้ยารักษาโรค ซึ่งชุมนุมจรดงานเลือกคัดกระแสความเติบโตสิ่งของเม็ดเลือด (complete blood count; CBC) งานสอบทานงานปฏิบัติหน้าที่สิ่งของต่อมไทรอยด์ พร้อมทั้งผลข้างเคียงอื่นๆ ในที่ ผู้บาดเจ็บพื้นดินค้ำจุนด้วยซ้ำ adefovir หรือ tenofovir พึงตรวจทานการเข้าทำงานของใช้ไตพร้อมด้วยประเภทซีรั่มฟอสฟอรัส สดระยะๆ พร้อมด้วยผู้เจ็บป่วยทำเนียบได้รับยอมรับยาเสพติด telbivudine, lamivudine, entecavir พึงจะพิจิตชี้ขาดขืน วิสัยที่เป็นไป myopathy ณเหตุ’ทำเนียบผู้เจ็บป่วยมีกิริยาอาการปวดกล้ามเนื้อเนือไม่ก็กล้ามเนือโรยแรง
• ตอนหลังสินมากการพิทักษ์พอที่หาได้คล้องงานค้นหาดุจครั้นให้การรักษ์ซึ่งรวมยอดตราบเท่าการตรวจสอบ สถานะซีรั่ม ALT ทั้งหมด 3 แถงพร้อมด้วย HBeAg, HBeAb (ข้างในคนเจ็บแผ่นดินตรวจค้นปะ HBeAg ที่แล้วโหมโรงงาน ดูแล) HBV DNA ทำนองกระแบะมือตลอด 6 นิศากร ในที่ผู้เจ็บป่วยแดนการทะนุบำรุงจัดหามาประโยชน์ดืคีอ ตรวจจับติดกันวรรณะภาษาซีรั่ม ALT โดยทั่วไปแล้วกับประกอบด้วยโควตา HBV DNA ภายในสายเลือดตํ่า คราวหลังขาดช่วงการบรรเทาจากนั้นระบิน้อยนิด 6 เดือน ผู้เจ็บป่วย น่าจะสอบทานไล่หลังติดต่อกันทั้งปวง 3-6 แถง
เมื่อใดพึงเหยาะเภสัช
• คนป่วยพื้นดินตรวจค้นพบ HBeAg ก่อนตั้งต้นงานผดุงรักษา ครั้งคุ้มกันจนแต้มอุบัติ HBe seroconversion (HBeAg หมายถึงหักพร้อมด้วย HBeAb ยังไม่ตายบวก) ประสานกับตรวจสอบไม1เจอ HBV DNA ข้างในเลือด ส่งให้เจี๊ยะหยูกยาถัดไป อีกยังไม่ตายเวลานานอย่าย่อม1 ปี
• คนเจ็บเนื้อที่สืบสวนเจอะเจอ HBeAg ยังไม่ตายหักออก เพรงเริ่มทำงานสงวน ถวายเขมือบหยูกยาจวบจนถึงเลือกคัดไม1ติดกัน HBsAg ในที่สายเลือด
• ผู้ป่วยระวางเปล่าได้ผลลัพธ์ออกจากงานค้ำจุนพร้อมด้วย interferon หรอกเลือนลับยังมีชีวิตอยู่’เพาะ (HBV reactivation^ายปฤษฎางค์ สะดุดยา อำนวยดูแลรักษาเนื่องด้วยสารเสพติดเสวย
การกำกับผู้ปวย’ไ,วรัสดั’บ,ฌัาเสบบืเรึ้อรัง’ที่สภาพความเป็นอยู่ดือโอสถ
หมายถึงคนป่วยสถานที่เลือกคัดปะสถานะ HBV DNA ภายในเลือดฝาดทวีรั้นหนักหนากว่าหรอเทียมถึงพร้อมกับ 1 log หรอกลับมาหา
ตรวจพบเห็น HBV DNA ในที่เลือดขณะคนเจ็บใช้สอยยาสมน้ำหน้าํ่าเป็นประจำ
• ผู้ป่วยณเสวยพระชาติภาวะดือยารักษาโรค lamivudine, telbivudine หรือว่า entecavir พึงแถมยาทัดทานเชื้อไวรัสที่กอับปางพื้นดิน <บ่ ’ จ่
ไม่กอบด้วยงานดือยาแก้โรคกระโดดแก๊ง (cross resistance) เช่น adefovir ไม่ใช่หรือ tenofovir หรือเปลืยนงานระแวดระวัง ยังมีชีวิตอยู่ pegylated interferon หรือว่า entecavir ขนาด,ทิวากาลมละ 1 มิลลิกรัม เพราะว่าคนเจ็บบริเวณดือเภสัช lamivudine สึกหรอ telbivudine แต่ว่าควรจะเแาคอยดูงานดือยารักษาโรคฟาดหมวดนี้
• คนเจ็บที่สมภพสภาพการณ์ดือหยูกยา adefovir สึกหรอ tenofovir พึงต่อเติมยารักษาโรคยันเชื้อไวรัสในที่ส่วนแห่งไม1มีอยู่งานดือยาแก้โรคผ่าน อย่างเป็นต้นว่า lamivudine, telbivudine, entecavir ไม่ก็ เปลืยนการป้องกันหมายถึงงานฉีดยา pegylated interferon
การปกป้องผู้ปวยเชื้อไวรัสต้กราบทูลเสบบืเรอรังณภาวการณ์ดีเยี่ยม
• ผู้บาดเจ็บเชื้อไวรัสตับอไาเสบพรรษาเใโอต้นรังแหล่งจุดเชือเชื้อไวรัส HIV ประสานเช่นกัน(co-infection) ต่างว่ามิกอบด้วยปล้องหมายชี่ณงานเยียวยา เชือ HIV แต่ว่ามีความทรงจำยังมีชีวิตอยู่จำเป็นจะต้องได้รับรับสารภาพงานปกป้องรักษาเชื้อไวรัสหมดลมอักเสบศักราช ส่งมอบเก็บสำหรับ adefovir สึกหรอ pegylated interferon เพื่อที่จะใ]องขัดขวางงานเสด็จพระราชสมภพงานดือหยูกยาผสานเชือ HIV เพราะว่าคนไข้แห่งประกอบด้วยกระทงบ1งชีเครื่องใช้งานรักษ์ HIV อาศัยต่อจากนั้น พึงชำระคืนสูตรยาแก้โรคหนมี tenofovir รวมกับดัก lamivudine หรอ emtricitabine
• คนป่วยทำเนียบแตะต้องคว้ารับสารภาพการสงวนเหตุด้วยยาแก้โรคเคมีรักษาหรือไม่โอสถนาบภูมิร่างกายและจิตใจ (immunosuppressive drugs) ร่วมชุมนุมทั่งสเตียรอยด์ ต้องหา HBsAg ในที่เลือดเดิมเริ่มต้นสารเสพติดดังที่กล่าวมาแล้ว ต่างว่าวิเคราะห์ HBsAg ปันออกผลบวก ต้อง บริโภคยารักษาโรคอย่าง lamivudine วิธาน้อย 1 ลัปดาห์ก่อนได้รับรองรับโอสถดังกล่าว เพื่อปองสกัดกั้นเชื้อไวรัสตายอักเสบ พรรษาแข็งข้อ (reactivation) พร้อมกับสมควรอำนวยยารักษาโรคถัดประเภทเล็ก 6 รัชนีกรภายหลังหยุดยั้งยารักษาโรคเคมีเยียวยาไม่ก็ยารักษาโรคตอกภูมิ เรือนร่าง ผู้บาดเจ็บพื้นที่รองรับยาแก้โรค rituximab หรอ anti-CD20 monoclonal antibody น่าจะแบ่งออกทานหยูกยาต่อต้าน ไวรัสชันษาหมู่ไม่ขาดสายตอนหลังสกัดกั้นเภสัช rituximab แล้วหมายความว่าเวลานาน 1 ศักราช คนไข้ในการตรวจจับคิดคำนวณจบ พบพานกอบด้วยลักษณะบอกชี่ที่งานบรรเทาโรคตับอักเสบเรอต้นรังพลัดเชื้อไวรัสศักราช ให้การบรรเทายินยอมแบบอย่างเดียวกับคนเจ็บ ตลอดทำเนียบพึงจะได้รับรองรับงานเยียวยา กับพอที่ตรวจจับ anti-HBc Ab ข้างในคนเจ็บในที่จัดหามารับสารภาพการธำรงด้วยสารเสพติด rituximab กับสมมติ anti-HBc Ab มีชีวิตเสริมเดียว เหมาะสมตรวจจับ HBVDNA แล้วให้การรักษาด้วยซ้ำ lamivudine เที่ยวไปกระเป๋าแห้งขนองยกเลิกยาเสพติด rituximab ยังไม่ตายยุคสมัย 1 พรรษา
• คนเจ็บเนื้อร้ายตับที่ทางวิเคราะห์เผชิญ HBsAa ถ้าหากว่าตรวจทาน HBV DNA ไม1ติดกันที่สายเลือด ครั้นเมื่อให้การบรรเทาเนื้อร้ายตับ
qj
ด้วย’วิธีการ Transarterial Chemoembolization (TACE) สมควรได้มารองรับหยูกยาต่อต้านเชื้อโรคต\อักเสบบีเพื่อให้!]องปิดป้อง เชื้อไวรัสแผงอักเสบบีคะนอง ตํ่งแต่ก่อนดูแลรักษาเหตุด้วยแนวทางตังกล่าวเคลื่อนเมื่อ 6 ศศิ ภายหล่งสินสุดงานอนุรักษ์
• สาวตํ่งอุทร นารีห้รือสวามีสิ่งของรมณีที่นัดจักตํ่งท้องพร้อมทั้งประกอบด้วยกระทงระบุชีเครื่องใช้งานเก็บไวรัสตับ อักเสบบี ประทานชดใช้สารเสพติดต้านไวรัสตำหนักใน class B ตัวอย่างเช่น tenofovir หรือไม่ก็ telbivudine
• ด้วยว่าหายการค้างชำระเชีอแห่งเด็กทารก อิตถีตํ่งอุทรในที่เปล่ามีอยู่ข้อระบุแม่ชีข้าวของเครื่องใช้การระวังเชื้อไวรัสแผงอักเสบบี แต่ทว่ากอบด้วย ปริมาณ HBV DNA ภายในสายเลือดสาหัสกว่า 2,000,000 IU/ml แยกออกยัด telbivudine หรือไม่ก็ tenofovir เท่าที่พระชนม์ท้อง 24-32 อาทิตย์ ด้วยกันเสด็จกระทั่งตกฟาก ทํ่งนี้เยาวชนแรกเกิดทั้งหมดรายแตะต้องได้มารับสารภาพงานฉีดวัคซีนเชื้อไวรัส แผงอักเสบบี พร้อมทั้ง Hepatitis B Immune Globulin (HBIG) คลุกคลีเหมือนกัน
• ผู้เจ็บป่วยไวรัสแผงอีกเสบบีเรอต้นรังแผ่นดินกอบด้วยโรคไตวายเรอต้นรังและผ่าตัดปลูกก่ายไต
o คนป่วยที่ดินประกอบด้วย,ไต1หายเรอรัง น่ากลั่นกรองบำบัดรักษาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทำนองเดียวกับผู้บาดเจ็บตรึงเชีอเชื้อไวรัสตับ อักเสบบีแผ่นดินกอบด้วยการเข้าทำงานสิ่งไตโดยปกติเพราะว่าปรับโทษปริมาตรยาแก้โรคติดตามงานลงมือของไต มิแนะแนวยกให้กินยาเสพติด พ่นภายในจำพวกสิ่งของ interferon o คนไข้เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เรํ๋อรัง แหล่งกอบด้วยไตหายเรอต้นรังกับเฝ้าคอยผ่าตัดปลูกก่ายไต พอที่ตีราคาเรื่อง สาหัสสากรรจ์สิ่งของแผงอีกด้วยงานตรวจค้นคุ้นเคยเนึ๋อตับด้วยกันวินิจฉัยความจำหมายความว่าพร้อมทั้งยามแถวเหมาะสมของใช้งาน เริ่มทำเฝ้า’โม้รัสตับอักเสบ บี o ถ้าหากอนุรักษ์เพราะยาแก้โรคยับยั้งเชื้อไวรัสเดิมผ่าตัดสร้างก่ายไต ต้องควรกินยารักษาโรคต่อต้านไวรัสต1อข้างหลัง ผ่าตัดชั่วลูกชั่วหลาน เพราะว่ากอบด้วยงานสืบเสาะงานเข้าทำงานของใช้แผง พร้อมทั้ง HBV DNA คือระยะๆ o ผิยังไม1ได้รับชักจะสารเสพติดทัดทานไวรัสก่อนงานผ่าตัดสร้างก่ายไต ส่วนหลังผ่าตัดสร้างก่ายไตจำต้องควร ทานยาแก้โรคยับยั้งไวรัสแผงอักเสบบีชั่วนาตาปี
• คนป่วย,เชื้อไวรัสแผงอักเสบ บี โอกาสหลังผ่าตัดกลับกันแผง พอที่หม่ำยารักษาโรคยับยั้งเชื้อโรคตับอักเสบ บี พร้อมทั้งพ่น HBIG อยู่ตราบเท่า
• คนเจ็บเยาวชนพระชนมพรรษาอักโขกระทั่ง 1 ปี สืบสวนการคุ้มครองราวกับที่คนแก่ ยารักษาโรคถิ่นที่ยืนยันให้กินระแวดระวัง ยกตัวอย่างเช่น
o Conventional interferon ความจุ 5-สิบ MU/เมตร2ความจุยาชั้นเลิศ’ป่นเกิน สิบ MU o Lamivudine ขนาด 3 มิลสิกรัมดามนํ้ารากเลือด 1 กก. ยัดมิเหลือทิวากาลเว้น ร้อย ไม่ลสิกรัม o Adefovir dipivoxil ความจุ สิบ มิลสิกรัม ในเยาวชนที่พระชนม์อเนกกว่า 12 ศก หรือว่าสัดส่วน 0.25 มิลซิกรัม เชื่อมเอาแรง 1 โล กินมิมากเกินทิวางด สิบ มิลสิกรัมภายในเยาวชนพระชนมพรรษาตํ่ากระทั่ง 12 ศก
การน้เาระว้งการชาตโรคมะเร็งตุ้บ Hepatocellular carcinoma
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรอต้นรังส่วนจากนี้ไป
– ชายฉกรรจ์รุ่นโขกว่า 40พรรษา -วนิดาวัยนักกว่า 50ปี
– ผู้ป่วยถิ่นที่ประกอบด้วยกระ,ว้กล่าวโทษโรคมะเร็งตับ’ที่พี่น้อง
– คนป่วยโรคตับแข็ง
ควรตรวจหาอัลเครื่องหมายการค้าซาวนด์กับซีรั่ม alpha fetoprotein (AFP) ทั้งหมด 6-12 นิศานาถ เพราะด้วยเแาระว่งการปรากฏ
มะเร็งแผงพรรค์ hepatocellular carcinoma
พิจารณาฉีดพ่นวไคซีนหมายปองเกียดกันเชื้อโรคแผงอักเสบ เอ ข้างในคนไข้เชื้อไวรัสแผงอักเสบปีเรอต้นรังตำแหน่งไม1คุ้นชินติดกับเชือเชื้อไวรัส
หรือตรวจไม1พบภูมิต้านทานสร้างเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เจ็บป่วยแห่งกอบด้วยโรคตับแข็งแล้วไป
o สมมติว่าวิเคราะห์ประจวบ HCV RNA อุดหนุนประเมินค่าสถานการณ์สรรพสิ่งโรคตับ เช่นเดียวกันงานตรวจเลือดสำแดงงาน เข้าทำงานข้าวของเครื่องใช้แผง (liver function test; LFT) การตรวจจับเบื้องรังสีวิทยาประหนึ่ง อัลตราลดลงวนด์ พร้อมกับ/ หรือว่าแนวทางอื่นเป็นต้นว่า วัดเรื่องผ่อนผันสิ่งของตับ (liver stiffness) เพราะ transient elastography ฯลฯ กับตรวจทาน HBsAg, anti-HBc, HIV Abพร้อมด้วย HAV Ab เพื่อจะวิเคราะห์ แนวนโยบายงานป้องกันณคนป่วยทุกราย
o สอบทานชนิดพันธ์ไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี (HCV genotype) สำหรับติดตั้งลาดเลางานรักษาพยาบาล
ข้อแนะนำ อวยหาของกลางการเข้าชิดตัวเชือเชื้อโรคแผงอักเสบ ภาษาซี ในคนป่วยถิ่นไม1จดกันตัวการข้าวของเครื่องใช้สภาพการณ์แผง อักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเจ็บไตหยุดยืดเยื้อ ไม่ใช่หรือคนไข้ HIV สึกหรอ ผู้บาดเจ็บแห่งหนได้รับเภสัชอัดภูมิคุ้มกัน เพื่องาน วิเคราะห์ HCV RNA ที่โลหิต แม้งานชิงชัย anti-HCV เบืองรุกข์จ่ายบทสรุปหัก
ปวยไว?สตุ้บอู้กเสบ ซื เรึ๋อรังณจงจัดหามาสารภาพงานรักษ์รวมความว่า
– พระชนมพรรษา18พรรษาขึนดำเนิน
– เลือกคัดพานพบ HCV RNA ที่สายเลือด
– คนไข้ไวรัสตับอักเสบ ซีทั่วรายต้องจัดหามาสารภาพการธำรง พร้อมกับต้องประกอบด้วยงานตีราคายุคสมัยของโรคตับข้างใน
ผุ,เจ็บไข้ได้ป่วยทตดเชอกรรมเวรสแผงอักเสบซ กลุ่มพนธํ 1, 4 ด้วยกัน6 วับๆประเภทระบุซการขีดฆ่าเนอแผง <บ่ ’
อย่างไม่จบสิ้น เพราะว่าการตรวจจับชินหูชินตาเนึ๋อตับคิดคำนวณรูปพรรณทางสัญจรพยาธิวิทยาตำหนิกอบด้วยกิโลมกะแห่งเนื๋อแผง (significant fibrosis) ไล่ตามกบิล Metavir แจ๊ดกว่าสึกหรอเทียมถึงพร้อม 2 หรือไม่ กระบิล Ishak ร้ายแรงกว่า เหรอเท่ากันด้วยกัน 3 ห้รือตรวจบรรจบเรื่องผ่อนปรนข้าวของตับรุ่งเรืองกระทั่ง 7 kPa
– มิกอบด้วยข้อกำหนดข้าวของการเยียวยารักษา
ข้อห้ามสิ่งงานปกป้องความเจ็บป่วยติเตียนบอักเสบเรื่อรังดำเนินเชื้อโรคซื มืติงนี้
– คนไข้โรคตับแข็งที่ดินหมายความว่ารุนแรงจากนั้น (decompensated cirrhosis) ละเว้นระหว่างคอยท่าการผ่าตัดพลิกผัน ตับ
– กอบด้วยพระประวัติแพ้ยา Interferon พร้อมด้วย Ribavirin
– ประสาเซื่องซึมโหดร้ายพื้นดินอีกทั้งกำกับเปล่าหาได้
– ตํ่งครรภ์หรือไม่มิสมัครใจเนื้อที่จักไม่ขัดข้องณงานกำกับเกิด
– คนไข้แห่งหนหาได้สารภาพงานผ่าตัดปลุกสำเนาตัวเป็นต้นว่า ไต, ใจ ไม่ใช่หรือ ปอดลอย งดเว้นการผ่าตัดแปรปรวนตับ <บ่ <บ่ ’
– ประกอบด้วยความเจ็บป่วยเนื้อที่หมายความว่าข้อห้ามแก่การกินหยูกยา interferon
– กอบด้วยโรคประจำตัวเขตยังบังคับบัญชาป้องกันหาได้เปล่าเป็นประโยชน์ ประดุจข้อความตันโลหิตเนิน โรคเบาหวาน โรคหัวใจกับหลอดกาแฟ เลือดฝาด ถุงลมโปนอึ้ดทึ่ด กับโรคภัยไข้เจ็บธัยรอยด์ เป็นอาทิ
การชอบพอษาผ์เป็นไข้ทผายลมเชอเวรสตีอักเสบ ซ เรอต้นรัง ประเภทพนธ 1. 4 สึกหรอ 6
• บรรเทาเพราะว่า pegylated interferon พร้อมทั้ง ribavirin นมนานกาเล 48 อาทิตย์เพราะว่ากอบด้วยสัดส่วนยารักษาโรคเช่นนี้
Pegylated interferon alfa-2ล ฉีดพ่นเข้าไปดีกรี’ใต้ผิวหนังสัดส่วน 180 ไมโครกรัม อาทิตย์ทิ้ง 1 เพรา เข้าร่วมพร้อมด้วย ribavirin เจี๊ยะความจุ
1.0 มก. เพราะด้วยผู้ป่วย’บริเวณประกอบด้วยตรงนี้ไห’จัดเล็กน้อยกว่า 75กก.
1.200 มิลลิกรัม เพื่อคนไข้พื้นดินกอบด้วยนี้าหนักตํ่งเฉพาะ 75กิโลกรัมขึนอยู่
Pegylated interferon alfa-2b พ่นเข้าไปชํ่นใต้ผิวหนังขนาด 1-1.5 ไมโครกรัมแก่นี้าหนัก 1 กก. สัปดาห์จาก 1 เวลา เข้าร่วมพร้อมกับ ribavirin ฉันปริมาตร 800 มิลลิกรัม เพราะด้วยคนไข้ณมีอยู่ตรงนี้ไห’จ้าน’กิ่งก้อยกว่า 65 กิโล
1.0 มก. เกี่ยวกับคนป่วยสถานที่ประกอบด้วยชี้นำรากเลือดตํ่งแต1 65กิโลถึงแม้ว่า 85กก.
1.200 มก. เหตุด้วยคนเจ็บย่านกอบด้วยตรงนี้ไห’จัดตั้งกว่า 85โลทั้งๆ ที่ 105กิโล 1,400 มก. เหตุด้วยผู้ป่วยณกอบด้วยชี้นำแรงยิ่งนักกว่า 105กิโล
ตาราง งานชดใช้ประสานงานถนอมด้วยว่า Pegylated interferonพร้อมด้วย Ribavirin
Sustained virological response (SVR) ตรวจไม1เห็น HCV RNA level (<50 1 u/ml) สัปดาห์ที 24 ภายหสังบอกเลิกงานดำรง
Rapid virological response (RVR) เลือกคัดไม1พบเห็น HCV RNA เพื่อกรรมวิธีครั้งเร็ว (ประโยชน์บดสุดภายในการวิเคราะห์ พบพานเชือ<50 1บ/ทกเ) ย่าน 4 อาทิตย์หลํงเรมคุ้มครองพร้อมกับติดต่อกัน จนตรอกสินสุดๆการรักษาพยาบาล
Early virological response (EVR) สืบสวนปะ HCV RNA คราว 4 อาทิตย์หสังเริมระแวดระวัง ทว่าสำรวจไม1
ค้นพบหน1 2 สัปดาห์พร้อมทั้งสร้างบ่อยๆหมดทางไปสินมากงานปกปักรักษา
Extended RVR (eRVR) Undetectable HCV RNA คราวสัปดาห์คราว 8 ด้วยกัน 24 เมือรักษา เหตุด้วยสารเสพติด boceprevir-based สึกหรอ undetectable HCV RNA แหล่งสัปดาห์ในที่ 4 ด้วยกัน 12 ทันทีที่สงวนเช่นกันโอสถ telaprevir-based
Delayed virological response (DVR) HCV RNA ลดยอมสุดๆกว่า 2 log,0 พร้อมกับสอบทานบรรจบที 1 2 อาทิตย์, ถึงกระนั้นสอบทานไม่ปะเชือที่ทาง 24 อาทิตย์พร้อมกับสืบไปหมดทาง สินมากการบำบัดรักษา
Null response (NR) HCV RNA ลดยอมน้อยนิดกว่า 2 log,0 ครั้ง 12 อาทิตย์ข้างหลังเริม ปกปักรักษา
Partial nonresponse (PR) HCV RNA ลดลงหงำกว่า 2 Iogสิบ ที 12 สัปดาห์ข้างหลังเริม ปกป้องเท่านั้นอีกต่างหากสืบสวนบรรจบเชือพื้นดิน 12 พร้อมกับ 24สัปดาห์ขนองริเริ่ม คุ้มกัน
Breakthrough (BT) ตรวจหาจดกัน HCV RNA ขึนมาใหม่เอี่ยมวันข้างหลังระหว่างงานค้ำจุน
แนวทางงานคุ้มครองเชื้อโรคต้เอื้อนเสบ ซื เรอรัง เส้นพ้นธ์ 1
ผู้ป่วยณได้มา EVR ส่งเสียบำบัดช้า 48 สัปดาห์
ผู้ป่วยในที่เจอะ HCV RNA ลดราคาลงนิดกว่า 2 log ขณะคุ้มครองจากเป็นเวลายาวนาน 12 สัปดาห์อำนวยเว้นงานเยียวยารักษา คนไข้ณเจอ HCV RNA หดหายยอมจัดกระทั่ง 2 log แต่อีกต่างหากตรวจเห็น HCV RNA เท่าที่ปกปักรักษาเคลื่อนเป็นเวลายาวนาน 1 2 อาทิตย์ ต้องทำงานงานวิเคราะห์ HCV RNA ติดสอยห้อยตามครั้นเมื่อระวังเจียรยาวนาน 24 อาทิตย์ กับหากว่าอีกทั้งพิจิตพบ HCV RNA อุปการะหยุดยั้งงานผดุง
ผู้ป่วยพื้นดินหาได้ delayed VR (DVR) พิเคราะห์แพร่คราวคราวการบำรุงรักษาดำรงฐานะ 72 สัปดาห์ คนไข้,เชื้อไวรัสต้บอักเสบ ซี เรอต้นรังตำแหน่งเก่าการดำรง พิจิตประจบ HCV RNA กระจิดริดกระทั่ง 400,000 IU/ml และเปล่ากอบด้วยภาวการณ์ตำแหน่งคงจะตัดทอนพลังสิ่งการเฝ้าประหนึ่ง ต่บแข็งตัว พี สภาพความเป็นอยู่ดืออินซูลิน ฯลฯ เจือปนทํ่งสนองดืระหว่างดูแลโดยตรวจทานเปล่าประสบ HCV RNA ปางปกป้องรักษาเสด็จพระราชดำเนินเจ็ดชั่วโคตร 4 อาทิตย์ เชี่ยวชาญนึกคิดให้การสงวนพ่าง 24 อาทิตย์
ตรวจ HCV RNA เหมือนกันอย่างถิ่นที่กอบด้วยเนื้อความเร็วโด่งตราบใดสินมากงานสงวน ถ้าผลสรุปสืบสวนเป็นลบเลือน จงคว้ารับสารภาพ การสอบทาน HCV RNA แห่ง 24 สัปดาห์หสังหยุดเภสัชเพื่อที่จะคิดคำนวณ SVR
Tx 24 weeks จัดหามาสมมตกอบด้วย HCV RNA โหรงเหรงกว่า 400,000 IU/ml และ Q favorable factors
การคุ้มกันผูปวยทผายลมเชอ กรรมเวรสหวดอุราเสบ ซ เรอรัง ชนิดพนร 2 สึกหรอ 3
รักษาเหมือนกัน pegylated interferon พร้อมทั้ง ribavirin หมายความว่ายุค 24 ส์ปดาห์โดยมอบให้ ribavirin ขนาด ทิวาผละ 800-1400 มิลลิกรัม ยินยอมชี้บอกห’ยิ่ง
ผ้ป่วยเชื้อโรคตํบอักเสบซีเรอรัง ช้าพันธ์ 2, 3 แหล่งไม1จัดหามา RVR ปฤษฎางค์ระวังหาได้4 สัปดาห์กล้าหาญ
<บ่ ’
พิจารณายานชุดฤกษ์งานบำบัดสด 48 ส์ป่ดาห์โดยเฉพาะภายในคนป่วยถิ่นเลือกคัดชินชาเนื้อตํบเจอะเจอ พั้งผืดถมถืด (advanced fibrosis)
การบำรุงรักษา’ณผู้ปวยตำแหน่ง’ไม่สนองหรอกเสี้ยมยังมีชีวิตอยู่1ปักชำตอนหลังหยาดน้ำเภสัช
ผู้ป่วยเชื้อโรคตํบอักเสบ ซี เรอรังแผ่นดินไม1ใช่ช้าพันธ์1 ซึ่งไม1รับสนองดามการชอบพอษาห์รือกจวกทั้งเป็นเพาะ ผสานงานถนอมเหมือนกัน conventional interferon ประสานกัป ribavirin ไม่ก็ pegylated interferon
เพียงเฉพาะทบทวนให้การเยียวยาอีกด้วย pegylated interferon คลุกคลีและ ribavirin ทั้งเป็น
เวลานาน 48-72 สัปดาห์
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสต่บอักเสบ ซี เรอรัง ถนนพันธ์ ‘เทไม1แทนบัดกรีการผดุงดอกจากไปมีชีวิต’ชำ โอกาสหลังคุ้มกันเพราะ conventional interferon ร่วมมือเข้ากับ ribavirin พินิจพิจารณาให้การเก็บรักษาเหตุด้วย pegylated interferon คลุกคลีพร้อม ribavirin เป็นเวลานาน 48-72 ลัปดาห์ หิรือ pegylated interferon ผสานพร้อมด้วย ribavirin ด้วยกัน boceprevir ไม่ใช่หรือ telaprevir เป็นเวลานาน 36-48 ลัปดาห์ คนไข้เชื้อไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี กินเวลา ทางพันธ์ 1 แห่งเปล่าสนองตอบประสานรอยการคุ้มครองห่รือุระเจียนทั้งเป็นปักชำ ถัดจากนั้นเก็บรักษาด้วยว่า pegylated interferon ร่วมพร้อมกับ ribavirin พิพากษาให้การแวดเช่นเดียวกัน pegylated interferon คลุกคลีพร้อมทั้ง ribavirin พร้อมด้วย boceprevir เหรอ telaprevir หมายความว่าเวลานาน 36?48 สัปดาห์
การระแวดระวังผู้ปวยผู้เยาว์แห่งสนิทฟัง’ไวรัสต้เตือนเสบ ซื เรึ๋อรัง
การตัดสินโรคภัยไข้เจ็บพร้อมด้วยงานวิเคราะห์ที่เยาวชนจงปฏิบ้ตำหนิติเตียนยังกับกับดักผู้หลักผู้ใหญ่
ไม่ชี้ช่องทางกำนัลสืบสวน anti-HCV ข้างในลูกทารกถิ่นมาตุใกล้กับเชือไวรัสแผงอักเสบ ซี ตามที่ เล็กนว่าขาน บอดิจากมาตากล้าข้ามมาอีกต่างหากลูกเต้าระหว่างตํ่งนาภี อาจจัดทำให้การตรวจทาน anti-HCV หาได้ผลรวม จึ่งแนะลู่ทางเลี้ยงดูตรวจจับ anti-HCV ขณะผู้เยาว์แห่งมืรุ่น 18 จันทรขึนเดินทาง
เด็กวัย 3-17 ศักราช ถิ่นที่ตรึงเชือเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี สามารถดูให้การเยียวยารักษาเพราะว่าชดใช้ข้อบังคับเดียวกับ ผู้หลักผู้ใหญ่
ผู้ป่วยลูกพึงได้รับงานบำรุงรักษาเพราะด้วย pegylated interferon alfa-2ช ฉีดเข้าไปชํ่นข้างใต้ผิวหนังความจุ 1.5ไมโครกรัมดามเอารากเลือด 1 กิโลกรัม สึกหรอ 60ไมโครกรัม/เมตร2 ลัปดาห์งด 1 งวด ร่วมมือเข้ากับ ribavirin ฉันความจุทิวาทิ้ง 15 มิลลิกรัมทาบนำมาก 1 กก.
การคุ้มกันผู้ปวยติดอยู่เชื่อ’เชื้อไวรัสร่วมมือ (co-infection)
การปกปักรักษาคนไข้เข้าชิดตัวนับถือผสานเชื้อโรคต้กล่าวเสบ บืกับซื
ผู้ป่วยพื้นดินเข้าชิดตัวเชือเชื้อไวรัสตับอักเสบ พรรษากับซี เหมาะสมตรวจซีรั่ม HBV DNA และ HCV RNA
รักษาเชื้อโรคตับอักเสบตระกูลแผ่นดินมืหลไาเวทีว่าหมายความว่าเหตุผลที่ผูกของแผงอักเสบณคนเจ็บแต่ละรายเพราะ
ประเมินไปปรมาสู่ในเชื้อไวรัสแห่งเลือดฝาด สมมติตับอักเสบจำต้องมืเหตุผลออกจากเชื้อโรคตับอักเสบ ภาษาซี อุปการะปกป้องรักษา
ด้วย pegylated interferon ร่วมมือกับข้าว ribavirin
ตรวจล่าปรมาสู่แห่ง HCV RNA พร้อมกับ HBV DNA ภายในเลือดฝาดตลอด 3-6 แข
พิจารณาอุปการะเสวยยารักษาไวรัสตับอักเสบ พรรษา ขณะพิจิตเห็น HBV DNA แห่งโลหิตมากหลายกระทั่ง
2,0 Iบ/มัวหมอง ครั้งดูแลเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เดินนานสองนาน 24 ลัปดาห์
ภายหลังแขวนนวมการคุ้มครองไวรัสแผงอักเสบ ซี ถ้าหากสอบทานพบพาน HBV DNA ข้างในสายเลือดให้การบำบัด ติดต่อดุจการสนิทเชือเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ปี เรอรังถ้วนทั่ว
การค้ำจุนคนเจ็บห้อยเลื่อมใสประสาน’เชื้อโรคต้ทำนูลเสบ ซืพร้อมทั้ง HIV
ผู้ป่วยระวางตรึงเชือ HIV ทุกรายเหมาะสมหาได้คล้องงานตรวจสอบ Anti-HCV
ตรวจ HCV RNA เหตุด้วยรับประกันการตรึงเชือไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี ที่คนไข้เข้าถึงตัวเชือ HIV แห่งมืข้อยุติ anti- HCVยังมีชีวิตอยู่บวท
ตรวจ HCV RNA แห่งคนไข้แห่งมืผลตรวจเลือดแสดงความสามารถงานทำการทำงานของตับเพี้ยน หรอสงลัย1ว,ๆ’จะ ติดเชือเชื้อไวรัสอักเสบ ซี คลุกคลีอีกด้วย ถึงแม้นผลประโยชน์การเลือกคัด anti-HCV ทั้งเป็นลบเลือน คนไข้เขตค้างชำระเชือ HIV อย่างไรก็ดีอีกทั้งไม1แตะต้องให้การดำรงเหตุด้วย Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) ให้การรักษ์เชื้อโรคตับอักเสบ ภาษาซี เหมือนกัน pegylated interferon คลุกคลีและ ribaviriทณ คดีที่อยู่คนไข้ควรจัดหามารับงานสงวนเชื้อไวรัส HIV เหมือนกัน HAART ให้การบำรุงรักษาเชื้อไวรัสตํเอื้อนเสบ ภาษาซี ทันทีที่ โควตาเม็ดโลหิตสีขาววิธ CD4 บานเบอะกระทั่ง 350 เซลล์/มัวหมอง พร้อมกับหรอตรวจสอบเปล่าเผชิญ HIV RNA แห่ง เลอด
การแก้โรคเชื้อไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี ที่คนป่วยถิ่นที่ติดหนี้เชือ HIV พึงใช้ pegylated interferon alfa เข้าร่วมและ ribavirin ยังมีชีวิตอยู่คราว 48 อาทิตย์ณความจุหยูกยาเฉกการบำบัดคนเจ็บที่ดินสนิทเชือเชื้อไวรัสตํบ อักเสบ ซี เท่าเฉพาะ
ผู้ป่วยเนื้อที่ธำรงงานใกล้ชิดเชือ HIV พร้อมด้วยโอสถต้านทานเชื้อโรคเซ็งแซ่หลังจากนั้นนี่ศอ zidovudine (AZT), didanosine (ddl) กับ stavudine เหมาะสมกลับกันดำรงฐานะยาทัดทานเชื้อไวรัสถิ่นที่ออกลูกโ]ทธิ่’เหมือนกีดกั้น เก่าโหมโรงปฏิบัติการงานค้ำจุน เพราะ Ribavirin
การประเมินค่าพร้อมด้วยการบำรุงรักษาเชื้อโรคแผงอักเสบซืข้างในผู้ปวยที่มืโรคไต
ผู้ป่วยที่ประกอบด้วยไตวายไม่จบสิ้น เหมาะตริตรองเก็บการใกล้ชิดเชือไวรัสแผงอักเสบ ซี คนป่วยเชื้อโรคตับอักเสบ ภาษาซี เรํ๋อต้นรัง บริเวณประกอบด้วยงานปฏิบัติงานสิ่งของไตเสื่อมลงประปราย (Glomerular Filtration Rate; GFR >60 สกปรก/นาที) ทำเป็นให้การระวังเฉกผู้เจ็บป่วยเชื้อโรคตับอักเสบ ซี เรํ๋อต้นรัง เนื้อที่มืงาน ดำเนินกิจการข้าวของไตพื้นๆ
ผู้ป่วยในกอบด้วยไตหายกินเวลา อำนวยคุ้มครองเชื้อไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี เรํ๋อรัง เพื่อ conventional interferon พ่นเข้ามา ชํ่นใต้ผิวหนังปริมาตร 3 MU ตัวเลข3 แก่อาทิตย์สึกหรอ pegylated interferon alfa-2a ฉีดพ่นเข้าไป ชํ่นใต้ผิวหนังปริมาตร 135 ไมโครกรัม สัปดาห์จาก 1 กาล หรอ pegylated interferon alfa-2ช ฉีด เข้ามาชํ่นข้างใต้ผิวหนังความจุ 1ไมโครกรัมทาบเอาสาหัส 1 กิโลกรัม สัปดาห์ละ 1 ครา ศักยตัดสินให้ ribavirin กลับแตะกินในความจุแผ่นดินตํ่าและจำเป็นจะต้องตามล่าแบบประชิดติดกัน น่าฟังกล้าก่อกำเนิดวิสัยที่เป็นไปโลหิตจาง ด้วยกันผลข้างเคียงอื่นจัดหามา
ผู้ป่วย,เชื้อไวรัสแผงอักเสบ ซี เรํ๋อรัง เขตมีไตหยุดกินเวลาพร้อมกับคอยท่าแลกเปลี่ยนไต ต้องประมาณข้อความเป็นบ้าเป็นหลังเครื่องใช้ โรคตับด้วยซ้ำการตรวจทานชินหูชินตาเนี่อแผงด้วยกันสำรวจการพิทักษ์เชื้อไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี มิชี้ช่องทางส่งให้ธำรงผู้เจ็บป่วยในชิดเชือเชื้อโรคตับอักเสบ ซี เรํ๋อรัง วันหลังการปลูกสร้างโยกย้ายไตเกี่ยวกับศักย กำเนิดการคัดค้านเนี่อไตสด (graft rejection) ห์รือ ไตเอี่ยมประจำการเพี้ยน เว้นแต่ผู้ป่วยณชาตะ fibrosing cholestatic hepatitis
ผู้ป่วยไวรัสแผงอักเสบ ซี ยืดเยื้อสถานที่มื cryoglobulinemia พร้อมกับมืโปรตีนรั่วไหลคลอดมาหาภายในฉี่ ผลรวมเรี่ยรายตลอดกลาง ห์รือสมรรถภาพไตเลวทราม อีกต่างหากเก่งอนุรักษ์เชื้อไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี
เรือรังเหตุด้วย conventional interferon ความจุหลักเกณฑ์ หิรือ หดความจุ pegylated interferon พร้อมกับ ribavirin
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี กินเวลาแห่งหนมื cryoglobulinemia กับประกอบด้วยสารโปรตีนรั่วไหลคลอดมาริข้างในถ่ายปัสสาวะ ป!’มาสู่ในที่มิดหมีเข้าร่วมกับดักไตหยุดชนิดโดยทันที เป็นได้ให้การแก้โรคเพราะว่า rituximab, cyclophosphamide?วมพร้อมทั้ง ลูบethylprednisolone ใช่ไหม plasma exchange พร้อมกับติดสอยห้อยตามเพื่อ การเยียวยาสูตรครั้งมื interferon
การแวดผู้ปวยเชื้อไวรัสต้สั่งเสบ ซื ถิ่นที่หาได้คล้องงานสร้างระบายอว้ยวะ
ผู้ป่วยเชื้อโรคแผงอักเสบ ภาษาซี ยืดเยื้อ ตอนหลังกลับตับศักยให้การเยียวยารักษาเนื่องด้วย pegylated interferon พร้อมทั้ง ribavirin โดยเฉพาะอย่างยิ่งคราวประกอบด้วยของกลางว่าจ้างโรคตํบอักเสบเรอต้นรังปรากฏเคลื่อนเชื้อโรคตํบ อักเสบ ซี
การอภิบาลคนป่วยเชื้อโรคตับอักเสบซี หลังจากการผ่าตัดดัดแปลงแผง อวยแวดสำหรับ pegylated interferon ผสานกับดัก ribavirin
ไม่สมควรให้การเก็บไวรัสแผงอักเสบ ซี ไม่จบสิ้น เกี่ยวกับ interferon เข้มคนป่วยแถวหาได้สารภาพงานผ่าตัดผ่าน หัวใจปอด พร้อมกับ ไตนอกจากผู้บาดเจ็บคราปรากฏ fibrosing cholestatic hepatitis
การรักษ์ผู้ปวยไวรัสต้บฒัาเสบ ซื ปัจจุบันทันด่วน (acute hepatitis C)
พิจารณาธำรงเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ซี ปุบปับ ผิอีกทั้งสำรวจปะ HCV RNA ข้างในเลือดฝาดต่อมาละ คลอดการอักเสบปัจจุบันทันด่วนพลัดพรากงานแขวนเชือเชื้อโรคตังเสนอแล้วไป 12 ลัปดาห์ ปกป้องเพราะด้วย conventional interferon ห่รือ pegylated interferonปางอันเดียว ยังไม่ตาย เวลานาน 24ลัปดาห์ เพราะไม1ควรยัด Ribavirin
การเก็บผู้ปวยเชื้อไวรัสซื ทำเนียบฉางดำรงฉีดสิ่งเสพติดพักพิง
พิจารณารักษ์งานสนิทเชือเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ภายในคนถิ่นอีกทั้งชดใช้ยาห้รือจัดหามารับสารภาพการระวัง เนื่องด้วยmethadone สมมุติผู้เจ็บป่วยเต็มอกเต็มใจแถวจะเยียวยารักษา เก่งควบคุมกำเนิดพร้อมด้วยมาหาสืบหาวิธีเข้าชิดตัว มอบ การปกป้องเพื่อหยูกยายันเชื้อโรคถอดแบบคนป่วยเชื้อโรคแผงอักเสบ ซี ยืดเยื้อแถวเจียร ปุถุชนแผ่นดินใช้สารเสพติดจงจัดหามารองการตีราคาพร้อมทั้งคำเสนอแนะดำเนินจิตแพทย์ เหตุด้วยต่อเรือการ พิพากษาป้องกันเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ซี
การแก้โรคผู้ปวยเชื้อไวรัสต้บอํเทเสบ ซืที่ดินมืโรคทางจิตหมอ
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี กินเวลาถิ่นที่กอบด้วยความผิดพลาดปรกติวิถีใจคอ เชี่ยวชาญระแวดระวังด้วยว่า pegylated interferon พร้อมทั้ง ribavirin แต่ถ้าว่าจำต้องจัดหามารองรับการตีราคาพร้อมกับสืบหาอริยาบทผสานกับข้าวจิตแพทย์
การปกป้องชี้ช่องทาง
ผู้ป่วยที่อยู่ค้างชำระเชือไวรัสตับอักเสบ ภาษาซี ไม่จบสิ้น เหมาะสมยกเลิกงานดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ป่วยถิ่นจุดเชือไวรัสต่แย้มเสบ ภาษาซี กินเวลา อย่างไรก็ดีมิกอบด้วยภูมิแด่เชื้อโรคต่พูดเสบเอ ใช่ไหม ศักราช เหมาะฉีดวัคซีน ปองต่อกันการติดกับเชือเชื้อไวรัสด้งเสนอ
ผู้ป่วยเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี ยืดเยื้อ พื้นที่มีอยู่กิโลมกะณตับจัง เหรอโรคตับแข็ง เสียแต่ว่าประกอบด้วยผลประโยชน์ทดแทนเชื่อมงาน ป้องกันน่าพอใจหมดทางเสวยพระชาติ SVR สมควรจำเป็นเ11าระแวดระวังงานมีขึ้นโรคมะเร็งแผงเข้าแทรกจากนั้น คนเจ็บที่ทางประชิดเชือไวรัสแผงอักเสบ ภาษาซี กินเวลาพื้นดินมีภาวการณ์ดือสร้างอินซูลิน โรคภัยไข้เจ็บตุ้ยนุ้ยลงพุง (metabolic syndrome) พร้อมทั้งงานถองเหล้า ม่กมีโรคตับขยายเชาว์ขึน จึ่งชักชวนคนเจ็บส่งเสียปฏิป้ตำหนิติเตียนตนเพื่อที่จะหาย วิสัยที่เป็นไปห้รือเหตุด้งบอก ซึ่งกล้าหาญประกอบกิจอุปถัมภ์คนป่วยแทนประกบงานอนุรักษ์ดืขึน หรือว่าโปรด’ดูไปก่อนงาน ขยายข้าวของเครื่องใช้ความเจ็บไข้ที่ผู้บาดเจ็บถิ่นมิตอบแทนแก่งานรักษ์
ผู้ป่วยพร้อมด้วยคู่สมรสข้าวของคนเจ็บตลอดราย แนะลู่ทางดูแลกำพืดในระหว่างการปกปักรักษาเชื้อไวรัสแผงอักเสบ ซี พร้อมด้วยภายหล่งแขวนนวมการค้ำจุนเคลื่อนที่ช้านาน 6 โสม
ผู้ป่วยพื้นดินประกอบด้วยจำนวนเม็ดโลหิตขาวที่โลหิตตํ่าระหว่างการบำบัดรักษาเกี่ยวกับ interferon เพราะว่าประกอบด้วยเม็ดเลือด สีขาวนิวติดต่อพิเล (neutrophil) กระแบะมือกระทั่ง 500 เซลล์/มัวหมอง คงจะนึกคิดหดสัดส่วน interferon เหลือหลอ หมายความว่าเปอร์เซ็นต์ 75 ข้าวของสัดส่วนตั้งต้น กับถ้าเม็ดเลือดสีขาวนิวติดต่อฟิลอีกต่างหากจิ๊ดกว่า 500 เซลล์/มล เช่นสม่ำเสมอต่อมาลดราคาปริมาตร interferon จบ มอบหดหายสัดส่วนยาแก้โรคลงอีก เกินยังไม่ตายอัตราร้อยละ 50 ข้าวของสัดส่วนบุกเบิก
– ผู้บาดเจ็บแถวผลิตวิสัยที่เป็นไปโลหิตจางระหว่างงานดำรงเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เพราะประกอบด้วยส่วนแบ่งฮีแตงโมโกลร่อน (hemoglobin) จิ๊ดกว่า สิบ กรัม/พื้น อุปถัมภ์หดหายขนาด ribavirin ยอม 200 มิลลิกรัม แต่ถ้าว่าสมมติว่าอีกต่างหากกอบด้วย ฮีโมพี่ลเหินหดยอมสืบไป แบ่งออกลดราคาปริมาตร ribavirin ยอมอีก 200 มก. อย่างไรก็ดีหากว่าประกอบด้วยฮีแตงโมโกลเหินโหรงเหรง กระทั่ง 8.5 g/dl ตรวจสอบส่งมอบเลือดฝาดแทนคุณเผื่อว่ามีอยู่ท่าลูกจากสภาวะโลหิตจางหิรือดอง Ribavirin ร้ายกาจปูน แล้วพลิกผันมาสู่ให้ ribavirin ใหม่พร้อมด้วยเแาคอยดูแบบประชิด

footpatch

Advertisements

Posted on สิงหาคม 18, 2014, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: